Βίντεο Office 365 δικτύωσης συχνά ζητηθεί Ερωτήσεις

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το αποθετήριο βίντεο Office 365 και ροής υπηρεσίες απλουστεύει την αποθήκευση και η ροή βίντεο εντός της εταιρείας σας. Υπάρχει πολλά εξαιρετικά πληροφορίες σχετικά με το βίντεο Office 365; Αυτές οι συνήθεις Ερωτήσεις κοινωνικής δικτύωσης έχει σχεδιαστεί για να απαντήσετε σε συνήθεις ερωτήσεις γύρω από το εύρος ζώνης σχεδιασμό, κρυπτογράφησης, και πώς η υπηρεσία δίκτυα παράδοσης περιεχομένου (CDN).

Εάν δεν έχετε πολύ καλά τι συμβαίνει κατά την αποστολή ενός βίντεο ή αναπαραγωγής, έχετε μια ματιά σε αυτό το βίντεο ήδη έχουμε συγκεντρώσει, Τι συμβαίνει με ένα αρχείο βίντεο κατά την αποστολή στο βίντεο Office 365.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εύρους ζώνης του βίντεο Office 365;

Υπάρχουν πολλά υποστηριζόμενες μορφές βίντεο που μπορούν να αποσταλούν στο Office 365. Στη συνέχεια, κάθε αρχείο βίντεο κωδικοποιείται σε μια τυπική μορφή με πολλές διαφορετικές ιδιότητες βίντεο για αναπαραγωγή. Βίντεο Office 365 χρησιμοποιεί προσαρμόσιμη ρυθμό μετάδοσης bit ροής για να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής βίντεο με βάση το διαθέσιμο εύρος ζώνης δικτύου και το μέγεθος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. Για να το κάνετε αυτό, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ζητά αρχικά κατώτερη ποιότητα αναπαραγωγής. Η υπηρεσία ξεκινά, στη συνέχεια, αποστολή βίντεο τμήματα 2 δευτερολέπτων για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτηση ποιότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη αναπαραγωγής βάσει πόσο γρήγορα παραδίδεται κάθε τμήμα.

Η ροή προσαρμόσιμη ρυθμό μετάδοσης bit κάνει όλα αυτό στο παρασκήνιο ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο με την ελάχιστη από τη διακοπή ή αποθήκευση στο buffer. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο σας επιτρέπει να παρακάμψετε με μη αυτόματο τρόπο την ποιότητα αυτόματη αναπαραγωγή, για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο αναπαραγωγής βίντεο ποιότητα το πρόγραμμα προβολής.

Παρακάτω θα δείτε μια γρήγορη πίνακα που περιγράφει τις απαιτήσεις δικτύου για κάθε μία από τις ιδιότητες αναπαραγωγής βίντεο. Το ελάχιστο εύρος ζώνης ανά χρήστη που απαιτείται για την αναπαραγωγή βίντεο είναι 802Kbps.

Ποιότητα αναπαραγωγής

Ταχύτητα του δικτύου

288p

802kbps

360p

1.2 Mbps

576p

2,5 Mbps

720p

3.8 Mbps

(Επιστροφή στην αρχή)

Πώς CDN βοηθούν αναπαραγωγής βίντεο;

Εάν η ροή το ίδιο video(s) διάφορα άτομα από την ίδια εταιρεία μέσα στην ίδια γεωγραφική θέση, CDN θα αποθηκεύσει ένα αντίγραφο του αυτά τα βίντεο σε μια θέση πιο κοντά σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Με το βίντεο είναι αποθηκευμένα ή στο πλησιέστερο σημείο στο cache, κάθε άτομο μεταδίδει με ροή του βίντεο από τη θέση που βρίσκεται πιο κοντά τους αντί για μια θέση περαιτέρω εκτός γραφείου. Βίντεο Office 365 χρησιμοποιεί υπηρεσιών Azure Media Services για να διαχειριστείτε τι υπάρχει στο cache σε το CDN Azure, καθώς και για τον τρόπο χρόνο. Azure Media Services να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από το Azure CDN θέσεις για προσωρινή αποθήκευση βίντεο τμήματα και δηλώσεων για μερικές ημέρες. Εάν συνεχίσετε άτομα στην εταιρεία σας για να δείτε τα βίντεο στο cache θα παραμένουν στο cache. Εάν δεν υπάρχει ένα αποκτά πρόσβαση σε το βίντεο για μερικές ημέρες, το βίντεο θα εμφανίσει απόθεσης καταργηθεί από το cache. Την επόμενη φορά που κάποιος προσπαθεί να παρακολουθήστε το βίντεο του είναι πάλι στο cache στο πλησιέστερο σημείο CDN.

Όλα τα άτομα που προσπαθεί να παρακολουθήστε το βίντεο κατά το περιεχόμενο είναι προσωρινά σε ένα γειτονικό πλεονεκτήματα CDN από το βίντεο που βρίσκονται σε απόσταση και στις περισσότερες περιπτώσεις λιγότερο μεταπηδήσεις, δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή. Αυτό επιταχύνει την αναπαραγωγή του βίντεο; Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει την απαίτηση δικτύου για αναπαραγωγή του βίντεο.

Σημείωση: Υπάρχουν ορισμένες συνθήκες, όπως το όριο δυναμικότητας που καλούν, όπου το βίντεο ενδέχεται να καταργηθούν πριν από τις τρεις ημέρες συμπληρώθηκε.

(Επιστροφή στην αρχή)

Μπορώ να προσωρινή αποθήκευση τα βίντεο τοπικά για ταχύτερη αναπαραγωγή;

Ναι. Office 365 δεν θα εμποδίσει χρησιμοποιώντας ένα τοπικό CDN ή ένα διακομιστή μεσολάβησης σε cache για να μεταφέρετε βίντεο ή άλλο περιεχόμενο Office 365 σε τοπικού δικτύου σας για γρηγορότερη πρόσβαση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υλοποιήσετε ένα τοπικό λύση σε cache στο δίκτυό σας, η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε μια λύση διακομιστή μεσολάβησης που αποθηκεύει προσωρινά τοπικά περιεχόμενο. Μόλις διακομιστή μεσολάβησης ή ιδιωτικό CDN έχουν cache του βίντεο τμήματα και δηλώσεων, μελλοντικές αιτήσεις για αυτά τα αρχεία που δρομολόγηση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης ή ιδιωτικό CDN είναι τα μηνύματα μεταφέρονται από το τοπικό cache και δεν λαμβάνονται από μια θέση στο internet. Εξετάστε το εύρος ζώνης δικτύου, χωρητικότητας και αναπαραγωγή βίντεο ταυτόχρονης εκτέλεσης κατά το σχεδιασμό μιας λύσης ως εξής.

(Επιστροφή στην αρχή)

Πώς βίντεο κρυπτογραφούνται και ασφαλές;

Βίντεο Office 365 γνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή και ιδιωτικά. Το Office 365 το Κέντρο αξιοπιστίας περιγράφονται μας δέσμευσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια του περιεχομένου σας. Με την αναπαραγωγή βίντεο, είναι σημαντικό για μια καλή εμπειρία, η ταχύτητα Ωστόσο, θα σας δεν κίνδυνο τις ρυθμίσεις ασφαλείας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων έναντι ταχύτητας. Παρακάτω θα δείτε πώς θα σας περιλαμβάνει ταχύτητα, ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όταν εσείς ή κάποιος στην εταιρεία σας αποστέλλει ένα νέο βίντεο, αυτό το βίντεο αποτελεί μετατραπεί, κρυπτογραφημένα με κρυπτογράφηση AES 128 και αποθηκεύονται σε υπηρεσιών Azure Media Services. Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά και στο υπόλοιπο.

Όταν κάποιο άτομο στην εταιρεία σας επιχειρεί να δείτε ένα νέο βίντεο, τους ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ζητήστε από του SharePoint Online αν έχουν δικαίωμα να προβάλετε το βίντεο.

  2. SharePoint Online χρησιμοποιεί τα δικαιώματα αρχείων για να προσδιορίσετε εάν το άτομο να παρακολουθήστε το βίντεο.

  3. Εάν είστε επιτρέπεται τους, το SharePoint Online ανακτά ενός διακριτικού από το Azure για να δώσετε για το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

  4. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο χρησιμοποιεί το διακριτικό για να ζητήσετε από το κλειδί αποκρυπτογράφησης από το Azure.

  5. Με το κλειδί αποκρυπτογράφησης στο χέρι, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο είναι δυνατό να ροή του βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο του O365

(Επιστροφή στην αρχή)

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την αναπαραγωγή βίντεο Office 365;

Βίντεο Office 365 υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης web είναι ίδιες με τις απαιτήσεις του SharePoint Online σε απαιτήσεις συστήματος για το Office 365. Ανάλογα με το ποιο λειτουργικό σύστημα και το web ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε θα καθορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες της το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Παρακάτω θα δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο απαιτήσεις.

(Επιστροφή στην αρχή)

Δεν είναι δυνατό να λαμβάνω Office 365 βίντεο για να εργαστείτε, όπου θα πρέπει να ξεκινήσω;

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης βίντεο Office 365 περιλαμβάνει την αντιμετώπιση προβλημάτων του δικτύου σας, το ISP(s) και ρύθμιση των παραμέτρων σας του Office 365. Το πρώτο σημείο για να ξεκινήσετε είναι ο πίνακας εργαλείων εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσίας. Αυτό θα σας ενημερώσει του βίντεο Office 365 αντιμετωπίζετε πρόβλημα ή όχι. Εάν όλα φαίνονται εξαιρετική εκεί, θα δείτε ορισμένους πρόσθετους πόρους που θα σας βοηθήσουν να.

(Επιστροφή στην αρχή)

Πόροι για το βίντεο Office 365

Χαρακτηρισμός του θέματος και αφήστε ένα σχόλιο για να μας ενημερώσετε εάν θα σας απαντήσεις σε ερωτήσεις σας ή εάν εξακολουθεί να αναζητάτε απαντήσεις. Εδώ θα βρείτε μερικά από τους άλλους πόρους που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να χρησιμοποιήσετε βίντεο Office 365 με επιτυχία:

Εύρεση Βοήθειας σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του βίντεο Office 365.

Γνωριμία με το βίντεο Office 365

Δημιουργία και διαχείριση καναλιού στο βίντεο Office 365

Διαχείριση της πύλης βίντεο Office 365

Μορφές βίντεο που λειτουργούν στο βίντεο Office 365

(Επιστροφή στην αρχή)

Ακολουθεί μια σύντομη σύνδεση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψει: https://aka.ms/video365networkfaq

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×