Βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τα Windows

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις βέλτιστες πρακτικές για την κοινή χρήση αρχείων με άτομα που χρησιμοποιούν τα Windows.

Βέλτιστη πρακτική

Περιγραφή

Χρήση κοινών μορφών εικόνων

Οι κοινές μορφές εικόνας όπως οι JPΕG, PNG και GΙF λειτουργούν και στις δύο εκδόσεις, Mac και Windows, του Office. Η μορφή PNG παρέχει διόρθωση γάμμα, που την καθιστά ιδανική για χρήση τόσο σε λειτουργικό περιβάλλον Mac όσο και σε λειτουργικό περιβάλλον Windows.

Αποφύγετε τη χρήση μορφών που είναι μοναδικές στο λειτουργικό περιβάλλον Mac, όπως PICT.

Αποθήκευση αρχείων σε της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου

Office για Mac 2011, του Office 2016 για Mac, και Microsoft Office 2010 και νεότερες εκδόσεις κοινή χρήση του ίδιου αρχείου προεπιλεγμένη μορφή, ώστε να Εάν χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μορφής αρχείου κατά την αποθήκευση αρχείων, μπορείτε αυτόματα βελτίωση της συμβατότητας. Για το Excel, η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsx). Για το PowerPoint, είναι παρουσίασης του PowerPoint (.pptx). Για το Word, είναι έγγραφο του Word (.docx).

Χρήση των επεκτάσεων αρχείων κατά την αποθήκευση αρχείων

Η συμπερίληψη της επέκτασης ονόματος αρχείου — όπως .docx για έγγραφα του Word —διευκολύνει την εργασία με ένα αρχείο των Windows και δίνει τη δυνατότητα σε άλλα άτομα να προσδιορίσουν τη μορφή του αρχείου.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη επέκτασης.

Αποφυγή χρήσης συγκεκριμένων χαρακτήρων σε ονόματα αρχείων

Στα ονόματα αρχείων, αποφύγετε τη χρήση των ακόλουθων χαρακτήρων, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αναγνωστούν σε ένα όνομα αρχείου που βρίσκεται σε υπολογιστή με Windows: αστερίσκος (*), ανάστροφη κάθετος (\), κάθετος (/), άνω και κάτω τελεία (:), σύμβολο μεγαλύτερου από (>), σύμβολο μικρότερου από (<), αγγλικό ερωτηματικό (?), εισαγωγικά (") και γραμμή (|).

Χρήση κοινών γραμματοσειρών

Χρησιμοποιήστε τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε λειτουργικό περιβάλλον Mac και Windows. Για παράδειγμα, οι γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε λειτουργικό περιβάλλον Mac και Windows περιλαμβάνουν τις γραμματοσειρές Arial, Verdana, Georgia και Times New Roman. Η χρήση μιας κοινής γραμματοσειράς διασφαλίζει ότι οι χαρακτήρες στα έγγραφά σας εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε στα Windows.

Χρήση κοινών μορφών ταινιών

Αποφύγετε τη χρήση ταινιών QuickTime. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τις μορφές Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) ή Video για Windows (AVI). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εμφανίζονται οι ταινίες QuickTime στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Η ταινία μου QuickTime δεν αναπαράγεται στο Office για Windows.

Οι ταινίες που εισάγετε είναι συνδεδεμένες με το έγγραφό σας. Εάν θέλετε να ανοίξετε το έγγραφο σε διαφορετικό υπολογιστή, μην ξεχάσετε να αντιγράψετε το αρχείο ταινίας κατά την αντιγραφή του εγγράφου. Εάν δεν το κάνετε, το έγγραφο θα έχει μόνο μια εικόνα του πλαισίου εμφάνισης της ταινίας.

Αποφύγετε τη σύνδεση με εικόνες και ήχους

Αντί για αυτό, ενσωματώστε τις εικόνες και τους ήχους.

Αποφύγετε τη χρήση δεσμών ενεργειών AppleScript

Οι δέσμες ενεργειών AppleScript δεν μπορούν να εκτελεστούν στο λειτουργικό σύστημα των Windows.

Προεπισκόπηση του εγγράφου πριν από την εκτύπωσή του

Οι αλλαγές γραμμής, οι αλλαγές σελίδας και ο τρόπος χειρισμού των μορφών αρχείου γραφικών ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, επηρεάζοντας έτσι την εμφάνιση ενός εκτυπωμένου εγγράφου. Προτού εκτυπώσετε ένα έγγραφο, κάντε προεπισκόπηση του αρχείου και, στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, βελτιώστε το, έτσι ώστε το εκτυπωμένο έγγραφο να εμφανίζεται με τον τρόπο που θέλετε.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις βέλτιστες πρακτικές για την κοινή χρήση αρχείων με άτομα που χρησιμοποιούν τα Windows.

Βέλτιστη πρακτική

Περιγραφή

Χρήση της δυνατότητας "Αναφορά συμβατότητας"

Η Αναφορά συμβατότητας ελέγχει τα έγγραφα του Word, τα βιβλία εργασίας του Excel και τις παρουσιάσεις του PowerPoint για συμβατότητα με τις εκδόσεις των Windows, ώστε να μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα συμβατότητας πριν από την κοινή χρήση ενός αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναφοράς συμβατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ενός εγγράφου για συμβατότητα.

Χρήση κοινών μορφών εικόνων

Οι κοινές μορφές εικόνας όπως οι JPΕG, PNG και GΙF λειτουργούν και στις δύο εκδόσεις, Mac και Windows, του Office. Η μορφή PNG παρέχει διόρθωση γάμμα, που την καθιστά ιδανική για χρήση τόσο σε λειτουργικό περιβάλλον Mac όσο και σε λειτουργικό περιβάλλον Windows.

Αποφύγετε τη χρήση μορφών που είναι μοναδικές στο λειτουργικό περιβάλλον Mac, όπως PICT.

Αποθήκευση αρχείων στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου XML

Το Office για Mac 2011 και το Microsoft Office 2010 χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, ώστε εάν χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις προεπιλεγμένης μορφής αρχείου κατά την αποθήκευση αρχείων, μπορείτε να βελτιώσετε αυτόματα τη συμβατότητα. Για το Excel, η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι "Βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsx)". Για το PowerPoint, είναι "Παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx)". Για το Word, είναι "Έγγραφο του Word (.docx)".

Χρήση των επεκτάσεων αρχείων κατά την αποθήκευση αρχείων

Η συμπερίληψη της επέκτασης ονόματος αρχείου — όπως .docx για έγγραφα του Word —διευκολύνει την εργασία με ένα αρχείο των Windows και δίνει τη δυνατότητα σε άλλα άτομα να προσδιορίσουν τη μορφή του αρχείου.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη επέκτασης.

Αποφυγή χρήσης συγκεκριμένων χαρακτήρων σε ονόματα αρχείων

Στα ονόματα αρχείων, αποφύγετε τη χρήση των ακόλουθων χαρακτήρων, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αναγνωστούν σε ένα όνομα αρχείου που βρίσκεται σε υπολογιστή με Windows: αστερίσκος (*), ανάστροφη κάθετος (\), κάθετος (/), άνω και κάτω τελεία (:), σύμβολο μεγαλύτερου από (>), σύμβολο μικρότερου από (<), αγγλικό ερωτηματικό (?), εισαγωγικά (") και γραμμή (|).

Χρήση κοινών γραμματοσειρών

Χρησιμοποιήστε τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε λειτουργικό περιβάλλον Mac και Windows. Για παράδειγμα, οι γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε λειτουργικό περιβάλλον Mac και Windows περιλαμβάνουν τις γραμματοσειρές Arial, Verdana, Georgia και Times New Roman. Η χρήση μιας κοινής γραμματοσειράς διασφαλίζει ότι οι χαρακτήρες στα έγγραφά σας εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε στα Windows.

Χρήση κοινών μορφών ταινιών

Αποφύγετε τη χρήση ταινιών QuickTime. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τις μορφές Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) ή Video για Windows (AVI). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που εμφανίζονται οι ταινίες QuickTime στα Windows, ανατρέξτε στο θέμα Η ταινία μου QuickTime δεν αναπαράγεται στο Office για Windows.

Οι ταινίες που εισάγετε είναι συνδεδεμένες με το έγγραφό σας. Εάν θέλετε να ανοίξετε το έγγραφο σε διαφορετικό υπολογιστή, μην ξεχάσετε να αντιγράψετε το αρχείο ταινίας κατά την αντιγραφή του εγγράφου. Εάν δεν το κάνετε, το έγγραφο θα έχει μόνο μια εικόνα του πλαισίου εμφάνισης της ταινίας.

Αποφύγετε τη σύνδεση με εικόνες και ήχους

Αντί για αυτό, ενσωματώστε τις εικόνες και τους ήχους.

Αποφύγετε τη χρήση δεσμών ενεργειών AppleScript

Οι δέσμες ενεργειών AppleScript δεν μπορούν να εκτελεστούν στο λειτουργικό σύστημα των Windows.

Προεπισκόπηση του εγγράφου πριν από την εκτύπωσή του

Οι αλλαγές γραμμής, οι αλλαγές σελίδας και ο τρόπος χειρισμού των μορφών αρχείου γραφικών ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, επηρεάζοντας έτσι την εμφάνιση ενός εκτυπωμένου εγγράφου. Προτού εκτυπώσετε ένα έγγραφο, κάντε προεπισκόπηση του αρχείου και, στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, βελτιώστε το, έτσι ώστε το εκτυπωμένο έγγραφο να εμφανίζεται με τον τρόπο που θέλετε.

Προσοχή στους περιορισμούς μήκους κωδικού πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac και το Word για Mac έχουν όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στην έκδοση του Excel ή του Word για Windows, όταν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερος από 15 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που χρησιμοποιεί Windows να προσαρμόσει το μήκος του κωδικού πρόσβασης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×