Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αυτόματη εφαρμογή ή σύσταση ετικετών ευαισθησίας στα αρχεία σας και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office

Office μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να συνιστά ή να εφαρμόζει αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας σε ένα αρχείο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν περιλαμβάνει ευαίσθητα εταιρικά ή προσωπικά στοιχεία, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και διεθνή αναγνωριστικά. Αυτό σας βοηθά να διατηρήσετε τα αρχεία και τα μηνύματά σας συμβατά με τις πολιτικές προστασίας πληροφοριών του οργανισμού σας, ακόμα και αν δεν έχετε εφαρμόσει μια ετικέτα ευαισθησίας με μη αυτόματο τρόπο.

Πώς Office εφαρμόζεται αυτόματα ή συνιστά Ετικέτες ευαισθησίας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας σε διαφορετικές Office εφαρμογές και πλατφόρμες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργούν οι ετικέτες ευαισθησίας στις εφαρμογές του Office.

Word, Excel καιPowerPoint

Εάν εφαρμοστεί αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια συμβουλή πολιτικής με το όνομα της ετικέτας που εφαρμόστηκε, καθώς και με ένα προαιρετικό μήνυμα από το διαχειριστή σας. Επιλέξτε OK ή X για να κλείσετε το άκρο της πολιτικής.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής πολιτικής για μια ετικέτα ευαισθησίας που εφαρμόζεται αυτόματα

Εάν προτείνεται μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια συμβουλή πολιτικής με το όνομα της ετικέτας που συνιστάται, καθώς και με ένα προαιρετικό μήνυμα από το διαχειριστή σας. Επιλέξτε εφαρμογή ευαισθησίας για να εφαρμόσετε την ετικέτα ή επιλέξτε X για να κλείσετε το άκρο της πολιτικής χωρίς να εφαρμόσετε την ετικέτα.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής πολιτικής για μια συνιστώμενη ετικέτα ευαισθησίας

Outlook

Η αυτόματη και συνιστώμενη σήμανση ευαισθησίας σύντομα θα outlook_for_windows.

Word, Excel και PowerPoint

Εάν εφαρμοστεί αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια συμβουλή πολιτικής με το όνομα της ετικέτας που εφαρμόστηκε. Επιλέξτε OK ή X για να κλείσετε το άκρο της πολιτικής.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής πολιτικής για μια ετικέτα ευαισθησίας που εφαρμόζεται αυτόματα

Εάν προτείνεται μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια Συμβουλήπολιτικής με το όνομα της ετικέτας που συνιστάται. Επιλέξτε αλλαγή τώρα για να εφαρμόσετε τη συνιστώμενη ετικέτα ή επιλέξτε Xγια να κλείσετε το άκρο της πολιτικής χωρίς να εφαρμόσετε την ετικέτα.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής πολιτικής για μια συνιστώμενη ετικέτα ευαισθησίας

Το Outlook στο Web

Εάν εφαρμοστεί αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια συμβουλή με το όνομα της ετικέτας που εφαρμόστηκε.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής σχετικά με μια ετικέτα ευαισθησίας που εφαρμόζεται αυτόματα

Εάν προτείνεται μια ετικέτα ευαισθησίας, εμφανίζεται μια συμβουλή με το όνομα της ετικέτας που συνιστάται. Επιλέξτε Αλλαγή ευαισθησίας για να εφαρμόσετε τη συνιστώμενη ετικέτα ή επιλέξτε Απόρριψη για να κλείσετε το άκρο χωρίς να εφαρμόσετε την ετικέτα.

Στιγμιότυπο οθόνης μιας συμβουλής σχετικά με μια συνιστώμενη ετικέτα ευαισθησίας

Office δεν θα εφαρμόσει αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας εάν:

 • Μια ετικέτα ευαισθησίας έχει εφαρμοστεί με μη αυτόματο τρόπο στο αρχείο ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Το αρχείο ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ήδη μια ετικέτα υψηλότερης ευαισθησίας από την ετικέτα που θα είχε εφαρμοστεί αυτόματα.

Office δεν θα συστήσει ετικέτα ευαισθησίας εάν:

 • Το αρχείο ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει ήδη μια ετικέτα ευαισθησίας που είναι ίσης ή μεγαλύτερης ευαισθησίας από την ετικέτα που θα είχε προταθεί.

Πώς Office εντοπίζει ευαίσθητες πληροφορίες

 • Στο Word, Excel και PowerPoint, ο εντοπισμός ξεκινά αυτόματα όταν ανοίγετε ένα έγγραφο και συνεχίζετε στο παρασκήνιο κατά την επεξεργασία.

 • Στο outlook_for_windows, ο εντοπισμός ξεκινά αυτόματα όταν συντάσσετε ένα νέο μήνυμα ή απαντάτε ή προωθείτε ένα υπάρχον μήνυμα.

 • Στο Το Outlook στο Web, ο εντοπισμός γίνεται όταν αποθηκεύεται ένα πρόχειρο μήνυμα.

Σημείωση: Επειδή αυτή η δυνατότητα αναλύει τα δεδομένα σας με μια υπηρεσίαOffice 365, μπορεί να σας απασχολεί η ασφάλεια των δεδομένων σας. Μπορείτε να διαβάσετε τις συνδεδεμένες εμπειρίες στο Office για περισσότερες λεπτομέρειες.

Απαιτήσεις

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες γιαOffice για να εφαρμόσετε ή να προτείνετε αυτόματα μια ετικέτα ευαισθησίας:

Περιορισμοί

 • Η αυτόματη και συνιστώμενη διαδικασία σήμανσης ευαισθησίας στοOffice δεν είναι εγγυημένη για να ολοκληρωθεί. τοOffice δεν εμποδίζει τους χρήστες να αποθηκεύουν ή να κλείνουν αρχεία ή να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από την ανίχνευση ευαίσθητων όρων. 

  Για πρόσθετη κάλυψη, οι διαχειριστές πρέπει να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της αυτόματης σήμανσης ευαισθησίας για περιεχόμενο σε κατάσταση ηρεμίας με το σαρωτή προστασίας πληροφοριών Azure και την Ασφάλεια εφαρμογών Microsoft Cloud.

 • Στο Excel, ένα υποσύνολο του περιεχομένου σε κελιά βιβλίου εργασίας είναι δείγμα για αξιολόγηση και οι ευαίσθητες πληροφορίες που βρίσκονται εκτός αυτού του δείγματος μπορεί να μην είναι δυνατό να χαθούν. Για παράδειγμα, στο Excel για το Web, το όριο δείγματος είναι περίπου 2 MB και 2000 κελιά. Εργαζόμαστε για να επεκτείνουμε αυτό το μέγεθος δείγματος ώστε να καλύπτει περισσότερο ένα βιβλίο εργασίας.

 • Δεν θα εντοπιστούν ευαίσθητες πληροφορίες που περιέχονται σε ορισμένα αντικείμενα. Μερικά παραδείγματα:

  • Γραφή

  • Ενσωματωμένα αρχεία

  • Αντικείμενα εκτός από κελιά, όπως Συγκεντρωτικούς πίνακες ή SmartArt (Excel )

  • Κελιά με τύπο ή αποτέλεσμα υπολογισμού (Excel )

  • Σχόλια, κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους και πλαίσια κειμένου (Word για το Web)

  • Σχήματα και SmartArt (Word για το Web)

  • Σημειώσεις (PowerPoint )

 • Όταν ανοίγετε ή επεξεργάζεστε ευαίσθητο περιεχόμενο, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση πριν από την αυτόματη εφαρμογή ή τη σύσταση μιας ετικέτας. Η διάρκεια της καθυστέρησης θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του περιεχομένου που αξιολογείται και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet και μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Εργαζόμαστε για να μειώσουμε αυτήν την καθυστέρηση με την πάροδο του χρόνου.

Δείτε επίσης

Γνωστά θέματα με την αυτόματη εφαρμογή ή τη σύσταση ετικετών ευαισθησίας

Εφαρμογή ετικετών ευαισθησίας στα έγγραφά σας και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα στο Office

Εφαρμογή ετικέτας ευαισθησίας στο περιεχόμενο αυτόματα

Πώς λειτουργούν οι ετικέτες ευαισθησίας στις εφαρμογές του Office

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×