Αυτόματης στοίχιση, αυτόματη απόσταση και αυτόματη αναδιάταξη σχημάτων σε διάγραμμα

Το Visio διαθέτει αρκετά εργαλεία που σας βοηθούν στη διάταξη σχημάτων και συνδέσεων αποτελεσματικά και ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εργαλεία σε διαφορετικές στιγμές κατά τη δημιουργία διαγραμμάτων. Ορισμένα εργαλεία πραγματοποιούν μικρές προσαρμογές στις θέσεις των σχημάτων και ορισμένα σας βοηθούν να τακτοποιήσετε εκ νέου ολόκληρα διαγράμματα. Τα εργαλεία είναι οργανωμένα στις εξής τέσσερις περιοχές:

 • Κουμπί ’Αυτόματη στοίχιση και απόσταση’

  Χρησιμοποιείστε την επιλογή Αυτόματη στοίχιση και απόσταση εάν είστε ικανοποιημένοι με τη διάταξη του διαγράμματος, αλλά θέλετε απλώς να το οργανώσετε πιο σωστά και να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές συνδέσεων χωρίς να μετακινήσετε πολύ τα στοιχεία.

 • Εντολές θέσης

  Χρησιμοποιείστε τις εντολές στην περιοχή του κουμπιού Θέση, εάν θέλετε να διορθώσετε μόνο τη στοίχιση ή μόνο την απόσταση των επιλεγμένων σχημάτων ή εάν θέλετε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε ένα σχήμα.

 • Συλλογή ’Επανάληψη διάταξης σελίδας’

  Χρησιμοποιείστε τη συλλογή Επανάληψη διάταξης σελίδας εάν θέλετε να δοκιμάσετε μια νέα διάταξη στο διάγραμμά σας, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να διατηρήσετε τις αρχικές θέσεις των σχημάτων.

 • Εντολές διάταξης σύμφωνα με πρότυπο

  Ορισμένα πρότυπα διαγράμματος συνοδεύονται από συγκεκριμένες εντολές διάταξης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον τύπο διαγράμματος, όπως είναι το πρότυπο του οργανογράμματος και του διαγράμματος καταιγισμού ιδεών.

Κουμπί ’Αυτόματη στοίχιση και απόσταση’

Το κουμπί Αυτόματη στοίχιση και απόσταση είναι τοποθετημένο στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση. Το εργαλείο αυτό είναι σχεδιασμένο να αφήνει τα σχήματά σας όσο πλησιέστερα γίνεται στην τρέχουσα θέση τους, αλλά σε στοίχιση το ένα με το άλλο και σε ομοιόμορφη απόσταση.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα για τα οποία θέλετε να εφαρμόσετε στοίχιση και απόσταση ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν είναι επιλεγμένο τίποτα, θα επηρεαστούν όλα τα σχήματα.

 2. Επιλέξτε Αυτόματη στοίχιση και απόσταση.

Αρχή της σελίδας

Εντολές θέσης

Το κουμπί Θέση είναι τοποθετημένο στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανιστούν εντολές σχετικά με τη στοίχιση, την απόσταση και τον προσανατολισμό επιλεγμένων σχημάτων.

Στοίχιση σχημάτων

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα στοιχίζουν τα σχήματα χωρίς να αλλάζουν την απόστασή τους. Μπορείτε να διατηρήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια εντολή για να δείτε την προεπισκόπηση του εφέ, πριν πραγματοποιήσετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη στοίχιση

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση.

 3. Επιλέξτε Αυτόματη στοίχιση.

Για να καθορίσετε κατεύθυνση στοίχισης

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το οποίο θέλετε να στοιχίσετε άλλα σχήματα και, στη συνέχεια πιέστε Shift και επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να στοιχίσετε με αυτό.

  Το πρωτεύον σχήμα έχει ένα παχύ περίγραμμα χρώματος ματζέντα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή στοίχισης που θέλετε.

Οι συγκεκριμένες εντολές Στοίχιση στοιχίζουν τα επιλεγμένα σχήματα με το πρωτεύον σχήμα. Ωστόσο, η εντολή Αυτόματη στοίχιση δεν πραγματοποιεί στοίχιση με το πρωτεύον σχήμα.

Σχήματα χώρου

Οι εντολές σε αυτήν την ενότητα κατανέμουν ομοιόμορφα την απόσταση μεταξύ των σχημάτων χωρίς να αλλάζουν τη στοίχισή τους. Μπορείτε να διατηρήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια εντολή για να δείτε την προεπισκόπηση του εφέ, πριν πραγματοποιήσετε την αλλαγή.

Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη απόσταση

 1. Επιλέξτε τα σχήματα στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε την απόσταση ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να καταργήσετε οποιαδήποτε επιλογή. Εάν δεν είναι επιλεγμένο τίποτα, θα επηρεαστούν όλα τα σχήματα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση.

 3. Επιλέξτε Αυτόματη απόσταση για να μετακινήσετε όλα τα επιλεγμένα σχήματα σε καθορισμένη απόσταση από τα γειτονικά τους σχήματα.

  Για να αλλάξετε την απόσταση διαστήματος, κάντε κλικ στις Επιλογές διαστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε την απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ’Κατανομή’

Οι εντολές διαστήματος από προηγούμενες εκδόσεις του Visio εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες και παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές διαστήματος.

 1. Επιλέξτε τρία ή περισσότερα σχήματα κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Shift ή Ctrl, ενώ εσείς επιλέγετε σχήματα. Οι επιλογές για την κατανομή των σχημάτων είναι απενεργοποιημένες εάν δεν επιλέξετε τρία ή περισσότερα σχήματα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση και, στη συνέχεια, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Σχήματα χώρου.

 3. Κάντε κλικ σε μια επιλογή κατανομής. Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές διανομής για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κατανομή σχημάτων.

  • Για την Κατακόρυφη κατανομή, τα όρια προσδιορίζονται από τα σχήματα στο επάνω και κάτω μέρος της επιλεγμένης περιοχής.

  • Για την Οριζόντια κατανομή, τα όρια προσδιορίζονται από το πρώτο σχήμα στα αριστερά έως το τελευταίο σχήμα στα δεξιά της επιλεγμένης περιοχής.

  • Για τη δημιουργία οδηγών και την επικόλληση σχημάτων σε αυτούς, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία οδηγού και επικόλληση σχημάτων σε αυτόν. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να μετακινήσετε έναν εξωτερικό οδηγό για την ανακατανομή όλων των σχημάτων.

Απομάκρυνση σχημάτων από τις αλλαγές σελίδας

Εάν ένα διάγραμμα πρόκειται να εκτυπωθεί, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι τα σχήματα δεν θα διαιρεθούν στις αλλαγές σελίδας.

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να απομακρύνετε από τις αλλαγές σελίδας ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για την κατάργηση οποιασδήποτε επιλογής. Εάν δεν είναι επιλεγμένο τίποτα, θα επηρεαστούν όλα τα σχήματα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση.

 3. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Σχήματα χώρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απομάκρυνση από τις αλλαγές σελίδας.

Μια άλλη επιλογή είναι να καθορίσετε συμπεριφορά για ’Αυτόματη στοίχιση’ και ’Αυτόματη απόσταση’, οπότε δεν επιτρέπεται σε αυτές τις εντολές να τοποθετήσουν σχήματα στις αλλαγές σελίδας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, επιλέξτε Θέση.

 2. Καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Σχήματα χώρου και ελέγξτε εάν είναι επιλεγμένη η Αποφυγή αλλαγών σελίδας. Εάν όχι, επιλέξτε την.

Προσανατολισμός σχημάτων

Οι εντολές στο υπομενού Περιστροφή σχημάτων περιστρέφουν ή αναστρέφουν ένα επιλεγμένο σχήμα.

 • Επιλέξτε ένα σχήμα και κάντε κλικ στην κατάλληλη εντολή.

Εάν είναι επιλεγμένα περισσότερα από ένα σχήματα, οι εντολές αυτές τα περιστρέφουν ή τα αναστρέφουν, ενώ διατηρούν τις σχετικές θέσεις του ενός προς το άλλο, σαν να περιστρέφεται ή αναστρέφεται η σελίδα.

Αντίθετα, οι εντολές στο υπομενού Περιστροφή διαγράμματος περιστρέφουν ή αναστρέφουν τον προσανατολισμό του διαγράμματος, αλλά αφήνουν τον προσανατολισμό του σχήματος όπως ήταν.

Αρχή της σελίδας

Συλλογή ’Επανάληψη διάταξης σελίδας’

Η Επανάληψη διάταξης σελίδας είναι τοποθετημένη στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη. Εάν έχετε ένα απλό διάγραμμα και δεν είστε σίγουροι για το ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος με τον οποίον μπορείτε να το τακτοποιήσετε, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αναδιοργανώσετε ή κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για την κατάργηση οποιασδήποτε επιλογής και για να επηρεαστούν όλα τα σχήματα. Στη συνέχεια, διατηρείστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στα διαφορετικά σχέδια της συλλογής για να δείτε το εφέ που εφαρμόζουν. Μπορείτε να δείτε την προεπισκόπηση χωρίς να εφαρμόζεται καμία διάταξη μέχρι να την επιλέξετε.

Αρχή της σελίδας

Εντολές διάταξης σύμφωνα με πρότυπο

Εάν το πρότυπο που χρησιμοποιείτε για ένα διάγραμμα διαθέτει καρτέλα αφιερωμένη σε αυτόν το συγκεκριμένο τύπο διαγράμματος, όπως το πρότυπο του οργανογράμματος και του διαγράμματος καταιγισμού ιδεών, ελέγξτε εάν διαθέτει μια εντολή διάταξης σχεδιασμένη για αυτό το διάγραμμα. Εάν ναι, δοκιμάστε την και δείτε εάν σας αρέσει το αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×