Αυτή η συσκευή δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν βλέπετε αυτό το μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα με τις πιθανές αιτίες παρακάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και προσπαθήστε να επαναλάβετε το συγχρονισμό.

Για τις εφαρμογές Αλληλογραφία ή Ημερολόγιο στον υπολογιστή σας

Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συμβατός με τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχει ορίσει ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για τις πολιτικές που ισχύουν για το γραμματοκιβώτιό σας.Οι περισσότερες από τις πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα από τις εφαρμογές Αλληλογραφία και Ημερολόγιο, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει πρώτα να κάνετε κάποιες ενέργειες, όπως:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη σας διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή.

 • Ορίστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς διαχειριστή στον υπολογιστή.

 • Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες του υπολογιστή μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους.

 • Απενεργοποιήστε τους λογαριασμούς επισκέπτη.

 • Κρυπτογραφήστε όλα τα διαμερίσματα του υπολογιστή με λογισμικό κρυπτογράφησης.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και προσπαθήστε να επαναλάβετε το συγχρονισμό μετά την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Μήκος και πολυπλοκότητα κωδικού πρόσβασης που υποστηρίζονται από τύπους λογαριασμού

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να μάθετε τις πολιτικές κωδικών πρόσβασης για το γραμματοκιβώτιό σας.Διαφορετικοί τύποι λογαριασμού έχουν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης για τις πολιτικές μήκους του κωδικού πρόσβασης και την πολυπλοκότητά του.

 • Η πολιτική MinDevicePasswordLength καθορίζει το ελάχιστο μήκος ενός κωδικού πρόσβασης.

 • Η πολιτική MinDevicePasswordComplexCharacters καθορίζει τον αριθμό των ελάχιστων τύπων χαρακτήρων που πρέπει να υπάρχουν σε έναν κωδικό πρόσβασης λογαριασμού ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι τύποι χαρακτήρων ορίζονται ως εξής:

  • Πεζά γράμματα

  • Κεφαλαία γράμματα

  • Αριθμοί

  • Μη αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Για παράδειγμα, εάν η τιμή του MinDevicePasswordComplexCharacters είναι 2, ένας κωδικός πρόσβασης με κεφαλαίους και πεζούς αλφαβητικούς χαρακτήρες θα αρκούσε, όπως θα αρκούσε και ένας κωδικός πρόσβασης με πεζούς αλφαβητικούς χαρακτήρες και αριθμούς.

Διαφορετικοί τύποι λογαριασμού έχουν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης για τις πολιτικές μήκους του κωδικού πρόσβασης και την πολυπλοκότητά του, όπως εξηγείται στη συνέχεια.

Τοπικοί λογαριασμοί

Οι τοπικοί λογαριασμοί μπορούν να υποστηρίξουν την πολιτική πλήρους μήκους κωδικού πρόσβασης, αλλά υποστηρίζουν μόνο τρεις τύπους χαρακτήρων και όχι και τους τέσσερις που μπορεί να καθορίσει το πρωτόκολλο Exchange Active Sync (EAS).Εάν έχει οριστεί πολιτική EAS που απαιτεί τέσσερις τύπους χαρακτήρων, όλοι οι τοπικοί λογαριασμοί θα είναι ασύμβατοι.Αυτό συμβαίνει επειδή το λειτουργικό σύστημα των Windows δεν υποστηρίζει ρητά την επιλογή του αριθμού σύνθετων χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης.Αντίθετα, απαιτεί οι κωδικοί πρόσβασης να ικανοποιούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πολυπλοκότητας.Αυτή η πολυπλοκότητα συνεπάγεται τρεις τύπους χαρακτήρων, επομένως, μια πολιτική EAS που απαιτεί MinDevicePasswordComplexCharacters μεγαλύτερο από 3 δεν είναι δυνατό να υποστηρίζεται από λογαριασμούς των Windows.

Λογαριασμοί Microsoft

Ο λογαριασμός Microsoft (παλαιότερα γνωστός ως Windows Live ID) είναι αυτός που χρησιμοποιείτε με τις συσκευές και τις υπηρεσίες της Microsoft.Οι λογαριασμοί Microsoft επιβάλλουν ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρων και 2 τύπους χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης.Επομένως, οι λογαριασμοί Microsoft είναι συμβατοί, εάν η πολιτική MinDevicePasswordLength οριστεί σε μήκος μικρότερο από ή ίσο με 8 χαρακτήρες και η πολιτική MinDevicePasswordComplexCharacters οριστεί σε μήκος μικρότερο από ή ίσο με 2.

Εάν οι πολιτικές EAS είναι πιο αυστηρές από αυτές που μπορούν να επιβάλλουν οι λογαριασμοί Microsoft, εμφανίζονται σφάλματα μη συμβατότητας.Για να συγχρονίσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτό το σενάριο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις των λογαριασμών σας και αποσυνδέστε όλους τους λογαριασμούς Microsoft.

Λογαριασμοί τομέα και λογαριασμοί Azure Active Directory

Οι πολιτικές κωδικών πρόσβασης που έχουν οριστεί από το EAS για τους λογαριασμούς τομέα και τους λογαριασμούς Azure Active Directory δεν αξιολογούνται τοπικά, επειδή θεωρείται ότι οι πολιτικές EAS και οι πολιτικές του λογαριασμού τομέα ανήκουν στην ίδια αρχή λογαριασμών.Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις πολυπλοκότητας, μήκους, λήξης και ιστορικού.

Για τις εφαρμογές Αλληλογραφία του Outlook ή Ημερολόγιο του Outlook στην κινητή συσκευή σας

Η συσκευή σας πρέπει να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχει ορίσει ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για τις πολιτικές που ισχύουν για το γραμματοκιβώτιό σας. Οι περισσότερες από τις πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα από τις εφαρμογές Αλληλογραφία και Ημερολόγιο, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει πρώτα να κάνετε κάποιες ενέργειες. Για παράδειγμα βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Κρυπτογραφήστε όλα τα διαμερίσματα της κινητής συσκευής με λογισμικό κρυπτογράφησης.

 • Επανεκκινήστε τη συσκευή σας και προσπαθήστε να επαναλάβετε το συγχρονισμό μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Ενημερωμένο 2015-11-19 του τελευταίου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×