Αριθμοί έκδοσης και δομής για τις κυκλοφορίες των καναλιών ενημερώσεων

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2018

Για κάθε κυκλοφορία ενός καναλιού ενημερώσεων από τη Microsoft, υπάρχει ένας αριθμός έκδοσης και δομής που έχει εκχωρηθεί σε αυτό. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την έκδοση που υποστηρίζεται και τον πιο πρόσφατο αριθμό δομής, για κάθε κανάλι ενημερώσεων. Οι εκδόσεις των καναλιών ενημερώσεων που δεν παρατίθενται στον πίνακα δεν υποστηρίζονται πλέον. Για παράδειγμα, η Έκδοση 1604 για το Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων δεν υποστηρίζεται πλέον.

Κανάλι

Έκδοση

Δομή

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

1802

9029.2253

13 Μαρτίου 2018

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

1803

9126.2098

20 Μαρτίου 2018

Εξαμηνιαίο κανάλι1

1708

8431.2236

13 Μαρτίου 2018

Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων2

1705

8201.2265

13 Μαρτίου 2018

1 Το Κανάλι μετατεθημένων ενημερώσεων πλέον ονομάζεται Εξαμηνιαίο κανάλι.

2 Η έκδοση 1705 του Καναλιού μετατεθημένων ενημερώσεων υποστηρίζεται έως τον Ιούλιο του 2018.

Για μια πλήρη λίστα με τις κυκλοφορίες καναλιών ενημερώσεων, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες:

Για να δείτε ποιες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφαλείας ή ενημερώσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη κυκλοφορία καναλιού ενημερώσεων, ανατρέξτε στο θέμα Κυκλοφορίες καναλιών ενημερώσεων προγραμμάτων-πελατών του Office 365.

Αυτές οι εκδόσεις και οι αριθμοί δομών ισχύουν για τα παρακάτω προγράμματα-πελάτες του Office 365:

 • Office 365 ProPlus

 • Office 365 για Επιχειρήσεις

 • Visio Pro για Office 365

 • Project Online Desktop Client

Το Office 365 για Επιχειρήσεις είναι η έκδοση του Office που παρέχεται με ορισμένα προγράμματα του Office 365, όπως το Premium για Επιχειρήσεις.

Πληροφορίες έκδοσης και δομής για τις κυκλοφορίες των καναλιών ενημερώσεων

Για κάθε κανάλι ενημερώσεων που κυκλοφορεί η Microsoft, υπάρχει ένας αριθμός έκδοσης και δομής που έχει εκχωρηθεί σε αυτό. Οι παρακάτω δύο πίνακες παρέχουν μια πλήρη λίστα των καναλιών ενημερώσεων που έχουν κυκλοφορήσει, μία κατά ημερομηνία έκδοσης και μία κατά έκδοση.

Πληροφορίες έκδοσης και δομής, οργανωμένες κατά ημερομηνία κυκλοφορίας

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα με τους αριθμούς έκδοσης και δομής για κάθε κυκλοφορία καναλιού ενημερώσεων. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία κυκλοφορίας, με πρώτα καταχωρημένη την πιο πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες οργανωμένες κατά αριθμό έκδοσης, ανατρέξτε στον επόμενο πίνακα. Ο αριθμός έκδοσης και δομής με έντονη γραφή υποδεικνύει την πιο πρόσφατη έκδοση και τον αριθμό δομής για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι.

Κατά ημερομηνία κυκλοφορίας

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Εξαμηνιαίο κανάλι

20 Μαρτίου 2018

Δεν ισχύει

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2098)

Δεν ισχύει

13 Μαρτίου 2018

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2253)

Έκδοση 1803 (Δομή 9126.2072)

 • Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2236)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2265)

26 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 1802 (Δομή 9029.2167)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

13 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2171)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

 • Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2215)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2258)

7 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2144)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 1801 (Δομή 9001.2138)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

30 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2179)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 1712 (Δομή 8827.2148)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

9 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2175)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

 • Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2153)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2217)

2 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2165)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2127)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2131)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2213)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2130)

6 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 1711 (Δομή 8730.2122)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

27 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2139)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

24 Νοεμβρίου 2017

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2209)

20 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2132)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

14 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2127)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2110)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2207)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2122)

2 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 1710 (Δομή 8625.2121)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

25 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2147)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

16 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 1709 (Δομή 8528.2139)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

10 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2107)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2200)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2119)

4 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2094)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

18 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2107)

Έκδοση 1708 (Δομή 8431.2079)

 • Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2193)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2116)

29 Αυγούστου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2096)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

24 Αύγουστος 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2087)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

18 Αυγούστου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2076)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

11 Αυγούστου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2073)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

8 Αύγουστος 2017

Δεν ισχύει

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2171)

Δεν ισχύει

7 Αυγούστου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2070)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

31 Ιουλίου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2062)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

28 Ιουλίου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2059)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

27 Ιουλίου 2017

Έκδοση 1707 (Δομή 8326.2058)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2158)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2099)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2154)

19 Ιουλίου 2017

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2103)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

13 Ιουλίου 2017

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2086)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2136)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2096)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2151)

28 Ιουνίου 2017

Έκδοση 1706 (Δομή 8229.2073)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

13 Ιουνίου 2017

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2102)

 • Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2092)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2139)

7 Ιουνίου 2017

Έκδοση 1705 (Δομή 8201.2075)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1 Ιουνίου 2017

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2157)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

18 Μαΐου 2017

Έκδοση 1704 (Δομή 8067.2115)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

9 Μαΐου 2017

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2161)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2084)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2130)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2150)

21 Απριλίου 2017

Έκδοση 1703 (Δομή 7967.2139)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

11 Απριλίου 2017

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2038)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2076)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2127)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2145)

27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2031)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

14 Μαρτίου 2017

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2024)

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2071)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2120)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2140)

9 Μαρτίου 2017

Έκδοση 1702 (Δομή 7870.2020)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

23 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

22 Φεβρουαρίου 2017

Δεν ισχύει

Έκδοση 1701 (Δομή 7766.2060)

 • Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2118)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2136)

31 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2074)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

25 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 1612 (Δομή 7668.2066)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

10 Ιανουαρίου 2017

Δεν ισχύει

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2102)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2117)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2105)

4 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2109)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

13 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2075)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2095)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2115)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2098)

6 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 1611 (Δομή 7571.2072)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

10 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 1610 (Δομή 7466.2038)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

8 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2055)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2055)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2105)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2088)

2 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2054)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2054)

Δεν ισχύει

11 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2038)

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2038)

 • Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2092)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2081)

4 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 1609 (Δομή 7369.2024)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

26 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση: 1608 (Δομή 7341.2035)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

21 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση: 1608 (Δομή 7341.2032)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

13 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 1607 (Δομή 7167.2060)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2084)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2071)

 • Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1090)

6 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 1607 (Δομή 7167.2055)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

31 Αυγούστου 2016

Έκδοση 1607 (Δομή 7167.2047)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

16 Αυγούστου 2016

Έκδοση 1607 (Δομή 7167.2040)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

9 Αυγούστου 2016

Έκδοση 1606 (Δομή 7070.2036)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2076)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2063)

 • Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1087)

26 Ιουλίου 2016

Έκδοση 1606 (Δομή 7070.2033)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

21 Ιουλίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2069)

Δεν ισχύει

20 Ιουλίου 2016

Έκδοση 1606 (Δομή 7070.2028)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Ιουλίου 2016

Έκδοση 1606 (Δομή 7070.2026)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2066)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2056)

 • Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1085)

5 Ιουλίου 2016

Έκδοση 1606 (Δομή 7070.2022)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

30 Ιουνίου 2016

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2063)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2063)

Δεν ισχύει

14 Ιουνίου 2016

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2058)

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2058)

 • Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2048)

 • Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1082)

7 Ιουνίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2047)

Δεν ισχύει

6 Ιουνίου 2016

Έκδοση 1605 (Δομή 6965.2053)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

23 Μαΐου 2016

Έκδοση 1604 (Δομή 6868.2067)

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2042)

Δεν ισχύει

10 Μαΐου 2016

Έκδοση 1604 (Δομή 6868.2062)

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2037)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1078)

4 Μαΐου 2016

Έκδοση 1604 (Δομή 6868.2060)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

3 Μαΐου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2033)

Δεν ισχύει

28 Απριλίου 2016

Έκδοση 1603 (Δομή 6769.2040)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Απριλίου 2016

Έκδοση 1603 (Δομή 6769.2017)

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2026)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1073)

4 Απριλίου 2016

Έκδοση 1603 (Δομή 6769.2015)

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2025)

Δεν ισχύει

24 Μαρτίου 2016

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2021)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

23 Μαρτίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2021)

Δεν ισχύει

17 Μαρτίου 2016

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

16 Μαρτίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2017)

Δεν ισχύει

14 Μαρτίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2015)

Δεν ισχύει

8 Μαρτίου 2016

Δεν ισχύει

Έκδοση 1602 (Δομή 6741.2014)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1068)

4 Μαρτίου 2016

Έκδοση 1601 (Δομή 6568.2036)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

3 Μαρτίου 2016

Έκδοση 1601 (Δομή 6568.2034)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

16 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 1601 (Δομή 6568.2025)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

9 Φεβρουαρίου 2016

Έκδοση 1511 (Δομή 6366.2068)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1061)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1061)

25 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 1511 (Δομή 6366.2062)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

12 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 1511 (Δομή 6366.2056)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1054)

Δεν ισχύει

11 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 1511 (Δομή 6366.2036)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

8 Δεκεμβρίου 2015

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1043)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1043)

Δεν ισχύει

10 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1038)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1038)

Δεν ισχύει

21 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1034)

Έκδοση 1509 (Δομή 6001.1034)

Δεν ισχύει

5 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 1509 (Δομή 4229.1029)

Έκδοση 1509 (Δομή 4229.1029)

Δεν ισχύει

22 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 1509 (Δομή 4229.1024)

Έκδοση 1509 (Δομή 4229.1024)

Δεν ισχύει

Πληροφορίες έκδοσης και δομής, οργανωμένες κατά έκδοση

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια λίστα με τους αριθμούς έκδοσης και δομής για κάθε κυκλοφορία καναλιού ενημερώσεων. Ο πίνακας είναι οργανωμένος κατά έκδοση, με πρώτη την πιο πρόσφατη έκδοση. Μέσα σε μία έκδοση, εμφανίζεται πρώτη η πιο πρόσφατη δομή. Η ημερομηνία της κυκλοφορίας περιλαμβάνεται εντός παρενθέσεων. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες οργανωμένες κατά ημερομηνία κυκλοφορίας, ανατρέξτε στον αμέσως προηγούμενο πίνακα. Ο αριθμός δομής με έντονη γραφή υποδεικνύει τον πρόσφατο αριθμό δομής για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι.

Κατά έκδοση

Έκδοση

Κανάλι μηνιαίων ενημερώσεων

Εξαμηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο)

Εξαμηνιαίο κανάλι

1803

Δεν διατίθεται ακόμα.

 • 9126.2098 (20 Μαρτίου 2018)

 • 9126.2072 (13 Μαρτίου 2018)

Προγραμματισμένη για 10 Ιουλίου 2018

1802

 • 9029.2253 (13 Μαρτίου 2018)

 • 9029.2167 (26 Φεβρουαρίου 2018)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1801

 • 9001.2171 (13 Φεβρουαρίου 2018)

 • 9001.2144 (7 Φεβρουαρίου 2018)

 • 9001.2138 (1 Φεβρουαρίου 2018)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1712

 • 8827.2179 (30 Ιανουαρίου 2018)

 • 8827.2148 (17 Ιανουαρίου 2018)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1711

 • 8730.2175 (9 Ιανουαρίου 2018)

 • 8730.2165 (2 Ιανουαρίου 2018)

 • 8730.2127 (12 Δεκεμβρίου 2017)

 • 8730.2122 (6 Δεκεμβρίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1710

 • 8625.2139 (27 Νοεμβρίου 2017)

 • 8625.2132 (20 Νοεμβρίου 2017)

 • 8625.2127 (14 Νοεμβρίου 2017)

 • 8625.2121 (2 Νοεμβρίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1709

 • 8528.2147 (25 Οκτωβρίου 2017)

 • 8528.2139 (16 Οκτωβρίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1708

 • 8431.2107 (10 Οκτωβρίου 2017)

 • 8431.2094 (4 Οκτωβρίου 2017)

 • 8431.2079 (18 Σεπτεμβρίου 2017)

 • 8431.2215 (13 Φεβρουαρίου 2018)

 • 8431.2153 (9 Ιανουαρίου 2018)

 • 8431.2131 (12 Δεκεμβρίου 2017)

 • 8431.2110 (14 Νοεμβρίου 2017)

 • 8431.2107 (10 Οκτωβρίου 2017)

 • 8431.2079 (12 Σεπτεμβρίου 2017)

 • 8431.2236 (13 Μαρτίου 2018)

 • 8431.2215 (13 Φεβρουαρίου 2018)

 • 8431.2153 (9 Ιανουαρίου 2018)

1707

 • 8326.2107 (12 Σεπτεμβρίου 2017)

 • 8326.2096 (29 Αυγούστου 2017)

 • 8326.2087 (24 Αυγούστου 2017)

 • 8326.2076 (18 Αυγούστου 2017)

 • 8326.2073 (11 Αυγούστου 2017)

 • 8326.2070 (7 Αυγούστου 2017)

 • 8326.2062 (31 Ιουλίου 2017)

 • 8326.2059 (28 Ιουλίου 2017)

 • 8326.2058 (27 Ιουλίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1706

 • 8229.2103 (19 Ιουλίου 2017)

 • 8229.2086 (13 Ιουλίου 2017)

 • 8229.2073 (28 Ιουνίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1705

 • 8201.2102 (13 Ιουνίου 2017)

 • 8201.2075 (7 Ιουνίου 2017)

 • 8201.2171 (8 Αυγούστου 2017)

 • 8201.2158 (27 Ιουλίου 2017)

 • 8201.2136 (13 Ιουλίου 2017)

 • 8201.2102 (13 Ιουνίου 2017)

 • 8201.2265 (13 Μαρτίου 2018)

 • 8201.2258 (13 Φεβρουαρίου 2018)

 • 8201.2217 (9 Ιανουαρίου 2018)

 • 8201.2213 (12 Δεκεμβρίου 2017)

 • 8201.2209 (24 Νοεμβρίου 2017)

 • 8201.2207 (14 Νοεμβρίου 2017)

 • 8201.2200 (10 Οκτωβρίου 2017)

 • 8201.2193 (12 Σεπτεμβρίου 2017)

1704

 • 8067.2157 (1 Ιουνίου 2017)

 • 8067.2115 (18 Μαΐου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1703

 • 7967.2161 (9 Μαΐου 2017)

 • 7967.2139 (21 Απριλίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1702

 • 7870.2038 (11 Απριλίου 2017)

 • 7870.2031 (27 Μαρτίου 2017)

 • 7870.2024 (14 Μαρτίου 2017)

 • 7870.2020 (9 Μαρτίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1701

 • 7766.2060 (23 Φεβρουαρίου 2017)

 • 7766.2084 (9 Μαΐου 2017)

 • 7766.2076 (11 Απριλίου 2017)

 • 7766.2071 (14 Μαρτίου 2017)

 • 7766.2060 (22 Φεβρουαρίου 2017)

 • 7766.2130 (12 Δεκεμβρίου 2017)

 • 7766.2122 (14 Νοεμβρίου 2017)

 • 7766.2119 (10 Οκτωβρίου 2017)

 • 7766.2116 (12 Σεπτεμβρίου 2017)

 • 7766.2099 (27 Ιουλίου 2017)

 • 7766.2096 (13 Ιουλίου 2017)

 • 7766.2092 (13 Ιουνίου 2017)

1612

 • 7668.2074 (31 Ιανουαρίου 2017)

 • 7668.2066 (25 Ιανουαρίου 2017)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1611

 • 7571.2109 (4 Ιανουαρίου 2017)

 • 7571.2075 (13 Δεκεμβρίου 2016)

 • 7571.2072 (6 Δεκεμβρίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1610

 • 7466.2038 (10 Νοεμβρίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1609

 • 7369.2055 (8 Νοεμβρίου 2016)

 • 7369.2054 (2 Νοεμβρίου 2016)

 • 7369.2038 (11 Οκτωβρίου 2016)

 • 7369.2024 (4 Οκτωβρίου 2016)

 • 7369.2102 (10 Ιανουαρίου 2017)

 • 7369.2095 (13 Δεκεμβρίου 2016)

 • 7369.2055 (8 Νοεμβρίου 2016)

 • 7369.2054 (2 Νοεμβρίου 2016)

 • 7369.2038 (11 Οκτωβρίου 2016)

 • 7369.2154 (27 Ιουλίου 2017)

 • 7369.2151 (13 Ιουλίου 2017)

 • 7369.2139 (13 Ιουνίου 2017)

 • 7369.2130 (9 Μαΐου 2017)

 • 7369.2127 (11 Απριλίου 2017)

 • 7369.2120 (14 Μαρτίου 2017)

 • 7369.2118 (22 Φεβρουαρίου 2017)

1608

 • 7341.2035 (26 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 7341.2032 (21 Σεπτεμβρίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1607

 • 7167.2060 (13 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 7167.2055 (6 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 7167.2047 (31 Αυγούστου 2016)

 • 7167.2040 (16 Αυγούστου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1606

 • 7070.2036 (9 Αυγούστου 2016)

 • 7070.2033 (26 Ιουλίου 2016)

 • 7070.2028 (20 Ιουλίου 2016)

 • 7070.2026 (12 Ιουλίου 2016)

 • 7070.2022 (5 Ιουλίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1605

 • 6965.2063 (30 Ιουνίου 2016)

 • 6965.2058 (14 Ιουνίου 2016)

 • 6965.2053 (6 Ιουνίου 2016)

 • 6965.2084 (13 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 6965.2076 (9 Αυγούστου 2016)

 • 6965.2069 (21 Ιουλίου 2016)

 • 6965.2066 (12 Ιουλίου 2016)

 • 6965.2063 (30 Ιουνίου 2016)

 • 6965.2058 (14 Ιουνίου 2016)

 • 6965.2150 (9 Μαΐου 2017)

 • 6965.2145 (11 Απριλίου 2017)

 • 6965.2140 (14 Μαρτίου 2017)

 • 6965.2136 (22 Φεβρουαρίου 2017)

 • 6965.2117 (10 Ιανουαρίου 2017)

 • 6965.2115 (13 Δεκεμβρίου 2016)

 • 6965.2105 (8 Νοεμβρίου 2016)

 • 6965.2092 (11 Οκτωβρίου 2016)

1604

 • 6868.2067 (23 Μαΐου 2016)

 • 6868.2062 (10 Μαΐου 2016)

 • 6868.2060 (4 Μαΐου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1603

 • 6769.2040 (28 Απριλίου 2016)

 • 6769.2017 (12 Απριλίου 2016)

 • 6769.2015 (4 Απριλίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1602

 • 6741.2021 (24 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2017 (17 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2047 (7 Ιουνίου 2016)

 • 6741.2042 (23 Μαΐου 2016)

 • 6741.2037 (10 Μαΐου 2016)

 • 6741.2033 (3 Μαΐου 2016)

 • 6741.2026 (12 Απριλίου 2016)

 • 6741.2025 (4 Απριλίου 2016)

 • 6741.2021 (23 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2017 (16 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2015 (14 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2014 (8 Μαρτίου 2016)

 • 6741.2105 (10 Ιανουαρίου 2017)

 • 6741.2098 (13 Δεκεμβρίου 2016)

 • 6741.2088 (8 Νοεμβρίου 2016)

 • 6741.2081 (11 Οκτωβρίου 2016)

 • 6741.2071 (13 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 6741.2063 (9 Αυγούστου 2016)

 • 6741.2056 (12 Ιουλίου 2016)

 • 6741.2048 (14 Ιουνίου 2016)

1601

 • 6568.2036 (4 Μαρτίου 2016)

 • 6568.2034 (3 Μαρτίου 2016)

 • 6568.2025 (16 Φεβρουαρίου 2016)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1511

 • 6366.2068 (9 Φεβρουαρίου 2016)

 • 6366.2062 (25 Ιανουαρίου 2016)

 • 6366.2056 (12 Ιανουαρίου 2016)

 • 6366.2036 (11 Δεκεμβρίου 2015)

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

1509

 • 6001.1043 (8 Δεκεμβρίου 2015)

 • 6001.1038 (10 Νοεμβρίου 2015)

 • 6001.1034 (21 Οκτωβρίου 2015)

 • 4229.1029 (5 Οκτωβρίου 2015)

 • 4229.1024 (22 Σεπτεμβρίου 2015)

 • 6001.1061 (9 Φεβρουαρίου 2016)

 • 6001.1054 (12 Ιανουαρίου 2016)

 • 6001.1043 (8 Δεκεμβρίου 2015)

 • 6001.1038 (10 Νοεμβρίου 2015)

 • 6001.1034 (21 Οκτωβρίου 2015)

 • 4229.1029 (5 Οκτωβρίου 2015)

 • 4229.1024 (22 Σεπτεμβρίου 2015)

 • 6001.1090 (13 Σεπτεμβρίου 2016)

 • 6001.1087 (9 Αυγούστου 2016)

 • 6001.1085 (12 Ιουλίου 2016)

 • 6001.1082 (14 Ιουνίου 2016)

 • 6001.1078 (10 Μαΐου 2016)

 • 6001.1073 (12 Απριλίου 2016)

 • 6001.1068 (8 Μαρτίου 2016)

 • 6001.1061 (9 Φεβρουαρίου 2016)

Δείτε επίσης

Αναφορά Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων για το εργαλείο ανάπτυξης του Office 2016

Μεγέθη λήψεων (κατά προσέγγιση) για ενημερώσεις καναλιού για το Office 365 ProPlus

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×