Απόκρυψη τιμών και ενδείξεων σφαλμάτων στα κελιά

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι οι τύποι του υπολογιστικού σας φύλλου περιέχουν σφάλματα, τα οποία δεν χρειάζονται διόρθωση, αλλά θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκρύψετε τιμές σφάλματος και ενδείξεις σφάλματος σε κελιά.

Οι τύποι επιστρέφουν σφάλματα για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, η διαίρεση με το 0 δεν επιτρέπεται και, αν εισαγάγετε τον τύπο =1/0, το Excel θα αποδώσει την τιμή #ΔΙΑΙΡ./0. Στις τιμές σφάλματος περιλαμβάνονται οι τιμές #ΔΙΑΙΡ./0!, #Δ/Υ, #ΟΝΟΜΑ?, #ΚΕΝΟ!, #ΑΡΙΘ!, #ΑΝΑΦ! και #ΤΙΜΗ!.

Μετατροπή του σφάλματος σε μηδέν και χρήση μορφοποίησης για την απόκρυψη της τιμής

Μπορείτε να αποκρύψετε τις τιμές σφαλμάτων μετατρέποντάς τις σε έναν αριθμό όπως το 0 και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας έναν τύπο υπό όρους που αποκρύπτει την τιμή.

Δημιουργήστε ένα παράδειγμα σφάλματος

 1. Ανοίξτε ένα κενό βιβλίο εργασίας ή δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας.

 2. Καταχωρήστε 3 στο κελί B1, καταχωρήστε 0 στο κελί C1 και στο κελί A1 καταχωρήστε τον τύπο =B1/C1.
  Το σφάλμα #ΔΙΑΙΡ./0! εμφανίζεται στο κελί A1.

 3. Επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το πλήκτρο F2, για να επεξεργαστείτε τον τύπο.

 4. Μετά το σύμβολο του ίσον (=), πληκτρολογήστε IFERROR ακολουθούμενο από μια αριστερή παρένθεση.
  IFERROR(

 5. Μετακινήστε το δρομέα στο τέλος του τύπου.

 6. Πληκτρολογήστε ;0) – δηλαδή ένα ερωτηματικό ακολουθούμενο από το μηδέν και μια δεξιά παρένθεση.
  Ο τύπος =B1/C1 γίνεται =IFERROR(B1/C1;0).

 7. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε τον τύπο.
  Τα περιεχόμενα του κελιού θα πρέπει να εμφανίζουν 0 αντί για το σφάλμα #ΔΙΑΙΡ./0!.

Εφαρμόστε τη μορφοποίηση υπό όρους

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το σφάλμα και, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν.

 4. Στην περιοχή Μορφοποίηση μόνο των κελιών με, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η Τιμή κελιού στο πρώτο πλαίσιο λίστας, ότι εμφανίζεται το στοιχείο ίση με στο δεύτερο πλαίσιο λίστας και πληκτρολογήστε 0 στο πλαίσιο κειμένου στα δεξιά.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορία, επιλέξτε Προσαρμογή.

 7. Στο πλαίσιο Τύπος, εισαγάγετε ;;; (τρία ελληνικά ερωτηματικά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ. Επιλέξτε ξανά ΟΚ.
  Η τιμή 0 στο κελί χάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η προσαρμοσμένη μορφοποίηση ;;; έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε αριθμός βρίσκεται στο κελί να μην εμφανίζεται. Ωστόσο, η πραγματική τιμή (0) παραμένει στο κελί.

Τι άλλο θέλετε να κάνετε;

Απόκρυψη τιμών σφάλματος με αλλαγή του χρώματος κειμένου σε λευκό

Εμφάνιση παύλας, τιμής #Δ/Υ ή ΔΥ στη θέση της τιμής σφάλματος

Απόκρυψη τιμών σφάλματος σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Απόκρυψη ενδείξεων σφαλμάτων σε κελιά

Απόκρυψη τιμών σφάλματος με αλλαγή του χρώματος κειμένου σε λευκό

Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε τιμές σφάλματος ενεργοποιώντας το κείμενο λευκό, ή αλλιώς να κάνετε το κείμενο που ταιριάζει με το χρώμα φόντου του φύλλου εργασίας σας.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που περιέχει την τιμή σφάλματος.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία κανόνα μορφοποίησης.

 4. Στην περιοχή Επιλογή τύπου κανόνα, επιλέξτε Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν.

 5. Στην περιοχή Επεξεργασία περιγραφής κανόνα, στη λίστα Μορφοποίηση μόνο των κελιών με, επιλέξτε Σφάλματα.

 6. Επιλέξτε Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα Χρώμα και, στην περιοχή Χρώματα θέματος, κάντε κλικ στο λευκό πλαίσιο.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση παύλας, τιμής #Δ/Υ ή ΔΥ στη θέση της τιμής σφάλματος

Εκτός από την απόκρυψη σφαλμάτων, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με τιμές, όπως ΔΥ. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις IFERROR και NA, όπως δείχνει το ακόλουθο παράδειγμα.

Το παράδειγμα ίσως είναι πιο κατανοητό εάν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας. Στο παρακάτω παράδειγμα, επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού, για να επιλέξετε μέχρι και το τελευταίο κελί στη στήλη "Περιγραφή (αποτέλεσμα)". Κατόπιν, αντιγράψτε την επιλογή και επικολλήστε την σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί A1.

Δεδομένα

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

10

=A2/A3

Αποδίδει σφάλμα (#ΔΙΑΙΡ./0!)

0

=IFERROR(A2/A3;"ΔΥ")

Επιστρέφει ΔΥ, όταν η τιμή είναι σφάλμα

=IFERROR(A2/A3;"-")

Επιστρέφει μια παύλα, όταν η τιμή είναι σφάλμα

=IFERROR(A2/A3;NA())

Επιστρέφει #Δ/Υ, όταν η τιμή είναι σφάλμα

Λεπτομέρειες συνάρτησης

IFERROR    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, για να προσδιορίσετε αν ένα κελί περιέχει σφάλμα ή αν τα αποτελέσματα ενός τύπου θα επιστρέψουν σφάλμα.

NA    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, για να επιστραφεί η συμβολοσειρά #Δ/Υ σε ένα κελί. Το όνομα της συνάρτησης ακολουθείται από ένα ζεύγος παρενθέσεων χωρίς κείμενο μεταξύ τους, όπως: =NA().

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη τιμών σφάλματος σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα. Εμφανίζονται τα Εργαλεία συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη & μορφή, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Αλλαγή εμφάνισης σφάλματος     Στην περιοχή Μορφοποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για λανθασμένες τιμές, εμφάνιση και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται. Για να εμφανίζονται τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο.

  • Αλλαγή εμφάνισης κενών κελιών     Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για κενά κελιά, εμφάνιση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται σε κενά κελιά. Για να εμφανίζονται κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο. Για να εμφανίζονται μηδενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη ενδείξεων σφαλμάτων σε κελιά

Εάν ένα κελί περιέχει τύπο που επιστρέφει σφάλμα, στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού εμφανίζεται ένα τρίγωνο (μια ένδειξη σφάλματος). Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτών των ενδείξεων, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.

Κελί με πρόβλημα τύπου
Κελί με πρόβλημα τύπου
 1. Επιλέξτε Αρχείο, έπειτα Επιλογές και, στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

 2. Στην περιοχή Έλεγχος σφαλμάτων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος σφαλμάτων στο παρασκήνιο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×