Αποστολή περιεχομένου εσωτερικής εγκατάστασης στο SharePoint Online με χρήση των cmdlet του PowerShell

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημειώσεις: 

 • 10 Ιανουαρίου 2018

 • Το Εργαλείο μετεγκατάστασης του SharePoint είναι τώρα διαθέσιμη για να απλοποιήσετε τη διαδικασία μετεγκατάστασης. Αυτό το νέο εργαλείο παρέχει μια εμπειρία μοιάζει με οδηγό για να σας καθοδηγήσει η διαδικασία για τη μετεγκατάσταση βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης ή το κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων εσωτερικής εγκατάστασης και να τις μετακινήσετε σε SharePoint ή του OneDrive στο Office 365. Να είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες του Office 365.

 • Για να κάνετε λήψη του εργαλείου, μεταβείτε εδώ: Εργαλείου μετεγκατάστασης του SharePoint

Σημαντικό: Προς το παρόν το εργαλείο μετεγκατάστασης του SharePoint δεν είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα.
Αυτή είναι μια Οδηγός βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο για να χρησιμοποιήσετε τα cmdlet του PowerShell μετεγκατάστασης του SharePoint Online για τη μετεγκατάσταση περιεχομένου από ένα κοινόχρηστο αρχείο εσωτερικής εγκατάστασης στο Office 365.

Cmdlet του PowerShell μετεγκατάστασης του SharePoint Online είναι σχεδιασμένες για να μετακινήσετε περιεχόμενο εσωτερικής εγκατάστασης από κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων. Που απαιτεί ελάχιστο CSOM κλήσεις, αξιοποιεί Azure προσωρινό χώρος αποθήκευσης αντικειμένων BLOB για να κλιμακωθεί του αιτήματος των μεγάλων μετεγκατάστασης δεδομένων περιεχομένου.

Ακολουθούν τα βήματα για τη χρήση του powershell SPO μετεγκατάστασης για να αποστείλετε τα δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασης στο SharePoint Online:

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint.

Βήμα 2: Ρύθμιση του καταλόγου εργασίας

Βήμα 3: Προσδιορίστε τις θέσεις και τα διαπιστευτήρια

Βήμα 4: Δημιουργία ενός νέου πακέτου περιεχομένου από ένα κοινόχρηστο αρχείο εσωτερικής εγκατάστασης

Βήμα 5: Μετατροπή του περιεχομένου πακέτου για την τοποθεσία προορισμού

Βήμα 6: Υποβολή περιεχομένου για να εισαγάγετε

Βήμα 7: Επεξεργασία και παρακολούθηση τη μετεγκατάσταση του SPO (προαιρετικά)

Προαπαιτούμενα

 • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7 Service Pack 1, τα Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 με Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • 4.0 του Windows PowerShell

Σημείωση: Δικαιώματα: Πρέπει να είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών στην τοποθεσία στοχεύετε.

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint

Το πρώτο βήμα είναι να εγκαταστήσετε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint.

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση όλων των προηγούμενων εκδόσεων του το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online.

 2. Εγκατάσταση από εδώ: Κελύφους διαχείρισης του SharePoint Online.

 3. Ανοίξτε το Κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 2: Ρύθμιση του καταλόγου εργασίας

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία μετεγκατάστασης, πρέπει να εγκατάστασης κατάλογο εργασίας με τη δημιουργία δύο κενούς φακέλους. Για αυτούς τους φακέλους δεν απαιτεί πολύ χώρο στο δίσκο, όπως θα μπορούν να περιέχουν μόνο XML.

 1. Δημιουργήστε ένα φάκελο προσωρινό πακέτο.

 2. Δημιουργήστε ένα φάκελο τελικό πακέτο.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 3: Προσδιορίστε τις θέσεις και τα διαπιστευτήρια

Σε αυτό το βήμα πρέπει να προσδιορίσετε τις θέσεις και τα διαπιστευτήρια, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των αρχείων προέλευσης και προορισμού αρχεία σας θέση web.

Στον τοπικό υπολογιστή σας, ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές αντικαθιστώντας τις τιμές.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 4: Δημιουργία ενός νέου πακέτου περιεχομένου από ένα κοινόχρηστο αρχείο εσωτερικής εγκατάστασης

Σε αυτό το βήμα, θα δημιουργήσετε ένα νέο πακέτο μετεγκατάστασης από ένα κοινόχρηστο αρχείο. Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο περιεχομένου από έναν κοινόχρηστο πόρο αρχείων, την εντολή Δημιουργία SPOMigrationPackage διαβάζει τη λίστα περιεχομένου στοχευμένες από τη διαδρομή του αρχείου προέλευσης και θα δημιουργήσει XML για μετεγκατάσταση.

Τις ακόλουθες παραμέτρους είναι απαραίτητα, εκτός εάν έχει επισημανθεί Προαιρετικά:

 • SourcefilesPath: σημεία του περιεχομένου που θέλετε για τη μετεγκατάσταση

 • OutputPackagePath: σημεία τον προσωρινό φάκελο

 • TargetWebUrl: τοποθετήστε το δείκτη στην τοποθεσία web προορισμού

 • TargetDocumentLibraryPath: τοποθετήστε το δείκτη στη βιβλιοθήκη εγγράφων μέσα στο web.

 • IgnoreHidden: επιλογή για να παραλείψετε κρυφά αρχεία (προαιρετικά)

 • ReplaceInvalidCharacters: θα διορθώσετε ανάπηροι χαρακτήρες όταν δυνατόν (προαιρετικά)

Παράδειγμα:

Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου πακέτου από έναν κοινόχρηστο πόρο αρχείων, παραβλέποντας τα κρυφά αρχεία και να αντικαταστήσετε χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται σε ένα όνομα αρχείου/φακέλου.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 5: Μετατροπή του περιεχομένου πακέτου για την τοποθεσία προορισμού

Αφού δημιουργήσετε το πακέτο του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε την εντολή ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage για να μετατρέψετε το αρχείο xml που δημιουργείται με τον προσωρινό φάκελο. Αποθηκεύει ένα νέο σύνολο προορισμού μετεγκατάστασης αρχεία μετα-δεδομένων πακέτου στον κατάλογο προορισμού. Αυτό είναι το τελικό πακέτο.

Σημείωση: Σας διαπιστευτήρια διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών προορισμού που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση δεδομένων για να συνδεθείτε στη συλλογή τοποθεσιών δεδομένων.

Υπάρχουν έξι απαιτούμενες παραμέτρους για να εισαγάγετε (άλλοι είναι προαιρετικό

 • ParallelImport: Ενημερώστε το εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων χρησιμοποιώντας παράλληλα νήματα.

 • SourceFiles: υποδεικνύει τη θέση του καταλόγου όπου υπάρχουν περιεχομένου αρχεία προέλευσης του πακέτου

 • SourcePackagePath: σημεία στο φάκελο προσωρινό πακέτου

 • OutputPackagePath: σημεία στο φάκελο τελικό πακέτο

 • Τα διαπιστευτήρια: SPO διαπιστευτήρια που έχει δικαιώματα διαχειριστή στην τοποθεσία προορισμού

 • TargetWebU rl: τοποθετήστε το δείκτη στην τοποθεσία web προορισμού

 • TargetDocumentLibraryPath: η διαδρομή σας στη βιβλιοθήκη προορισμού

Παράδειγμα:

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να μετατρέψετε ένα πακέτο σε μια προορισμού αναζητώντας δεδομένων στη συλλογή τοποθεσιών προορισμού. Χρησιμοποιεί την παράμετρο – ParallelImport να ενισχύσει επιδόσεις μετεγκατάστασης κοινή χρήση αρχείων.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 6: Υποβολή περιεχομένου για να εισαγάγετε

Σε αυτό το βήμα, η εντολή Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit δημιουργεί μια νέα εργασία μετεγκατάστασης της συλλογής τοποθεσιών προορισμού και, στη συνέχεια, επιστρέφει ένα GUID που αντιπροσωπεύει το JobID. Αυτή η εντολή θα αποστείλετε αρχεία κρυπτογραφημένο προέλευσης και δηλώσεων σε προσωρινό αποθήκευσης blob του Azure ανά έργο.

Υπάρχουν τέσσερις απαιτούμενες παραμέτρους για να εισαγάγετε (άλλους είναι προαιρετικό):

 • TargetwebURL: Σημεία στο Web του προορισμού

 • SourceFilesPath: Σημεία τα αρχεία για να εισαγάγετε

 • SourcePackagePath: Σημεία το τελικό δηλωτικό των αρχείων για εισαγωγή

 • Διαπιστευτήρια: Το SharePoint Online διαπιστευτήρια που έχει δικαιώματα διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών στην τοποθεσία προορισμού

Παράδειγμα 1:

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να υποβάλετε δεδομένα πακέτου για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία μετεγκατάστασης.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Παράδειγμα 2:

Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει τον τρόπο υποβολής δεδομένων πακέτου για να δημιουργήσετε νέες εργασίες μετεγκατάστασης για εισαγωγή παράλληλες.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Για κάθε εργασία που έχει υποβληθεί, το cmdlet Ενεργοποίηση επιστρέφει αυτές τις ιδιότητες ως μέρος μιας εργασίας:

 • JobId: το Αναγνωριστικό του έργου στο SPO

 • ReportingQueueUri: η ουρά SPO Azure που αποθηκεύει τα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο της μετεγκατάστασης.

 • Η κρυπτογράφηση: Του κλειδιού κρυπτογράφησης και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή του περιεχομένου σε Azure. Αυτό είναι απαραίτητο, όταν τα μηνύματα ουρά αποκρυπτογράφηση και εισαγωγής αρχείων καταγραφής.

Εάν χρησιμοποιείτε το δικό σας λογαριασμό Azure χώρου αποθήκευσης, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε Σύνολο SPOMigrationPackageAzureSource και Υποβολή SPOMigrationJob για να στείλετε το περιεχόμενο σε του χώρου αποθήκευσης.

Επιστροφή στην αρχή

(Προαιρετικό) Βήμα 7: Επεξεργασία και παρακολούθηση τη μετεγκατάσταση του SPO

Μετά την υποβολή της εργασίας, μόνο Azure και SPO αλληλεπίδραση για να κάνετε λήψη και μετεγκατάσταση του περιεχομένου σε τον προορισμό. Αυτή η διαδικασία είναι βάσει εργασίας χρονομέτρησης, δηλαδή το έγγραφο βρίσκεται σε μια ουρά σε μια πρώτη αναμένεται προτεραιότητας βάση. Αυτό δεν εμποδίζει άλλες εργασίες που έχει τεθεί σε ουρά προς τα επάνω από το ίδιο άτομο.

Υπάρχει ένα πιθανό καθυστέρηση 1 λεπτό εάν υπάρχουν χωρίς άλλες εργασίες που εκτελούνται.

Έλεγχος κατάστασης εργασίας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εργασίας σας, προβάλλοντας τις ενημερώσεις πραγματικό χρόνο δημοσιευτεί στην ουρά λογαριασμός Azure χώρου αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας το Encryption.EncryptionKey επιστρέφονται στο βήμα 6.

Προβολή αρχείων καταγραφής

Εάν χρησιμοποιείτε το δικό σας λογαριασμό Azure χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να δείτε στο κοντέινερ δήλωσης στο χώρο αποθήκευσης του Azure για τα αρχεία καταγραφής όλων των στοιχείων που έχουν γίνει. Σε αυτό το στάδιο, τώρα είναι ασφαλείς για να διαγράψετε αυτά τα κοντέινερ, εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε τους ως αντίγραφο ασφαλείας στο Azure.

Αν υπάρχουν σφάλματα ή προειδοποιήσεις, θα δημιουργηθεί .err και .wrn αρχεία στο κοντέινερ δήλωσης.

Εάν χρησιμοποιείτε το Azure προσωρινής αποθήκευσης που δημιουργήθηκε από Ενεργοποίηση SPOMigrationEncryptUploadSubmit στο βήμα 6, το αρχείο καταγραφής της εισαγωγής διεύθυνσης URL συσχετισμών Ασφαλείας μπορούν να ληφθούν, κρυπτογραφώντας το μήνυμα Azure ουρά με την τιμή "Συμβάν" "JobLogFileCreate". Με το αρχείο καταγραφής Εισαγωγή διεύθυνσης URL συσχετισμών Ασφαλείας, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου καταγραφής και αποκρυπτογράφηση με το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης επιστρέφονται στο βήμα 6.

Επιστροφή στην αρχή

Σενάρια δέσμης ενεργειών για εκ νέου χρήση

Ακολουθεί ένα δείγμα δέσμης ενεργειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που περιλαμβάνει το ολοκληρώστε τα βήματα από τον προσδιορισμό του θέσεις και τα διαπιστευτήρια για να υποβάλετε τα δεδομένα πακέτου για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία μετεγκατάστασης.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Έγγραφα"

$cred = get-διαπιστευτηρίων $userName

Νέα SPOMigrationPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - OutputPackagePath $packagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary - IgnoreHidden - ReplaceInvalidCharacters

Πακέτο μετατροπή # σε μια προορισμού αναζητώντας δεδομένα στη συλλογή τοποθεσιών προορισμού

$finalPackages = ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $packagePath - OutputPackagePath $spoPackagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary-διαπιστευτήρια $ Πισ

# Υποβολή δεδομένων πακέτου για να δημιουργήσετε νέα εργασία μετεγκατάστασης

$job = Ενεργοποίηση SPOMigrationEncryptUploadSubmit - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $spoPackagePath-διαπιστευτήρια $cred - TargetWebUrl $targetWebUrl

Αυτό το δείγμα δείχνει πώς μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες που επιστρέφεται από μια εργασία, η οποία παρέχεται με τη μορφή GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Αυτό το δείγμα δείχνει πώς μπορείτε να λάβετε το $job. ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Αυτό το δείγμα παρουσιάζει πώς μπορείτε να αποκτήσετε του κλειδιού κρυπτογράφησης και το δείγμα αποστολέα.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Σημαντικό: Όλα τα μηνύματα που είναι κρυπτογραφημένα στην ουρά. Εάν θέλετε να διαβάσετε από το ReportingQueue, πρέπει να έχετε το EncryptionKey.

Βέλτιστες πρακτικές και περιορισμοί

Περιγραφή

Σύσταση

Μέγεθος πακέτου

10-20 GB

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη – ParallelImport για κοινή χρήση αρχείου μετεγκατάστασης που θα διαιρεθεί αυτόματα το μεγάλο πακέτο σε μικρότερες από αυτές.

Μέγεθος αρχείου

2 GB

Μέγεθος προορισμού

Τοποθεσία προορισμού πρέπει να παραμείνει μη προσβάσιμος σε χρήστες μέχρι να ολοκληρωθεί μετεγκατάστασης

Όρια για το SharePoint Online

Του SharePoint Online και OneDrive για επιχειρήσεις: όρια και περιορισμοί λογισμικού SharePoint Online: όρια και περιορισμοί λογισμικού

Όρια Azure

Πόρων

Προεπιλεγμένο/όριο

TB ανά λογαριασμού χώρου αποθήκευσης

500 TB

Μέγιστο μέγεθος του blob μεμονωμένο κοντέινερ, σε πίνακα ή ουρά

500 TB

Μέγιστος αριθμός αντικειμένων blob κοντέινερ, αντικείμενα blob, κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων, πίνακες, ουρές, οντοτήτων ή μηνύματα ανά λογαριασμού χώρου αποθήκευσης

Μόνο το όριο είναι η χωρητικότητα 500 TB λογαριασμού

Μετάδοσης προορισμού για μία μόνο blob

Έως 60 MB ανά δεύτερη ή έως 500 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο

Σχετικά θέματα

Χρήση του Windows PowerShell cmdlet του για το SharePoint Online και OneDrive μετεγκατάστασης

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×