Αποθηκεύστε τη δημοσίευσή σας ως αρχείο PostScript εξαρτάται από τη σελίδα για τυπογραφική εκτύπωση

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά τη χρήση του Οδηγού συσκευασίας και διανομής για να συσκευάσετε τη δημοσίευσή σας και σχετικών αρχείων για εκτύπωση σε τυπογραφείο, ο Microsoft Publisher δημιουργεί ένα συμπιεσμένο (.zip) και ένα αρχείο PDF για την εκτύπωση σε τυπογραφείο. Ρωτήστε στο τυπογραφείο εάν αυτά είναι τα αρχεία που πρέπει να κάνετε. Αν δεν είναι αυτοί οι τύποι αρχείων που λειτουργούν με το, τυπογραφείο μπορεί να σας ζητήσει να παραγάγετε ένα αρχείο PostScript.

Ζητήστε από το τυπογραφείο εάν πρέπει να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας ως αρχείο PostScript εξαρτάται από τη σελίδα αντί για αυτό. Τυπογραφείο μπορεί να σας ζητήσει για ένα αρχείο PostScript για πολλούς λόγους:

 • Δεν μπορεί να αποδεχθούν αρχεία του Publisher.

 • Ενδέχεται να μην λειτουργούν με αρχεία PDF.

 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο υπολογιστές Macintosh.

 • Ως μέρος της διαδικασίας προεκτύπωσης, το τυπογραφείο μπορεί να χρησιμοποιεί μια παγίδευση ή ένα πρόγραμμα επιβολής σελίδας που απαιτεί τη χρήση αρχείων PostScript εξαρτάται από τη σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τη λήψη γραμματοσειράς για κάθε σελίδα της δημοσίευσης πολλών σελίδων.

Τις σελίδες σε ένα αρχείο PostScript εξαρτάται από τη σελίδα μπορεί να είναι αναδιάταξη ή να εκτυπωθούν επιλεκτικής από ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή, χωρίς να επηρεαστούν τα τον τρόπο εκτύπωσης τις υπόλοιπες σελίδες του αρχείου PostScript. Αρχεία postScript μπορούν να εκτυπωθούν μόνο σε εκτυπωτή PostScript και δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε ένα αρχείο PostScript αφού έχετε αποθηκεύσει.

Αποθήκευση ως αρχείου PostScript

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου. Ο Publisher προσθέτει αυτόματα .ps στο τέλος του ονόματος αρχείου που πληκτρολογείτε.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε PostScript.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Στη λίστα όνομα εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript ή φωτοστοιχειοθετική μηχανή που θέλετε. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε έναν εκτυπωτή PostScript:

  1. Συμβουλευτείτε το τυπογραφείο σχετικά με τον εκτυπωτή PostScript θα πρέπει να εγκαταστήσετε και όπου θα πρέπει να εγκαταστήσετε από.

  2. Κάντε λήψη του το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript.

  3. Άνοιγμα εκτυπωτών και σαρωτών.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως PostScript, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 7. Στην ενότητα χαρτί, επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού.

 8. Στην περιοχή Εκτύπωση διπλής όψης, επιλέξτε Εκτύπωση διπλής όψης 1 ή Εκτύπωση διπλής όψης.

 9. Στην περιοχή Χρώμα εξόδου, επιλέξτε χρώμα ή μαύρο και λευκό.

 10. Στην καρτέλα Επιλογές εγγράφου, επιλέξτε μια σελίδες ανά φύλλο επιλογή.

 11. Στην καρτέλα για προχωρημένους, αναπτύξτε τη λίστα προγραμμάτων οδήγησης και, στη λίστα Επιλογή εξόδου PostScript, επιλέξτε Βελτιστοποίηση για δυνατότητα μεταφοράς.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως Postscript, στην καρτέλα Λεπτομέρειες για τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους.

 14. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε στην καρτέλα σημάδια και προεκτάσεις εκτύπωσης και στην καρτέλα γραφικά και γραμματοσειρές.

 15. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε τη δημοσίευσή σας ως αρχείο PostScript εξαρτάται από τη σελίδα και εάν θα πρέπει να αποθηκεύετε ως ένα αρχείο διαχωρισμένο με χρώμα ή ένα σύνθετο αρχείο, ζητήστε από το τυπογραφείο.

Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Αποθήκευση ως αρχείου PostScript διαχωρισμένο με χρώμα

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου. Ο Publisher προσθέτει αυτόματα .ps στο τέλος του ονόματος αρχείου που πληκτρολογείτε.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε PostScript.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Στη λίστα όνομα εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript ή φωτοστοιχειοθετική μηχανή που θέλετε. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε έναν εκτυπωτή PostScript:

  1. Συμβουλευτείτε το τυπογραφείο σχετικά με τον εκτυπωτή PostScript θα πρέπει να εγκαταστήσετε και όπου θα πρέπει να εγκαταστήσετε από.

  2. Στο μενού Έναρξη των Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.

  3. Στην περιοχή Εργασίες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους.

 7. Στην περιοχή όνομα εκτυπωτή Εγγράφου ρυθμίσεις για προχωρημένους, αναπτύξτε Τις επιλογές εγγράφου και, στη συνέχεια, αναπτύξτε Τις επιλογές PostScript.

 8. Στη λίστα Επιλογή εξόδου PostScript, επιλέξτε Βελτιστοποίηση για δυνατότητα μεταφοράς.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες για τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διαχωρισμούς.

 11. Στη λίστα Εκτύπωση χρωμάτων ως, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχωρισμοί.

 12. Στη λίστα αυτές οι πλάκες, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα καθορισμένα μελάνια για να εκτυπώσετε μια χρώματος σημείου ή τετραχρωμίας πλάκα για κάθε μελάνι που έχετε ορίσει στη δημοσίευση (μενούΕργαλεία, υπομενού Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης, εντολή Έγχρωμη εκτύπωση ).

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή μόνο τα χρησιμοποιημένα μελάνια για να εκτυπώσετε μια πλάκα χρώματος σημείου ή τετραχρωμίας για κάθε καθορισμένο μελάνι που χρησιμοποιείται στις δημοσιεύσεις.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή χρωμάτων σημείου για την επεξεργασία για να εκτυπώσετε μόνο πλάκες τετραχρωμίας και να μετατρέψετε όλα τα καθορισμένα χρώματα σημείου σε χρώματα τετραχρωμίας.

 13. Για να ορίσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης που προτείνει το τυπογραφείο σας, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε στην καρτέλα Ρυθμίσεις σελίδας και στην καρτέλα γραφικά και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση ως ένα σύνθετο αρχείο PostScript

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μια επέκταση ονόματος αρχείου — το Publisher προσθέτει αυτόματα .ps στο τέλος του ονόματος αρχείου που πληκτρολογείτε.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε PostScript.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 5. Στη λίστα όνομα εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript ή φωτοστοιχειοθετική μηχανή που θέλετε. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε έναν εκτυπωτή PostScript:

  1. Συμβουλευτείτε το τυπογραφείο σχετικά με τον εκτυπωτή PostScript θα πρέπει να εγκαταστήσετε και όπου θα πρέπει να εγκαταστήσετε από.

  2. Στο μενού Έναρξη των Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.

  3. Στην περιοχή Εργασίες εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους.

 7. Στην περιοχή όνομα εκτυπωτή Εγγράφου ρυθμίσεις για προχωρημένους, αναπτύξτε Τις επιλογές εγγράφου και, στη συνέχεια, αναπτύξτε Τις επιλογές PostScript.

 8. Στη λίστα Επιλογή εξόδου PostScript, επιλέξτε Βελτιστοποίηση για δυνατότητα μεταφοράς.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στην καρτέλα Λεπτομέρειες για τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διαχωρισμούς.

 11. Στη λίστα Εκτύπωση χρωμάτων ως, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες αποχρώσεις του γκρι, για να αποθηκεύσετε ένα σύνθετο αρχείο PostScript που θα εκτυπωθεί σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή.

  2. Κάντε κλικ στο Σύνθετο CMYK για να αποθηκεύσετε ένα σύνθετο αρχείο PostScript που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα πρόγραμμα τρίτων κατασκευαστών παγίδευση ή επιβολής σελίδας ή να εκτυπώσετε ένα CMYK γλωσσικού ελέγχου συσκευή.

  3. Κάντε κλικ στο Σύνθετο RGB, για να αποθηκεύσετε ένα σύνθετο αρχείο PostScript που θα εκτυπωθεί σε έγχρωμο εκτυπωτή.

   Σημείωση: Για να αποθηκεύσετε μια σύνθετη Τετραχρωμία ή αρχείο PostScript RGB, πρέπει να έχετε επιλέξει ένα έγχρωμο εκτυπωτή PostScript.

 12. Για να ορίσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης που προτείνει το τυπογραφείο σας, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε στην καρτέλα Ρυθμίσεις σελίδας και στην καρτέλα γραφικά και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×