Αποθηκεύστε μια εικόνα, το γραφικό SmartArt ή διαφάνεια ως ξεχωριστό αρχείο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Office, εικόνες και τα γραφικά SmartArt αποθηκεύονται αυτόματα με το αρχείο σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα, το γραφικό SmartArt ή διαφάνεια του PowerPoint που περιέχει μια εικόνα ή ένα γραφικό SmartArt σε ξεχωριστό αρχείο — όπως ένα αρχείο .jpg, .gif, .bmp ή .png — που μπορείτε να ενσωματώσετε ή να το εισαγάγετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτόν τον τύπο αρχείου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε ένα γραφικό SmartArt ως αρχείου γραφικών, εάν θέλετε να κλειδώσετε, ώστε να δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας.

Αποθήκευση εικόνας

Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως εικόνας. Στη λίστα Αποθήκευση ως, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

Αποθήκευση γραφικού SmartArt

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα γραφικό SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Στην καρτέλα μήνυμα, στο το Ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

  Εντολή "Ειδική επικόλληση" στο μενού επικόλλησης

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στη λίστα Ως, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα επικολλημένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 6. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

  Εντολή "Ειδική επικόλληση" στο μενού επικόλλησης

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στη λίστα Ως, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα επικολλημένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 6. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αποθηκεύστε μια διαφάνεια του PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση ως, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση για το αρχείο.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε ένα γραφικών τύπου αρχείου.

 3. Δώστε ένα όνομα στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και στο μήνυμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο αυτήν μία.

Βοήθεια για την επιλογή μιας μορφής αρχείου γραφικών

Μορφή αρχείου

Τι σημαίνει αυτό

Device Independent Bitmap (.bmp)

Τα γραφικά που δημιουργήθηκαν σε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται σε ένα άλλο πρόγραμμα ακριβώς με τον τρόπο που εμφανίζονταν και στο αρχικό πρόγραμμα.

Graphics Interchange Format (GIF)

Υποστηρίζει 256 χρώματα και δεν χάνονται δεδομένα εικόνας όταν το αρχείο συμπιέζεται.

JPEG File Interchange Format (.jpg)

Καλύτερη επιλογή για εικόνες με πολλά χρώματα, όπως σαρωμένες φωτογραφίες.

Portable Network Graphics Format (.png)

Βελτιώνει την ποιότητα των γραφικών σε μια τοποθεσία Web, επειδή τμήματα της εικόνας μπορεί να είναι διαφανή και η φωτεινότητα είναι δυνατό να ελέγχεται.

Αποθήκευση εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση:  Για να εργαστείτε με το αρχείο σας σε ένα άλλο πρόγραμμα, εισαγάγετέ το ως αντικείμενο.

Αποθήκευση γραφικού SmartArt

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα γραφικό SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Ομάδα "Πρόχειρο" στο Outlook

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στη λίστα ως, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα επικολλημένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο γραφικών, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

  Μενού δεξιού κλικ όταν έχει επιλεγεί ένα γραφικό SmartArt

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Ομάδα "Πρόχειρο" στην "Κεντρική" καρτέλα του Word

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στη λίστα ως, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα επικολλημένα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο γραφικών, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθηκεύστε μια διαφάνεια του PowerPoint

Για να αποθηκεύσετε τη διαφάνεια που περιέχει την εικόνα ή το γραφικό SmartArt σε μια μορφή αρχείου γραφικών, αντί να αποθηκεύσετε μόνο την εικόνα ή το γραφικό SmartArt σε μια μορφή αρχείου γραφικών, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως και κατόπιν, στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο η τρέχουσα διαφάνεια.

Βοήθεια για την επιλογή μιας μορφής αρχείου γραφικών

Μορφή αρχείου

Τι σημαίνει αυτό

Device Independent Bitmap (.bmp)

Τα γραφικά που δημιουργήθηκαν σε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται σε ένα άλλο πρόγραμμα ακριβώς με τον τρόπο που εμφανίζονταν και στο αρχικό πρόγραμμα.

Graphics Interchange Format (GIF)

Υποστηρίζει 256 χρώματα και δεν χάνονται δεδομένα εικόνας όταν το αρχείο συμπιέζεται.

JPEG File Interchange Format (.jpg)

Καλύτερη επιλογή για εικόνες με πολλά χρώματα, όπως σαρωμένες φωτογραφίες.

Portable Network Graphics Format (.png)

Βελτιώνει την ποιότητα των γραφικών σε μια τοποθεσία Web, επειδή τμήματα της εικόνας μπορεί να είναι διαφανή και η φωτεινότητα είναι δυνατό να ελέγχεται.

Αποθήκευση εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), JPEG File Interchange Format (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, για να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση:  Για να εργαστείτε με το αρχείο σας σε ένα άλλο πρόγραμμα, εισαγάγετέ το ως αντικείμενο.

Αποθήκευση γραφικού SmartArt

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το γραφικό SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEG (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου γραφικών.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Εικόνα Κορδέλας ομάδας Πρόχειρο

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στη λίστα Ως, κάντε κλικ στις επιλογές Εικόνα (GIF), Εικόνα (PNG) ή Εικόνα (JPEG).

Σημειώσεις: 

 • Για να εργαστείτε με το αρχείο σας σε ένα άλλο πρόγραμμα, εισαγάγετέ το ως αντικείμενο.

 • Στο Microsoft Office PowerPoint 2007 μόνο, για να αποθηκεύσετε γρήγορα το γραφικό σας SmartArt ως εικόνα, κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως εικόνας στο μενού συντόμευσης.

Αποθηκεύστε μια διαφάνεια του PowerPoint

Για να αποθηκεύσετε τη διαφάνεια που περιέχει το γραφικό SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών, αντί για αποθήκευση μόνο το γραφικό σας SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών, κάντε τα εξής:

Σημαντικό: Μπορείτε μόνο να αποθηκεύσετε το γραφικό SmartArt σε μορφή αρχείου γραφικών όπως Graphics Interchange Format (.gif), μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEG (.jpg) ή Portable Network Graphics Format (.png).

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το έγγραφο ή μην κάνετε τίποτα, προκειμένου να αποδεχθείτε το προτεινόμενο όνομα αρχείου.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου γραφικών που θέλετε.

 4. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα διαφάνεια μόνο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×