Αποθήκευση μιας τοποθεσίας SharePoint ως προτύπου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με Microsoft SharePoint Designer 2010, μπορείτε να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε ισχυρές εφαρμογές του SharePoint που περιλαμβάνουν ένα εμπλουτισμένο σύνολο των προελεύσεων δεδομένων, τοποθεσία πελάτη προβολών και φορμών, ιδιαίτερα προσαρμοσμένες ροές εργασίας και άλλα. Αφού έχετε δημιουργήσει την τοποθεσία σας επιχειρηματική λύση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως στο περιβάλλον του SharePoint. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετατρέψετε τη λύση σας σε ένα πρότυπο και ανάπτυξή του στο περιβάλλον άλλη, την κάνετε διαθέσιμη σε χρήστες, ώστε να δημιουργούν νέες τοποθεσίες από αυτό, ή η παραδώσετε για περαιτέρω ανάπτυξη στο Visual Studio.

Η μετατροπή της τοποθεσίας ή της επιχειρηματικής σας λύσης σε πρότυπο είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και πολύ ισχυρή δυνατότητα του SharePoint 2010. Μόλις ξεκινήσετε να μετατρέπετε τη λύση σας σε πρότυπο, αρχίζετε να αξιοποιείτε τις δυνατότητες του SharePoint ως πλατφόρμας για επιχειρηματικές εφαρμογές.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα πρότυπα του SharePoint, το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται, τον τρόπο μετατροπής της τοποθεσίας σας σε πρότυπο και τον τρόπο ενεργοποίησης αυτού του προτύπου στο διακομιστή.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα πρότυπο τοποθεσίας SharePoint;

Τι αποθηκεύεται σε ένα πρότυπο

Τι μπορείτε να κάνετε με τα πρότυπα SharePoint;

Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου

Ενεργοποίηση του προτύπου τοποθεσίας στη συλλογή λύσεων

Επόμενα βήματα

Τι είναι ένα πρότυπο τοποθεσίας SharePoint;

Τα πρότυπα τοποθεσίας SharePoint είναι προκατασκευασμένοι ορισμοί που έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ανάγκη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα ως έχουν, για να δημιουργήσετε τη δική σας τοποθεσία SharePoint και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε την τοποθεσία στο βαθμό που θέλετε. Είστε πιθανώς εξοικειωμένοι με τα προεπιλεγμένα πρότυπα τοποθεσίας, όπως η "Τοποθεσία ομάδας", η "Τοποθεσία Ημερολογίου Web" και η "Τοποθεσία ομαδικής εργασίας", όπως φαίνεται εδώ.

Πρότυπο τοποθεσίας του SharePoint

Εκτός από τα προεπιλεγμένα πρότυπα, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο τοποθεσίας βάσει μιας τοποθεσίας που έχετε δημιουργήσει και προσαρμόσει στο SharePoint. Αυτή είναι μια ισχυρή δυνατότητα του SharePoint που σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη λύση και, στη συνέχεια, να την χρησιμοποιείτε από κοινού με τους συνεργάτες σας, το ευρύτερο εταιρικό περιβάλλον ή εξωτερικές εταιρείες. Μπορείτε, επίσης, να συσκευάσετε την τοποθεσία και να την ανοίξετε σε ένα άλλο περιβάλλον ή εφαρμογή, όπως το Microsoft Visual Studio, προκειμένου να την προσαρμόσετε περαιτέρω εκεί.

Όταν αποθηκεύετε την τοποθεσία σας ως πρότυπο, δημιουργείτε ένα πακέτο λύσης Web ή WSP. Το WSP είναι ένα αρχείο CAB που περιέχει τη δήλωση λύσης. Η λύση που δημιουργείτε αποθηκεύεται στη Συλλογή λύσεων της συλλογής τοποθεσιών SharePoint. Από εκεί, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου της λύσης ή να την ενεργοποιήσετε στο διακομιστή.

Σημείωση:  Το WSP που δημιουργείτε είναι μια λύση χρήστη μερικής αξιοπιστίας, η οποία έχει την ίδια δηλωτική μορφή με μια λύση SharePoint πλήρους αξιοπιστίας. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει την πλήρη έκταση των δυνατοτήτων για τύπους στοιχείων που υποστηρίζονται από λύσεις πλήρους αξιοπιστίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τι αποθηκεύεται σε ένα πρότυπο

Όταν αποθηκεύετε την τοποθεσία SharePoint ως πρότυπο, αποθηκεύετε το γενικό πλαίσιο της τοποθεσίας - τις λίστες και τις βιβλιοθήκες της, τις προβολές και τις φόρμες, καθώς και τις ροές εργασίας. Εκτός από αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να συμπεριλάβετε και το περιεχόμενο της τοποθεσίας στο πρότυπο, για παράδειγμα, τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες εγγράφων. Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την παροχή δείγματος περιεχομένου με το οποίο μπορούν να ξεκινήσουν οι χρήστες. Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να αυξήσει το μέγεθος του προτύπου σας πέρα από το προεπιλεγμένο όριο προτύπου τοποθεσίας των 50 MB.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα μιας τοποθεσίας περιλαμβάνονται και υποστηρίζονται από το πρότυπο. Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός αντικειμένων και δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια γρήγορη σύνοψη του τι περιλαμβάνεται και τι δεν περιλαμβάνεται σε ένα τυπικό πρότυπο τοποθεσίας ή λύσης.

Περιλαμβάνονται στη λύση χρήστη WSP

Δεν περιλαμβάνονται στη λύση χρήστη WSP

 • Λίστες

 • Βιβλιοθήκες

 • Εξωτερικές λίστες

 • Συνδέσεις προέλευσης δεδομένων

 • Προβολές λιστών και προβολές δεδομένων

 • Προσαρμοσμένες φόρμες.

 • Ροές εργασίας

 • Τύποι περιεχομένου

 • Προσαρμοσμένες ενέργειες

 • Πλοήγηση

 • Σελίδες τοποθεσίας

 • Κύριες σελίδες

 • Λειτουργικές μονάδες

 • Πρότυπα Web

 • Προσαρμοσμένα δικαιώματα

 • Εμφανίσεις ροών εργασίας που εκτελούνται

 • Ιστορικό εκδόσεων στοιχείων λίστας

 • Εργασίες ροής εργασίας συσχετισμένες με ροές εργασίας που εκτελούνται

 • Τιμές πεδίου ατόμου/ομάδας

 • Τιμές πεδίου ταξινόμησης

 • Σελίδες δημοσίευσης και τοποθεσίες δημοσίευσης

 • Οι τοποθεσίες μου

Επάνω μέρος της σελίδας

Τι μπορείτε να κάνετε με τα πρότυπα SharePoint;

Η αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως πρότυπο είναι μια πολύ ισχυρή δυνατότητα επειδή παρέχει τόσους πολλούς διαφορετικές χρήσεις προσαρμοσμένων τοποθεσιών στο SharePoint. Ακολουθούν τα άμεσα οφέλη που λαμβάνετε από την αποθήκευση μιας τοποθεσίας ως προτύπου στο SharePoint.

 • Οι προσαρμοσμένες τοποθεσίες SharePoint μπορούν να αναπτυχθούν ως λύσεις άμεσα Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε το πρότυπο στη συλλογή λύσεων και αφήστε τους υπαλλήλους να δημιουργήσουν νέες τοποθεσίες από αυτό το πρότυπο. Δεν χρειάζεστε το Visual Studio για να δημιουργήσετε τη λύση σας ενώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση απευθείας στο διακομιστή και να εκτελέσετε εντολές διαχειριστή διακομιστή. Αποθηκεύστε απλά την τοποθεσία ως πρότυπο, ενεργοποιήστε την και, είστε έτοιμοι!.

 • Οι προσαρμοσμένες τοποθεσίες SharePoint είναι φορητές – Εκτός από την ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης λύσης στο περιβάλλον σας, μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου .wsp, να το μεταφέρετε και να το αναπτύξετε σε ένα άλλο περιβάλλον SharePoint. Ολόκληρη η προσαρμογή της τοποθεσίας σας αποθηκεύεται εύκολα σε ένα αρχείο.

 • Τοποθεσίες του SharePoint που έχει προσαρμόσει είναι επεκτάσιμη – ως σε Web Solution Package, μπορείτε να ανοίξετε την προσαρμοσμένη τοποθεσία στο Visual Studio, εκτελέστε επιπλέον ανάπτυξης προσαρμογής στο πρότυπο και, στη συνέχεια, να το αναπτύξετε στο SharePoint. Στην ανάπτυξη τοποθεσιών του SharePoint, ως αποτέλεσμα, να μεταβείτε μέσω ενός κύκλου ζωής ανάπτυξης τοποθεσία που περιλαμβάνει SharePoint Designer 2010, Microsoft Visual Studio και το πρόγραμμα περιήγησης.

Καθώς ξεκινάτε τη δημιουργία προσαρμοσμένων τοποθεσιών στο SharePoint, θα ανακαλύψετε ακόμη περισσότερα οφέλη από τη μετατροπή της τοποθεσίας σας σε λύση που μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη τη εταιρεία.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως πρότυπο ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας την επιλογή προτύπου (Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου) στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στο SharePoint. SharePoint Designer 2010 διευκολύνει, παρέχοντας μια επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου στην κορδέλα, η οποία σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα στο SharePoint. Αφού αποθηκεύσετε το πρότυπο, δημιουργείται ένα αρχείο λύσεων και είναι αποθηκευμένα στη συλλογή λύσεων όπου μπορείτε να κάνετε λήψη ή να ενεργοποιήσετε τη λύση.

Για να αποθηκεύσετε την τοποθεσία ως πρότυπο χρησιμοποιώντας SharePoint Designer 2010, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία σας στο SharePoint Designer 2010.

 2. Στην καρτέλα τοποθεσία, στην ομάδα Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου.
  Καρτέλα "Τοποθεσία", ομάδα "Διαχείριση"

 3. Ενέργεια αυτή σας μεταφέρει στη σελίδα Αποθήκευση ως προτύπου στο SharePoint.
  Αποθήκευση ως πρότυπο

 4. Καθορίστε ένα όνομα που θα χρησιμοποιήσετε για το πρότυπο, στο πεδίο Όνομα αρχείου.

 5. Καθορίστε όνομα και περιγραφή για το πρότυπο στα πεδία Όνομα προτύπου και Περιγραφή προτύπου.

 6. Για να συμπεριλάβετε το περιεχόμενο της τοποθεσίας στο πρότυπο τοποθεσίας, ελέγξτε το πλαίσιο Συμπερίληψη περιεχομένου.

  Σημείωση:  Η συμπερίληψη του περιεχομένου της τοποθεσίας μπορεί να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος του προτύπου σας. Να έχετε υπόψη σας ότι το προεπιλεγμένο όριο μεγέθους για ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι 50 MB αλλά μπορεί να είναι μικρότερο στην εταιρεία σας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

 8. Εάν όλα τα στοιχεία της τοποθεσίας είναι έγκυρα, τότε το πρότυπο δημιουργείται και λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 9. Για να κάνετε λήψη ή ενεργοποίηση της λύσης από τη συλλογή λύσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση συλλογή λύσεων χρήστη και ακολουθήστε τα βήματα της παρακάτω διαδικασίας.

 10. Εναλλακτικά, για να επιστρέψετε στην τοποθεσία σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ενεργοποίηση του προτύπου τοποθεσίας στη συλλογή λύσεων

Μόλις αποθηκεύσετε την τοποθεσία σας ως πρότυπο, δημιουργείται ένα αρχείο λύσης (.wsp) που αποθηκεύεται στη "Συλλογή λύσεων" της συλλογής τοποθεσιών. Από εκεί, μπορείτε να κάνετε λήψη ή ενεργοποίηση της λύσης.

Για να ενεργοποιήσετε το πρότυπο τοποθεσίας, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών σας στο SharePoint.

 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Λύσεις.

 4. Για να ενεργοποιήσετε τη λύση σας, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα από τη λύση σας και επιλέξτε Ενεργοποίηση.
  Ενεργοποίηση ενός προτύπου

 5. Στην οθόνη επιβεβαίωσης ενεργοποίησης λύσης, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση.
  Η λύση σας βρίσκεται τώρα σε κατάσταση ενεργοποίησης στη "Συλλογή λύσεων".

 6. Για να κάνετε λήψη της λύσης, κάντε απλά κλικ στο όνομά της στη "Συλλογή λύσεων".

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση και μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τη λύση.

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Μόλις η λύση σας σταλεί και ενεργοποιηθεί στη "Συλλογή λύσεων", οι χρήστες θα τη βλέπουν ως διαθέσιμο πρότυπο στη σελίδα στη σελίδα "Δημιουργία τοποθεσίας" του SharePoint. Μπορείτε να την επιλέξετε και να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία από αυτήν, στην οποία θα μεταβιβαστούν τα στοιχεία της τοποθεσίας, η δομή της, οι ροές εργασίας και πολλά άλλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη της λύσης σας από τη "Συλλογή λύσεων" και να την αναπτύξετε σε ένα άλλο περιβάλλον SharePoint ή να την ανοίξετε στο Microsoft Visual Studio, το οποίο επίσης υποστηρίζει τα WSP.

Η επιλογή προτύπου τοποθεσίας σε SharePoint Designer 2010 κάνει όλων των πιθανών αυτό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αποσυμπιεσμένα αρχεία στην ενότητα Δείτε επίσης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×