Αποθήκευση αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε άλλη θέση Web

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία σε βιβλιοθήκη τοποθεσίας του Microsoft Windows SharePoint Services, όπως και σε άλλες θέσεις Web, όπου μπορείτε να συνεργάζεστε στα αρχεία με άλλα άτομα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Αποθήκευση αρχείου σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε άλλη θέση Web

Επισκόπηση

Μια τοποθεσία του SharePoint ή ένας διακομιστής διαχείρισης εγγράφων μπορούν να παρέχουν μια κεντρική θέση στα άτομα για τη διαχείριση και την παρακολούθηση αρχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη του SharePoint για να διαχειρίζεστε εκδόσεις αρχείων, να αποθηκεύετε πρόσθετες πληροφορίες για αρχεία και να λαμβάνετε ενημερώσεις όταν αλλάζουν τα αρχεία. Κάποιοι διακομιστές διαχείρισης εγγράφων παρέχουν επίσης δυνατότητες ροής εργασίας για τη διευκόλυνση επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως αναθεώρηση και έγκριση.

Κάποια προγράμματα του 2007 Microsoft Office system, όπως το PowerPoint, το Word και το Excel, παρέχουν μια επιλογή για τη διευκόλυνση εύρεσης των διαθέσιμων θέσεων Web. Σε άλλα προγράμματα του Microsoft Office, η αποθήκευση σε μια βιβλιοθήκη είναι παρόμοια με την αποθήκευση σε οποιαδήποτε θέση δικτύου ή Web.

Για την αποθήκευση ενός αρχείου σε τοποθεσία Web ή σε διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, πρέπει να έχετε δικαιώματα συμβολής στην τοποθεσία Web ή στον διακομιστή. Τα άλλα άτομα στην ομάδα σας χρειάζονται επίσης δικαιώματα για την ανάγνωση ή τη συμβολή. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να έχετε δικαιώματα συμβολής στη βιβλιοθήκη.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες ή να εκτελέσετε άλλες ενέργειες, ανάλογα με το τρόπο ρύθμισης της τοποθεσίας ή του διακομιστή. Για παράδειγμα, ενδέχεται να πρέπει να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως το όνομα του τμήματος που ανήκετε ή τον τύπο περιεχομένων του αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή τον κάτοχο της τοποθεσίας.

Εάν έχετε κάνει ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, το οποίο σημαίνει ότι μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο στη διάρκεια της ανάληψης ελέγχου, πρέπει να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου πριν να μπορέσουν τα άλλα άτομα να δουν τις αλλαγές σας. Εάν η βιβλιοθήκη σας παρακολουθεί τις κύριες και τις δευτερεύουσες εκδόσεις, κατά τη μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου θα σας ζητηθεί να καθορίσετε αν εκτελείτε μεταβίβαση ελέγχου μιας κύριας ή μιας δευτερεύουσας έκδοσης. Μια κύρια έκδοση συνήθως έχει αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη κύρια έκδοση, ενώ μια δευτερεύουσα έκδοση συνήθως έχει αλλάξει λίγο από την προηγούμενη έκδοση. Για παράδειγμα, μια κύρια έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα νέου περιεχομένου, ενώ μια δευτερεύουσα έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο διορθώσεις σε ορθογραφικά λάθη.

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης της βιβλιοθήκης σας, ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετα βήματα πριν να κάνετε ορατά τα αρχεία σας σε άλλους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ή το αρχείο σας ενδέχεται να πρέπει να εγκριθεί πριν να είναι ορατό από όλους στην ομάδα σας.

Επιπρόσθετα με την αποθήκευση ενός αρχείου απευθείας σε βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε άλλη θέση Web, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο και να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε αργότερα σε βιβλιοθήκη ή σε άλλη θέση Web.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε άλλη θέση Web

Η παρακάτω διαδικασία είναι για την αποθήκευση του αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint ή σε άλλη θέση για πρώτη φορά. Αφού αποθηκεύσετε ένα αρχείο για πρώτη φορά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση, όπως κάνετε για οποιοδήποτε αρχείο.

Η επιχείρησή σας ενδέχεται να έχει προσαρμόσει την τοποθεσία ή το διακομιστή της, ώστε να πρέπει να εκτελείτε πρόσθετα ή λίγο διαφορετικά βήματα. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή με τον κάτοχο της τοποθεσίας.

 1. Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system:

  Word, Excel ή PowerPoint

  • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστή διαχείρισης εγγράφων.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio ή Outlook

  • Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο για πρώτη, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

   • Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει το αρχείο σε διαφορετική θέση, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

  • Στην περιοχή Αποθήκευση σε κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν βλέπετε το όνομα του διακομιστή ή της τοποθεσίας όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε κλικ επάνω του και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  • Εάν επισκεφθήκατε την τοποθεσία του SharePoint προηγουμένως, το όνομα της εμφανίζεται στη λίστα.

   Σημείωση: Αν δεν βλέπετε το διακομιστή σας στο φάκελο Θέσεις δικτύου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης ή άλλης θέσης στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, όπως Κοινόχρηστα έγγραφα, και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης ή άλλης θέσης.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε βιβλιοθήκη που απαιτεί την ανάληψη και τη μεταβίβαση ελέγχου των αρχείων, τότε κάνετε ανάληψη ελέγχου του αρχείου κατά την πρώτη αποθήκευσή του στον διακομιστή. Πρέπει να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, ώστε τα άλλα άτομα να μπορούν να προβάλουν ή να αναθεωρήσουν το αρχείο.

  • Εάν η τοποθεσία ή ο διακομιστής σας χρησιμοποιεί πολλούς τύπους περιεχομένου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθορίσετε τον τύπο περιεχομένων κατά την αποθήκευση. Ένας τύπος περιεχομένου είναι μια ομάδα ρυθμίσεων που καθορίζουν έναν τύπο περιεχομένων, όπως ένα πρότυπο, μια ροή εργασίας και πληροφορίες για το αρχείο. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας ενδέχεται να έχει τύπους περιεχομένου για μια εταιρική παρουσίαση ή αναφορά.

  • Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε τοποθεσία ή διακομιστή που απαιτεί έγκριση για τα αρχεία, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες πριν το αρχείο να είναι ορατό σε όλους με δικαιώματα προβολής του περιεχομένου στον διακομιστή. Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας του SharePoint, ένα αρχείο αποθηκεύεται σε κατάσταση εκκρεμότητας, μέχρι να εγκριθεί ή να απορριφθεί από κάποιον που έχει δικαιώματα έγκρισης.

  • Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης της βιβλιοθήκης σας, ενδέχεται να απαιτείται να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως αριθμό έργου ή όνομα τμήματος.

Συμβουλή: Ανάλογα με τον τρόπο τοποθεσίας ή του διακομιστή σας έχει ρυθμιστεί, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Διαχείριση εγγράφων για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο και την τοποθεσία στα ακόλουθα προγράμματα 2007 Microsoft Office system: Word, Excel, PowerPoint και Visio. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην ίδια βιβλιοθήκη του SharePoint, μετά την αποθήκευση του αρχείου σας. Στα παρακάτω προγράμματα 2007 Microsoft Office system: Word, Excel και PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες διαχείρισης εγγράφων. Στο Microsoft Office Visio 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×