Αποθήκευση ή μετατροπή σε PDF ή XPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα του Office για να αποθηκεύσετε ή να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε PDF, ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων ή να τα εκτυπώσετε σε ένα τυπογραφείο. Δεν θα χρειαστείτε κανένα άλλο λογισμικό ή πρόσθετα.

Χρησιμοποιήστε τη μορφή PDF όταν θέλετε ένα αρχείο που:

 • Εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο στους περισσότερους υπολογιστές.

 • Έχει μικρότερο μέγεθος αρχείου.

 • Ακολουθεί μια τυποποιημένη μορφή αρχείων.

Για παράδειγμα, αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι βιογραφικά σημειώματα, νομικά έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, αρχεία που προορίζονται μόνο για ανάγνωση (όχι για επεξεργασία) και εκτύπωση και αρχεία που προορίζονται για επαγγελματική εκτύπωση.

Για να εξαγάγετε ή να αποθηκεύσετε ως PDF, στο αρχείο σας του Office, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή ή Αποθήκευση ως. Για να δείτε οδηγίες βήμα προς βήμα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα του Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή την αναφορά που θέλετε να δημοσιεύσετε ως PDF.

 2. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS

  Εικονίδιο κορδέλας PDF XPS

 3. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε όνομα για το έγγραφο.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Excel Starter 2010.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε φύλλα του Power View ως αρχεία PDF.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Excel 2013 ή στο Excel 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

OneNote 2013 και OneNote 2016

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή.

 3. Στην ενότητα Εξαγωγή, κάντε κλικ στο τμήμα του σημειωματάριου που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 4. Στην ενότητα Επιλογή μορφής, επιλέξτε PDF (*.pdf) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε ένα όνομα για το σημειωματάριο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

OneNote 2010

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που δηλώνει το τμήμα από το σημειωματάριο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση ενότητας ως, επιλέξτε PDF (*.pdf) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως.

 4. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το σημειωματάριο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο PowerPoint 2013 και στο PowerPoint 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Project 2013 ή το Project 2016, πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε Αρχεία PDF (*.pdf) ή Αρχεία XPS (*.xps) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εξαγωγής εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε μια Δημοσίευση περιοχής, καθώς και τα στοιχεία Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών και τη Συμβατότητα ISO 19500-1 (μόνο PDF).

Συμβουλές μορφοποίησης

Το Project δεν υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες μορφοποίησης PDF ή XPS, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες επιλογές εκτύπωσης για να αλλάξετε την εμφάνιση του τελικού εγγράφου.

Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση και μετά αλλάξτε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές:

 • Ημερομηνίες

 • Προσανατολισμός

 • Μέγεθος χαρτιού

 • Διαμόρφωση σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σε αυτές τις καρτέλες:

 • Περιθώρια

 • Υπόμνημα

 • Προβολή

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στον Publisher 2013 ή στον Publisher 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο βελτιστοποίησης του εγγράφου, επιλέξτε Αλλαγή. (Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στον Publisher 2013 ή στον Publisher 2016.)

  • Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στην ανάλυση της εικόνας και στις μη εκτυπώσιμες πληροφορίες.

  • Πατήστε Επιλογές εκτύπωσης, για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις επιλογές εκτύπωσης του εγγράφου.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Visio 2013 ή στο Visio 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προβολή του αρχείου μετά την αποθήκευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Word 2013 και Word 2016

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή > Δημιουργία PDF/XPS.

  Κουμπί "Δημιουργία PDF/XPS" στην καρτέλα "Εξαγωγή" στο Word 2016.
 2. Εάν οι ιδιότητες του εγγράφου του Word περιέχουν πληροφορίες που δεν θέλετε να περιλαμβάνονται στο PDF, στο παράθυρο Δημοσίευση ως PDF ή XPS, επιλέξτε Επιλογές. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφο και καταργήστε την επιλογή Ιδιότητες εγγράφου. Ορίστε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές θέλετε και επιλέξτε OK.

  Καταργήστε την επιλογή "Ιδιότητες εγγράφου", για να αποφύγετε την κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών στο αρχείο PDF.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες εγγράφου, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή ή αλλαγή των ιδιοτήτων για ένα αρχείο του Office 2016.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, μεταβείτε στο σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα του αρχείου εάν θέλετε διαφορετικό όνομα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές PDF

 • Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF μόνο από ορισμένες από τις σελίδες του εγγράφου σας, ενεργοποιήστε μια επιλογή στην ενότητα Περιοχή σελίδων.

 • Για να συμπεριλάβετε τις εντοπισμένες αλλαγές στο PDF, στην περιοχή Αντικείμενο δημοσίευσης, επιλέξτε Έγγραφο με σήμανση. Διαφορετικά, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έγγραφο.

 • Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο σελιδοδεικτών στο αρχείο PDF, επιλέξτε Δημιουργία σελιδοδεικτών με χρήση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Επικεφαλίδες ή, εάν έχετε προσθέσει σελιδοδείκτες στο έγγραφό σας, Σελιδοδείκτες του Word.

 • Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε ιδιότητες εγγράφου στο PDF, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ιδιότητες εγγράφου.

 • Για να διευκολύνετε την ανάγνωση του εγγράφου από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, επιλέξτε Ετικέτες δομής εγγράφου για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • Συμβατό με ISO 19005-1 (PDF/A) Η επιλογή αυτή δημιουργεί έγγραφα PDF έκδοσης 1.7, που είναι ένα πρότυπο αρχειοθέτησης. Το PDF/A σάς βοηθά να εξασφαλίσετε ότι ένα έγγραφο θα έχει την ίδια εμφάνιση όταν ανοιχτεί αργότερα σε διαφορετικό υπολογιστή.

 • Κείμενο bitmap όταν δεν είναι ενσωματωμένες οι γραμματοσειρές Εάν οι γραμματοσειρές δεν είναι δυνατό να ενσωματωθούν στο έγγραφο, το PDF χρησιμοποιεί εικόνες bitmap του κειμένου, έτσι ώστε το PDF να έχει την ίδια εμφάνιση με το αρχικό έγγραφο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή και το αρχείο χρησιμοποιεί μια γραμματοσειρά που δεν είναι δυνατό να ενσωματωθεί, το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF ενδέχεται να την αντικαταστήσει με μια άλλη γραμματοσειρά.

 • Κρυπτογράφηση του εγγράφου με κωδικό πρόσβασης Για να περιορίσετε την πρόσβαση ώστε μόνο οι χρήστες με κωδικό πρόσβασης να μπορούν να ανοίξουν το αρχείο PDF, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, το Word ανοίγει το πλαίσιο Κρυπτογράφηση εγγράφου PDF, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να επαναπληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Άνοιγμα και αντιγραφή περιεχομένου από ένα PDF με το Word

Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλετε από ένα PDF ανοίγοντάς το στο Word.

Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Άνοιγμα και μεταβείτε στο αρχείο PDF. Το Word ανοίγει το περιεχόμενο του PDF σε ένα νέο αρχείο. Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλετε από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των διαγραμμάτων.

Word 2010

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν επίσης για το Microsoft Word Starter 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.
  Για να δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο Word 2013 και στο Word 2016, θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση και έναν φάκελο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισαγάγετε όνομα για το αρχείο, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF (*.pdf).

  • Εάν θέλετε το αρχείο να ανοίξει στην επιλεγμένη μορφή μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση.

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν το μέγεθος αρχείου είναι σημαντικότερο από την ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 5. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε τη σελίδα που θα εκτυπωθεί, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να κάνετε επιλογές εξόδου. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας ως PDF στο Office για Mac, ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αρχείου προς το κάτω μέρος του παραθύρου

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μορφής αρχείου στην επιλογή "Αποθήκευση ως" του Word για να επιλέξετε άλλες μορφές αποθήκευσης, όπως PDF
 4. Επιλέξτε PDF από τη λίστα των διαθέσιμων μορφών αρχείου

 5. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο εάν δεν έχει ήδη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή

Με το Word Online, μπορείτε να μετατρέψετε ένα έγγραφο σε PDF με εκτύπωση ενός εγγράφου στο Word. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βασικό αρχείο PDF που θα διατηρεί τη διάταξη και τη μορφοποίηση του αρχικού εγγράφου.

Εντολή "Εκτύπωση" στο Word Web App

Εάν χρειάζεστε περισσότερες επιλογές για τη δημιουργία του PDF, όπως τη δυνατότητα προσθήκης σελιδοδεικτών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Word για υπολογιστή για να μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή PDF. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή.

Εικόνα της εντολής "Άνοιγμα στο Word" στο Word Online

Εάν δεν έχετε την εφαρμογή Word για υπολογιστή, μπορείτε να το δοκιμάσετε ή να αγοράσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office τώρα.

Συμβουλές: 

 • Πείτε μας πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα στο Word Online. Στο κάτω μέρος του παραθύρου του Word Online, κάντε κλικ στην επιλογή Συμβολή στη βελτίωση του Office.

 • Εντολή "Συμβολή στη βελτίωση του Office"

Επιλέξτε το πρόγραμμα του Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ή την αναφορά που θέλετε να δημοσιεύσετε ως PDF.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 3. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 5. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 6. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν ο πίνακας ή η αναφορά απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 7. Για να ορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

  Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν το βιβλίο εργασίας απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Για να ορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Εξαγωγή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για τη φόρμα.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν η φόρμα απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το αρχείο.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Δίπλα στην ένδειξη Περιοχή σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή που αντιπροσωπεύει το τμήμα από το σημειωματάριο που θέλετε να αποθηκεύσετε ως PDF.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για την παρουσίαση.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν η παρουσίαση απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Για να ορίσετε διάφορες επιλογές για το αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το σχέδιο του έργου σας σε μορφή PDF, μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το Adobe Acrobat στον υπολογιστή σας. Πρέπει να έχετε την πλήρη έκδοση του Acrobat, όχι απλώς το δωρεάν Adobe Reader.

Σημείωση: Το πρόσθετο αποθήκευσης ως PDF ή XPS για το 2007 Microsoft Office system δεν παρέχει αυτήν τη λειτουργία στο Project 2007.

 1. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Στη λίστα Όνομα, επιλέξτε Adobe PDF.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το Adobe Acrobat στον υπολογιστή σας.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αρχείου PDF ως, επιλέξτε ένα όνομα και μια θέση για το αρχείο PDF και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Μετά την εκτύπωση ενός σχεδίου σε μορφή PDF, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Project για να κάνετε αλλαγές απευθείας στο έγγραφο PDF. Πρέπει να κάνετε τις αλλαγές στο αρχικό σχέδιο χρησιμοποιώντας το Project και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε ξανά το αρχείο ως PDF.

Αποθήκευση ως PDF για κοινή χρήση ή διανομή στο Web

Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της δημοσίευσης σε μια σταθερή μορφή μέσω του Web ή ενός δικτύου, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για τη δημοσίευση.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Δίπλα στην ένδειξη Βελτιστοποίηση για, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης, κάντε κλικ στη βελτιστοποίηση που ταιριάζει με τις ανάγκες της δημοσίευσης στη λίστα Καθορίστε τον τρόπο εκτύπωσης ή διανομής της δημοσίευσης. Για παράδειγμα, εάν η δημοσίευση θα διανεμηθεί online και η ποιότητα εκτύπωσης είναι λιγότερο σημαντική από ένα μικρό μέγεθος αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ελάχιστο μέγεθος. Εάν η ποιότητα της εκτύπωσης είναι πιο σημαντική από το μέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους για να εμφανίσετε ολόκληρο το παράθυρο διαλόγου και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.)

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Τυπογραφική εκτύπωση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αποθήκευση ως PDF για επαγγελματική εκτύπωση

Εάν η δημοσίευση θα αποσταλεί σε επαγγελματικό τυπογραφείο, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Συσκευασία και διανομή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε τυπογραφείο.

 2. Στο τμήμα παραθύρου στα αριστερά, στη λίστα Πώς θα εκτυπωθεί αυτή η δημοσίευση;, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία εκτυπώσεων offset, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπογραφική εκτύπωση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα κατάστημα παραγωγής φωτοαντιγράφων υψηλής ποιότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση υψηλής ποιότητας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εκτύπωσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στην περιοχή Επιλογή στοιχείου για επιδιόρθωση, επιδιορθώστε τυχόν προβλήματα που έχει εντοπίσει ο Publisher.

 6. Στην περιοχή Εξαγωγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία PDF.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 8. Στον "Οδηγό συσκευασίας και διανομής", επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το σχέδιο.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν το σχέδιο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Για να εκτυπώσετε μόνο μια επιλογή σελίδων ή για να ορίσετε άλλες επιλογές δημοσίευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε τον δείκτη στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε ένα όνομα για το έγγραφο.

 3. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF.

 4. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο αμέσως μετά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αρχείου μετά τη δημοσίευση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

 5. Δίπλα στην επιλογή Βελτιστοποίηση για, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το αν το μέγεθος του αρχείου ή η ποιότητα εκτύπωσης έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς:

  • Εάν το έγγραφο απαιτεί υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικό (ηλεκτρονική δημοσίευση και εκτύπωση).

  • Εάν η ποιότητα εκτύπωσης έχει μικρότερη σημασία από ότι το μέγεθος του αρχείου, επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος (ηλεκτρονική δημοσίευση).

 6. Κάντε κλικ στις Επιλογές, για να ορίσετε την περιοχή σελίδων που θα εκτυπωθούν, να επιλέξετε εάν πρέπει να συμπεριληφθούν οι μη εκτυπώσιμες πληροφορίες και να καθορίσετε επιλογές εξόδου. (Στην ενότητα Δείτε επίσης, θα βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές.) Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο PDF μετά την αποθήκευση, επιστρέψτε στο αρχικό αρχείο του 2007 Microsoft Office system που δημιουργήσατε και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο ως PDF.

Για να εξαγάγετε το έγγραφο του Word ή το βιβλίο εργασίας του Excel σε μορφή PDF στο iOS, πατήστε το κουμπί Αρχείο επάνω αριστερά, επιλέξτε Εξαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF.

Πατήστε Αρχείο > Εξαγωγή για να εξαγάγετε το έγγραφό σας σε μορφή PDF

Portable Document Format (PDF)    Το PDF διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο μορφής PDF προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί τη μορφοποίηση που θέλετε. Η μορφή PDF είναι επίσης χρήσιμη για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με τη χρήση εμπορικών μεθόδων εκτύπωσης. Το PDF είναι αποδεκτό ως έγκυρη μορφή από πολλές υπηρεσίες και εταιρείες. Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα προβολής σε πολύ περισσότερες πλατφόρμες από ό,τι για το XPS.

Η μορφή XML Paper Specification (XPS)    είναι μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Η μορφή XPS εξασφαλίζει ότι όταν το αρχείο XPS προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Σημαντικό: Για την προβολή ενός αρχείου PDF, πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, όπως το Acrobat Reader, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Adobe Systems.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×