Απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Απαίτηση έγκρισης στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Λίστες και βιβλιοθήκες μπορεί να συχνά περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προβλεπόμενου μάρκετινγκ πρωτοβουλίες καμπάνιες ή ανθρώπινων πόρων. Μπορεί να είναι σημαντικό να έχετε μόνο "επίσημη" εκδόσεις των στοιχείων ή αρχείων μπορεί να προβληθεί από τους χρήστες. Για να το κάνετε αυτό μπορείτε να απαιτήσετε έγκριση στοιχείου ή αρχείου πριν από το περιεχόμενο θα είναι ορατή στους περισσότερους χρήστες της τοποθεσίας. Από την απαίτηση έγκρισης, η εταιρεία να εφαρμόσετε ένα σημαντικό επίπεδο ποιότητας και την ασφάλεια στο περιεχόμενο στο τις λίστες και βιβλιοθήκες.

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να απαιτείται έγκριση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημέρωση του προφίλ σας, εγκατάσταση λογισμικού και σύνδεση στο cloud , Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτά τα στοιχεία του μενού, κάντε κλικ στην επιλογή βιβλιοθήκη στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή

  Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην ομάδα ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

  Παραθύρου ρυθμίσεις βιβλιοθήκης με τη διαχείριση εκδόσεων επιλεγμένο.
 4. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι σε απάντηση του απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, καθορίστε εάν θέλετε του SharePoint για να δημιουργήσετε εκδόσεις κατά την επεξεργασία ενός αρχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να περιορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων που διατηρούνται.

 5. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, προσδιορίστε τους χρήστες που θα μπορούν να βλέπουν τα πρόχειρα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

  Παράθυρο διαλόγου Επιλογές διαχείρισης εκδόσεων

  Συμβουλή:  Εάν απαιτείτε έγκριση περιεχομένου για μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει ήδη στοιχεία, όλα τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη επισημαίνονται ως "Εγκρίθηκε".

 6. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Οι χρήστες που μπορούν να διαβάσουν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία στη λίστα και ο συντάκτης του στοιχείου

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Μεταβείτε στη λίστα για την οποία θέλετε να απαιτείται έγκριση.

 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι σε απάντηση του απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων στοιχείου, καθορίστε εάν θέλετε του SharePoint για να δημιουργήσετε εκδόσεις κατά την επεξεργασία ενός στοιχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να περιορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων που διατηρούνται.

 6. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου Προχείρου, προσδιορίστε τους χρήστες που μπορούν να βλέπουν τα πρόχειρα στοιχεία στη λίστα.

  Συμβουλή:  Εάν απαιτείτε έγκριση περιεχομένου για μια λίστα ή βιβλιοθήκη που περιέχει ήδη στοιχεία, όλα τα στοιχεία στη βιβλιοθήκη επισημαίνονται ως "Εγκρίθηκε".

 7. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Οι χρήστες που μπορούν να διαβάσουν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να επεξεργαστούν στοιχεία της λίστας

  • Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία στη λίστα και ο συντάκτης του στοιχείου

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αν κάποιος υποβάλλει ένα στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτεί εγκρίσεις, είναι στο σε εκκρεμότητα κατάστασης μέχρι κάποιος (άτομα που έχουν τουλάχιστον επίπεδο δικαιωμάτων διαχείρισης λιστών) εγκρίνει το. Ενώ το αναμένει έγκριση, παραμένει σε κατάσταση σε αναμονή.

Συνήθως, όταν ένα στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση Εκκρεμεί, μόνο ο δημιουργός του στοιχείου και τα άτομα που διαθέτουν δικαιώματα για τη διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών μπορούν να το δουν. Μετά την αλλαγή της κατάστασής του από Εκκρεμεί σε Εγκρίθηκε, γίνεται ορατό σε όλα τα άτομα που έχουν δικαιώματα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Τα άρθρα που απορρίπτονται παραμένουν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη μέχρις ότου ο δημιουργός — ή κάποιο άλλο άτομο με τα απαραίτητα δικαιώματα — να τα διαγράψει. Σε όλα τα στοιχεία ή τα αρχεία που υπάρχουν ήδη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη χορηγείται αυτόματα η κατάσταση Εγκρίθηκε.

Σημαντικό:  Εάν οι παράμετροι για την ασφάλεια της βιβλιοθήκης της τοποθεσίας έχουν ρυθμιστεί ώστε η ανάγνωση των στοιχείων να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, τότε όλα τα άτομα με δικαιώματα ανάγνωσης στην τοποθεσία μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία της λίστας ή της βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία βρίσκονται σε κατάσταση Εγκρίθηκε.

Μόνο τα άτομα με τα δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

Για να εγκρίνετε ένα έγγραφο που έχει προστεθεί σε μια βιβλιοθήκη που απαιτεί εγκρίσεις ή που έχουν αποσταλεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να εγκρίνετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή/απόρριψη. Εάν δεν εμφανίζεται η Αποδοχή/απόρριψη, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή/απόρριψη. Εάν η επιλογή δεν εμφανίζονται καθόλου, ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί η διαχείριση εκδόσεων ή ίσως δεν έχετε δικαιώματα για την έγκριση ενός εγγράφου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή έγκριση είτε με Απόρριψη στην περιοχή κατάσταση έγκρισης. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στην ενότητα Σχόλιο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εάν κάποιος χρήστης υποβάλει ένα στοιχείο ή αρχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτεί εγκρίσεις, αυτό βρίσκεται στην κατάσταση Εκκρεμεί έως ότου εγκριθεί από κάποιο άτομο που διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα για την ενέργεια αυτή. Ενώ αναμένεται η έγκριση, παραμένει στην κατάσταση Εκκρεμεί.

Συνήθως, όταν ένα στοιχείο ή αρχείο βρίσκεται στην κατάσταση Εκκρεμεί, μπορούν να το δουν μόνο ο δημιουργός του στοιχείου ή του αρχείου και τα άτομα που έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών και βιβλιοθηκών. Μετά την αλλαγή της κατάστασής του από Εκκρεμεί σε Εγκρίθηκε, γίνεται ορατό σε όλα τα άτομα που έχουν δικαιώματα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Τα άρθρα που απορρίπτονται παραμένουν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη μέχρις ότου ο δημιουργός — ή κάποιο άλλο άτομο με τα απαραίτητα δικαιώματα — να τα διαγράψει. Σε όλα τα στοιχεία ή τα αρχεία που υπάρχουν ήδη στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη χορηγείται αυτόματα η κατάσταση Εγκρίθηκε.

Σημαντικό:  Εάν οι παράμετροι για την ασφάλεια της βιβλιοθήκης της τοποθεσίας έχουν ρυθμιστεί ώστε η ανάγνωση των στοιχείων να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, τότε όλα τα άτομα με δικαιώματα ανάγνωσης στην τοποθεσία μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία της λίστας ή της βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία βρίσκονται σε κατάσταση Εγκρίθηκε ή όχι.

Μόνο τα άτομα με τα δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

Για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη έγκριση στοιχείων ή αρχείων

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη τοποθεσίας δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της από το τμήμα παραθύρου Γρήγορης εκκίνησης.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκη, στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης ή Εργαλεία λίστας.

 3. Εάν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης. Εάν εργάζεστε σε μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Σελίδα "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" με εμφάνιση της σύνδεσης "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

  Σελίδα "Επιλογές διαχείρισης εκδόσεων" όπου εμφανίζονται οι επιλογές Έγκρισης

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Ναι ως απάντηση στην ερώτηση Να απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; .

 6. Στην ενότητα Ασφάλεια στοιχείου προχείρου, προσδιορίστε τους χρήστες που θα μπορούν να βλέπουν τα πρόχειρα στοιχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Μόνο οι χρήστες που μπορούν να εγκρίνουν στοιχεία (και ο συντάκτης του στοιχείου).

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει στοιχεία με την ένδειξη "Εγκρίθηκε" σε μια βιβλιοθήκη, αφού η επιλογή Απαίτηση έγκρισης περιεχομένου έχει οριστεί σε Ναι. Επειδή αυτά τα αρχεία βρίσκονταν ήδη στη βιβλιοθήκη, έχουν εγκριθεί αυτόματα.

  Βιβλιοθήκη του SharePoint εφόσον απαιτείται Έγκριση.Τα αρχεία που βρίσκονται ήδη στη βιβλιοθήκη έχουν την κατάσταση "Εγκρίθηκε".

Η εταιρεία σας ενδέχεται τελικά να κρίνει ότι η απαίτηση έγκρισης για κάθε στοιχείο ή αρχείο σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη δεν είναι βολική ή απαραίτητη. Η απαίτηση αυτή όχι μόνο απαιτεί χρόνο από το άτομο που πρέπει να χορηγεί ή να απορρίπτει την έγκριση, αλλά αποτρέπει επίσης την εύκολη συνεργασία των ατόμων σε ένα αρχείο ή στοιχείο. Εάν αποφασίσετε ότι η εταιρεία σας δεν χρειάζεται πλέον έγκριση για κάθε στοιχείο ή αρχείο, μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την απαίτηση.

Για να καταργήσετε την απαίτηση έγκρισης στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη τοποθεσίας δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της από το τμήμα παραθύρου Γρήγορης εκκίνησης.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκη στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης ή στην καρτέλα Λίστα στην ομάδα Εργαλεία λίστας.

 3. Εάν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης. Εάν εργάζεστε σε μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας. Σε αυτό το παράδειγμα, ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Σελίδα "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" με εμφάνιση της σύνδεσης "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Ανοίγει η σελίδα Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Έγκριση περιεχομένου, επιλέξτε Όχι ως απάντηση στην ερώτηση Να απαιτείται έγκριση περιεχομένου για στοιχεία που έχουν υποβληθεί; . Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.

  Μήνυμα προειδοποίησης που εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Όχι" στην ενότητα "Έγκριση περιεχομένου" στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων"

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το μήνυμα.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων. Όταν επιστρέψετε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σας, το στοιχείο Κατάσταση έγκρισης δεν είναι πλέον διαθέσιμο στη σελίδα. Όλοι οι χρήστες που διαθέτουν δικαιώματα προβολής της λίστας ή της βιβλιοθήκης μπορούν να προβάλλουν όλο το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×