Αξιολόγηση μετεγκατάστασης ανίχνευση: Διευθύνσεις URL μεγάλη OneDrive

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα με μεγάλα URL OneDrive κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.

Επισκόπηση

Όταν θέλετε να μετακινήσετε μια τοποθεσία του OneDrive από το αρχείο προέλευσης για το περιβάλλον προορισμού, τη διεύθυνση URL του OneDrive θα αλλάξει μορφές. Στην προέλευση πλατφόρμα OneDrive τοποθεσίες είναι στο πλαίσιο μορφή https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. Για την πλατφόρμα προορισμού, θα αλλάξει το Domain_User τμήμα της διεύθυνσης URL για να χρησιμοποιήσετε το UPN για το χρήστη. Αυτό θα είναι παρόμοιο με https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Παράδειγμα:

Εάν χρησιμοποιούσατε αυτό το αρχείο:

https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Πρέπει να είναι το όνομα του καταλόγου του αρχείου:

 • Προσωπικά στοιχεία/contoso_bobsmith/έγγραφα/Φάκελος_1/Folder2

Σημείωση: Υπάρχει όριο 256 χαρακτήρων στη διαδρομή του καταλόγου σε ένα αρχείο στο SharePoint.

Μετά τη μετεγκατάσταση, η διαδρομή του αρχείου θα είναι ως εξής.

Προσωπικά στοιχεία/bobsmith_contoso_com/έγγραφα/Φάκελος_1/Folder2

Παρατηρήστε τη διεύθυνση URL είναι τώρα περισσότερο από ήταν πριν από 4 χαρακτήρες. Ανάλογα με το πώς το UPN είναι μορφοποιημένη από την εταιρεία σας, την αλλαγή του μήκους μπορεί να είναι μεγαλύτερο.

Εάν το προηγούμενο αρχείο στο περιβάλλον προέλευσης ήταν 255 χαρακτήρες, το μήκος μετά τη μετεγκατάσταση θα 259 χαρακτήρες, που έχει υπερβεί το όριο που υποστηρίζει τη βάση δεδομένων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα στο περιεχόμενο που δεν μπορεί να μετεγκαταστήσετε.

Έχουμε προσδιορίσει 4 διαφορετικές θέσεις, στις οποίες είναι πιθανό να υπάρχει εξαιτίας μεγάλα URL αποτυχίες. Ως αποτέλεσμα, έχουμε 4 διαφορετικές εκθέσεις σχετικά με μεγάλες διευθύνσεις URL. Στην ενότητα αναφορές αποτέλεσμα σάρωση καλύπτει κάθε αναφορά μαζί με την αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας που πρέπει να προκύψει.

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Η μετεγκατάσταση του περιεχομένου προέλευσης που προκύπτουν στις διευθύνσεις URL μεγάλη θα αποτύχει. Αυτό θα προκαλέσει εργασίες μετεγκατάστασης αποτυχία, οι οποίες θα παρατείνετε άσκοπα έργου μετεγκατάστασης.

Σημαντικό: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Ελέγξτε τις αναφορές και ακολουθήστε την αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας για κάθε αναφορά. Σε γενικές γραμμές, την αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας αφορά τη μετακίνηση του περιεχομένου πιο κοντά στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών.

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Επικυρώστε ότι έχει γίνει μετεγκατάσταση το περιεχόμενό σας.

Αποτέλεσμα αναφορές σάρωσης

Αυτή η σάρωση αποτέλεσμα 4 αρχεία εξόδου. Κάθε αρχείο είναι για ένα συγκεκριμένο ζήτημα διεύθυνση URL χρόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα αποτυχίες μετεγκατάστασης. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    υπάρχουν δύο περιορισμούς που σχετίζονται με τη διάρκεια της διαδρομής για ένα δεδομένο αρχείο:

 • Η σχετική διαδρομή διακομιστή στο φάκελο που περιέχει το αρχείο έχει έως 256 χαρακτήρες. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα αρχείου:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Το όνομα του καταλόγου θα είναι τα εξής: προσωπικό/contoso_bobsmith/έγγραφα/Φάκελος_1/Folder2

  Μετά τη μετεγκατάσταση, η διαδρομή του αρχείου θα είναι ως εξής. Παρατηρήστε τώρα είναι περισσότερο από ήταν πριν από τη διεύθυνση URL: προσωπικό/bobsmith_contoso_com/έγγραφα/Φάκελος_1/Folder2

 • Η σχετική διαδρομή διακομιστή σε ένα αρχείο ή φάκελο έχει ως σύνολο 260 χαρακτήρες. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω παράδειγμα αρχείου:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Τη σχετική διαδρομή του διακομιστή για το αρχείο θα είναι παρόμοιο με το εξής: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Εάν υπάρχουν αρχεία που αναφέρονται σε αυτήν την αναφορά, οι κάτοχοι θα πρέπει να μετακινήσετε τα αρχεία σε μικρότερη διαδρομές ή να διαγράψετε τα αρχεία. Για παράδειγμα, μπορεί να μετακινούνται ProjectA.docx έως και ένα φάκελο απευθείας στην περιοχή έγγραφα, ή, μπορεί να διαγράψει το αρχείο, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

LastContentModifiedDate

Ημερομηνία/ώρα της συλλογής τοποθεσιών είχε περιεχόμενο που τροποποιήσατε.

TotalItemCount

Συνολικός αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν στη συλλογή τοποθεσιών.

Επισκέψεων

Αριθμός των αιτήσεων καταγραφεί για τη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DistinctUsers

Αριθμός διακριτών στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DaysOfUsageData

Αριθμός των ημερών της υπηρεσίας καταγραφής χρήση διατηρεί δεδομένα. Αυτό παρέχει περιβάλλοντος για επιτυχίες και DistinctUsers. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 14 ημέρες, τα δεδομένα επιτυχίες και DistinctUsers είναι για τις τελευταίες 14 ημέρες.

UPN

UPN που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της διαφοράς σε το μήκος της διεύθυνσης URL. Εάν το UPN είναι "***" που υποδεικνύει τον κάτοχο δεν έχει μια UserPrincipalName ρύθμιση στο προφίλ του SharePoint. Ως αποτέλεσμα, το μέσο μήκος των τιμών UserPrincipalName στο χώρο αποθήκευσης προφίλ του SharePoint που χρησιμοποιήθηκε.

URLLengthDifference

Ποσό τη διεύθυνση URL θα αυξηθεί όταν έχει μετονομαστεί στην τοποθεσία.

Αρχείο

Αρχείο που πρέπει να είναι remediated.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    κόμβους πλοήγησης έχουν όριο μήκους διεύθυνση URL 260 χαρακτήρες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πεδίο διεύθυνση URL ότι έχετε υπερβεί το μέγιστο μήκος.

Για παράδειγμα, έχετε μια τοποθεσία του OneDrive στο https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Αυτή η τοποθεσία έχει μια σύνδεση στη Γρήγορη εκκίνηση με το όνομα αναφορών και τη διεύθυνση URL της τα σημεία σύνδεσης https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης, SharePoint θα ενημερώσει τη διεύθυνση URL στην οποία θα οδηγεί/bobsmith_contoso_com /. Το μήκος επιπλέον προστεθεί στη διεύθυνση URL ενδέχεται να προκαλέσει τη διάρκεια που έχει τεθεί σε 260 χαρακτήρες, οι οποίοι θα προκαλέσει τη μετεγκατάσταση αποτυχία.

Για να διόρθωση αυτό το ζήτημα, θέλετε να μετακινήσετε το φάκελο αναφορές κοντά το ριζικό κατάλογο της βιβλιοθήκης /documents/ και, στη συνέχεια, ενημερώστε τη σύνδεση Γρήγορη εκκίνηση. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να καταργήσετε τη σύνδεση Γρήγορη εκκίνηση.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

UPN

UPN που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της διαφοράς σε το μήκος της διεύθυνσης URL. Εάν το UPN είναι "***" που υποδεικνύει τον κάτοχο δεν έχει μια UserPrincipalName ρύθμιση στο προφίλ του SharePoint. Ως αποτέλεσμα, το μέσο μήκος του το UserPrincipalName στο χώρο αποθήκευσης προφίλ του SharePoint που χρησιμοποιήθηκε.

URLLengthDifference

Ποσό URLLengthDifference τη διεύθυνση URL θα αυξηθεί όταν έχει μετονομαστεί στην τοποθεσία.

WebURL

Διεύθυνση URL για το που έχει τον κόμβο περιήγησης στο web.

NavigationNodeLocation

Οι τίτλοι κόμβο περιήγησης που εμφανίζει όπου ο κόμβος πλοήγησης βρίσκονται. Μπορείτε να έχετε πολλά επίπεδα κόμβους πλοήγησης και αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα υπαίτια κόμβο.

NavigationNodeTitle

Ο τίτλος του κόμβου επηρεαζόμενη περιήγησης.

NavigationNodeURL

Μετονομασία διεύθυνσης URL που θα είναι πολύ μεγάλη μετά από την τοποθεσία.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    παρακολουθούνται δικαιώματα που έχουν οριστεί σε ένα αντικείμενο στο SharePoint από τη διεύθυνση URL αυτού του αντικειμένου. Εάν ορίσετε δικαιώματα σε ένα φάκελο, SharePoint θα αποθηκεύσει τη σχετική διαδρομή για το φάκελο. Εάν μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα σε ένα στοιχείο, SharePoint θα αποθηκεύσει τη σχετική διαδρομή του διακομιστή για το στοιχείο.

Ως αποτέλεσμα, κατά τη μετεγκατάσταση μιας τοποθεσίας, τις διευθύνσεις URL που σχετίζεται με δικαιώματα θα ενημερωθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχίες εάν τη νέα διεύθυνση URL είναι πολύ μεγάλη.

Η επιδιόρθωση για αυτό είναι να μετακινήσετε το αντικείμενο που επηρεάζεται πιο κοντά στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών. Μια άλλη επιλογή είναι να καταργήσετε τα δικαιώματα διακριτές από τα στοιχεία στην αναφορά.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

UPN

UserPrincipalName UPN που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της διαφοράς σε το μήκος της διεύθυνσης URL. Εάν το UPN είναι "***" που υποδεικνύει τον κάτοχο δεν έχει μια UserPrincipalName ρύθμιση στο προφίλ του SharePoint. Ως αποτέλεσμα, το μέσο μήκος του το UserPrincipalName στο χώρο αποθήκευσης προφίλ του SharePoint που χρησιμοποιήθηκε.

URLLengthDifference

Ποσό τη διεύθυνση URL θα αυξηθεί όταν έχει μετονομαστεί στην τοποθεσία.

WebURL

Διεύθυνση URL στο Web που φιλοξενεί το αντικείμενο ασφαλή.

SecuredObject

Αυτή είναι η διεύθυνση URL για την ασφαλή αντικείμενο που θα είναι πολύ μεγάλη μετά τη μετονομασία της τοποθεσίας. Εάν προσθέσετε δικαιώματα σε ένα αρχείο, αυτή είναι η διακομιστή σχετική διαδρομή προς το αρχείο. Εάν μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα σε ένα φάκελο, αυτή είναι η σχετική διαδρομή διακομιστή στο φάκελο.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    ορισμένα αρχεία μπορούν να έχουν επιπλέον εξαρτήσεις. Αυτές τις εξαρτήσεις παρακολουθούνται από τη διεύθυνση URL. Κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης εάν οι πληροφορίες εξαρτήσεων είναι πολύ μεγάλη, η μετεγκατάσταση θα αποτύχει.

Υπάρχουν δύο περιορισμοί σε αυτήν την αναφορά για να λάβετε υπόψη:

 • FullURL έχει όριο 260 χαρακτήρες. Αυτό είναι το αρχείο με τις εξαρτήσεις. Για τη διόρθωση εάν το FullURL είναι πολύ μεγάλη, καταργήστε το αρχείο ή μετακινήστε το αρχείο σε μια θέση πιο κοντά στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών.

 • DependencyDescription έχει όριο 270 χαρακτήρων. Αυτή είναι η εξάρτηση που σχετίζεται με το FullURL. Για τη διόρθωση του DependencyDescription, καταργήστε την εξάρτηση ή μετακινήστε την εξάρτηση πιο κοντά στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

UPN

UPN που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της διαφοράς σε το μήκος της διεύθυνσης URL. Εάν το UPN είναι "***", που υποδεικνύει τον κάτοχο δεν έχει μια UserPrincipalName ρύθμιση στο προφίλ του SharePoint. Ως αποτέλεσμα, το μέσο μήκος του το UserPrincipalName στο χώρο αποθήκευσης προφίλ του SharePoint που χρησιμοποιήθηκε.

URLLengthDifference

Ποσό τη διεύθυνση URL θα αυξηθεί όταν έχει μετονομαστεί στην τοποθεσία.

FullURL

Διεύθυνση URL για το αρχείο που έχει τις εξαρτήσεις

DependencyDescription

Περιγραφή DependencyDescription που σχετίζεται με την εξάρτηση. Αυτό μπορεί να είναι μια διεύθυνση URL που είναι γρήγορα μετονομαστεί.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×