Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για iOS

Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για iOS

Λυπούμαστε που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή για κινητές συσκευές OneDrive για iOS. Ας προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.

Για κάθε πρόβλημα συγχρονισμού, κοινής χρήσης και αποστολής του OneDrive σε κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet. Ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες ενδέχεται να λειτουργούν μόνο με Wi-Fi, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή το πρόγραμμα δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Εάν η αυτόματη αποστολή από την κάμερα δεν λειτουργεί ή αποστέλλονται μόνο κάποιες από τις εικόνες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μην κλείσετε την εφαρμογή του OneDrive ώστε να ενημερωθεί το άλμπουμ κάμερας. Το iOS δεν επιτρέπει σε ορισμένες εφαρμογές να συγχρονίζονται στο παρασκήνιο.

 2. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις του OneDrive κινητής συσκευής για αποστολή δεδομένων κάμερας με συνδέσεις ογκοχρέωσης δεν είναι απενεργοποιημένες.

 3. Απενεργοποιήστε την αποστολή δεδομένων κάμερας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής OneDrive (μπορείτε να βρείτε τα βήματα στους οδηγούς για τη χρήση του OneDrive σε iOS).

 4. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web του OneDrive και μετονομάστε τον φάκελο "Άλμπουμ κάμερας". (Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση για να τον βρείτε.)

 5. Ενεργοποιήστε την αποστολή από την κάμερα.

  Αυτό θα ξεκινήσει μια εκ νέου αποστολή όλων των εικόνων άλμπουμ κάμερας από την κινητή συσκευή σας στο cloud. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι καλή πριν να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

  Συμβουλές: 

  • Δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών στο OneDrive που έχουν βελτιστοποιηθεί για iCloud. Για να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση, πατήστε Ρυθμίσεις > iCloud > Φωτογραφίες και καταργήστε την επιλογή Βελτιστοποίηση αποθήκευσης.

  • Η ενεργοποίηση των ρυθμίσεων τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει τον συγχρονισμό του άλμπουμ κάμερας. Πατήστε Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > OneDrive > Πάντα

Εάν η αποστολή δεδομένων κάμερας χρειάζεται πολλή ώρα για ρύθμιση ή για αναζήτηση φωτογραφιών, χωρίς να εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή έχετε πάρα πολλές φωτογραφίες στο άλμπουμ κάμερας.

Σημείωση: Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη εάν οι φωτογραφίες σας περιλαμβάνουν αναγνώριση προσώπων και δεδομένα θέσης. Η αποστολή μπορεί επίσης να είναι πιο αργή εάν η σύνδεσή σας στο Internet δίνει προτεραιότητα στις λήψεις έναντι των αποστολών.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Μειώστε τον αριθμό των φωτογραφιών στο άλμπουμ κάμερας μετακινώντας μερικές από τις φωτογραφίες σας σε άλλο φάκελο.

 2. Στις ρυθμίσεις φωτογραφιών και εικόνων του iOS, απενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση χώρου αποθήκευσης.

 3. Αφήστε το OneDrive να εκτελείται στη διάρκεια της νύχτας για να ολοκληρωθεί η αποστολή. Για μεγάλους όγκους δεδομένων, ιδίως εάν συνδέεστε και στο iCloud, η διαδικασία αποστολής μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα και η έξοδος από την εφαρμογή ή η επανεγκατάστασή της θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία.

Με το iOS 11, η Apple παρουσίασε νέες μορφές εικόνων και βίντεο που δεν είναι συμβατές με πολλές συσκευές και υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι το OneDrive ενημερώνεται επιλέγοντας στη συσκευή σας Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφαρμογών στο υπόβαθρο.

Για να επαναφέρετε τα βίντεό σας στην τυπική μορφή, κάντε τα εξής:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του iOS

 2. Πατήστε Κάμερα

 3. Πατήστε Μορφές

 4. Επιλέξτε "Πιο συμβατή"

Έτσι κάθε βίντεο που τραβάτε στο εξής θα αναπαράγεται σωστά παντού. Κατανοούμε ότι έχετε βίντεο που βρίσκονται ήδη στη νέα μορφή, επομένως, ενώ εργαζόμαστε για την ενημέρωση του OneDrive, μπορείτε να κάνετε τα εξής για να αναπαράγετε αυτά τα βίντεο:

 1. Μεταβείτε στο βίντεο στο OneDrive

 2. Πατήστε στο βίντεο

 3. Πατήστε την εντολή Εκτός σύνδεσης στην επάνω δεξιά γωνία (σύννεφο με το εικονίδιο λήψης)

 4. Μόλις το βίντεο γίνει διαθέσιμο εκτός σύνδεσης, θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.

Εάν ο συγχρονισμός δεν λειτουργεί, δεν εκκινείται το OneDrive ή παρουσιάζει ανεπανόρθωτο σφάλμα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το OneDrive:

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής OneDrive κρατώντας πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής OneDrive. Πατήστε το "X" στη γωνία και, στη συνέχεια, αποδεχθείτε το μήνυμα επιβεβαίωσης για να το διαγράψετε.

 2. Εκτελέστε επαναφορά μέσω λογισμικού κρατώντας πατημένα τα κουμπιά Ύπνος/Αφύπνιση και Αφετηρία ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. Μπορείτε να αφήσετε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

 3. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή OneDrive από το App Store.

 4. Βεβαιωθείτε ότι το OneDrive ενημερώνεται επιλέγοντας στη συσκευή σας Ρυθμίσεις > Γενικά > Ανανέωση εφαρμογών στο υπόβαθρο.

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η ενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας για το OneDrive βοηθάει, ιδίως αν γίνεται κατά τη διάρκεια συγχρονισμού στο παρασκήνιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Το αρχείο μπορεί να είναι ανοιχτό σε άλλη εφαρμογή. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο αρχείο, κλείστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Το όνομα αρχείου (μαζί με τη διαδρομή) είναι πολύ μεγάλο. Το όνομα αρχείου και η διαδρομή πρέπει να περιέχουν λιγότερους από 442 χαρακτήρες. Συντομεύστε το όνομα του αρχείου ή το όνομα των υποφακέλων στο OneDrive ή επιλέξτε έναν υποφάκελο που είναι πιο κοντά στον φάκελο ανώτατου επιπέδου και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να αποστείλετε το αρχείο ξανά.

Το αρχείο μπορεί να έχει μετακινηθεί, μετονομαστεί ή διαγραφεί πριν από την απόπειρα αποστολής του. Εντοπίστε το αρχείο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να το στείλετε ξανά.

Συμβουλή: Μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα εάν έχετε μετακινήσει το αρχείο στον υπολογιστή σας μετά από μια αυτόματη αποστολή.

Το αρχείο δεν θα αποσταλεί εάν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης στο OneDrive. Για να δείτε τον χώρο αποθήκευσης που απομένει ή να αποκτήσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στη σελίδα του χώρου αποθήκευσης online.

Μετονομάστε το αρχείο που αποστέλλετε.

Το όνομα αρχείου περιέχει χαρακτήρες που δεν επιτρέπονται. Αλλάξτε το όνομα, ώστε να μην αρχίζει ή τελειώνει με κενό, να μην τελειώνει με τελεία και να μην περιλαμβάνει οποιονδήποτε από αυτούς τους χαρακτήρες: / \ < > : * " ? |

Αυτά τα ονόματα δεν επιτρέπονται για αρχεία ή φακέλους: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Χρήση του OneDrive σε iOS

Εύρεση αρχείων που έχουν χαθεί ή λείπουν στο OneDrive

Επιδιόρθωση προβλημάτων αποστολής αρχείων στην τοποθεσία του OneDrive στο Web

Περισσότερες διορθώσεις για πρόσφατα προβλήματα του OneDrive

Σε μια εφαρμογή OneDrive για κινητές συσκευές, κουνήστε τη συσκευή για να λάβετε βοήθεια ή να μοιραστείτε σχόλια. Μπορείτε επίσης να λάβετε βοήθεια στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×