Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει ορισμένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του Business Contact Manager for Outlook και τις λύσεις τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, SQL Server ή άλλα προβλήματα συγκεκριμένη βάση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίες της βάσης δεδομένων στο Business Contact Manager.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενοποίηση με το πρόγραμμα λογιστικής, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ποιο είναι το πρόβλημα εγκατάστασης που θέλετε να λύσετε;

Διαμόρφωση και άδεια χρήσης μηνύματα

Πού μπορώ να βρω Business Contact Manager for Outlook;

Ρύθμιση παραμέτρων ή να ενεργοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook

Είναι το Business Contact Manager για εγκατεστημένο το Outlook;

Business Contact Manager για Outlook προβολές, μενού και γραμμές εργαλείων

Εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook σε άλλη γλώσσα

Αναβάθμιση από το Microsoft Office 2003 στο σύστημα του Office 2007

Αναβάθμιση από το Business Contact Manager για το Outlook 2003 στο Business Contact Manager for Outlook 2007

Κατάργηση ή να καταργήσετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook

Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook 2003

Πρόσθετοι πόροι

Μηνύματα εγκατάστασης και άδειας χρήσης

Θέλω να διακόψω τον Οδηγό εκκίνησης Εμφάνιση κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook

Για να μην σας ζητείται πλέον να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Business Contact Manager for Outlook, μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση: Δεν προτείνεται πλέον η αλλαγή των ρυθμίσεων του μητρώου για απενεργοποίηση του Business Contact Manager for Outlook.

 • Κατάργηση Business Contact Manager for Outlook

  • Microsoft Windows XP

   1. Ακυρώστε τον "Οδηγό έναρξης" και, στη συνέχεια, κλείστε το Outlook.

   2. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

   3. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

   4. Στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα και ενημερώσεις, κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook 2007.

   5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) μπορεί να εμφανιστεί επίσης στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση. Για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, εάν χρησιμοποιείτε δεν άλλα προγράμματα, καταργήστε SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Ακυρώστε τον "Οδηγό έναρξης" και, στη συνέχεια, κλείστε το Outlook.

   2. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

   3. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

   4. Στη σελίδα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος, κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook 2007.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση/αλλαγή.

   6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) μπορεί να εμφανιστεί επίσης στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση. Για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, εάν χρησιμοποιείτε δεν άλλα προγράμματα, καταργήστε SQL Server 2005 Express.

    Εάν ο Οδηγός εκκίνησης εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά την κατάργηση Business Contact Manager for Outlook 2007, ανατρέξτε στο θέμα, Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με το Business Contact Manager για να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεθόδους για να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με το ζήτημα.

Θέλω να εμφανίζεται ο Οδηγός εκκίνησης

Ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία εάν έχετε απενεργοποιήσει τον "Οδηγό έναρξης" καταργώντας το Business Contact Manager for Outlook από το προφίλ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση του Outlook προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Εκκινήστε το Outlook.

 2. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση του Business Contact Manager.

  Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, εάν το Business Contact Manager for Outlook είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, αλλά οι παράμετροί του δεν έχουν ρυθμιστεί για το προφίλ σας.

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός έναρξης".

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι Business Contact Manager for Outlook εγκατάστασης δεν ολοκληρώθηκε, επειδή το πρόγραμμα πρωτεύοντος συγκροτήσεις διαλειτουργικότητα πρέπει να έχει εγκατασταθεί.

Μερικές φορές ενδέχεται να ανακαλύψετε ότι το πρόγραμμα Microsoft Office Primary Interop Assemblies είναι ήδη εγκατεστημένο. Στην περίπτωση αυτή καταργήστε το πρόγραμμα Primary Interop Assemblies και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το Business Contact Manager for Outlook.

Windows XP

 1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Primary Interop Assemblies και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Windows Vista

 1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Primary Interop Assemblies και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε να εγκαταστήσει το απαιτούμενο στοιχείο: μικρές επιχειρήσεις συνδεσιμότητας στοιχεία του Microsoft Office

Στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένη μια άλλη έκδοση των Στοιχείων σύνδεσης Small Business, ενδεχομένως από μια έκδοση Beta του Business Contact Manager for Outlook ή του Microsoft Office Accounting 2007. Καταργήστε τα Στοιχεία σύνδεσης Small Business και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

 • Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

  3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Στοιχεία σύνδεσης Microsoft Office Small Business και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 • Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία σύνδεσης του Microsoft Office Small Business και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε να εγκαταστήσει το απαιτούμενο στοιχείο. Microsoft SQL Server 2005

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει μερικές φορές, όταν η μονάδα δίσκου, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook, είναι συμπιεσμένη ή κρυπτογραφημένη.

Κάντε αποσυμπίεση ή καταργήστε την κρυπτογράφηση του φακέλου, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το Business Contact Manager for Outlook.

Απενεργοποίηση της συμπίεσης φακέλων

 • Windows XP

  1. Ανοίξτε τον φάκελο Ο Υπολογιστής μου.

  2. Κάντε διπλό κλικ σε μια μονάδα ή έναν φάκελο.

  3. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

   Αυτό είναι συνήθως C:\Documents και ρυθμίσεις\ \Τοπικές [όνομα χρήστη] \Local Settings\Application Manager\ επαφή Data\Microsoft\Business, όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του χρήστη.

  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  5. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  6. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση περιεχομένων για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής.

  2. Στο παράθυρο του "Υπολογιστή", κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου, στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  3. Στην καρτέλα Γενικά, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση της μονάδας δίσκου για εξοικονόμηση χώρου στο δίσκο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Αποκρυπτογράφηση φακέλου

 • Windows XP ή Windows Vista

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ο Υπολογιστής μου στα Windows XP ή Υπολογιστής στα Windows Vista.

  2. Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου, στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

  3. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook. και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΙδιότητες. (Ο φάκελος είναι συνήθως διαδρομή C:\Program Files\.)

  4. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

  5. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων για διασφάλιση των δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Εάν η αποσυμπίεση του φακέλου ή η κατάργηση της κρυπτογράφησης δεν επιλύσουν το πρόβλημα, δοκιμάστε να δημοσιεύσετε την ερώτησή σας στην ομάδα συζήτησης του Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Για πρόσθετη βοήθεια ή για να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης, ανατρέξτε στο θέμα η Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες). Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα.

Η εγκατάσταση του SQL Server ή ενός άλλου στοιχείου απέτυχε. Το Business Contact Manager for Outlook δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την υπηρεσία SQL Server ή το στοιχείο που καθορίζεται στο μήνυμα.

Εάν απέτυχε η εγκατάσταση του SQL Server, στο μήνυμα, εάν το κουμπί είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποστολή αναφοράς σφαλμάτων" για να αποστείλετε στη Microsoft το αρχείο καταγραφής που δημιουργήθηκε. Τα αρχεία καταγραφής βοηθούν τη Microsoft να διαγνώσει το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που λείπει κάποιο στοιχείο, στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένες προεκδόσεις ή παλαιότερες εκδόσεις των στοιχείων SQL Server. Η υπάρχουσα έκδοση εμποδίζει την εγκατάσταση των νεότερων στοιχείων. Για να καταργήσετε το παλαιότερο στοιχείο, ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία.

 • Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

  3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στα ονόματα λογισμικού που περιλαμβάνουν στον όρο SQL ή στο στοιχείο που αναφέρεται στο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

   Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα, για να καταργήσετε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τον όρο SQL στο όνομά τους.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 • Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

  3. Κάντε κλικ στα ονόματα λογισμικού που περιλαμβάνουν τον όριο SQL ή στο στοιχείο που αναφέρεται στο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

   Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να καταργήσετε όλα τα στοιχεία που περιέχουν SQL στο όνομά τους.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Έλαβα το μήνυμα που αναφέρει αυτό το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε να εγκαταστήσει το Business Contact Manager for Outlook 2007

Δοκιμάστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα εγκατάστασης.

 1. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής

  Ελέγξτε το αρχείο συνοπτικής καταγραφής Microsoft SQL Server 2005, για να διαπιστώσετε εάν παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του SQL Server 2005 Express Edition. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής του MBSSetup, επειδή ενδέχεται να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook και άλλων στοιχείων.

  1. Αρχεία καταγραφής του SQL Server

   Το συνοπτικό αρχείο καταγραφής SQL Server βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   Εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα, το αρχείο συνοπτικής καταγραφής δηλώνει ποιο αρχείο καταγραφής περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για το σφάλμα. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής που αναφέρεται στο αρχείο συνοπτικής καταγραφής.

  2. Αρχεία καταγραφής MBSSetup

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

   2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε %temp% και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

   3. Στο φάκελο Temp, ανοίξτε όλα τα αρχεία που ξεκινούν με MBSsetup κάνοντας διπλό κλικ επάνω τους.

   4. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος κάθε αρχείου και αναζητήστε κωδικούς σφαλμάτων.

    Το μηδέν (0) υποδηλώνει επιτυχή ολοκλήρωση μιας καταγεγραμμένης δραστηριότητας.

  3. Επικοινωνήστε με την ομάδα συζήτησης του Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm), για να λάβετε βοήθεια στο πρόβλημα εγκατάστασης.

  4. Εάν τα αρχεία καταγραφής δεν περιέχουν σφάλματα ή κωδικούς σφαλμάτων, δοκιμάστε να εκκινήσετε την υπηρεσία SQL με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση της υπηρεσίας SQL ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί.

 2. Έναρξη με μη αυτόματο τρόπο την υπηρεσία SQL

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

  2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

   • Στα Windows XP, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ο Υπολογιστής μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

   • Στα Windows Vista, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.

  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές.

  4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες.

  5. Στο παράθυρο Υπηρεσίες, κάντε κλικ στο στοιχείο SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Στη στήλη Κατάσταση, επιβεβαιώστε ότι δεν έχει γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server (MSSMLBIZ).

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

  8. Κλείστε το παράθυρο Διαχείριση Υπολογιστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Outlook.

   Εάν δεν έχει γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας SQL, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων του προγράμματος προβολής συμβάντων για πληροφορίες.

 3. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων στο πρόγραμμα προβολής συμβάντων για πληροφορίες.

  1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

   • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

   • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ οπουδήποτε στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης.

  2. Πληκτρολογήστε eventvwr και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία καταγραφής εφαρμογών και υπηρεσιών

  4. Κάντε κλικ σε ένα αρχείο καταγραφής που περιέχει συμβάντα και, στη συνέχεια, από το παράθυρο Ενέργειες κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  5. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πρόσφατο μήνυμα προειδοποίησης ή σφάλματος, για να το ανοίξετε.

  6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες, για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

  7. Στο παράθυρο Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή λεπτομερειών ως κειμένου.

  8. Δημοσιεύστε τα στοιχεία του αρχείου καταγραφής του προγράμματος προβολής συμβάντων στην ομάδα συζήτησης του Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm), για να λάβετε βοήθεια σχετικά τη διαλεύκανση του ζητήματος.

 4. Κατάργηση Business Contact Manager for Outlook 2003 και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε Business Contact Manager for Outlook 2007.

  1. Microsoft Windows XP

   1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

   2. Στον Πίνακα Ελέγχου κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

   3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ή Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, το οποίο καταργεί το Business Contact Manager for Outlook 2003

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

    Σημείωση: Μην καταργήσετε Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Επαναλάβετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

  2. Windows Vista

   1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

   2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

   3. Στη σελίδα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος, κάντε κλικ στο λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε:

    • Business Contact Manager for Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ή Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, το οποίο καταργεί το Business Contact Manager for Outlook 2003

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση/αλλαγή.

   5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

    Σημείωση: Μην καταργήσετε Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Επαναλάβετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

 5. Κατάργηση του κλειδιού μητρώου eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business λύσεις και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε Business Contact Manager for Outlook 2007.

  • Σημαντικό: Επεξεργασία του μητρώου είναι μια εργασία για προχωρημένους υπολογιστή που εκτελείται συνήθως από ένα διαχειριστή.

   1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

    • Windows XP

     1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Εκτέλεση,

     2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    • Windows Vista

     1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

     2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

   2. Κάντε διπλό κλικ στα ακόλουθα κλειδιά:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Business Solutions eCRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

   4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

   5. Εκκινήστε το Outlook.

 6. Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ του Outlook για να δείτε εάν Business Contact Manager for Outlook θα ξεκινήσει με το νέο προφίλ.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση του Outlook προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λογαριασμοί χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προφίλ.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ερώτημα για χρήση προφίλ.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  6. Πληκτρολογήστε το όνομα για το προφίλ και κάντε κλικ στο κουμπί OK

  7. Προσθέστε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιείται στο προφίλ σας, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

  8. Κάντε επανεκκίνηση του Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο προφίλ.

  9. Εάν ανοίξει ο "Οδηγός έναρξης" του Business Contact Manager for Outlook, ακυρώστε τον οδηγό και, στη συνέχεια, κλείστε το Outlook.

  10. Καταργήστε το Business Contact Manager for Outlook από το άλλο προφίλ.

   Πώς γίνεται;

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

   2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λογαριασμοί χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία.

   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία δεδομένων.

    Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα προφίλ ρύθμιση στον υπολογιστή, καταργήστε το Business Contact Manager από κάθε προφίλ.

   4. Κάντε κλικ στο Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  11. Κάντε επανεκκίνηση του Outlook.

Έλαβα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχω μια έγκυρη άδεια χρήσης Business Contact Manager for Outlook

Εάν χρησιμοποιείτε μια δοκιμαστική έκδοση της οικογένειας προγραμμάτων του Office 2007, ενδέχεται να έχει λήξει η προθεσμία για τη δοκιμαστική έκδοση. Δείτε τη Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες) να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Αρχή της σελίδας

Πού μπορώ να βρω το Business Contact Manager for Outlook;

Γραμμή μενού του Outlook περιλαμβάνει το Business Contact Manager εάν έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί ή ενεργοποιηθεί.

Ποιες εκδόσεις του 2007 Office System περιλαμβάνουν Business Contact Manager for Outlook;

Το CD εγκατάστασης για Business Contact Manager for Outlook είναι το δεύτερο CD, CD2. Περιλαμβάνεται με το εξής οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Σημείωση: Το Business Contact Manager for Outlook δεν περιλαμβάνεται στο Microsoft Office Professional Plus 2007.

Δοκιμαστικές εκδόσεις του Microsoft Office Professional 2007 και Office Small Business 2007, οι οποίες περιλαμβάνουν Business Contact Manager for Outlook, είναι διαθέσιμες στην του Microsoft Office Online στο Web. Αναζητήστε μια δεύτερη σύνδεση για την εγκατάσταση μιας δοκιμαστικής έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook.

Σημείωση: Το Outlook 2007 πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν το Business Contact Manager for Outlook 2007. Η εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007 με το Outlook 2003 δεν υποστηρίζεται.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων ή ενεργοποίηση του Business Contact Manager for Outlook

Δεν βλέπω Ρύθμιση παραμέτρων του Business Contact Manager στο μενού Βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook;

Εάν ναι, ένα στοιχείο του Business Contact Manager for Outlook που εμφανίζει την εντολή Ρύθμιση Business Contact Manager ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί. Για να εμφανίσετε την εντολή, ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο Outlook, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στα Πρόσθετα.

 3. Στο πλαίσιο Διαχείριση εμφανίζεται η επιλογή Πρόσθετα COM . Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

 4. Στη λίστα Διαθέσιμα πρόσθετα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Business Contact Manager for Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

 5. Στο μενού Βοήθεια, επαληθεύσετε ότι στη λίστα περιλαμβάνεται η εντολή Ρύθμιση του Business Contact Manager.

  Σημείωση: Το Outlook 2007 πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν το Business Contact Manager for Outlook 2007. Η εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007 με το Outlook 2003 δεν υποστηρίζεται.

Αρχή της σελίδας

Είναι εγκατεστημένο το Business Contact Manager for Outlook;

Γραμμή μενού του Outlook περιλαμβάνει το Business Contact Manager εάν έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί ή ενεργοποιηθεί.

Δεν γνωρίζω εάν έχει εγκατασταθεί Business Contact Manager for Outlook

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Business Contact Manager for Outlook είναι εγκατεστημένο.

  Πώς γίνεται;

  Microsoft Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

  3. Στη σελίδα Απεγκατάσταση ή αλλαγή προγράμματος, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

 2. Εάν το Business Contact Manager for Outlook 2007 δεν εμφανίζεται στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Εάν διαθέτετε το CD του Business Contact Manager for Outlook 2007, εγκαταστήστε το λογισμικό από το CD.

  2. Εάν λάβατε το Business Contact Manager for Outlook με την αγορά του υπολογιστή σας (και, συνεπώς, δεν διαθέτετε το CD) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

   Πώς γίνεται;

   1. Στο Outlook, στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση του Business Contact Manager.

    Εμφανίζεται ο "Οδηγός έναρξης".

   2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ενεργοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

Business Contact Manager for Outlook είναι από το μενού προγράμματα, αλλά αυτό δεν εμφανίζεται στο Outlook

Εάν λάβατε το Business Contact Manager for Outlook με την αγορά του υπολογιστή σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Business Contact Manager for Outlook.

Πώς γίνεται;

 • Στο Outlook, στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση του Business Contact Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού έναρξης".

Αρχή της σελίδας

Προβολές, μενού και γραμμές εργαλείων του Business Contact Manager for Outlook

Κατά την εγκατάσταση Business Contact Manager for Outlook, αλλαγή μου Outlook μενού εντολών και τους φακέλους

Κατά την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook, ένα φάκελο του Business Contact Manager είναι αυτόματη ρύθμιση για εσάς, με υποφακέλους για σας λογαριασμού, Επαγγελματικής επαφής, ευκαιρίας, Εκστρατείας μάρκετινγκ ή εγγραφές Επαγγελματικών έργων.

Ένα μενού του Business Contact Manager θα προστεθεί στη γραμμή μενού και εντολές Business Contact Manager for Outlook προστίθενται στο μενού αρχείο .

Προστίθεται και μια γραμμή εργαλείων Business Contact Manager με συντομεύσεις σε συχνά χρησιμοποιούμενους φακέλους και εργασίες.

Δεν μπορώ να δω το Παράθυρο περιήγησης

Για να δείτε το Παράθυρο περιήγησης, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική ή Σύμπτυξη.

Για να κλείσετε το Παράθυρο περιήγησης, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παράθυρο περιήγησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποιημένο.

Δεν μπορώ να δω το φάκελο του Business Contact Manager

Ανοίξτε τη λίστα φακέλων

 1. Στο μενού Μετάβαση, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων.

 2. Στη λίστα φακέλων, αναζητήστε το φάκελο του Business Contact Manager, που βρίσκεται στην περιοχή Προσωπικών φακέλων στο Outlook.

Δεν μπορώ να δω τη γραμμή εργαλείων του Business Contact Manager

Η γραμμή εργαλείων Business Contact Manager εμφανίζεται στο Outlook όταν το Business Contact Manager for Outlook έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Business Contact Manager for Outlook είναι εγκατεστημένο.

  Πώς γίνεται;

  Microsoft Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

  3. Στη σελίδα Απεγκατάσταση ή αλλαγή προγράμματος, ελέγξτε εάν εμφανίζεται το Business Contact Manager for Outlook 2007.

 2. Εάν το Business Contact Manager for Outlook 2007 δεν εμφανίζεται στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Εάν διαθέτετε το CD του Business Contact Manager for Outlook 2007, εγκαταστήστε το πρόγραμμα από αυτό το CD.

  2. Εάν λάβατε το Business Contact Manager for Outlook με την αγορά του υπολογιστή σας (και, συνεπώς, δεν διαθέτετε το CD) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook.

   Πώς γίνεται;

   • Στο Outlook, στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση του Business Contact Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού έναρξης".

Αρχή της σελίδας

Εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook σε άλλη γλώσσα

Πραγματοποιείτε την εγκατάσταση μιας έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook σε γλώσσα διαφορετική από την επιλεγμένη γλώσσα για τα άλλα προγράμματα του Office

Η προτεινόμενη λύση είναι να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook στην ίδια γλώσσα με εκείνη που έχει επιλεγεί για τα υπόλοιπα προγράμματα του Office.

Εάν αυτή η λύση δεν είναι εφικτή, δοκιμάστε τα εξής:

 • Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί τα Windows XP, συνδεθείτε ως διαχειριστής πριν εγκαταστήσετε την έκδοση του Business Contact Manager for Outlook σε διαφορετική γλώσσα.

 • Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί τα Windows Vista, κατά την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος ή στο όνομα αρχείου και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Εάν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα ως διαχειριστής, θα έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε μια διαφορετική έκδοση γλώσσας.

Αρχή της σελίδας

Αναβάθμιση από το Microsoft Office 2003 στο 2007 Office System

Business Contact Manager for Outlook μενού και εντολές εξαφανιστεί από το Outlook μετά την αναβάθμιση στο σύστημα του Office 2007 Microsoft Office 2003.

Το Business Contact Manager for Outlook 2003 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και δεν είναι συμβατό με το Outlook 2007. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook 2007.

Ο "Οδηγός εγκατάστασης" του Business Contact Manager for Outlook 2007 καταργεί αυτόματα το Business Contact Manager for Outlook 2003.

Το CD εγκατάστασης για Business Contact Manager for Outlook περιλαμβάνεται με το εξής οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Σημείωση: Κλείστε το Outlook πριν εγκαταστήσετε το Business Contact Manager for Outlook 2007.

Οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων Business Contact Manager είναι άθικτες. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το Outlook μετά την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007, ο "Οδηγός έναρξης" θα μετακινήσει ή θα μετεγκαταστήσει την παλαιότερη βάση δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναβάθμιση από το Business Contact Manager for Outlook 2003 στο Business Contact Manager for Outlook 2007

Προσπαθώ να κάνω αναβάθμιση από Business Contact Manager for Outlook 2003 σε Business Contact Manager for Outlook 2007, αλλά το πρόγραμμα εγκατάστασης σταματά πριν από την ολοκλήρωση.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook 2007 καταργεί αυτόματα το Business Contact Manager for Outlook 2003, ενημερώνει το προφίλ σας στο Outlook και, στη συνέχεια, εγκαθιστά το Business Contact Manager for Outlook 2007, εκτός εάν εκτελείται το Outlook κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δοκιμάστε τα ακόλουθα και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης:

 • Κλείστε το Outlook, καθώς και τυχόν υπενθυμίσεις, και απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τυχόν κινητές συσκευές, οι οποίες συγχρονίζονται με το Outlook.

 • Καταργήστε το Business Contact Manager for Outlook 2003 από την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων του Πίνακα ελέγχου.

  Πώς γίνεται;

  1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 • Σημαντικό: Το παρακάτω βήμα απαιτεί ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε το μητρώο το οποίο είναι μια εργασία του υπολογιστή σας για προχωρημένους. Συνιστάται να ότι η εργασία πραγματοποιείται από ένα διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το μητρώο, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

  Διαγράψτε το κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM.

  Πώς γίνεται;

  1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση,

  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε διπλό κλικ στα ακόλουθα κλειδιά:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • SOFTWARE

   • Microsoft

  4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Business Solutions eCRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Μετά την αναβάθμιση Business Contact Manager for Outlook 2003 σε Business Contact Manager for Outlook 2007, αλλά δεν βλέπω το μενού Business Contact Manager for Outlook

Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν κατάργησε το παλιό αρχείο δεδομένων του Business Contact Manager από το προφίλ σας στο Outlook και, συνεπώς, θα πρέπει να το καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Αφού ανοίξετε το Outlook, θα χρειαστεί επίσης να ανοίξετε με μη αυτόματο τρόπο τον "Οδηγό έναρξης", για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Business Contact Manager.

Για να καταργήσετε το αρχείο δεδομένων ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία:

Τα δεδομένα του Business Contact Manager είναι άθικτα. Τα δεδομένα του Business Contact Manager δεν θα διαγραφούν εάν καταργήσετε το αρχείο δεδομένων.

 1. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλληλογραφία.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία δεδομένων.

  Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα προφίλ ρύθμιση στον υπολογιστή, καταργήστε το Business Contact Manager από κάθε προφίλ.

 4. Κάντε κλικ στο Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Για να ανοίξετε τον "Οδηγό έναρξης", ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Εκκινήστε το Outlook.

 2. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση του Business Contact Manager.

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός έναρξης".

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μπορώ να δω το μήνυμα, μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων δεν ήταν επιτυχής μετά την επιλογή μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων

Δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων, κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επιλογή υπάρχουσας βάσης δεδομένων του "Οδηγού έναρξης".

Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα Η μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων δεν ήταν επιτυχής, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προγράμματος.

  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Business Contact Manager for Outlook 2007 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 2. Επαναλάβετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2003.

 3. Στον "Οδηγό έναρξης", κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 4. Πραγματοποιήστε εξαγωγή όλων των πληροφοριών στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook 2003.

  Πώς γίνεται;

  1. Από το μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην Εισαγωγή και εξαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook..

  2. Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου.

  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

   Σημείωση: Μην καταργήσετε Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) εάν περιλαμβάνεται στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση.

 5. Εγκαταστήστε το Business Contact Manager for Outlook 2007.

 6. Στον "Οδηγό έναρξης", κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 7. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή και κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager for Outlook.

 8. Κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή αρχείου.

 9. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση του Business Contact Manager for Outlook

Θέλω να καταργήσετε, να καταργήσετε την εγκατάσταση ή να απενεργοποιήσετε Business Contact Manager for Outlook

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook καταργώντας την εγκατάστασή του.

Ολοκληρώστε μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Microsoft Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα και ενημερώσεις, κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook 2007.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) μπορεί να εμφανιστεί επίσης στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση. Για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, εάν χρησιμοποιείτε δεν άλλα προγράμματα, καταργήστε SQL Server 2005 Express.

 • Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

  3. Στη σελίδα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος, κάντε κλικ στο Business Contact Manager for Outlook 2007.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση/αλλαγή.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) μπορεί να εμφανιστεί επίσης στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση. Για να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, εάν χρησιμοποιείτε δεν άλλα προγράμματα, καταργήστε SQL Server 2005 Express.

Θέλω να καταργήσετε Business Contact Manager for Outlook, ώστε να μπορούν να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε Business Contact Manager for Outlook 2007.

 • Microsoft Windows XP

  1. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Στη λίστα Εγκατεστημένα προγράμματα και ενημερώσεις, κάντε κλικ στο λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ή Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, το οποίο καταργεί το Business Contact Manager for Outlook 2003

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

   Σημείωση: Μην καταργήσετε Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) εάν περιλαμβάνεται στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση.

  5. Επαναλάβετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

 • Windows Vista

  1. Στο μενού Έναρξη κάντε κλικ στον Πίνακα Ελέγχου,

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

  3. Στη σελίδα Κατάργηση εγκατάστασης ή αλλαγή ενός προγράμματος κάντε κλικ στο λογισμικό που θέλετε να καταργήσετε:

   • Business Contact Manager for Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006 CD2 ή Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager Update, το οποίο καταργεί το Business Contact Manager for Outlook 2003.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση/αλλαγή.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

   Σημείωση: Μην καταργήσετε Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) εάν περιλαμβάνεται στη λίστα του Business Contact Manager για στοιχεία του Outlook 2007 για κατάργηση.

  6. Επαναλάβετε την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Business Contact Manager for Outlook 2007 δεν θα εγκατασταθεί εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε να καταργήσετε το κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business Solutions eCRM ολοκληρώνοντας την ακόλουθη διαδικασία. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Outlook.

Πώς γίνεται;

 • Σημαντικό: Επεξεργασία του μητρώου είναι μια εργασία για προχωρημένους υπολογιστή που εκτελείται συνήθως από ένα διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

  • Windows XP

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Εκτέλεση,

   2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   3. Κάντε διπλό κλικ στα ακόλουθα κλειδιά:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Business Solutions eCRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

   5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

   6. Εκκινήστε το Outlook.

  • Windows Vista

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

   2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης πληκτρολογήστε regedit.

   3. Κάντε διπλό κλικ στα ακόλουθα κλειδιά:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • SOFTWARE

    • Microsoft

   4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Business Solutions eCRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

   5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

   6. Εκκινήστε το Outlook.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook 2003

Αναζητώ πληροφορίες σχετικά με την Business Contact Manager for Outlook 2003

Για πληροφορίες σχετικά με την Business Contact Manager for Outlook 2003, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2003.

Σημείωση: Το Outlook 2007 πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν το Business Contact Manager for Outlook 2007. Η εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2007 με το Outlook 2003 δεν υποστηρίζεται.

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετοι πόροι

Φροντίστε να ελέγξετε επίσης το Business Contact Manager για το Ιστολόγιο ομάδας του Outlook (http://blogs.msdn.com/bcm) για πληροφορίες σχετικά με το Business Contact Manager.

Για να λάβετε βοήθεια από άλλους χρήστες, επισκεφθείτε την ομάδα συζήτησης του Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Για πρόσθετη βοήθεια ή για να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υποστήριξης, ανατρέξτε στο θέμα η Βοήθεια και υποστήριξη για το Microsoft Office Outlook 2007 με τοποθεσία web του Business Contact Manager (όλες οι γλώσσες). Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×