Αντιμετώπιση προβλημάτων αναβάθμισης για συλλογές τοποθεσιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την αναβάθμιση μιας συλλογής τοποθεσιών σε λειτουργία SharePoint Online 2013, ορισμένες φορές μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Αυτό το άρθρο σάς βοηθά να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε αυτά τα σφάλματα.

Έλεγχος κατάστασης αναβάθμισης και αρχείων καταγραφής

Οι ενδείξεις κατάστασης και τα αρχεία καταγραφής της αναβάθμισης θα πρέπει να σας δώσουν μια ιδέα του προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία αναβάθμισης. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα σφάλματα στα αρχεία καταγραφής της αναβάθμισης. Οι προειδοποιήσεις μπορεί να μην υποδεικνύουν πάντοτε ένα πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να τις εξετάσετε επίσης, προκειμένου να προσδιορίσετε εάν οποιαδήποτε από αυτές είναι πιθανό να προκαλέσει ακόμη περισσότερα ζητήματα.

  1. Ελέγξτε τη σελίδα κατάστασης αναβάθμισης για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

    Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας (Ρυθμίσεις Μικρό γρανάζι ρυθμίσεων που αντικατέστησε τις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". > Ρυθμίσεις τοποθεσίας) για τη συλλογή τοποθεσιών, στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών. Στη σελίδα "Αναβάθμιση συλλογής τοποθεσιών", κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση κατάστασης αναβάθμισης συλλογής τοποθεσιών.

  2. Εάν οι σελίδες δεν αποδίδονται, ελέγξτε τη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας. Εάν η σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας λειτουργεί και η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορεί να υπάρχουν ζητήματα με την κύρια σελίδα ή την αρχική σελίδα. Εάν η σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας δεν λειτουργεί, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής αναβάθμισης της συλλογής τοποθεσιών για πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.

  3. Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής αναβάθμισης της συλλογής τοποθεσιών. Μπορείτε να εξετάσετε τα αρχεία καταγραφής αναβάθμισης της συλλογής τοποθεσιών κάνοντας κλικ στη σύνδεση στη σελίδα κατάστασης αναβάθμισης για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

Συνήθη ζητήματα

Ελέγξτε εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ζητήματα προκαλούν κάποιο σφάλμα αναβάθμισης, μια προειδοποίηση ή ένα πρόβλημα στην τοποθεσία σας.

Ερώτηση: Δεν μπορώ να δω ένα στοιχείο ελέγχου του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στη σελίδα, το οποίο ήταν εκεί στο παρελθόν

Απάντηση: Επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση.

Οι αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις αναβαθμίσεις της τοποθεσίας. Εάν μια σελίδα έχει προσαρμοστεί για την τοποθέτηση ενός στοιχείου ελέγχου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε μια μη τυπική θέση, μπορείτε να επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση για να ανακτήσετε το στοιχείο ελέγχου.

Για να επαναφέρετε τη σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Επαναφορά στον ορισμό τοποθεσίας στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας της σελίδας "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" ή να χρησιμοποιήσετε την εντολή Επαναφορά σε πρότυπο στο SharePoint Designer 2013.

Ερώτηση: Η προβολή σε μια μεγάλη λίστα δεν λειτουργεί πλέον

Απάντηση: Δημιουργήστε στήλες με ευρετήριο, φακέλους ή νέες προβολές για μεγάλες λίστες. Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη στήλη με ευρετήριο στις υπάρχουσες προβολές.

Εάν η λίστα είναι πολύ μεγάλη και οι χρήστες χρησιμοποιούν μια προβολή ή εκτελούν ένα ερώτημα που υπερβαίνει τον περιορισμό ή το όριο περιορισμού, η προβολή ή το ερώτημα δεν θα επιτρέπονται. Μπορείτε να δημιουργήσετε στήλες με ευρετήριο και φιλτραρισμένες προβολές, να οργανώσετε στοιχεία σε φακέλους, να ορίσετε ένα όριο στοιχείων στη σελίδα για μια μεγάλη προβολή ή να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική λίστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό μεγάλων λιστών και τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων με τις μεγάλες λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών με πολλά στοιχεία.

Ερώτηση: Εμφανίζεται ένα σφάλμα σχετικά με ένα διπλότυπο όνομα τύπου περιεχομένου

Απάντηση: Μετονομάστε τους τύπους περιεχομένου ή τα πεδία που βρίσκονται σε διένεξη με προεπιλεγμένα ονόματα.

Ορισμένες φορές, τα προσαρμοσμένα στοιχεία (όπως ένας τύπος περιεχομένου) μπορεί να έχουν ένα όνομα που έρχεται σε διένεξη με ένα όνομα στη νέα έκδοση. Στα αρχεία καταγραφής της αναβάθμισης, μπορεί να εμφανιστεί ένα σφάλμα, όπως το εξής:

Απέτυχε η ενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών στην τοποθεσία <Διεύθυνση URL της τοποθεσίας>. Εξαίρεση: Βρέθηκε διπλότυπος τύπος περιεχομένου με το όνομα <όνομα>.

Αυτό το σφάλμα υποδηλώνει ότι ένα προσαρμοσμένος τύπος περιεχομένου προστέθηκε στην καθορισμένη τοποθεσία στο SharePoint Online 2010. Κατά την αναβάθμιση στο SharePoint Online 2013, το όνομά του έρχεται σε διένεξη με τον προεπιλεγμένο τύπο περιεχομένου με το ίδιο όνομα. Μετονομάστε τον προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου στην καθορισμένη τοποθεσία επιλέγοντας ένα διαφορετικό όνομα και εκτελέστε ξανά την αναβάθμιση.

Σημείωση: Η μετονομασία ή η κατάργηση ενός τύπου περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας των προσαρμογών που εξαρτώνται από αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Εντοπισμός τύπων περιεχομένου που βρίσκονται σε διένεξη κατά τον έλεγχο εύρυθμης λειτουργίας συλλογής τοποθεσιών και Δημιουργία ή προσαρμογή ενός τύπου περιεχομένου.

Ερώτηση: Η εμφάνιση της τοποθεσίας μου δεν είναι καλή, δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται ή εμφανίζονται σφάλματα δέσμης ενεργειών

Απάντηση: Επεξεργαστείτε τη σελίδα, επαναφέρετέ την στην προεπιλεγμένη έκδοση ή καταργήσετε ή αντικαταστήστε τα προσαρμοσμένα αρχεία.

Ένα πρόβλημα με προσαρμοσμένα ή ενσωματωμένα αρχεία JavaScript ή CSS μπορεί να προκαλέσει αυτά τα ζητήματα.

Ερώτηση: Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο στην τοποθεσία μου εξαφανίστηκε ή δεν λειτουργεί

Απάντηση: Αλλάξτε την κύρια σελίδα ή το περιεχόμενο, ώστε να μην απαιτούνται διαφορετικές διατάξεις ζώνης Τμήματος Web.

Η κύρια σελίδα μπορεί να έχει διαφορετικές διατάξεις ζώνης και το περιεχόμενο μπορεί να μην την αναφέρει πλέον σωστά. Ως τελευταία λύση, μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση. Ωστόσο, εάν επαναφέρετε τη σελίδα, ίσως χάσετε περιεχόμενο που βασίζεται σε συγκεκριμένη ζώνη.

Ερώτηση: Λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενός στοιχείου ελέγχου ή μιας σελίδας

Απάντηση: Κάντε ένα από τα εξής:

Εάν προστέθηκε ένα Τμήμα Web που δεν είναι εγκατεστημένο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή μισθωτή για να ζητήσετε την εγκατάστασή του. Εάν πρόκειται για ένα Τμήμα Web που δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιήστε την προβολή συντήρησης του Τμήματος Web για να καταργήσετε το Τμήμα Web από τη σελίδα (καταργήστε και μην κλείσετε απλώς το Τμήμα Web).

Εάν μια σελίδα έχει υποβληθεί σε άμεση επεξεργασία, επεξεργαστείτε την ξανά για να καταργήσετε το στοιχείο ελέγχου ή το Τμήμα Web ή επαναφέρετε τη σελίδα στην προεπιλεγμένη έκδοση.

Ένα Τμήμα Web ή κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου μπορεί να έχει προστεθεί στη σελίδα που δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν υποστηρίζεται πλέον. Ένα Τμήμα Web έχει προστεθεί σε μια ζώνη ή η σελίδα έχει υποβληθεί σε άμεση επεξεργασία για την προσθήκη αναφοράς ενός στοιχείου ελέγχου ή Τμήματος Web με απευθείας ενσωμάτωση (πιθανότατα σε μια κύρια σελίδα).

Μια δυνατότητα του SharePoint ίσως να πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών και Άνοιγμα και χρήση της σελίδας συντήρησης του Τμήματος Web.

Ερώτηση: Λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η δημιουργία δευτερεύουσας τοποθεσία βάσει ενός προτύπου τοποθεσίας, επειδή το πρότυπο τοποθεσίας χρησιμοποιεί την έκδοση εμπειρίας 2010 και η συλλογή τοποθεσιών μου είναι στην έκδοση εμπειρίας 2013

Απάντηση: Δημιουργήστε ξανά το πρότυπο τοποθεσίας στη εμπειρία 2013.

Για να δημιουργήσετε ξανά το πρότυπο τοποθεσίας, δημιουργήστε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία με βάση την εμπειρία 2013, προσαρμόστε την πάλι, ώστε να ταιριάζει με το πρότυπο που είχατε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την προσαρμοσμένη δευτερεύουσα τοποθεσία ως πρότυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση προτύπων τοποθεσίας.

Ερώτηση: Το θέμα μου δεν εφαρμόζεται σε σελίδες στην αναβαθμισμένη τοποθεσία μου

Απάντηση: Δημιουργήστε ξανά το θέμα, χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες χρήσης θεμάτων στο SharePoint 2013.

Στο SharePoint 2013, ο μηχανισμός θεμάτων έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, έτσι ώστε η δημιουργία θεμάτων να είναι πιο ισχυρή και ευέλικτη, αλλά και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις των θεμάτων να είναι πιο εύκολες. Ωστόσο, δεν υπάρχει υποστήριξη για την αναβάθμιση ενός αρχείου THMX από το SharePoint 2010 στο SharePoint 2013.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών αξιολόγησης και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ξανά το θέμα, χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες χρήσης θεμάτων στο SharePoint 2013.

Ερώτηση: Η εμφάνιση της προσαρμοσμένης εμπορικής προσαρμογής μου δεν είναι σωστή ή υπάρχουν ζητήματα στην αναβαθμισμένη τοποθεσία μου

Απάντηση: Δημιουργήστε μια συλλογή τοποθεσιών αξιολόγησης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ξανά την κύρια σελίδα στην τοποθεσία του SharePoint 2013.

Για υποστήριξη του νέου, πιο δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του SharePoint 2013, έχουν γίνει αλλαγές στις προεπιλεγμένες κύριες σελίδες και στα αρχεία CSS. Για το λόγο αυτό, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε μια κύρια σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο SharePoint 2010 σε μια τοποθεσία στο SharePoint 2013. Ωστόσο, όταν αναβαθμίζετε την τοποθεσία του SharePoint 2010 στο SharePoint 2013, γίνεται επαναφορά της κύριας σελίδας για να χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη κύρια σελίδα στο SharePoint 2013. Επομένως, μετά την αναβάθμιση, η τοποθεσία σας δεν θα εμφανίζεται με την προσαρμοσμένη εμπορική προσαρμογή της.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών αξιολόγησης και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ξανά την κύρια σελίδα στην τοποθεσία του SharePoint 2013.

Ερώτηση: Η αναβαθμισμένη τοποθεσία μου δεν αποδίδεται καθόλου. Αντίθετα, εμφανίζεται "μη αναμενόμενο σφάλμα" με ένα αναγνωριστικό συσχέτισης.

Απάντηση: Η προσαρμοσμένο εμπορική προσαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη κύρια σελίδα που περιέχει ένα προσαρμοσμένο σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου.

Εάν η προσαρμοσμένη κύρια σελίδα σας περιέχει ένα προσαρμοσμένο σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου και, εάν οι προσαρμοσμένες διατάξεις σελίδας περιέχουν επίσης αυτό το προσαρμοσμένο σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου, ένα σφάλμα μπορεί να αποτρέψει πλήρως την απόδοση της αρχικής σελίδα της τοποθεσίας σας μετά την αναβάθμιση. Αντί για αυτό, μετά την αναβάθμιση, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα".

Ερώτηση: Όταν κάνω κλικ στο κουμπί για να δημιουργήσω μια τοποθεσία αξιολόγησης λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος αναγνωριστικού συσχέτισης.

Απάντηση: Το SharePoint προσαρτά το επίθημα "–eval" στο τέλος της διεύθυνσης URL της τοποθεσίας αξιολόγησης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση του ορίου χαρακτήρων της διεύθυνσης URL.

Εάν Προσάρτηση "-eval" προκαλεί τη διεύθυνση URL για την υπέρβαση του ορίου χαρακτήρων, στη συνέχεια, θα λάβετε το μήνυμα σφάλματος Αναγνωριστικού συσχέτισης. Διευθύνσεις URL μακροσκελείς μπορεί να οφείλεται σε δομές φακέλων βαθύ ή/και φακέλων και αρχείων με τα πλήρη ονόματα. Εάν λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, υποστήριξη να εργαστείτε με μπορείτε να εντοπίζετε τις διευθύνσεις URL που υπερβαίνει το όριο και παρέχει τα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×