Αντιγραφή και τροποποίηση ενός αρχείου προέλευσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες ενδέχεται να θέλετε ή να χρειάζεστε να αντιγράψετε μια σύνδεση με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων πριν το τροποποιήσετε, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:

 • Όταν εργάζεστε με λίστες και βιβλιοθήκες του Microsoft SharePoint και θέλετε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα.

  Η σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων για τις λίστες και τις βιβλιοθήκες του SharePoint εμφανίζει δεδομένα από ένα προεπιλεγμένο ερώτημα που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ωστόσο, εάν αντιγράψετε μια σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων για μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint, μπορείτε στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα.

 • Όταν εργάζεστε με μια βάση δεδομένων και θέλετε να δημιουργήσετε πολλά ερωτήματα αρχείου προέλευσης δεδομένων που βασίζονται στο ίδιο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να τροποποιήσετε συνδέσεις αρχείων προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και τροποποίηση, δημιουργείτε ένα αντίγραφο της σύνδεσης αρχείου προέλευσης δεδομένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε το αντίγραφο χρησιμοποιώντας επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για αρχεία προέλευσης δεδομένων που βασίζονται σε SQL, όπως τις λίστες και τις βιβλιοθήκες του SharePoint και συνδέσεις με βάσεις δεδομένων. Για άλλες συνδέσεις αρχείου προέλευσης δεδομένων, δεν υπάρχει ερώτημα για τροποποίηση. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε άλλες ιδιότητες για εκείνες τις συνδέσεις αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αντιγραφή και τροποποίηση μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων

Αντιγραφή και τροποποίηση ενός αρχείου XML

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας υπηρεσίας XML Web

Αντιγραφή και τροποποίηση ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας λίστας ή βιβλιοθήκης του SharePoint

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες SharePoint που εμφανίζονται στη Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων είναι συνδέσεις με τα αρχικά δεδομένα και εμφανίζουν το αποτέλεσμα ενός ερωτήματος στα συγκεκριμένα δεδομένα. Αντίθετα με τα ερωτήματα για άλλα αρχεία προέλευσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ερωτήματα για τα αρχεία προέλευσης δεδομένων που δημιουργούνται αυτόματα για λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε τη σύνδεση με μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint και στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ερώτημα για εφαρμογή στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, ώστε να εμφανίζονται τα ακριβή δεδομένα που θέλετε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που δείχνουν τον τρόπο για να αντιγράψετε μια σύνδεση προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, αλλάξτε το όνομα, περιγραφή και λέξεις-κλειδιά για αυτή την προέλευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για μια προέλευση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη του SharePoint που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και Τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αντίγραφο του αρχείου προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του αρχικού αρχείου προέλευσης δεδομένων, αλλά με προσαρτημένη την ονομασία _copy(1). Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τη σύνδεση με προέλευση δεδομένων "Ανακοινώσεις" αλλά δεν πληκτρολογήσετε νέο όνομα, το όνομα της νέας προέλευσης δεδομένων θα είναι Ανακοινώσεις_copy(1).

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

Τώρα, μπορείτε να καθορίσετε ένα ερώτημα για τη νέα λίστα ή βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας σύνδεσης με βάση δεδομένων

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα ερώτημα για μια σύνδεση με βάση δεδομένων γρήγορα και εύκολα. Ωστόσο, εάν έχετε πολλά ερωτήματα, και τα χρησιμοποιείτε όλα σε τακτά διαστήματα,ενδέχεται να είναι πιο εύκολο να αποθηκεύσετε κάθε μεμονωμένο ερώτημα ως ξεχωριστό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Για παράδειγμα, η Northwind Traders, μια εταιρεία τροφίμων delikatessen, διατηρεί τα προϊόντα της σε μια βάση δεδομένων SQL . Το προεπιλεγμένο ερώτημα στη βάση δεδομένων εμφανίζει όλα τα προϊόντα που έχει παραγγείλει η Northwind Traders. Ένα μέλος ομάδας προτείνει να δημιουργηθεί ένα άλλο ερώτημα για να εμφανιστούν μόνο τα προϊόντα που έχουν διακοπεί. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, αντιγράφοντας το πρώτο ερώτημα αρχείου προέλευσης δεδομένων, τροποποιώντας το ερώτημα ώστε να εμφανίζει μόνο τα στοιχεία που έχουν διακοπεί και στη συνέχεια, αποθηκεύοντας το τροποποιημένο ερώτημα με νέο όνομα ως ξεχωριστή σύνδεση με βάση δεδομένων στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που δείχνουν τον τρόπο για να αντιγράψετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, αλλάξτε το όνομα, περιγραφή και λέξεις-κλειδιά για αυτή την προέλευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για μια προέλευση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση με βάση δεδομένων που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και Τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου στοιχείου με προσαρτημένη την ονομασία _copy(1). Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τη βάση δεδομένων "Προϊόντα" αλλά δεν πληκτρολογήσετε νέο όνομα, το όνομα της νέας προέλευσης δεδομένων θα είναι Προϊόντα_copy(1).

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

Τώρα, μπορείτε να καθορίσετε ένα ερώτημα για τη νέα σύνδεση βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και τροποποίηση ενός αρχείου XML

Όπως με τις λίστες και τις βιβλιοθήκες του SharePoint, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις συνδέσεις με αρχεία προέλευσης δεδομένων που δημιουργούνται αυτόματα για τοπικά αρχεία XML. Ωστόσο, μπορείτε να αντιγράψετε και να τροποποιήσετε τοπικά αρχεία XML, ώστε να τροποποιήσετε το όνομα του αρχείου προέλευσης δεδομένων, να προσθέσετε μια περιγραφή ή να προσθέσετε λέξεις κλειδιά. Το όνομα, η περιγραφή και οι λέξεις κλειδιά για ένα εξωτερικό αρχείο XML μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να αντιγράψετε πρώτα το αρχείο προέλευσης.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο XML που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και Τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου στοιχείου με προσαρτημένη την ονομασία _copy(1). Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε το αρχείο XML "Προϊόντα" αλλά δεν πληκτρολογήσετε νέο όνομα, το όνομα της νέας προέλευσης δεδομένων θα είναι Προϊόντα_copy(1).

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή

Η Αντιγραφή και τροποποίηση μιας σύνδεσης σε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή μπορεί να είναι χρήσιμη αν θέλετε να συνδεθείτε με αυτή τη δέσμη ενεργειών αλλά με διαφορετικές παραμέτρους.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο XML που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και Τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου στοιχείου με προσαρτημένη την ονομασία _copy(1). Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε το αρχείο Rss.aspx στη δέσμη ενεργειών του διακομιστή "www.gotdotnet.com", αλλά δεν πληκτρολογήσετε νέο όνομα, το όνομα της νέας προέλευσης δεδομένων θα είναι Rss.aspx στη δέσμη ενεργειών του διακομιστή www.gotdotnet.com_copy(1).

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

 6. Στην καρτέλα Προέλευση, στο πλαίσιο Προσθήκη ή τροποποίηση παραμέτρων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  • Κάντε κλικ στην παράμετρο που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 7. Στο πλαίσιο Παράμετρος, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήσετε ένα όνομα για τη νέα ή τροποποιημένη παράμετρο.

 8. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε μια προεπιλεγμένη τιμή για τη νέα ή τροποποιημένη παράμετρο.

  Σημείωση: Εάν η δέσμη ενεργειών του διακομιστή χρησιμοποιεί μια παράμετρο που έχει εισάγει ένας χρήστης, επισκέπτης της τοποθεσίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να οριστεί μέσω σύνδεσης Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και τροποποίηση μιας υπηρεσίας Web XML

Η αντιγραφή και τροποποίηση μιας υπηρεσίας Web XML μπορεί να είναι χρήσιμη αν χρειάζεται να συνδεθείτε με την ίδια υπηρεσία Web αλλά θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους ή διαφορετικές τιμές παραμέτρου.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο αρχείο XML που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και Τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου στοιχείου με προσαρτημένη την ονομασία _copy(1). Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε τα Webs στην υπηρεσία Web Northwind, αλλά δεν πληκτρολογήσετε νέο όνομα, το όνομα του νέου αρχείου προέλευσης δεδομένων θα είναι Webs στο .Northwind_copy(1)

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

 6. Στην καρτέλα Προέλευση, στο πλαίσιο Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

 7. Στο πλαίσιο Παράμετρος, πληκτρολογήστε την παράμετρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Εάν η υπηρεσία Web χρησιμοποιεί μια παράμετρο που έχει εισάγει ένας χρήστης, επισκέπτης της τοποθεσίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να οριστεί μέσω σύνδεσης Τμήματος Web.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και τροποποίηση ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων

Η αντιγραφή και η τροποποίηση ενός συνδεδεμένου αρχείου προέλευσης δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμη αν το συνδεδεμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων αποτελείται από συνδέσεις με βάσεις δεδομένων και θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της πρώτης συνδεδεμένης σύνδεσης με βάση δεδομένων για να τροποποιήσετε το ερώτημα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που δείχνουν τον τρόπο για να αντιγράψετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, αλλάξτε το όνομα, περιγραφή και λέξεις-κλειδιά για αυτή την προέλευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για μια προέλευση δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στη συνδεδεμένη προέλευση δεδομένων που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια να τροποποιήσετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και τροποποίηση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Σε αντίθεση με τις συνδέσεις με αρχεία προέλευσης δεδομένων, εάν δεν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το αρχείο προέλευσης δεδομένων, το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό του προηγούμενου στοιχείου.

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογήστε οποιεσδήποτε λέξεις-κλειδιά θέλετε.

Τώρα, μπορείτε να καθορίσετε ένα ερώτημα για τη νέα σύνδεση βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός ερωτήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ερωτήματος αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×