Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αντιγραφή και επικόλληση στο Office για το Web

Εξαιτίας των περιορισμών της τεχνολογίας του προγράμματος περιήγησης Web, η αντιγραφή και η επικόλληση κειμένου στο Microsoft Office για το Web διαφέρει από την αντιγραφή και την επικόλληση κειμένου στις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει τα βήματα για την αντιγραφή και την επικόλληση σε κάθε ένα από τα Office για το Web προγράμματα.

Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Word για το web

PowerPoint για το Web

OneNote για το Web

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Office για το Web με το SharePoint 2010, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή και επικόλληση στα Office Web Apps.

Word για το web

Η συμπεριφορά αντιγραφής και επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν κάνετε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε περιεχόμενο από εξωτερικούς Word για το web.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή κειμένου κάθε φορά, σύροντας το ποντίκι (χωρίς διπλό κλικ). Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το έγγραφο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Σημείωση: Κατά την προβολή ενός εγγράφου στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε τουλάχιστον μία γραμμή κειμένου. Για να επιλέξετε λέξεις ή φράσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο έγγραφο, επιλέγοντας κείμενο ή μια εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Word. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές " Αντιγραφή", " Αποκοπή" και " Επικόλληση " στην Word για το web κορδέλα, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το Πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Επικόλληση από εξωτερικό Word για το web

Όταν επικολλάτε κείμενο εκτόςWord για το web, το κείμενο εισάγεται στο έγγραφο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο Word για το web.

Οι εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν στο έγγραφο, αλλά το Word για το web δεν υποστηρίζει την επικόλληση εικόνων που έχουν αντιγραφεί από άλλα έγγραφα ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε ένα άλλο έγγραφο ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Word για το web, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο θέμα εισαγωγήWord για το webεικόνας στοWord για το web.

Πίνακες και λίστες   Όταν επικολλάτε κείμενο που έχει μορφοποιηθεί εκτός Word για το web ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, ο πίνακας ή η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι η επικόλληση τέτοιων στοιχείων κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Ή, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στοWord για το web, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint για το Web

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσα στην παρουσίαση, επιλέγοντας το κείμενο όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του PowerPoint. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Οι εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν σε μια διαφάνεια, αλλά τοPowerPoint για το Web δεν υποστηρίζει την επικόλληση εικόνων που έχουν αντιγραφεί από άλλες παρουσιάσεις ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε μια άλλη παρουσίαση ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοPowerPoint για το Web, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο θέμα εισαγωγήPowerPoint για το Webεικόνας στοPowerPoint για το Web.

Για να μετακινήσετε μια εικόνα από μια διαφάνεια σε μια άλλη, αντιγράψτε την εικόνα, επικολλήστε την στη νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, διαγράψτε την από το αρχικό σημείο.

Σημειώσεις: 

  • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή ή αποκοπή κειμένου στην προβολή ανάγνωσης ή στην προβολή παρουσίασης. Για να αντιγράψετε ή να αποκόψετε κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

  • Εάν χρησιμοποιείτε τον Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές " Αντιγραφή", " Αποκοπή" και " Επικόλληση " στην PowerPoint για το Web κορδέλα, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το Πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Αρχή της σελίδας

OneNote για το Web

Η συμπεριφορά αντιγραφής και επικόλλησης διαφέρει ανάλογα με το εάν κάνετε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης και εάν επικολλάτε κείμενο εκτός του Microsoft OneNote για το Web.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα σημειωματάριο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το σημειωματάριο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο σημειωματάριο, επιλέγοντας κείμενο ή εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac).

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Firefox και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές " Αντιγραφή", " Αποκοπή" και " Επικόλληση " στην OneNote για το Web κορδέλα, πρέπει να επιτρέψετε στη JavaScript να χρησιμοποιήσει το Πρόχειρο. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εντολές του πληκτρολογίου -C, -X και -V.

Επικόλληση από εξωτερικόOneNote για το Web

Όταν επικολλάτε κείμενο από το εξωτερικό OneNote για το Web το κείμενο εισάγεται στο σημειωματάριο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, τα χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και πρέπει να τα εφαρμόσετε ξανά στο OneNote για το Web.

Οι εικόνες που αντιγράφετε από το Web μπορούν να επικολληθούν στο σημειωματάριο, αλλά το OneNote για το Web δεν υποστηρίζει την επικόλληση εικόνων που έχουν αντιγραφεί από άλλα σημειωματάρια ή προγράμματα. Εάν υπάρχει μια εικόνα σε ένα άλλο σημειωματάριο ή πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο OneNote για το Web, αποθηκεύστε την εικόνα στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο θέμα εισαγωγήOneNote για το Webεικόνας στο OneNote για το Web.

Πίνακες και λίστες    Όταν επικολλάτε κείμενο που έχει μορφοποιηθεί εκτός OneNote για το Web ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύοντα στοιχεία σε μια λίστα, ο πίνακας ή η ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι η επικόλληση τέτοιων στοιχείων κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Ή, κατά την επικόλληση μιας λίστας, καταργήστε τη μορφοποίηση αριθμών και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την ξανά στο OneNote για το Web, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×