Αντιγραφή και επικόλληση στα Office Web Apps

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επειδή οι περιορισμοί τεχνολογία προγράμματος περιήγησης web, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου σε Microsoft Office Online διαφέρει από την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου στις εφαρμογές υπολογιστή του Office. Σε αυτό το άρθρο σάς παρέχει τα βήματα για την αντιγραφή και επικόλληση σε κάθε ένα από τα Office Web Apps.

Αντιγραφή και επικόλληση συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, και εάν επικολλάτε περιεχόμενο από εξωτερικές Word Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο σε προβολή ανάγνωσης μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ένα χαρακτήρα, μια λέξη, μια πρόταση ή ακόμη και μια γραμμή τη φορά, σύροντας το δείκτη του ποντικιού. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C (Windows) ή ⌘ + C (Mac) για να αντιγράψετε το κείμενο. Μπορείτε να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του Προχείρου εκτός του εγγράφου. Όταν κάνετε, το κείμενο εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή τους όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτά στη νέα θέση.

Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα μία λέξη του κειμένου, κάντε διπλό κλικ σε αυτό με το ποντίκι σας.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας που μπορούν να αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο έγγραφο, επιλέγοντας κείμενο ή την εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή Word. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για αντιγραφή, CTRL + X για αποκοπή ή CTRL + V για να επικολλήσετε το κείμενο ή την εικόνα (Windows) ή πατήστε το πλήκτρο ⌘ + C, ⌘ + X ή ⌘ + V (Mac).

Επικόλληση στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται Word Online

Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου από εξωτερική Word Online, Word προσπαθεί να διατηρηθούν όσο το μεγαλύτερο μέρος της μορφοποίησης όσο το δυνατόν πιο προέλευσης. Σπάνια, χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, δεν διατηρούνται και που πρέπει να εφαρμόσετε εκ νέου τους στο Word Online.

Παραθέτει σε λίστα    Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί εκτός Word Online ως δευτερεύουσα στοιχείων σε μια λίστα, δεν εμφανίζεται στην ιεραρχική δομή στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επικολλήσετε τα στοιχεία που βρίσκεται ένα επίπεδο κάθε φορά. Εναλλακτικά, κατά την επικόλληση λίστας, κατάργηση του αριθμού μορφοποίηση και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε εκ νέου στο Word Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντιγραφή και επικόλληση συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, και εάν επικολλάτε κείμενο από εξωτερική Excel Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας πρώτα στο πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να επιλέξετε κελιά, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή Excel. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C (Windows) ή ⌘ + C (Mac) για να αντιγράψετε τα περιεχόμενα του κελιού. Μπορείτε να επικολλήσετε τα περιεχόμενα του Προχείρου έξω από το βιβλίο εργασίας. Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου εντός του βιβλίου εργασίας επιλέγοντας κελιά, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C για αντιγραφή, CTRL+X για αποκοπή ή CTRL+V για επικόλληση κειμένου (Windows) ή πατήστε τους συνδυασμούς πλήκτρων ⌘+C, ⌘+X ή ⌘+V (Mac). Όταν πραγματοποιείτε επικόλληση, τα περιεχόμενα του κελιού αποκτούν τα χαρακτηριστικά της νέας θέσης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα.

Επικόλληση στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται Excel Online

Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου από εξωτερική Excel Online το κείμενο έχει εισαχθεί στο βιβλίο εργασίας ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, δεν διατηρούνται χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, και θα πρέπει να εφαρμόσετε εκ νέου τους στο Excel Online. Όταν κάνετε επικόλληση κελιών από το άλλο βιβλίο εργασίας ή πίνακα, τη δομή γραμμών και στηλών από τα κελιά διατηρούνται στο Excel Online.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο , πληκτρολογήστε το κείμενο της σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αντιγραφή και επικόλληση συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με το εάν πραγματοποιείτε προβολή ή επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, και εάν επικολλάτε κείμενο από εξωτερική OneNote Online.

Προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε ένα σημειωματάριο στην προβολή ανάγνωσης, μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή του OneNote. Στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C (Windows) ή ⌘+C (Mac) για να αντιγράψετε κείμενο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επικόλληση των περιεχομένων του πρόχειρου έξω από το σημειωματάριο. Όταν επικολλάτε το κείμενο, αυτό εισάγεται στη νέα θέση χωρίς τη μορφοποίησή του, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή ένα συγκεκριμένο χρώμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά αυτήν τη μορφοποίηση στη νέα θέση.

Εάν θέλετε να κάνετε επικόλληση μέσα στο σημειωματάριο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Στην προβολή επεξεργασίας που μπορούν να αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου και εικόνων μέσα στο Σημειωματάριο, επιλέγοντας κείμενο ή την εικόνα, όπως ακριβώς κάνετε στην εφαρμογή υπολογιστή OneNote. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για αντιγραφή, CTRL + X για αποκοπή ή CTRL + V για να επικολλήσετε το κείμενο ή την εικόνα (Windows) ή πατήστε το πλήκτρο ⌘ + C, ⌘ + X ή ⌘ + V (Mac).

Επικόλληση στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται OneNote Online

Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου από εξωτερική OneNote Online το κείμενο εισάγεται στο Σημειωματάριο ως απλό κείμενο. Με άλλα λόγια, δεν διατηρούνται χαρακτηριστικά του κειμένου, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, ή ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή χρώμα, και θα πρέπει να εφαρμόσετε εκ νέου τους στο OneNote Online.

Σημείωση: Εικόνες δεν μπορεί να επικολληθεί σε σημειωματάρια από εξωτερική OneNote Online χωρίς πρώτα να αποθηκεύσετε τις στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή > εικόνα για να τα τοποθετήσετε στο σημειωματάριό σας.

Πίνακες και λίστες    Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου που έχει μορφοποιηθεί έξω OneNote Online ως γραμμές και στήλες ή ως δευτερεύουσα στοιχείων σε μια λίστα, τον πίνακα ή ιεραρχική δομή δεν εμφανίζεται στο επικολλημένο κείμενο. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επικολλήσετε τα στοιχεία κατά ένα κελί ή επίπεδο κάθε φορά. Εναλλακτικά, κατά την επικόλληση λίστας, κατάργηση του αριθμού μορφοποίηση και, στη συνέχεια, να το εφαρμόσετε εκ νέου στο OneNote Online, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αρίθμηση και Αύξηση εσοχής (κεντρική καρτέλα) για να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπερ-συνδέσεις    Οι υπερ-συνδέσεις επικολλώνται ως στατικό κείμενο. Για να αναδομήσετε τη σύνδεση, κάντε τα εξής μετά την επικόλλησή της:

  1. Επιλέξτε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

  3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web (URL) της σύνδεσης.

  4. Αφήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο κείμενο ως έχει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Δείτε επίσης

Αντιγραφή και επικόλληση στο PowerPoint Online

Γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία του Office στο πρόγραμμα περιήγησης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×