Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αντιγραφή και επικόλληση περιεχομένων συγκεκριμένο κελί

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε συγκεκριμένο κελί περιεχόμενο ή χαρακτηριστικά (όπως τύπους, μορφοποιήσεις, σχόλια και επικύρωσης). Από προεπιλογή, εάν χρησιμοποιείτε το αντίγραφο Εικονίδιο αντιγραφής και εικονίδια Κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" ΕπικόλλησηCOMMAND + C και COMMAND + V), αντιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά. Για να επιλέξετε μια επιλογή συγκεκριμένων επικόλληση, μπορείτε να είτε χρησιμοποιήστε μια επιλογή μενού Επικόλληση ή επιλέξτε Ειδική επικόλληση και ενεργοποιήστε μια επιλογή από το πλαίσιο " Ειδική επικόλληση ". Χαρακτηριστικά εκτός από την επιλογή σας εξαιρούνται όταν κάνετε επικόλληση.

Μενού "Επικόλληση", εμφάνιση επιλογών και "Ειδική επικόλληση"

Επιλογές μενού επικόλλησης

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα ή άλλα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Εικονίδιο αντιγραφής .

 3. Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή όπου θέλετε να επικολλήσετε αυτό που αντιγράψατε.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής. Οι επιλογές στο μενού επικόλλησης εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων στα επιλεγμένα κελιά:

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, επιλέξτε "Επικόλληση"

Επιλέξτε

Για επικόλληση των εξής

Επικόλληση

Όλα τα περιεχόμενα και τις μορφοποιήσεις κελιών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων δεδομένων.

Τύποι

Μόνο τους τύπους.

Τύποι & μορφοποίηση αριθμών

Μόνο τύπους και επιλογές μορφοποίησης αριθμών.

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

Ολόκληρο το περιεχόμενο και η μορφοποίηση κελιών.

Χωρίς περιγράμματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση κελιών εκτός από τα περιγράμματα κελιών.

Διατήρηση πλάτους στηλών προέλευσης

Μόνο το πλάτος των στηλών.

Αντιμετάθεση

Αλλαγή του προσανατολισμού των αντιγραμμένων κελιών κατά την επικόλληση. Τα δεδομένα των γραμμών επικολλώνται σε στήλες και το αντίστροφο.

Επικόλληση τιμών

Μόνο τις τιμές, όπως εμφανίζονται στα κελιά.

Τιμές & μορφοποίηση αριθμών

Μόνο τις τιμές και τη μορφοποίηση αριθμών.

Τιμές & μορφοποίηση προέλευσης

Μόνο οι τιμές και αριθμός χρώμα και μορφοποίηση μέγεθος γραμματοσειράς.

Μορφοποίηση

Ολόκληρη τη μορφοποίηση κελιών, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης αριθμών και προέλευσης.

Επικόλληση σύνδεσης

Σύνδεση των δεδομένων που επικολλώνται με τα αρχικά δεδομένα. Όταν επικολλάτε μια σύνδεση προς τα δεδομένα που αντιγράψατε, το Excel εισάγει μια απόλυτη αναφορά προς το αντιγραμμένο κελί ή την αντιγραμμένη περιοχή κελιών στη νέα θέση.

Επικόλληση ως εικόνας

Ένα αντίγραφο της εικόνας.

Συνδεδεμένη εικόνα

Ένα αντίγραφο της εικόνας με μια σύνδεση με τα αρχικά κελιά (εάν κάνετε αλλαγές στα αρχικά κελιά, αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στην επικολλημένη εικόνα).

Πλάτος στηλών

Επικόλληση του πλάτους μίας στήλης ή μιας περιοχής στηλών σε μια άλλη στήλη ή περιοχή στηλών.

Συγχώνευση μορφοποίησης υπό όρους

Ένα συνδυασμό της μορφοποίησης υπό όρους από τα αντιγραμμένα κελιά με τη μορφοποίηση υπό όρους που υπάρχει στην περιοχή επικόλλησης.

Επιλογές ειδικής επικόλλησης

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα ή άλλα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Εικονίδιο αντιγραφής .

 3. Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή όπου θέλετε να επικολλήσετε αυτό που αντιγράψατε.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, επιλέξτε "Επικόλληση"

 5. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε.

  Πλαίσιο "Ειδική επικόλληση"

Επιλογές επικόλλησης

Επιλέξτε

Για επικόλληση των εξής

Όλα

Όλα τα περιεχόμενα και τις μορφοποιήσεις κελιών, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων δεδομένων.

Τύποι

Μόνο τους τύπους.

Τιμές

Μόνο τις τιμές, όπως εμφανίζονται στα κελιά.

Μορφοποιήσεις

Το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση κελιών.

Σχόλια

Μόνο τα σχόλια που επισυνάπτονται στο κελί.

Επικύρωση

Μόνο τους κανόνες επικύρωσης δεδομένων.

Όλα με χρήση του θέματος προέλευσης

Ολόκληρο το περιεχόμενο τη μορφοποίηση κελιών, με χρήση του θέματος που είχε εφαρμοστεί στα δεδομένα προέλευσης.

Όλα εκτός από τα περιγράμματα

Το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση κελιών εκτός από τα περιγράμματα κελιών.

Πλάτος στηλών

Το πλάτος μίας στήλης ή μιας περιοχής στηλών σε μια άλλη στήλη ή περιοχή στηλών.

Τύποι και μορφές αριθμών

Μόνο τύπους και επιλογές μορφοποίησης.

Τιμές και μορφοποίηση αριθμών

Μόνο τις τιμές και τις επιλογές μορφοποίησης αριθμών από τα επιλεγμένα κελιά.

Όλα, συγχώνευση μορφοποίησης υπό όρους

Ένα συνδυασμό της μορφοποίησης υπό όρους από τα αντιγραμμένα κελιά με τη μορφοποίηση υπό όρους που υπάρχει στην περιοχή επικόλλησης.

Επιλογές πράξεων

Οι επιλογές πράξεων συνδυάζουν μαθηματικά τιμές μεταξύ των περιοχών αντιγραφής και επικόλλησης.

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Κανένα

Επικόλληση του περιεχομένου της περιοχής αντιγραφής χωρίς μαθηματική πράξη.

Προσθήκη

Πρόσθεση των τιμών της περιοχής αντιγραφής στις τιμές της περιοχής επικόλλησης.

Αφαίρεση

Αφαίρεση των τιμών της περιοχής αντιγραφής από τις τιμές της περιοχής επικόλλησης.

Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιασμό των τιμών της περιοχής επικόλλησης με τις τιμές της περιοχής αντιγραφής.

Διαίρεση

Διαίρεση των τιμών της περιοχής επικόλλησης διά των τιμών της περιοχής αντιγραφής.

Άλλες επιλογές:

Κάντε κλικ στο στοιχείο

Για

Παράβλεψη κενών

Αποφυγή της αντικατάστασης τιμών ή χαρακτηριστικών στην περιοχή επικόλλησης όταν υπάρχουν κενά κελιά στην περιοχή αντιγραφής.

Αντιμετάθεση

Αλλαγή του προσανατολισμού των αντιγραμμένων κελιών κατά την επικόλληση. Τα δεδομένα των γραμμών επικολλώνται σε στήλες και το αντίστροφο.

Επικόλληση σύνδεσης

Εάν τα δεδομένα είναι μια εικόνα, συνδέσεις προς την εικόνα προέλευσης. Εάν αλλάξει η εικόνα προέλευσης, αυτή θα αλλάξει επίσης.

Συμβουλή: Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμη τόσο στο μενού " Επικόλληση " και στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση. Τα ονόματα των επιλογών μπορεί να διαφέρει λίγο, αλλά τα αποτελέσματα είναι ίδια.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα ή άλλα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή   Κουμπί "Αντιγραφή" .

 3. Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή όπου θέλετε να επικολλήσετε αυτό που αντιγράψατε.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Επεξεργασία"

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην περιοχή επικόλλησης, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Για

  Όλα

  Επικολλήστε όλα τα περιεχόμενα του κελιού και μορφοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων δεδομένων.

  Τύποι

  Επικόλληση μόνο των τύπων, όπως έχουν εισαχθεί στη γραμμή τύπων.

  Τιμές

  Επικόλληση μόνο των τιμών, όπως εμφανίζονται στα κελιά.

  Μορφοποιήσεις

  Επικόλληση μόνο της μορφοποίησης των κελιών.

  Σχόλια

  Επικόλληση μόνο των σχολίων που επισυνάπτονται στο κελί.

  Επικύρωση

  Επικόλληση των κανόνων επικύρωσης δεδομένων των αντιγραμμένων κελιών στην περιοχή επικόλλησης.

  Χρήση από όλα του θέματος προέλευσης

  Επικόλληση ολόκληρου κελιών περιεχόμενα και τη μορφοποίηση χρησιμοποιώντας το θέμα που έχει εφαρμοστεί στα δεδομένα προέλευσης.

  Όλα εκτός από τα περιγράμματα

  Επικόλληση ολόκληρου κελιών περιεχόμενα και τη μορφοποίηση εκτός από τα περιγράμματα κελιών.

  Πλάτος στηλών

  Επικόλληση του πλάτους μίας στήλης ή μιας περιοχής στηλών σε μια άλλη στήλη ή περιοχή στηλών.

  Τύποι και μορφές αριθμών

  Επικόλληση μόνο των τύπων και των επιλογών μορφοποίησης αριθμών από τα επιλεγμένα κελιά.

  Τιμές και μορφοποίηση αριθμών

  Επικόλληση μόνο των τιμών και των επιλογών μορφοποίησης αριθμών από τα επιλεγμένα κελιά.

  Συγχώνευση μορφοποίησης υπό όρους

  Ένα συνδυασμό της μορφοποίησης υπό όρους από τα αντιγραμμένα κελιά με τη μορφοποίηση υπό όρους που υπάρχει στην περιοχή επικόλλησης.

  Για να μαθηματικά συνδυασμός τιμών μεταξύ αντιγραφή και επικόλληση περιοχές, στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην ενότητα λειτουργία, επιλέξτε τη μαθηματική πράξη που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα που αντιγράψατε.

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Για

  Κανένα

  Επικόλληση του περιεχομένου της περιοχής αντιγραφής χωρίς μαθηματική πράξη.

  Προσθήκη

  Πρόσθεση των τιμών της περιοχής αντιγραφής στις τιμές της περιοχής επικόλλησης.

  Αφαίρεση

  Αφαίρεση των τιμών της περιοχής αντιγραφής από τις τιμές της περιοχής επικόλλησης.

  Πολλαπλασιασμός

  Πολλαπλασιασμό των τιμών της περιοχής επικόλλησης με τις τιμές της περιοχής αντιγραφής.

  Διαίρεση

  Διαίρεση των τιμών της περιοχής επικόλλησης διά των τιμών της περιοχής αντιγραφής.

  Πρόσθετες επιλογές καθορίζουν τον τρόπο κενά κελιά αντιμετωπίζονται κατά την επικόλληση, αν τα δεδομένα που αντιγράψατε επικολλάται ως γραμμές ή στήλες και η σύνδεση τα επικολλημένα δεδομένα με τα δεδομένα που αντιγράψατε.

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Για

  Πλαίσιο ελέγχου Παράλειψη κενών

  Αποφύγετε την αντικατάσταση τιμών στην περιοχή επικόλλησης όταν υπάρχουν κενά κελιά στην περιοχή αντιγραφής.

  Αντιμετάθεση

  Αλλαγή στήλες αντιγραμμένων δεδομένων σε γραμμές ή αντίστροφα.

  Επικόλληση σύνδεσης

  Σύνδεση των δεδομένων που επικολλώνται με τα αρχικά δεδομένα. Όταν επικολλάτε μια σύνδεση προς τα δεδομένα που αντιγράψατε, το Excel εισάγει μια απόλυτη αναφορά προς το αντιγραμμένο κελί ή την αντιγραμμένη περιοχή κελιών στη νέα θέση.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε όλα ή Όλα εκτός από τα περιγράμματα στην περιοχή Επικόλληση στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση.

Δείτε επίσης

Μετακίνηση ή αντιγραφή ενός φύλλου

Μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών, γραμμών ή στηλών

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×