Αντιγραφή εργασίας, πόρου ή στοιχείου του έργου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Project παρέχει διάφορες επιλογές για την αντιγραφή δεδομένων εντός και σε έργα. Μπορείτε να αντιγράψετε:

  • Ολόκληρες εργασίες ή πόρους.

  • Συγκεκριμένες εργασίες, πόρους ή δεδομένα του έργου.

  • Στοιχεία του έργου (όπως πεδία, ημερολόγια και φίλτρα).

Τι θέλετε να κάνετε;

Αντιγραφή εργασίας ή πόρου

Αντιγραφή συγκεκριμένων δεδομένων σε πολλά κελιά

Αντιγραφή στοιχείου σε έργα

Αντιγραφή εργασίας ή πόρου

Παρόλο που μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια εργασία ή έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή, είναι καλύτερα να το κάνετε πριν να ορίσετε εξαρτήσεις εργασιών. Όταν κάνετε αντιγραφή ή μετακίνηση μιας εργασίας ή πόρου, Project, από προεπιλογή, επαναφέρει τις εξαρτήσεις εργασιών.

  1. Στο πεδίο "Αναγνωριστικό", επιλέξτε την εργασία ή πόρο που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε:

    • Για να επιλέξετε μια γραμμή, επιλέξτε τον αριθμό Αναγνωριστικού πόρων της γραμμής.

    • Για να επιλέξετε μια ομάδα γειτονικές γραμμές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους αριθμούς των Αναγνωριστικών πρώτο και το τελευταίο της ομάδας.

    • Για να επιλέξετε πολλές μη γειτονικές γραμμές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους αριθμούς των Αναγνωριστικών.

  2. Για να μετακινήσετε την εργασία ή πόρο, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποκοπή.

    Για να αντιγράψετε την εργασία ή πόρο, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιγραφή.

  3. Στο πεδίο " Αναγνωριστικό ", επιλέξτε τις γραμμές όπου θέλετε να επικολλήσετε την επιλογή.

  4. Κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επικόλληση.

    Εάν υπάρχει κάποια πληροφορία στη γραμμή προορισμού, οι νέες γραμμές θα εισαχθεί επάνω από τη γραμμή προορισμού.

Σημειώσεις: 

  • Όταν αντιγράφετε μια εργασία μέσα στο ίδιο έργο, δημιουργούνται Αναγνωριστικοί αριθμοί της εργασίας.

  • Project αντιγράφει ή μετακινεί τα παρακάτω πληροφορίες που είναι συσχετισμένες με την εργασία ή πόρο: σημειώσεις, συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα αντικείμενα και δευτερεύουσες εργασίες, αν η επιλογή είναι μια εργασία σύνοψης.

  • Μπορείτε να ορίσετε το έργο για να μην πραγματοποιεί εξαρτήσεις εργασιών όταν μετακινείτε μια εργασία ή πόρο. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές > χρονοδιαγράμματος (στο Project 2007, Εργαλεία μενού > Επιλογές > Χρονοδιάγραμμα) και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που εισήχθηκαν ή μετακινήθηκαν εργασίες .

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή συγκεκριμένων δεδομένων σε πολλά κελιά

Εάν έχετε εισαγάγει πληροφορίες σχετικά με μία εργασία ή έναν πόρο και θέλετε να αντιγράψετε τις πληροφορίες για άλλες εργασίες ή πόρους, μπορείτε να εύκολα αντιγράψετε τις πληροφορίες σε όλα τα επιλεγμένα πεδία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν διαχειρίζεστε μια μεγάλη χώρος συγκέντρωσης πόρων για ένα έργο και πολλοί πόροι που χρησιμοποιούν την ίδια χρέωση προς πληρωμή, που μπορούν να εισαγάγετε την αμοιβή για έναν πόρο και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το κάθε ένα από τα υπόλοιπα πόρους ταυτόχρονα.

  • Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να αντιγράψετε. Κάντε κλικ στη λαβή συμπλήρωσης στην κάτω δεξιά γωνία των επιλεγμένων πληροφοριών και, στη συνέχεια, σύρετε για να συμπεριλάβετε τα πεδία όπου θέλετε να επαναλάβετε την επιλογή.

Σημειώσεις: 

  • Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε ή επικολλάτε πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με το πεδίο στο οποίο θα γίνει η επικόλληση. Για παράδειγμα, μπορείτε να επικολλήσετε ονόματα σε ένα πεδίο κειμένου και κόστος σε ένα πεδίο νομισματικής μονάδας.

  • Για να συμπληρώσετε ή επικόλληση μόνο αυτά τα πεδία που δέχονται εισαχθεί ή οι προεπιλεγμένες τιμές. Δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία με πληροφορίες που περιέχουν υπολογισμένες τιμές, όπως ένα πεδίο διακύμανση.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε επικόλληση ημερομηνιών σε πεδία χρονοδιαγράμματος, όπως η Έναρξη, Λήξη, Πραγματική έναρξηή Πραγματική λήξη. Ενδέχεται να μπορείτε να ορίσετε μια ακούσια περιορισμός το χρονοδιάγραμμά σας.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή στοιχείου σε έργα

Μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία του έργου (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων, ομάδες, ημερολόγια, γραμμές εργαλείων, χάρτες, φόρμες, πίνακες, φίλτρα, προβολές, αναφορές και λειτουργικές μονάδες) μεταξύ του καθολικό αρχείο και το ενεργό αρχείο έργου, ή μεταξύ δύο αρχεία του έργου.

Συμβουλή: Εάν έχετε ένα στοιχείο σε ένα έργο που πιστεύετε ότι μπορεί να ισχύουν σε άλλα νέα έργα, μπορείτε να αντιγράψετε το στοιχείο στο καθολικό αρχείο ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλα τα νέα έργα δημιουργήσει στον υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία για να το εταιρικό καθολικό πρότυπο.

  1. Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει το στοιχείο και, στη συνέχεια, ανοίξτε τα αρχεία στα οποία θέλετε να αντιγράψετε το στοιχείο.

  2. Επιλέξτε αρχείο > Οργάνωση.

    (Στο Project 2007, επιλέξτε Εργαλεία >διοργανωτή.)

    Εάν θέλετε να αλλάξετε το εταιρικό καθολικό πρότυπο, πρέπει να ανοίξετε αυτό το πρότυπο πριν μπορέσετε να αλλάξετε στοιχεία με την οργάνωση.

  3. Επιλέξτε την καρτέλα για τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να αντιγράψετε.

  4. Επιλέξτε το αρχείο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να αντιγράψετε από τη λίστα διαθέσιμες στο στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου Οργάνωση .

  5. Επιλέξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε το στοιχείο από τη λίστα διαθέσιμες στο στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου Οργάνωση .

  6. Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου που θέλετε να αντιγράψετε στο πλαίσιο λίστας στην αριστερή πλευρά του παραθύρου διαλόγου Οργάνωση .

  7. Επιλέξτε Αντιγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×