Αντιγραφή από το Excel σε άλλο πρόγραμμα του Office

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα του Excel ή δεδομένα πίνακα του Excel σε μια παρουσίαση του PowerPoint, ένα έγγραφο του Word ή ένα μήνυμα του Outlook, μπορείτε να απλώς αντιγράψτε το στο Excel και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις επιλογές επικόλλησης σε άλλα προγράμματα του Office για να εισαγάγετε το περιεχόμενο που αντιγράφηκε με διάφορους τρόπους.

Σημείωση: Τα εργαλεία για την αντιγραφή δεδομένων του Excel και γραφήματα δεν είναι διαθέσιμες στο Office Online. Εάν έχετε μια έκδοση υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο [όνομα προγράμματος] στο πρόγραμμα επιφάνειας εργασίας για να ανοίξετε το έγγραφο και ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εάν δεν έχετε μια έκδοση υπολογιστή του Office, μπορείτε να δοκιμάσετε ή να αγοράσετε την πιο πρόσφατη έκδοση τώρα.

Τι θα θέλατε να αντιγράψετε;

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να αντιγράψετε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Office και κατόπιν πατήστε Ctrl+C.

 2. Ανοίξτε το άλλο πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται δίπλα στο κάτω μέρος του γραφήματος και επιλέξτε πώς θέλετε να επικολλήσετε:

  Αναπτυγμένη το κουμπί Επιλογές επικόλλησης στο Word, για να εμφανίσετε τις επιλογές.
  • Χρήση θέματος προορισμού & ενσωμάτωση βιβλίου εργασίας Αυτό ενημερώνει τη μορφοποίηση ώστε να ταιριάζει με τη μορφοποίηση προορισμού του γραφήματος.

  • Διατήρηση μορφοποίησης της προέλευσης & ενσωματωμένου βιβλίου εργασίας Αυτή η επιλογή διατηρεί τη μορφοποίηση του γραφήματος ακριβώς όπως είναι.

  • Χρήση θέματος προορισμού & σύνδεση δεδομένων Αυτό ενημερώνει τη μορφοποίηση ώστε να ταιριάζει με τη μορφοποίηση προορισμού του γραφήματος και διατηρεί το γράφημα συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας. (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση στο γράφημα, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως ενσωματωμένο γράφημα ή ως εικόνα.) Τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας, τα δεδομένα στο έγγραφο του Word θα ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το φύλλο εργασίας του Excel προέλευσης.

  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης & σύνδεσης δεδομένων  Αυτό διατηρεί τη μορφοποίηση του γραφήματος ακριβώς όπως έχει και διατηρεί το γράφημα συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας. (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση στο γράφημα, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως ενσωματωμένο γράφημα ή ως εικόνα.) Τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας, τα δεδομένα στο έγγραφο του Word θα ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το φύλλο εργασίας του Excel προέλευσης.

  • Εικόνα Αυτή η ενέργεια Επικολλά το γράφημα ως εικόνα. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η ενημέρωση στο γράφημα, αλλά μπορείτε να την αντικαταστήσετε με άλλη εικόνα και να εφαρμόσετε μορφοποίηση εικόνας.

 1. Στο Excel, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C.

 2. Ανοίξτε το άλλο πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης δίπλα στα δεδομένα και επιλέξτε πώς θέλετε να επικολλήσετε.

  Αναπτυγμένη το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, δίπλα στο στοιχείο ορισμένα δεδομένα του Excel, για να εμφανίσετε τις επιλογές
  • Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Αυτό διατηρεί τη μορφοποίηση ακριβώς όπως είναι δεδομένων.

  • Χρήση στυλ προορισμού Αυτό ενημερώνει τη μορφοποίηση ώστε να ταιριάζει με το στυλ προορισμού δεδομένων. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις γραμμές πλέγματος αυτό είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε.

  • Σύνδεση και διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Αυτό διατηρεί τα δεδομένα μορφοποίησης ακριβώς όπως έχει και διατηρεί τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας. (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως μη συνδεδεμένων δεδομένων ή ως εικόνα.) Τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας, τα δεδομένα στο έγγραφο του Word θα ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το φύλλο εργασίας του Excel προέλευσης.

  • Σύνδεση και χρήση στυλ προορισμού Αυτό ενημερώνει τη μορφοποίηση ώστε να ταιριάζει με το στυλ προορισμού δεδομένων και διατηρεί τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας. (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως μη συνδεδεμένων δεδομένων ή ως εικόνα.) Τα δεδομένα που είναι συνδεδεμένο στο αρχικό φύλλο εργασίας, τα δεδομένα στο έγγραφο του Word θα ενημερωθεί όταν ενημερώνεται το φύλλο εργασίας του Excel προέλευσης.

  • Εικόνα Αυτή η ενέργεια επικολλά τα δεδομένα ως εικόνα. Τα δεδομένα δεν μπορεί να είναι δυνατή η επεξεργασία ή ενημέρωση.

  • Διατήρηση μόνο του κειμένου Αυτή η ενέργεια επικολλά τα δεδομένα ως κείμενο, με κάθε γραμμή σε ξεχωριστή παράγραφο και κενά διαστήματα καρτέλα διαχωρισμό οι τιμές των κελιών.

Τι θα θέλατε να αντιγράψετε;

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να αντιγράψετε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Office και κατόπιν πατήστε Ctrl+C.

 2. Ανοίξτε το άλλο πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το γράφημα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού δίπλα στο κάτω μέρος του γραφήματος και επιλέξτε πώς θέλετε να επικολλήσετε:

  • Για να επικολλήσετε το γράφημα με μια σύνδεση για τα δεδομένα προέλευσής της, κάντε κλικ στο γράφημα (συνδεδεμένο με δεδομένα του Excel). (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση στο γράφημα, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως ενσωματωμένο γράφημα ή ως εικόνα.)

  • Για να επικολλήσετε το γράφημα και να συμπεριλάβετε πρόσβαση σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας στην παρουσίαση, κάντε κλικ στο Γράφημα του Excel (ολόκληρο το βιβλίο εργασίας). (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση στο γράφημα, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως μη συνδεδεμένων γράφημα ή ως εικόνα.)

  • Για να επικολλήσετε το γράφημα ως στατική εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση ως εικόνας.

  • Για να επικολλήσετε το γράφημα στην αρχική του μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  • Για να επικολλήσετε το γράφημα και να μορφοποιήσετε, χρησιμοποιώντας το θέμα εγγράφου που έχει εφαρμοστεί στην παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση θέματος προορισμού.

 1. Στο Excel, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C.

 2. Ανοίξτε το άλλο πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης Εικόνα κουμπιού δίπλα στα δεδομένα και επιλέξτε πώς θέλετε να επικολλήσετε:

  Στο Word και το Outlook

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα ως πίνακα και χρησιμοποιήστε την αρχική του μορφή των αντιγραμμένων δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα ως πίνακα και χρησιμοποιήστε το στυλ του νέου προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνία στυλ πίνακα προορισμού.

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα ως στατική εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση ως εικόνας.

  • Για να επικολλήσετε μια σύνδεση με τα δεδομένα του Excel, έτσι ώστε τα δεδομένα στο αρχείο προορισμού είναι ενημερωθεί όταν αλλάζετε τα αρχικά δεδομένα στο βιβλίο εργασίας του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης και σύνδεση με το Excel ή συμφωνία στυλ πίνακα προορισμού και σύνδεση με το Excel. (Εάν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ξανά ως μια μη συνδεδεμένου πίνακα ή ως εικόνα.)

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα ως κείμενο, με κάθε γραμμή σε ξεχωριστή παράγραφο και κενά διαστήματα καρτέλα διαχωρισμό οι τιμές των κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μόνο του κειμένου.

  Στο PowerPoint

  • Για να χρησιμοποιήσετε την αρχική του μορφή των αντιγραμμένων δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  • Για να χρησιμοποιήσετε το θέμα εγγράφου που έχει εφαρμοστεί σε παρουσίαση του PowerPoint, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση θέματος προορισμού.

  • Για να επικολλήσετε τα δεδομένα του πίνακα που αντιγράψατε ως κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μόνο του κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, ίσως χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word. Στην κατηγορία για προχωρημένους, στην περιοχή Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιών επιλογών επικόλλησης.

 • Εάν κάνετε επικόλληση των δεδομένων σε έναν πίνακα του Word ή το PowerPoint, το κουμπί Επιλογές επικόλλησης εμφανίζει διαφορετικές επιλογές επικόλλησης. Μπορείτε να εισαγάγετε τα αντιγραμμένα δεδομένα ως πίνακα ένθετη, συγχωνεύσετε με τον υπάρχοντα πίνακα, εισαγάγετε ως νέων γραμμών σε υπάρχοντα πίνακα, να αντικαταστήσετε τα κελιά σε υπάρχοντα πίνακα, ή επικολλήστε τα ως μια στατική εικόνα.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×