Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις

Ο νέος πίνακας εργαλείων Αναφορές του Office 365 εμφανίζει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων σε όλα τα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε σε επιμέρους αναφορές σε επίπεδο προϊόντος, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων σε κάθε προϊόν. Ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση αναφορών.

Για παράδειγμα, η κάρτα OneDrive στον πίνακα εργαλείων παρέχει μια προβολή υψηλού επιπέδου της τιμής που λαμβάνετε από το OneDrive όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των αρχείων και το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται σε όλους τους λογαριασμούς OneDrive στον οργανισμό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτή για να κατανοήσετε τις τάσεις των ενεργών λογαριασμών OneDrive, με πόσα αρχεία αλληλεπιδρούν οι χρήστες, καθώς και το χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται. Παρέχει επίσης στοιχεία ανά λογαριασμό OneDrive.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς μπορώ να μεταβώ στην αναφορά χρήσης του OneDrive;

 1. Στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε Αναφορές και, στη συνέχεια, Χρήση από το αριστερό μενού ή κάντε κλικ στο γραφικό στοιχείο Αναφορές.

  Δείτε τις νέες αναφορές δραστηριότητας του Office 365
 2. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο στοιχείο Επιλογή αναφοράς επάνω αριστερά και επιλέξτε Χρήση του OneDrive.

  Επιλογή αναφοράς

Ερμηνεία της αναφοράς χρήσης του OneDrive για επιχειρήσεις

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις, εξετάζοντας τις προβολές Τοποθεσίες, Αρχεία και Αποθήκευση.

Αναφορά χρήσης του OneDrive

1

Η αναφορά Χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (8) θα εμφανίσει δεδομένα για 30 ημέρες, μέχρι την ημερομηνία (2) κατά την οποία δημιουργήθηκε.

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

Σημείωση: Μερικές φορές μπορεί να παρουσιάζονται απρόβλεπτες καθυστερήσεις στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, πράγμα που μπορεί να καθυστερήσει τη δημιουργία αναφορών. Η ημερομηνία αναφοράς που εμφανίζεται αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία για την οποία το σύστημα επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφοράς. Προσπαθούμε να τα διατηρούμε μέσα σε διάστημα 24-48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Η προβολή Τοποθεσίες εμφανίζει την τάση στον αριθμό των ενεργών τοποθεσιών του OneDrive για επιχειρήσεις. Όλες οι τοποθεσίες στις οποίες οι χρήστες έχουν προβάλλει, τροποποιήσει και αποστείλει αρχεία, έχουν κάνει λήψη αρχείων, τα έχουν θέσει σε κοινή χρήση ή τα έχουν συγχρονίσει, θεωρούνται τοποθεσίες με δραστηριότητα αρχείων και θεωρούνται επίσης ενεργές τοποθεσίες.

4

Η προβολή Αρχεία εμφανίζει τον αριθμό των αρχείων σε όλες τις τοποθεσίες και τον αριθμό των ενεργών αρχείων. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σημείωση: Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο ενεργό αρχείο και ως ένα μεμονωμένο συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

5

Η προβολή Αποθήκευση εμφανίζει την τάση στην ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Το μέγεθος περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις και τα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με τα αρχεία.

6

 • Στο γράφημα Τοποθεσίες, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των λογαριασμών του OneDrive.

 • Στο γράφημα Αρχεία, ο άξονας Y είναι ο αριθμός των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε λογαριασμούς του OneDrive.

 • Στο γράφημα Αποθήκευση, ο άξονας Y είναι η ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για τους λογαριασμούς OneDrive.

 • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

7

Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα, κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Αρχεία, κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο Αρχεία. Στο γράφημα Τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να πατήστε τα στοιχεία Σύνολο τοποθεσιών ή Ενεργές τοποθεσίες. Εναλλακτικά, στο γράφημα Αποθήκευση, μπορείτε να κάνετε κλικ στα στοιχεία Χώρος αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή Χώρος αποθήκευσης που καταναλώθηκε. Η αλλαγή της επιλογής σας δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα.

8

Ο πίνακας εμφανίζει μια ανάλυση των δεδομένων στο επίπεδο ανά λογαριασμό OneDrive. Όλοι οι λογαριασμοί του OneDrive που σχετίζονται με ένα ενεργό χρήστη στον οποίο έχει εκχωρηθεί ένα προϊόν του OneDrive, θα εμφανίζονται σε αυτή τη λίστα. Οι χρήστες που διαθέτουν άδεια χρήσης, αλλά δεν ήταν ποτέ ενεργοί δεν καταμετρούνται στα δεδομένα του πίνακα. Για να καταμετρηθεί ένας λογαριασμός OneDrive στα δεδομένα, ο χρήστης πρέπει να έχει πραγματοποιήσει είσοδο μέσω του προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive ή να έχει μεταβεί στην τοποθεσία του OneDrive μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web.

Εάν ο λογαριασμός OneDrive είχε δραστηριότητα αρχείων, τότε θα έχει την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η δραστηριότητα των αρχείων. Οι γραμμές στον πίνακα ταξινομούνται βάσει της τιμής Τελευταία ημερομηνία δραστηριότητας και, επομένως, οι λογαριασμοί του OneDrive με την πιο πρόσφατη δραστηριότητα αρχείων θα εμφανίζονται στο επάνω μέρος της λίστας.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από τον πίνακα.

Επιλογές στήλης
 • Το στοιχείο Διεύθυνση URL είναι η διεύθυνση web για τον λογαριασμό σας OneDrive.

 • Το στοιχείο Έχει διαγραφεί είναι η κατάσταση διαγραφής του λογαριασμού. Χρειάζονται τουλάχιστον 7 ημέρες για να επισημανθούν οι λογαριασμοί ως διαγραμμένοι.

 • Το στοιχείο Κάτοχος εμφανίζει το όνομα χρήστη του κύριου κατόχου του λογαριασμού OneDrive.

 • Η Τελευταία ημερομηνία δραστηριότητας (UTC) είναι η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκτέλεσης μιας δραστηριότητας αρχείων στο λογαριασμό του OneDrive. Ένας λογαριασμός OneDrive χωρίς καμία δραστηριότητα αρχείου θα εμφανίζεται με μια κενή τιμή.

 • Τα Αρχεία είναι ο αριθμός των αρχείων στον λογαριασμό του OneDrive.

 • Τα Ενεργά αρχεία είναι ο αριθμός των ενεργών αρχείων στην τοποθεσία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  Σημειώσεις: 

  • Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο ενεργό αρχείο και ως ένα μεμονωμένο συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

  • Εάν τα αρχεία είχαν καταργηθεί κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την αναφορά, ο αριθμός των ενεργών αρχείων που εμφανίζονται στην αναφορά μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον τρέχοντα αριθμό αρχείων στην τοποθεσία.

  • Οι διαγραμμένοι χρήστες θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στις αναφορές για 180 ημέρες.

 • Ο Αποθηκευτικός χώρος που χρησιμοποιήθηκε (MB) είναι η ποσότητα του χώρου αποθήκευσης σε MB που χρησιμοποιήθηκε στην τοποθεσία. Σε αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι εκδόσεις και τα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με τα αρχεία.

Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στην Προεπισκόπηση του Κέντρου διαχείρισης του Office 365.

9

Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Διαχείριση στηλών Διαχείριση στηλών για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

10

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Εξαγωγή . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των τοποθεσιών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερες από 2000 τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερες από 2000 τοποθεσίες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Σημείωση: Κατά την εξαγωγή των δεδομένων σε ένα αρχείο του Excel, λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά περιεχομένου αντικατοπτρίζεται στο αρχείο της στήλης Δεδομένα από.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×