Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Χρήση τοποθεσίας του SharePoint

Ως διαχειριστής του Office 365, ο πίνακας εργαλείων Αναφορές σάς δείχνει μια επισκόπηση της δραστηριότητας στα διάφορα προϊόντα Office 365 στον οργανισμό σας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων για κάθε προϊόν.  Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκτήσετε μια προβολή υψηλού επιπέδου της τιμής που λαμβάνετε από το SharePoint όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των αρχείων που οι χρήστες αποθηκεύουν σε τοποθεσίες του SharePoint, πόσα αρχεία χρησιμοποιούνται ενεργά και το χώρο αποθήκευσης που καταναλώνεται σε όλες αυτές τις τοποθεσίες. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμβαθύνετε στην αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint για να κατανοήσετε τις τάσεις και λεπτομέρειες σε επίπεδο τοποθεσίας για όλες τις τοποθεσίες.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς μπορείτε να μεταβείτε στην αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint

 1. Στο κέντρο διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε Αναφορές από το αριστερό μενού ή κάντε κλικ στο γραφικό στοιχείο Αναφορές. Δείτε τις νέες αναφορές δραστηριότητας του Office 365

 2. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο στοιχείο Επιλογή αναφοράς επάνω αριστερά και επιλέξτε Χρήση τοποθεσίας SharePoint. Επιλογή αναφοράς

Ερμηνεία της αναφοράς χρήσης τοποθεσίας του SharePoint

Αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint

1

Η αναφορά Χρήση τοποθεσίας του SharePoint μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας (7) θα εμφανίσει δεδομένα έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

2

Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

Σημείωση: Μερικές φορές μπορεί να παρουσιάζονται απρόβλεπτες καθυστερήσεις στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, πράγμα που μπορεί να καθυστερήσει τη δημιουργία αναφορών. Η ημερομηνία αναφοράς που εμφανίζεται αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία για την οποία το σύστημα επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφοράς. Προσπαθούμε να τα διατηρούμε μέσα σε διάστημα 24-48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

3

Το γράφημα Τοποθεσίες εμφανίζει τον αριθμό συνολικών και ενεργών τοποθεσιών. Οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία χρήστες πρόβαλαν, τροποποίησαν, πραγματοποίησαν αποστολή, λήψη, κοινή χρήση ή συγχρονισμό ενός αρχείου ή πρόβαλαν μια σελίδα κατά την περίοδο αναφοράς.

4

Το γράφημα Αρχεία εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αρχείων σε όλες τις τοποθεσίες και τον αριθμό των ενεργών αρχείων. Ο αριθμός των συνολικών αρχείων περιλαμβάνει τα αρχεία χρήστη καθώς και τα αρχεία συστήματος. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σημείωση: Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο ενεργό αρχείο και ως ένα μεμονωμένο συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

5

Το γράφημα Χώρος αποθήκευσης εμφανίζει την τάση χώρου αποθήκευσης που εκχωρήθηκε και καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

6

Το γράφημα Σελίδες εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που προβλήθηκαν σε όλες τις τοποθεσίες.

7

Μπορείτε να φιλτράρετε τα γραφήματα που βλέπετε, κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Αρχεία, κάντε κλικ ή πατήστε το στοιχείο Αρχεία ή Ενεργά αρχεία. Στο γράφημα Τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να πατήστε τα στοιχεία Σύνολο τοποθεσιών ή Ενεργές τοποθεσίες. Στο γράφημα Χώρος αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στα στοιχεία Χώρος αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή Χώρος αποθήκευσης που καταναλώθηκε. Η αλλαγή της επιλογής σας δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα με πλέγμα.

8

Ο πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο τοποθεσίας.

Επιλογές στήλης για την αναφορά χρήσης του SharePoint

 • Η Διεύθυνση URL τοποθεσίας είναι η πλήρης διεύθυνση URL της τοποθεσίας.

 • Το στοιχείο Έχει διαγραφεί είναι η κατάσταση διαγραφής της τοποθεσίας. Χρειάζονται τουλάχιστον 7 ημέρες για να επισημανθούν οι τοποθεσίες ως διαγραμμένες.

 • Ο Κάτοχος τοποθεσίας είναι το όνομα χρήστη του κύριου κατόχου της τοποθεσίας.

 • Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας (UTC) αναφέρεται στην ημερομηνία που ανιχνεύτηκε τελευταία φορά δραστηριότητα αρχείων ή προβλήθηκε μια σελίδα στην τοποθεσία.

 • Τα Αρχεία είναι ο αριθμός των αρχείων στην τοποθεσία.

 • Τα Ενεργά αρχεία είναι ο αριθμός των ενεργών αρχείων στην τοποθεσία. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  Σημειώσεις: 

  • Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να συγχρονίσετε το ίδιο αρχείο πολλές φορές σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα υπολογίζεται μόνο ως ένα μεμονωμένο ενεργό αρχείο και ως ένα μεμονωμένο συγχρονισμένο αρχείο στα δεδομένα.

  • Εάν τα αρχεία είχαν καταργηθεί κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την αναφορά, ο αριθμός των ενεργών αρχείων που εμφανίζονται στην αναφορά μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον τρέχοντα αριθμό αρχείων στην τοποθεσία.

 • Ο Χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται (MB) είναι η ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην τοποθεσία.

 • Ο Χώρος αποθήκευσης που εκχωρήθηκε (MB) είναι η μέγιστη ποσότητα του χώρου αποθήκευσης που εκχωρήθηκε για την τοποθεσία.

 • Οι Προβολές σελίδων είναι ο αριθμός των φορών που προβλήθηκαν σελίδες στην τοποθεσία.

 • Οι Σελίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη είναι ο αριθμός των μεμονωμένων σελίδων στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην τοποθεσία.

 • Το Ριζικό πρότυπο Web είναι το πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της τοποθεσίας.

Σημείωση: Εάν θέλετε να φιλτράρετε τα δεδομένα κατά διαφορετικούς τύπους τοποθεσίας, εξαγάγετε τα δεδομένα και χρησιμοποιήστε τη στήλη "Ριζικό πρότυπο Web".

Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

9

Κάντε κλικ ή πατήστε στην επιλογή Διαχείριση στηλών Διαχείριση στηλών για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από την αναφορά.

10

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Εξαγωγή . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα για όλες τις τοποθεσίες και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερες από 2000 τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερες από 2000 τοποθεσίες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Σημείωση: Κατά την εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο του Excel, λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά περιεχομένου αντικατοπτρίζεται στο αρχείο της στήλης Δεδομένα από.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×