Αναφορές του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης - Αναφορά δραστηριότητας Yammer

Ως διαχειριστής του Office 365, ο πίνακας εργαλείων Αναφορές σάς εμφανίζει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των προϊόντων του Office 365 εντός του οργανισμού σας. Ανατρέξτε στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης Office 365. Με την Αναφορά δραστηριότητας στο Yammer, μπορείτε να κατανοήσετε το επίπεδο της συμμετοχής του οργανισμού σας στο Yammer εξετάζοντας τον αριθμό των μοναδικών χρηστών που χρησιμοποιούν το Yammer για να δημοσιεύουν, να δηλώνουν "μου αρέσει" ή να διαβάζουν ένα μήνυμα, καθώς και την έκταση της δραστηριότητας που δημιουργείται σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σημείωση: Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής του Office 365, διαχειριστής του Exchange, του SharePoint ή του Skype για επιχειρήσεις ή αναγνώστης αναφορών για να δείτε αναφορές του Office 365.

Πώς να μεταβείτε στην αναφορά δραστηριότητας στο Yammer

 1. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > Αναφορές > Χρήση.

 2. Επιλέξτε το γραφικό στοιχείο Δραστηριότητα στο Yammer στον πίνακα εργαλείων Αναφορές.

  Στιγμιότυπο οθόνης του γραφικού στοιχείου "Δραστηριότητα στο Yammer" στον πίνακα εργαλείων "Αναφορές" του Office 365

  Εναλλακτικά, επιλέξτε Δραστηριότητα στο Yammer από την αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή αναφοράς.

  Στιγμιότυπο οθόνης του νέου "Επιλέξτε μια αναφορά" στον πίνακα εργαλείων "Αναφορές" του Office 365

Ερμηνεία της αναφοράς δραστηριότητας στο Yammer

Μπορείτε να έχετε μια εικόνα της δραστηριότητας των χρηστών σας στο Yammer εξετάζοντας τα γραφήματα "Δραστηριότητα" και "Χρήστες".

Στιγμιότυπο οθόνης της αναφοράς δραστηριότητας στο Yammer με ένα γράφημα δραστηριότητας και έναν πίνακα με τις λεπτομέρειες του χρήστη για αυτή τη δραστηριότητα.

Η αναφορά δραστηριότητας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

 • Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες ημέρας για να προβάλετε τις τάσεις της αναφοράς Δραστηριότητα στο Yammer κατά τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή 180 ημέρες. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας θα εμφανίσει δεδομένα για έως και για 28 ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία (όχι την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η αναφορά).

 • Κάθε αναφορά έχει την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας.

 • Μπορείτε να προβάλετε το γράφημα Δραστηριότητα για να κατανοήσετε την τάση του μεγέθους της δραστηριότητας στο Yammer που εκτελείται στην εταιρεία σας. Μπορείτε να κατανοήσετε την αναλογία των δραστηριοτήτων αποστολής, ανάγνωσης ή δήλωσης "μου αρέσει".

  Στιγμιότυπο οθόνης της προβολής "Δραστηριότητα" της αναφοράς δραστηριότητας στο Yammer του Office 365
  • Στο γράφημα Δραστηριότητα, ο άξονας των Y είναι το πλήθος των δραστηριοτήτων σε μηνύματα που δημοσιεύτηκαν, αναγνώστηκαν ή στα οποία προστέθηκε η ένδειξη "μου αρέσει".

 • Μπορείτε να προβάλετε το γράφημα Χρήστης για να κατανοήσετε την τάση του πλήθους των μοναδικών χρηστών που δημιουργούν δραστηριότητες στο Yammer. Μπορείτε να δείτε την τάση των χρηστών που εκτελούν δραστηριότητες δημοσίευσης, ανάγνωσης ή δήλωσης "μου αρέσει" σε μηνύματα στο Yammer.

  Στιγμιότυπο οθόνης της προβολής "Χρήστες" της αναφοράς δραστηριότητας στο Yammer του Office 365
  • Στο γράφημα δραστηριότητας Χρήστες, ο άξονας των Y είναι οι δημοσιεύσεις, αναγνώσεις ή δηλώσεις "μου αρέσει" μηνυμάτων του Yammer.

  • Ο άξονας X και στα δύο γραφήματα είναι το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών για τη συγκεκριμένη αναφορά.

 • Μπορείτε να φιλτράρετε τη σειρά που βλέπετε στο γράφημα κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στο υπόμνημα. Για παράδειγμα, στο γράφημα Δραστηριότητα, κάντε κλικ ή πατήστε στο στοιχείο Αποστολή, Ανάγνωση ή Άρεσαν για να δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα.

  Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών "Δημοσιευμένα", "Αναγνωσμένα" και "Άρεσαν" για την αναφορά δραστηριότητας στο Yammer

  Η αλλαγή αυτής της επιλογής δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα.

 • Ο πίνακας κάτω από το γράφημα εμφανίζει μια ανάλυση των δραστηριοτήτων στο Yammer σε επίπεδο χρήστη.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για να φιλτράρετε και να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

  Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών μενού για αναφορές του Yammer

  Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και να καταργήσετε στήλες. Οι διαθέσιμες στήλες είναι:

  • Όνομα χρήστη    είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Μπορείτε να εμφανίσετε την πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να κάνετε αυτό το πεδίο ανώνυμο.

   Αυτό το πλέγμα εμφανίζει στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στο Yammer με το λογαριασμό τους στο Office 365 ή που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο με την καθολική σύνδεση.

  • Εμφανιζόμενο όνομα    είναι το πλήρες όνομα του χρήστη. Μπορείτε να εμφανίσετε την πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να κάνετε αυτό το πεδίο ανώνυμο.

  • Κατάσταση χρήστη    είναι μία από εξής τις τρεις τιμές: Ενεργοποιήθηκε, Διαγράφηκε ή Σε αναστολή.

   Αυτές οι αναφορές εμφανίζουν δεδομένα για χρήστες που είναι ενεργοί, σε αναστολή και διαγραμμένοι. Δεν εμφανίζουν τους χρήστες που είναι σε εκκρεμότητα, επειδή αυτοί οι χρήστες δεν μπορούν να δημοσιεύουν, να διαβάζουν ή να δηλώνουν "μου αρέσει" σε ένα μήνυμα.

  • Ημερομηνία αλλαγής κατάστασης (UTC)    είναι η ημερομηνία κατά την οποία έχει αλλάξει η κατάσταση του χρήστη στο Yammer.

  • Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας (UTC)    είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης δημοσίευσε, διάβασε ή δήλωσε "μου αρέσει" σε ένα μήνυμα.

  • Δημοσιεύτηκαν    είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσίευσε ο χρήστης κατά τη χρονική περίοδο που καθορίσατε.

  • Αναγνώστηκαν    είναι ο αριθμός των συνομιλιών που διάβασε ο χρήστης κατά τη χρονική περίοδο που καθορίσατε.

  • Άρεσαν    είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που ο χρήστης δήλωσε ότι του άρεσαν κατά τη χρονική περίοδο που καθορίσατε.

  • Το Εκχωρημένο προϊόν είναι τα προϊόντα του Office 365 που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν το χρήστη.

  Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να αποκρύψω τις λεπτομέρειες επιπέδου χρήστη; στο θέμα Αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 • Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα αρχείο .csv του Excel κάνοντας κλικ ή πατώντας στη σύνδεση Εξαγωγή Αναφορές του Office 365 - εξαγωγή των δεδομένων σας σε ένα αρχείο του Excel . Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα όλων των χρηστών και μπορείτε να κάνετε απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Εάν έχετε λιγότερους από 2.000 χρήστες, μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν έχετε περισσότερους από 2.000 χρήστες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα.

Ποια δεδομένα υπάρχουν σε αυτές τις αναφορές;

 • Όλα τα προγράμματα-πελάτες    Αυτές οι αναφορές συγκεντρώνουν δεδομένα από όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Yammer σε πρόγραμμα περιήγησης ή σε εφαρμογές για iOS ή Android.

 • Χωρίς δεδομένα εξωτερικού δικτύου    Αυτές οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν δεδομένα εξωτερικού δικτύου.

 • Ενεργοποιημένα δίκτυα    Αυτές οι αναφορές εμφανίζουν δεδομένα για το δίκτυο Yammer που περιλαμβάνεται στη συνδρομή του Office 365. Το γράφημα συγκεντρώνει τη χρήση όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Yammer, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποίησαν το Office 365 ή το Yammer για να συνδεθούν.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×