Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αναφορά των χαρακτήρων μπαλαντέρ της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα παρέχει πληροφορίες αναφοράς και περιορισμένες οδηγίες για τη χρήση των χαρακτήρων μπαλαντέρ που παρέχονται από την Access.

Για πληροφορίες σχετικά με την εύρεση χαρακτήρων μπαλαντέρ σε μια βάση δεδομένων της Access, ανατρέξτε στα άρθρα Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" για την αλλαγή δεδομένων, Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος επιλογής και Ενημέρωση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.

Σε αυτό το θέμα

Πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα σύνολα χαρακτήρων

Εύρεση του προτύπου ANSI που υποστηρίζει μια βάση δεδομένων

Χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-89

Χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92

Τύποι δεδομένων που μπορείτε να αναζητήσετε με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα σύνολα χαρακτήρων

Η Access υποστηρίζει δύο σύνολα χαρακτήρων μπαλαντέρ, επειδή υποστηρίζει δύο πρότυπα για τη γλώσσα Structured Query Language, το ANSI-89 και το ANSI-92. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείτε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-89 όταν εκτελείτε ερωτήματα και εργασίες εύρεσης και αντικατάστασης σε βάσεις δεδομένων της Access, δηλαδή σε .αρχεία .mdb και .accdb. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92 όταν εκτελείτε ερωτήματα σε έργα της Access, δηλαδή σε αρχεία της Access που είναι συνδεδεμένα με βάσεις δεδομένων του Microsoft SQL Server. Τα έργα της Access χρησιμοποιούν το πρότυπο ANSI-92, επειδή ο SQL Server χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο.

Ωστόσο, η Access παρέχει επίσης μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις μεθόδους ή τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρει και να αντικαταστήσετε τα δεδομένα και εμφανίζει το προεπιλεγμένο πρότυπο ANSI που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με κάθε εργαλείο.

Μέθοδος ή εργαλείο αναζήτησης

Τύπος αρχείου προς αναζήτηση

Σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ που χρησιμοποιείται

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Βάση δεδομένων της Access (αρχεία .mdb και .accdb)

ANSI-89

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Έργο της Access (αρχεία .adp και .accdp)

ANSI-92

Ερώτημα επιλογής ή ενημέρωσης

Βάση δεδομένων της Access (αρχεία .mdb και .accdb)

ANSI-89

Ερώτημα επιλογής ή ενημέρωσης

Έργο της Access (αρχεία .adp και .accdp)

ANSI-92

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερώτημα επιλογής ή ενημέρωσης

Σύνολο βάσεων δεδομένων της Access για την υποστήριξη του προτύπου ANSI-92

ANSI-92

Αρχή της σελίδας

Εύρεση του προτύπου ANSI που υποστηρίζει μια βάση δεδομένων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βρείτε και να αλλάξετε, προαιρετικά, τη ρύθμιση ANSI για μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Σχεδίαση αντικειμένων και, στην ενότητα Σχεδίαση ερωτήματος, στην περιοχή Σύνταξη συμβατή με SQL Server (ANSI 92), κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Αυτή τη βάση δεδομένων για να αλλάξετε την ανοιχτή βάση δεδομένων στο πρότυπο ANSI-92.

   -ή-

   Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε την ανοιχτή βάση δεδομένων στο πρότυπο ANSI-89.

  • Επιλέξτε Προεπιλογή για νέες βάσεις δεδομένων για να ορίσετε όλες τις βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με την ανοιχτή παρουσία της Access στο πρότυπο ANSI-92.

   -ή-

   Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε όλες τις νέες βάσεις δεδομένων στο πρότυπο ANSI-89.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-89

Χρησιμοποιήστε αυτό το σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να βρείτε και να αντικαταστήσετε, προαιρετικά, τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων της Access ή σε ένα έργο της Access. Χρησιμοποιήστε επίσης αυτούς τους χαρακτήρες όταν εκτελείτε ερωτήματα επιλογής και ενημέρωσης σε μια βάση δεδομένων της Access, αλλά μην τους χρησιμοποιήσετε σε ερωτήματα που εκτελούνται σε ένα έργο της Access. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ερωτημάτων επιλογής και ενημέρωσης, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος και Ενημέρωση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Παράδειγμα

*

Αντιστοιχίζει οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αστερίσκο (*) οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Με τους χαρακτήρες θε* εντοπίζονται οι λέξεις θερμός, θεάρεστος αλλά όχι η λέξη άθελα.

?

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας κά?α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα, κάπα και κάσα.

[ ]

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μέσα σε αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα και κάσα, αλλά όχι η λέξη κάβα.

!

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα που δεν βρίσκεται μέσα στις αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[!πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα και κάρα, αλλά όχι η λέξη κάσα ή κάπα.

-

Αντιστοιχίζει οποιαδήποτε περιοχή χαρακτήρων. Πρέπει να καθορίσετε τους χαρακτήρες με αύξουσα σειρά (Α προς Ω και όχι Ω προς Α).

Πληκτρολογώντας κά[π-σ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα, κάρα και κάσα.

#

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας 1#3 εντοπίζονται οι αριθμοί 103, 113 και 123.

Αρχή της σελίδας

Χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI-92

Χρησιμοποιήστε αυτό το σύνολο χαρακτήρων μπαλαντέρ όταν εκτελείτε ερωτήματα επιλογής και ενημέρωσης σε έργα της Access (αρχεία .adp) και, όταν χρησιμοποιείτε είτε έναν από τους τύπους ερωτήματος είτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για την αναζήτηση βάσεων δεδομένων που έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν το πρότυπο ANSI-92.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Παράδειγμα

%

Αντιστοιχίζει οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτος ή τελευταίος χαρακτήρας στη συμβολοσειρά χαρακτήρων.

Με τους χαρακτήρες θε% εντοπίζονται οι λέξεις θερμός, θεάρεστος αλλά όχι η λέξη άθελα.

_

Αντιστοιχίζει κάθε μεμονωμένο αριθμητικό χαρακτήρα.

Πληκτρολογώντας Κά_α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα, κάπα και κάσα.

[ ]

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μέσα σε αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα και κάσα, αλλά όχι η λέξη κάβα.

^

Αντιστοιχίζει έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα που δεν βρίσκεται σε αγκύλες.

Πληκτρολογώντας κά[^πσ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάβα και κάρα, αλλά όχι η λέξη κάσα ή κάπα.

-

Αντιστοιχίζει οποιαδήποτε περιοχή χαρακτήρων. Πρέπει να καθορίσετε τους χαρακτήρες με αύξουσα σειρά (Α προς Ω και όχι Ω προς Α).

Πληκτρολογώντας κά[π-σ]α εντοπίζονται οι λέξεις κάπα, κάρα και κάσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Για να βρείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ που βρίσκονται στα δεδομένα σας, πρέπει να περικλείσετε το χαρακτήρα που θέλετε να βρείτε σε αγκύλες, ως εξής: [#]. Ακολουθήστε αυτόν τον κανόνα όταν αναζητάτε αστερίσκους (*), αγγλικά ερωτηματικά (;), σύμβολα δίεσης (#), αριστερές αγκύλες ([) και ενωτικά (-). Μην χρησιμοποιείτε παρενθέσεις όταν αναζητάτε θαυμαστικά (!) ή αγκύλες (]). Για να βρείτε αυτούς τους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα στο πλαίσιο Εύρεση του χωρίς αγκύλες. Ακολουθήστε την ίδια προσέγγιση για την εύρεση των χαρακτήρων με χρήση ενός ερωτήματος. Για παράδειγμα, η παρακάτω σύνταξη επιστρέφει όλες τις εγγραφές που περιέχουν θαυμαστικό, ανεξάρτητα από το σημείο όπου βρίσκονται στα δεδομένα σας: Like "*!*".

  Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" για την αλλαγή δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ερωτημάτων επιλογής και ενημέρωσης, ανατρέξτε στα άρθρα Δημιουργία ενός απλού ερωτήματος και Ενημέρωση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.

  Εάν αναζητάτε ένα ενωτικό και άλλους χαρακτήρες ταυτόχρονα, τοποθετήστε το ενωτικό πριν ή μετά από όλους τους χαρακτήρες μέσα σε αγκύλες, ως εξής: [-#*] ή [#*-]. Ωστόσο, εάν έχετε ένα θαυμαστικό (!) μετά την αριστερή αγκύλη, τοποθετήστε το ενωτικό μετά από το θαυμαστικό: [!-].

 • Για να αναζητήσετε ένα ζεύγος αριστερής και δεξιάς αγκύλης ([]), πρέπει να περικλείσετε και τους δύο χαρακτήρες σε αγκύλες, ως εξής:[[]]. Αυτό πρέπει να το κάνετε επειδή η Access ερμηνεύει το μονό ζεύγος αγκυλών ως συμβολοσειρά μηδενικού μήκους.

Αρχή της σελίδας

Τύποι δεδομένων που μπορείτε να αναζητήσετε με χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Όταν σχεδιάζετε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο δεδομένων σε κάθε πεδίο αυτού του πίνακα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων Ημερομηνία/Ώρα για τα πεδία που περιέχουν πληροφορίες ημερομηνίας. Αυτός ο πίνακας παραθέτει τους τύπους δεδομένων που μπορείτε να αναζητήσετε με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Να θυμάστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση αλλά όχι σε ερωτήματα και το αντίστροφο.

Τύπος δεδομένων

Χρήση σε...

Κείμενο

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Υπόμνημα

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Αριθμός

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Hμερομηνία/ώρα

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Σημείωση: Οι τοπικές ρυθμίσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο χρήσης των χαρακτήρων μπαλαντέρ. Δείτε τις σημειώσεις στο τέλος αυτής της ενότητας για περισσότερες πληροφορίες.

Νομισματική μονάδα

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Αυτόματη Αρίθμηση

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Αντικείμενο OLE

Κανένα.

Ναι/Όχι

Ερωτήματα, αλλά δεν τα χρειάζεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις σημειώσεις στο τέλος αυτής της ενότητας.

Υπερ-σύνδεση

Παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, ερωτήματα

Οδηγός αναζήτησης

Εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων του πεδίου προέλευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα πεδία Ημερομηνία/Ώρα, εάν η μορφοποίηση που εφαρμόζεται σε αυτά τα πεδία εμφανίζει μέρος ή ολόκληρη την ημερομηνία ως κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια συμβολοσειρά όπως *άρ*-10-2007 και τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν κάθε μήνα που περιέχει τα γράμματα "άρ" — Ιανουάριος, Φεβρουάριος και κ.ο.κ. Να θυμάστε ότι επειδή πρέπει να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη μορφή που εφαρμόζεται στα δεδομένα, πρέπει να κάνετε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου, στο πλαίσιο ελέγχου Αναζήτηση στα πεδία όπως έχουν μορφοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του πλαισίου ελέγχου, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση" για την αλλαγή δεδομένων.

 • Η ημερομηνία και η ώρα που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows μπορούν να επηρεάσουν ό, τι βλέπετε καθώς και τον τρόπο αναζήτησης. Για παράδειγμα, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να βλέπουν τις ημερομηνίες ως λατινικούς αριθμούς, όπως 07-IX-1997 αντί για 07-Σεπτεμβρίου-1997. Κατά κανόνα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε αυτά που βλέπετε και όχι σε αυτά που πιστεύετε ότι αποθηκεύει η Access στον πίνακα. Με άλλα λόγια, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια συμβολοσειρά όπως *-IX-2007, για να βρείτε όλες τις εγγραφές για τον Σεπτέμβριο αυτού του έτους.

  Επίσης, εάν το κείμενο σε ένα πεδίο ημερομηνίας περιέχει ορθογραφικά σημάδια, όπως ί ή ϊ, θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτά τα σημάδια στη συμβολοσειρά αναζήτησης, διαφορετικά, η αναζήτηση θα αποτύχει. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την παρουσία των ορθογραφικών σημαδιών με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ. Για παράδειγμα, εάν βλέπετε μια ημερομηνία όπως 3-Μαΐου-2007, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια συμβολοσειρά όπως *-Μα?ου-2007.

 • Όταν κάνετε αναζήτηση σε ένα πεδίο "Ναι/Όχι", χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, η Access παραβλέπει το πεδίο και το παράθυρο διαλόγου δεν επιστρέφει καμία εγγραφή. Όταν κάνετε αναζήτηση σε ένα πεδίο "Ναι/Όχι" με τη χρήση ενός ερωτήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, αλλά μην ξεχνάτε ότι τα πεδία "Ναι/Όχι" επιστρέφουν μόνο δύο τιμές (0 για false) και -1 για true), επομένως, ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ δεν προσθέτει οποιαδήποτε τιμή στην αναζήτηση. Για παράδειγμα, η χρήση ενός κριτηρίου όπως =-1 επιστρέφει τα ίδια αποτελέσματα με το "Like *1".

 • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε πεδία Αντικείμενο OLE.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×