Ανανέωση δεδομένων που έχουν εισαχθεί

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το Office Visio, μπορείτε να ανανεώσετε τα δεδομένα που εισάγονται σε ένα διάγραμμα του Visio με τη χρήση εισαγωγή δεδομένων, χρησιμοποιώντας την Εισαγωγή προσαρμοσμένης, δυνατότητες Γρήγορη εισαγωγή, και Δημιουργία από τα δεδομένα. Επίσης, μπορείτε να επιλύσετε τις διενέξεις δεδομένων, η οποία είναι συνήθως προκαλείται από τις γραμμές που έχουν προστεθεί ή διαγραφεί στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, αφού που δημιουργήθηκε το διάγραμμά σας. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την ανανέωση δεδομένων σε σταθερή χρονικά διαστήματα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενημερώσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων με την οποία συνδέεται ένα διάγραμμα του Visio με τις αλλαγές στο διάγραμμα του Visio.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανανέωση των δεδομένων σε ένα σχέδιο

Ορισμός να αυτόματη ανανέωση των δεδομένων σε ένα σχέδιο του Visio

Επίλυση διενέξεων ανάμεσα σε παλαιά και τα νέα δεδομένα

Ανανέωση των δεδομένων σε ένα σχέδιο

 1. Ανοίξτε το σχέδιο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να ανανεώσετε.

 2. Στο μενού " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δεδομένων.

 3. Εάν λάβετε ένα μήνυμα Προειδοποίηση ασφαλείας του Microsoft Visio και εμπιστεύεστε την προέλευση δεδομένων, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ανανέωση δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανανεώσετε ένα μόνο αρχείο προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε το από τη λίστα Προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

  • Για να ανανεώσετε πολλές προελεύσεις δεδομένων, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αρχεία προέλευσης δεδομένων στη λίστα Προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

  • Για να ανανεώσετε όλες τις προελεύσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση όλων.

   Συμβουλή: Για να επιλέξετε τη σειρά με την οποία ανανεώνονται τις προελεύσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης Προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός να αυτόματη ανανέωση των δεδομένων σε ένα σχέδιο του Visio

 1. Ανοίξτε το σχέδιο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να ανανεώσετε.

 2. Στο μενού " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ανανέωση δεδομένων, επιλέξτε μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου σε αρχείο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων ανανέωσης, στην περιοχή Αυτόματη ανανέωση, επιλέξτε το Ανανέωση κάθε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα.

Σημαντικό: Για την ανανέωση για να λειτουργήσει σωστά, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μοναδικό αναγνωριστικό.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό μοναδικό αναγνωριστικό;

Πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε πίνακα για να ανανεώσετε το σχέδιό σας όταν τα δεδομένα στα δεδομένα προέλευσης αλλαγές. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ή στήλης κλειδιού) πρέπει να είναι μια στήλη που δεν θα αλλάξει. Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τα ανανεωμένα δεδομένα πρέπει να συμφωνεί με ακρίβεια σε μια γραμμή στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να ενημερώσετε από κάθε γραμμή.

Στο παρακάτω παράδειγμα του Microsoft Office Excel φύλλου εργασίας, το μοναδικό αναγνωριστικό ή αριθμό-κλειδί, είναι στήλη "Αναγνωριστικό υπαλλήλου".

Πίνακας του Excel με δεδομένα σχετικά με υπαλλήλους

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός επιλογής δεδομένων (ρύθμιση παραμέτρων ανανέωση μοναδικό αναγνωριστικό).

Αρχή της σελίδας

Επίλυση διενέξεων ανάμεσα σε παλαιά και τα νέα δεδομένα

Ίσως χρειαστεί να επιλύσετε τις διενέξεις ανάμεσα στα νέα δεδομένα από την προέλευση δεδομένων και τα παλιά δεδομένα στο σχέδιό σας. Για παράδειγμα, τις διενέξεις μπορεί να προκύψουν εάν μπορείτε να διαγράψετε μια γραμμή από τα δεδομένα σας ή να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή με το ίδιο μοναδικό αναγνωριστικό ως μια άλλη γραμμή στην προέλευση δεδομένων. Και στις δύο περιπτώσεις, την εντολή Ανανέωση δεδομένων δεν είναι δυνατό να ανανεώσετε τα δεδομένα σε όλα τα σχήματα, επειδή δεν είναι πλέον να ταιριάζει με κάθε σχήμα σε μια γραμμή στο αρχείο προέλευσης ανανεωμένα δεδομένα. Εάν παρουσιαστεί όπως διενέξεων, εμφανίζεται το παράθυρο Ανανέωσης διενέξεων. Το παράθυρο παρέχει επιλογές που σας βοηθούν να επιλύσετε τις διενέξεις.

Επίλυση διενέξεων που προκαλούνται από διαγραμμένες γραμμές δεδομένων

Εάν ένα διάγραμμα ανανέωση μετά τη γραμμή έχει καταργηθεί από την προέλευση δεδομένων, είτε μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε το σχήμα είναι συνδεδεμένη με — ώστε το διάγραμμα εξακολουθεί να ταιριάζει με τα δεδομένα — ή μπορείτε να διατηρήσετε το σχήμα, ακόμα και αν το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν έχουν πλέον μια γραμμή που συνδέονται με συγκεκριμένο σχήμα .

Εάν υπάρχουν διενέξεις μετά την ανανέωση των δεδομένων, το παράθυρο Ανανέωσης διενέξεων ανοίγει αυτόματα, ως εικονογραφημένες στο παρακάτω παράδειγμα.

Ανανεώστε το παράθυρο διενέξεων που παραθέτει σχήματα που δεν έχουν πλέον αντίστοιχη γραμμή στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Στο παράθυρο Ανανέωσης διενέξεων, στη λίστα των σχημάτων, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να εφαρμόσετε μία από τις παρακάτω εντολές για να.

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Διαγραφή σχήματος για να διαγράψετε μόνο τα επιλεγμένα σχήματα

  • Διαγραφή όλων των παρατίθενται σχημάτων για να διαγράψετε όλα τα σχήματα με γραμμές που λείπουν

  • Διατήρηση σχήματος για να διατηρήσετε μόνο τα επιλεγμένα σχήματα

  • Διατηρήστε όλα τα παρατίθενται σχήματα για να διατηρήσετε όλα τα σχήματα με γραμμές που λείπουν

   Σημείωση: Οι εντολές Διαγραφή σχήματος και Διατήρηση σχήματος είναι διαθέσιμες (εμφανίζεται αχνό) Εάν είναι επιλεγμένο κανένα σχήμα στη λίστα.

Επίλυση διενέξεων που προκαλούνται από δεδομένα που δεν μπορούν να προσδιοριστούν μοναδικά

Εάν τα δεδομένα σας δεν διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, ή εάν το μοναδικό αναγνωριστικό αλλαγές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων πριν από την ανανέωση του σχεδίου, η εντολή Ανανέωση δεδομένων ενδέχεται να μην μπορείτε να ταιριάζει με τη σωστή γραμμή μαζί με το αντίστοιχο σχήμα.

Εάν υπάρχουν διενέξεις μετά την ανανέωση των δεδομένων, το παράθυρο Ανανέωσης διενέξεων ανοίγει αυτόματα, ως εικονογραφημένες στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράθυρο ανανέωσης διενέξεων που παραθέτει σχήματα που δεν είναι δυνατό να συνδεθούν, εξαιτίας ενός προβλήματος με το μοναδικό αναγνωριστικό.

 1. Στο παράθυρο Ανανέωσης διενέξεων, στη λίστα των σχημάτων, επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να εφαρμόσετε μία από τις παρακάτω εντολές για να.

 2. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε αντιστοίχιση γραμμής για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε αντιστοίχιση γραμμής, όπου μπορείτε να καθορίσετε ποια γραμμή πρέπει να είναι συσχετισμένη με το συγκεκριμένο σχήμα.

  • Παράβλεψη όλων των διενέξεων, για να διατηρήσετε τις διπλότυπες γραμμές στο παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα. Υπάρχουσες συνδέσεις σε αυτές τις γραμμές διαγράφονται.

   Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων των διενέξεων, οι γραμμές με διπλότυπα μοναδικά αναγνωριστικά παραμένουν στο παράθυρο, τα αρχικά δεδομένα εξακολουθεί να είναι αποθηκευμένο στο παράθυρο Δεδομένα σχήματος και δεν υπάρχουν συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ του σχήματος και τα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Αυτόματη σύνδεση δεδομένων που έχουν εισαχθεί σε σχήματα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×