Ανανέωση ή επανεκτέλεση ερωτήματος δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν έχετε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων σε δίκτυο, οι άλλοι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ενώ προβάλλετε τα ίδια δεδομένα σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα. Η Microsoft Access ενημερώνει τα δεδομένα που βλέπετε σε καθορισμένα διαστήματα. Ωστόσο, μπορείτε αμέσως να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα ανανεώνοντας τις εγγραφές. Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε μια πιο διεξοδική ενημέρωση με επανεκτέλεση ερωτήματος για τα δεδομένα.

Η ανανέωση των δεδομένων ενημερώνει μόνο τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο φύλλο δεδομένων ή στη φόρμα. Δεν αλλάζει τη σειρά των εγγραφών, δεν εμφανίζει νέες εγγραφές ή δεν καταργεί εγγραφές που έχουν διαγραφεί και εγγραφές που δεν πληρούν πλέον συγκεκριμένα κριτήρια. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις εργασίες, μπορείτε να επανεκτελέσετε ερώτημα για τις εγγραφές. Μπορείτε να επανεκτελέσετε ερώτημα για τις εγγραφές με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας μια εντολή ή κώδικα.

Σημείωση: Επειδή η επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα κάνει περισσότερα από την ανανέωση δεδομένων, διαρκεί περισσότερο και μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο ανάλογα με το σύνολο εγγραφών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανανέωση δεδομένων

Ορισμός του χρονικού διαστήματος ανανέωσης

Μη αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

Χρήση μακροεντολής για Επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

Χρήση κωδικού για Επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

Ανανέωση δεδομένων

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανανεώσετε τις εγγραφές σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" ή "Φόρμα", στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση όλων και έπειτα στην επιλογή Ανανέωση.

  • Για να ανανεώσετε τις εγγραφές σε προβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση Συγκεντρωτικού.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός του διαστήματος ανανέωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα στο οποίο γίνεται ανανέωση των δεδομένων από την Access. Από προεπιλογή, η Access ανανεώνει τα δεδομένα κάθε 60 δευτερόλεπτα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Office. Εμφανίζεται το Outspace.

 2. Στο αριστερό παράθυρο του Outspace, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 4. Στο δεξιό παράθυρο, στην περιοχή Για προχωρημένους, καθορίστε μια τιμή για τη ρύθμιση Χρονικό διάστημα ανανέωσης (δευτ.).

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

 • Πατήστε Shift+F9.

Αρχή της σελίδας

Χρήση μακροεντολής για επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα όταν παρουσιάζεται ένα συμβάν, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και να την επισυνάψετε στο συμβάν. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επανεκτελέσετε ερώτημα για τα δεδομένα σε μια φόρμα όταν η φόρμα λάβει εστίαση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή και να την επισυνάψετε στο συμβάν Με την εστίαση της φόρμας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή. Αν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το κουμπί Λειτουργική μονάδα ή το κουμπί Λειτουργική μονάδα κλάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο δίπλα στο πράσινο σύμβολο συν (+) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκτέλεση ερωτήματος.

 3. Αποθηκεύστε τη μακροεντολή, χρησιμοποιώντας το όνομα Επανεκτέλεση ερωτήματος, και, στη συνέχεια, κλείστε τη λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

 4. Ανοίξτε τη φόρμα που θέλετε σε προβολή σχεδίασης. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 5. Βεβαιωθείτε ότι η ίδια η φόρμα είναι επιλεγμένη. Στη συνέχεια, στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβάν.

 6. Στην καρτέλα Συμβάν, κάντε κλικ στο βέλος στην ιδιότητα Με την εστίαση και έπειτα κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής — Επανεκτέλεση ερωτήματος.

 7. Αποθήκευση της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Χρήση κώδικα για επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε κώδικα για την αυτόματη επανεκτέλεση ερωτήματος για δεδομένα. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επανεκτελέσετε ερώτημα για τα δεδομένα μιας φόρμας όταν η φόρμα λάβει την εστίαση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λειτουργική μονάδα και να την επισυνάψετε στο συμβάν Με την εστίαση της φόρμας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που θέλετε σε Προβολή σχεδίασης. Στην περίπτωση που το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται, πιέστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η ίδια η φόρμα είναι επιλεγμένη. Στη συνέχεια, στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβάν.

 3. Στην καρτέλα συμβάν, στην ιδιότητα Εστίαση, κάντε κλικ το κουμπί Δημιουργία Κουμπί "Δόμηση" .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή δόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δόμηση κώδικα.

  Μια νέα λειτουργική μονάδα ανοίγει στην Επεξεργασία Visual Basic.

 5. Πληκτρολογήστε Me.Requeryκαι, στη συνέχεια, κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic.

 6. Αποθήκευση της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×