Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αναλυτικές αναλύσεις με στατιστικά στοιχεία κλάσης (προεπισκόπηση) στο teams

Με τα στατιστικά στοιχεία τάξης στο Microsoft teams, οι καθηγητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Analytics σχετικά με την εμπλοκή και την απόδοση των φοιτητών Τα στατιστικά στοιχεία τάξης συλλέγουν τη δραστηριότητα των σπουδαστών σε ομάδες, όπως οι βαθμοί, η ανακατανομή των εργασιών και η δραστηριότητα συνομιλίας, και δημιουργεί έναν πίνακα εργαλείων ανάλυσης που αναδύεται τα δεδομένα σε εύπεπτα οπτικά δεδομένα. Οι σπουδαστές δεν έχουν πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της τάξης.   

Σημείωση: Διαχειριστές IT, μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα και την προστασία προσωπικών δεδομένων της τάξης εδώ

Προσθήκη στατιστικών στοιχείων κλάσης σε μια ομάδα τάξης:

 1. Μεταβείτε στη γραμμή της εφαρμογής στο teams και, στη συνέχεια, επιλέξτε εφαρμογές. Αναζητήστε τη φράση "Insights".

  Επιλέξτε το εικονίδιο "εφαρμογές" από τη γραμμή εφαρμογών στο teams και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αποτέλεσμα "ιδέες"

 2. Επιλέξτε το αποτέλεσμα Insights .

 3. Επιλέξτε Προσθήκη σε ομάδακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το δημόσιο κανάλι όπου θέλετε να εμφανίζεται η καρτέλα σας. Τα στατιστικά στοιχεία κλάσης θα έχουν δεδομένα δραστηριότητας επιφάνειας από όλα τα κανάλια εντός μιας ομάδας τάξης, αλλά μπορούν να προστεθούν μόνο ως tab σε δημόσια κανάλια.

  Τα στατιστικά στοιχεία κλάσης είναι διαθέσιμα μόνο σε ομάδες κλάσεων και δεν μπορούν να προστεθούν στο προσωπικό ή στις ομάδες PLC. 

 4. Καθώς οι σπουδαστές δεν έχουν πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία της τάξης, καταργήστε την επιλογή από την επιλογή για Δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με την καρτέλακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση

  Καταργήστε την επιλογή από την επιλογή για δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με τη νέα καρτέλα

 5. Μεταβείτε στην ομάδα τάξης και στο κανάλι στο οποίο προσθέσατε τα στατιστικά στοιχεία τάξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Στατιστικά στοιχεία

  Καρτέλα "επιλογή ιδεών" στο κανάλι "Γενικά"

Εξερεύνηση του πίνακα στατιστικών στοιχείων κλάσης 

Ο πίνακας εργαλείων τάξης παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες για τη δραστηριότητα των μαθητών σας: μέσος βαθμός, αναθέσεις χρόνου, μέσος χρόνος για σχόλιακαι δραστηριότητα συνομιλίας. Μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες: από σπουδαστές (όλους τους σπουδαστές ή από έναν μεμονωμένο φοιτητή) ή/και ανά χρονική περίοδο (όλων των εποχών, 30 ημέρεςή 7 ημέρες). 

Χρησιμοποιήστε τα πλακίδια για μια γρήγορη ματιά με τους τρέχοντες μέσους όρους σε κάθε κατηγορία. Επιλέξτε ένα πλακίδιο για να δείτε ένα πιο αναλυτικό γράφημα στα δεδομένα σε αυτή την κατηγορία. Εάν φιλτράρετε από έναν μεμονωμένο φοιτητή, οι μέσοι όροι σε κάθε ένα από τα πλακίδια θα αλλάξουν ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα του συγκεκριμένου φοιτητή. 

 • Μέσος βαθμός:

  Το πλακίδιο Average Grade παρουσιάζει τον υπολογιζόμενο μέσο όρο από όλες τις ταξινομημένες αναθέσεις. Στο γράφημα, κάθε κουκκίδα στη γραμμή αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ανάθεση. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια κουκκίδα για να δείτε τα δεδομένα βαθμού για τη συγκεκριμένη ανάθεση. 

  Πλακίδιο μέσης ποιότητας επιλεγμένο σε έναν πίνακα εργαλείων "στατιστικά στοιχεία κλάσης". Γράφημα γραμμών που απεικονίζει δύο γραμμές σχεδιασμένες για μεμονωμένα δεδομένα σπουδαστών και δεδομένα κλάσης

  Μόνο οι αναθέσεις στις οποίες έχει εκχωρηθεί μια τιμή Point και επιστρέφονται σε έναν φοιτητή με βαθμό θα εμφανίζονται στο γράφημα μέσου βαθμού

 • Αναθέσεις χρόνου:

  Το πλακίδιο " αναθέσεις στο χρόνο " παρουσιάζει το ποσοστό των αναθέσεων που είχαν μετατραπεί σε ώρα. Στο γράφημα, μπορείτε επίσης να δείτε το συνολικό ποσοστό των αναθέσεων που ήταν καθυστερημένες και ελλιπείς (δεν έχει ακόμη μετατραπεί), καθώς και την κατάσταση υποβολής (στην ώρα, αργά ή λείπουν) για κάθε συγκεκριμένη ανάθεση. 

  Πλακίδιο "Αναθέσεις χρόνου" επιλεγμένο στον πίνακα εργαλείων "στατιστικά στοιχεία κλάσης"

 • Μέσος χρόνος για σχόλια:

  ομέσος χρόνος για τα σχόλια σάς δείχνει το μέσο χρονικό διάστημα, σε ημέρες, μεταξύ ενός φοιτητή που υποβάλλει μια ανάθεση και όταν επιστρέφει σε αυτόν. 

  Ο αριθμός στο πλακίδιο είναι ένας μέσος όρος του χρόνου για σχόλια σε όλους τους σπουδαστές και τις αναθέσεις. Στο γράφημα γραμμή, κάθε κουκκίδα στη γραμμή αντιπροσωπεύει μια ανάθεση. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την κουκκίδα για να δείτε δεδομένα για μια συγκεκριμένη ανάθεση. 

  Μέσος χρόνος για το πλακίδιο σχολίων επιλεγμένο στον πίνακα εργαλείων "στατιστικά στοιχεία κλάσης"

 • Δραστηριότητα συνομιλίας:

  ηδραστηριότητα συνομιλίας παρουσιάζει δεδομένα για δημοσιεύσεις, απαντήσεις και αντιδράσεις σε συνομιλίες καναλιού.

  Ο αριθμός που εμφανίζεται στο πλακίδιο είναι ο συνολικός αριθμός όλων των δημοσιεύσεων των σπουδαστών, των απαντήσεων και των αντιδράσεων. Στο γράφημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο μενού και να επιλέξετε τις επιλογές για να δείτε τη δραστηριότητα σε όλα τα κανάλια, σε πολλά κανάλια ή σε ένα μόνο κανάλι. 

  Το γράφημα απεικονίζει δεδομένα από τους σπουδαστές που έχετε επιλέξει (όλοι οι σπουδαστές ή ένας μεμονωμένος φοιτητής) στα φίλτρα σας. Στη λίστα στηλών σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να δείτε τα ονόματα των σπουδαστών και έναν συνολικό αριθμό, ο οποίος υπολογίζει όλες τις δημοσιεύσεις, τις απαντήσεις και τους ομοίους που έχει κάνει ο φοιτητής. Επιλέξτε μία από τις γραμμές στο γράφημα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και η στήλη θα αλλάξει ώστε να εμφανίζει μόνο τη δραστηριότητα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

  Σημείωση: Αυτά τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν μόνο τη φοιτητική δραστηριότητα και δεν θα περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις, απαντήσεις ή αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Η δραστηριότητα συνομιλίας που γίνεται σε κινητές συσκευές δεν θα καταγραφεί αυτή τη στιγμή. 

  Πλακίδιο δραστηριότητας συνομιλίας επιλεγμένο στον πίνακα εργαλείων "στατιστικά στοιχεία κλάσης"
   

Εξαγωγή των δεδομένων σας 

Επιλέξτε Εξαγωγή στο Excel. Οι τιμές στο υπολογιστικό φύλλο θα αντικατοπτρίζουν όλα τα φίλτρα που έχουν επιλεγεί (ένας μεμονωμένος σπουδαστής ή Όλοι οι σπουδαστέςή/και το χρονικό διάστημα: όλων των εποχών, 30 ημερώνή 7 ημερών).

Επιλέξτε Εξαγωγή στο Excel

Συμβουλές πληροφοριών

Καθώς περιηγείστε σε όλο τον πίνακα εργαλείων σας, θα βλέπετε συμβουλές πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα πλακιδίων και γραφήματος. Επιλέξτε Εικονίδιο συμβουλών πληροφοριών για να καταλάβετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα που παρουσιάζονται και τι μετριέται. 

Μάθετε περισσότερα 

Στατιστικά στοιχεία κλάσης για διαχειριστές IT 

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×