Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αναζητήσεις σε τύπους Power Pivot

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μία από τις πιο ισχυρές δυνατότητες στο Power Pivot είναι η δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων μεταξύ πινάκων και χρήσης των σχετικών πινάκων για αναζήτηση ή για φιλτράρισμα των σχετικών δεδομένων. Ανακτάτε σχετικές τιμές από πίνακες χρησιμοποιώντας τη γλώσσα τύπων που παρέχεται με το  Power Pivot, τις παραστάσεις ανάλυσης δεδομένων (DAX). Το DAX χρησιμοποιεί ένα σχεσιακό μοντέλο και ως εκ τούτου μπορεί εύκολα και με ακρίβεια να ανακτήσει σχετικές ή αντίστοιχες τιμές που υπάρχουν σε άλλον πίνακα ή στήλη. Εάν είστε εξοικειωμένοι με το VLOOKUP στο Excel, αυτή η λειτουργία στο Power Pivot είναι παρόμοια, αλλά πολύ πιο εύκολη στην εφαρμογή της.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους που κάνετε αναζητήσεις, ως μέρος μιας υπολογιζόμενης στήλης, ή ως μέρος μια μέτρηση για χρήση σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Πεδία υπολογισμού στο Power Pivot

Υπολογιζόμενες στήλες στο Power Pivot

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις DAX που παρέχονται για αναζήτηση, μαζί με ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συναρτήσεων.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας αναζήτησης ή τον τύπο αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενδεχομένως να χρειάζεται να δημιουργήσετε πρώτα μια σχέση μεταξύ των πινάκων.

Κατανόηση των συναρτήσεων αναζήτησης

Η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων που συμφωνούν ή σχετίζονται με άλλον πίνακα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου ο τρέχων πίνακας διαθέτει μόνο ενός είδους αναγνωριστικό, αλλά τα δεδομένα που χρειάζεστε (όπως η τιμή προϊόντος, το όνομα ή άλλες αναλυτικές τιμές) είναι αποθηκευμένα σε έναν σχετικό πίνακα. Είναι επίσης χρήσιμη όταν υπάρχουν πολλαπλές γραμμές σε άλλον πίνακα που σχετίζονται με την τρέχουσα γραμμή ή την τρέχουσα τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε όλες τις πωλήσεις που συνδέονται με μια ιδιαίτερη περιοχή, με ένα κατάστημα ή με έναν πωλητή.

Σε αντίθεση με τις συναρτήσεις αναζήτησης του Excel, όπως η συνάρτηση VLOOKUP, οι οποίες βασίζονται σε πίνακες, ή η συνάρτηση LOOKUP, που λαμβάνουν την πρώτη από πολλαπλές τιμές που συμφωνούν, οι συναρτήσεις DAX ακολουθούν υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ πινάκων που συνδέονται με κλειδιά, ώστε να λαμβάνουν τη μοναδική σχετική τιμή που συμφωνεί ακριβώς. Οι συναρτήσεις DAX μπορούν επίσης να ανακτούν έναν πίνακα εγγραφών που σχετίζονται με την τρέχουσα εγγραφή.

Σημείωση: Εάν είστε εξοικειωμένοι με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, μπορείτε να θεωρήσετε τις αναζητήσεις στο Power Pivot σαν μια ένθετη πρόταση μεμονωμένης επιλογής στο Transact-SQL.

Ανάκτηση μιας μοναδικής σχετικής τιμής

Η συνάρτηση RELATED επιστρέφει μια μεμονωμένη τιμή από άλλον πίνακα η οποία σχετίζεται με την τρέχουσα τιμή στον τρέχοντα πίνακα. Καθορίζετε τη στήλη που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε και η συνάρτηση ακολουθεί υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ πινάκων, ώστε να λάβει την τιμή από την καθορισμένη στήλη στον σχετικό πίνακα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνάρτηση πρέπει να ακολουθεί μια αλληλουχία σχέσεων για την ανάκτηση των δεδομένων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια λίστα με τις αποστολές της ημέρας σε Excel. Ωστόσο, η λίστα περιέχει μόνο έναν αριθμό αναγνωριστικού εργαζόμενου, έναν αριθμό αναγνωριστικού αποστολέα και έτσι δεν είναι εύκολη η ανάγνωσή της. Για να λάβετε τις επιπλέον πληροφορίες που θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τη συγκεκριμένη λίστα σε έναν συνδεδεμένο πίνακα Power Pivot και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε σχέσεις στους πίνακες "Εργαζόμενο" και "Μεταπωλητής", αντιστοιχίζοντας ένα EmployeeID στο πεδίο EmployeeKey και ένα ResellerID στο πεδίο ResellerKey.

Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες αναζήτησης στον συνδεδεμένο πίνακά σας, προσθέτετε δύο νέες υπολογισμένες στήλες, με τους παρακάτω τύπους:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Αποστολές σημερινή πριν την αναζήτηση

ΑναγνωριστικόΠαραγγελίας

EmployeeID

ResellerID

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Πίνακας Employees

EmployeeID

Employee

Reseller

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Σημερινή αποστολές με αναζητήσεις

ΑναγνωριστικόΠαραγγελίας

EmployeeID

ResellerID

Employee

Reseller

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Η συνάρτηση χρησιμοποιεί τις σχέσεις μεταξύ του συνδεδεμένου πίνακα και πίνακα υπαλλήλων και μεταπωλητών για να λάβετε το σωστό όνομα για κάθε γραμμή της αναφοράς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σχετικών τιμών για την εκτέλεση υπολογισμών. Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση RELATED.

Ανάκτηση μιας λίστας σχετικών τιμών

Η συνάρτηση RELATEDTABLE ακολουθεί μια υφιστάμενη σχέση και επιστρέφει έναν πίνακα που περιέχει όλες τις γραμμές που συμφωνούν από τον καθορισμένο πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να διαπιστώσετε πόσες παραγγελίες έχει κάνει κάθε μεταπωλητής φέτος. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια νέα υπολογιζόμενη στήλη στον πίνακα "Μεταπωλητές", η οποία να περιλαμβάνει τον παρακάτω τύπο, ο οποίος αναζητά εγγραφές για κάθε μεταπωλητή στον πίνακα ResellerSales_USD και υπολογίζει τον αριθμό των μεμονωμένων παραγγελιών που έχουν υποβληθεί από κάθε μεταπωλητή. Αυτοί οι πίνακες είναι μέρος του δείγματος βιβλίου εργασίας της γλώσσας DAX. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δείγματα δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη δείγματος δεδομένων για εκπαιδευτικά μαθήματα μοντέλων DAX και δεδομένων.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

Σε αυτόν τον τύπο, η συνάρτηση RELATEDTABLE λαμβάνει πρώτα την τιμή του ResellerKey για κάθε μεταπωλητή στον τρέχοντα πίνακα. (Δεν χρειάζεται να καθορίσετε τη στήλη ID πουθενά στον τύπο, επειδή το Power Pivot χρησιμοποιεί την υπάρχουσα σχέση μεταξύ των πινάκων.) Η συνάρτηση RELATEDTABLE λαμβάνει όλες τις γραμμές από τον πίνακα ResellerSales_USD που είναι σχετικός με κάθε μεταπωλητή και υπολογίζει τις γραμμές. Εάν δεν υπάρχει σχέση (άμεση ή έμμεση) μεταξύ των δύο πινάκων, τότε θα λάβετε όλες τις γραμμές από τον πίνακα ResellerSales_USD.

Για τον μεταπωλητή Modular Cycle Systems στη βάση δεδομένων του παραδείγματός μας, υπάρχουν τέσσερις παραγγελίες στον πίνακα πωλήσεων, επομένως η συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό 4. Για τον μεταπωλητή Associated Bikes, ο μεταπωλητής δεν έχει πωλήσεις, επομένως η συνάρτηση επιστρέφει ένα κενό.

Reseller

Εγγραφές στον πίνακα πωλήσεων για αυτόν τον μεταπωλητή

Modular Cycle Systems

Reseller ID

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Reseller ID

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Σημείωση: Επειδή η συνάρτηση RELATEDTABLE επιστρέφει έναν πίνακα, όχι μια μοναδική τιμή, πρέπει να χρησιμοποιείται ως όρισμα σε μια συνάρτηση που εκτελεί πράξεις σε πίνακες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση RELATEDTABLE.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×