Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αναζήτηση τιμών με τις συναρτήσεις VLOOKUP, INDEX ή MATCH

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια λίστα αριθμών γραφείων θέση και πρέπει να γνωρίζετε ποια τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε κάθε office. Το υπολογιστικό φύλλο είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μπορεί να πιστεύετε ότι αυτό είναι δύσκολη εργασία. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά εύκολο να κάνετε με μια συνάρτηση lookup.

Οι συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP , μαζί με τις συναρτήσεις INDEX και MATCH,είναι ορισμένες από τις πιο χρήσιμες συναρτήσεις στο Excel.

Σημείωση: Η δυνατότητα "Οδηγός αναζήτησης" δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο Excel.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση VLOOKUP.

=VLOOKUP(B2;C2:E7;3;TRUE)

Σε αυτό το παράδειγμα, B2 είναι το πρώτο όρισμα— ένα στοιχείο δεδομένων που χρειάζεται η συνάρτηση για να εργαστείτε. Για τη συνάρτηση VLOOKUP, αυτό το πρώτο όρισμα είναι η τιμή που θέλετε να βρείτε. Αυτό το όρισμα μπορεί να είναι μια αναφορά κελιού ή μια σταθερή τιμή, όπως "κοίτα" ή 21.000. Το δεύτερο όρισμα είναι η περιοχή κελιών, C2-:E7, στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την τιμή που θέλετε να βρείτε. Το τρίτο όρισμα είναι η στήλη στην περιοχή των κελιών που περιέχει την τιμή που ψάχνετε.

Το τέταρτο όρισμα είναι προαιρετικό. Εισαγάγετε TRUE ή FALSE. Εάν εισαγάγετε την τιμή TRUE ή αφήστε κενό το όρισμα, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε το πρώτο όρισμα κατά προσέγγιση αντιστοιχία. Εάν καταχωρήσετε FALSE, η συνάρτηση θα ταιριάζουν με την τιμή παρέχουν κατά το πρώτο όρισμα. Με άλλα λόγια, εάν αφήσετε το τέταρτο όρισμα κενό — είτε πληκτρολογώντας TRUE — σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς λειτουργεί η συνάρτηση. Όταν εισάγετε μια τιμή στο κελί B2 (το πρώτο όρισμα), η συνάρτηση VLOOKUP αναζητά τα κελιά στην περιοχή C2:E7 (2η όρισμα) και επιστρέφει την πλησιέστερη κατά προσέγγιση αντιστοιχία από την τρίτη στήλη της περιοχής, στήλη E (3η όρισμα).

Μια τυπική χρήση της συνάρτησης VLOOKUP

Το τέταρτο όρισμα είναι κενό, έτσι η συνάρτηση επιστρέφει κατά προσέγγιση αντιστοιχία. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να εισαγάγετε μία από τις τιμές στις στήλες C ή D για να λάβετε ένα αποτέλεσμα σε όλα.

Όταν είστε εξοικειωμένοι με τη συνάρτηση VLOOKUP, η συνάρτηση HLOOKUP είναι εξίσου εύκολο για χρήση. Εισαγωγή των ίδιων ορισμάτων, αλλά το πραγματοποιεί αναζήτηση σε γραμμές αντί για στήλες.

Χρήση συναρτήσεων INDEX και MATCH αντί για VLOOKUP

Υπάρχουν ορισμένες περιορισμοί με τη χρήση της συνάρτησης VLOOKUP — τη συνάρτηση VLOOKUP να μόνο αναζήτηση μιας τιμής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι η στήλη που περιέχει την τιμή αναζήτησης πρέπει να είναι πάντοτε βρίσκονται στα αριστερά της στήλης που περιέχει την τιμή επιστροφής. Εάν το υπολογιστικό φύλλο σας δεν έχει δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο, στη συνέχεια, δεν χρησιμοποιείτε VLOOKUP. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει μια μικρή λίστα όπου η τιμή βάσει της οποίας θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση, Αθήνα, δεν βρίσκεται στην πιο αριστερή στήλη. Επομένως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την VLOOKUP. Αντί για αυτήν, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση MATCH για να βρούμε τον όρο "Αθήνα" στην περιοχή B1:B11. Βρίσκεται στη γραμμή 4. Στη συνέχεια, η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιεί αυτήν την τιμή ως όρισμα αναζήτησης και βρίσκει τον πληθυσμό για την Αθήνα στην 4η στήλη (στήλη D). Ο τύπος που χρησιμοποιείται εμφανίζεται στο κελί A14.

Για περισσότερα παραδείγματα της χρήσης των συναρτήσεων INDEX και MATCH αντί για VLOOKUP, δείτε το άρθρο https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ από Bill Jelen, Microsoft MVP.

Δοκιμάστε το

Εάν θέλετε να πειραματιστείτε με λειτουργίες αναζήτησης, προτού τις δοκιμάσετε με δικά σας δεδομένα, θα δείτε μερικά δείγματα δεδομένων.

Παράδειγμα της συνάρτησης VLOOKUP στο χώρο εργασίας

Αντιγράψτε τα ακόλουθα δεδομένα σε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο.

Συμβουλή: Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως C στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση ).

Πυκνότητα

Ιξώδες

Θερμοκρασία

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=VLOOKUP(1;A2:C10;2)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 1 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 1 στη στήλη A, που είναι 0,946, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη B στην ίδια γραμμή.

2,17

=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 1 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 1 στη στήλη A, που είναι 0,946, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη C στην ίδια γραμμή.

100

=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοίχιση, αναζητεί την τιμή 0,7 στη στήλη A. Επειδή δεν υπάρχει ακριβής τιμή στη στήλη A, επιστρέφει ένα σφάλμα.

#Δ/Υ

=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια ακριβή αντιστοίχιση, αναζητεί την τιμή 0,1 στη στήλη A. Επειδή το 0,1 είναι μικρότερο από τη μικρότερη τιμή στη στήλη A, επιστρέφει ένα σφάλμα.

#Δ/Υ

=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE)

Χρησιμοποιώντας μια κατά προσέγγιση αντιστοίχιση, πραγματοποιεί αναζήτηση για την τιμή 2 στη στήλη A, βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από ή ίση με 2 στη στήλη A, που είναι 1,29, και έπειτα επιστρέφει την τιμή από τη στήλη B στην ίδια γραμμή.

1,71

Παράδειγμα HLOOKUP

Αντιγράψτε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα και επικολλήστε τον στο κελί A1 σε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel.

Συμβουλή: Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως C στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση ).

Άξονες

Ρουλεμάν

Μπουλόνια

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=HLOOKUP("Άξονες τροχού";A1:C4;2;TRUE)

Αναζητά την τιμή "Άξονες τροχού" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 2 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Α).

4

=HLOOKUP("Ρουλεμάν";A1:C4;3;FALSE)

Αναζητά την τιμή "Ρουλεμάν" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη Β).

7

=HLOOKUP("Ρ"; A1:C4; 3; TRUE)

Αναζητά το γράμμα "Ρ" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 3 που βρίσκεται στην ίδια στήλη. Επειδή δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία για το γράμμα "Ρ", χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη τιμή της γραμμής 1 που είναι μικρότερη από το "Ρ": η τιμή "Άξονες τροχού" στη στήλη A.

5

=HLOOKUP("Παξιμάδια"; A1:C4; 4)

Αναζητά την τιμή "Παξιμάδια" στη γραμμή 1 και επιστρέφει την τιμή της γραμμής 4 που βρίσκεται στην ίδια στήλη (στήλη C).

11

=HLOOKUP(3; {1;2;3\"α";"β";"γ";"δ";"ε";"ζ"};2;TRUE)

Αναζητά τον αριθμό 3 στη σταθερά πίνακα τριών γραμμών και επιστρέφει την τιμή από τη γραμμή 2 στην ίδια στήλη (στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην τρίτη στήλη). Υπάρχουν τρεις γραμμές τιμών στη σταθερά πίνακα και κάθε γραμμή διαχωρίζεται με ερωτηματικό (;). Επειδή το "γ" υπάρχει στη γραμμή 2 και στην ίδια στήλη ως 3, επιστρέφεται η τιμή "γ".

γ

Συναρτήσεις INDEX και MATCH παραδείγματα

Αυτό το τελευταίο παράδειγμα χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις INDEX και MATCH για να επιστρέψει τον αριθμό τιμολογίου νωρίτερη και την αντίστοιχη ημερομηνία για κάθε μία από τις πέντε πόλεις. Επειδή η ημερομηνία επιστρέφεται ως αριθμό, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση TEXT για να τον μορφοποιήσετε ως ημερομηνία. Η συνάρτηση INDEX χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της συνάρτησης MATCH ως όρισμα. Το συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH χρησιμοποιούνται δύο φορές σε κάθε τύπο – πρώτα, για να λάβετε τον αριθμό τιμολογίου, και, στη συνέχεια, για να επιστρέψετε στην ημερομηνία.

Αντιγράψτε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα και επικολλήστε τον στο κελί A1 σε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel.

Συμβουλή: Πριν επικολλήσετε τα δεδομένα στο Excel, ορίστε τα πλάτη των στηλών για τις στήλες A έως D στα 250 pixel και κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου (κεντρική καρτέλα, ομάδα Στοίχιση ).

Τιμολόγιο

Πόλη

Ημερομηνία τιμολογίου

Παλαιότερο τιμολόγιο κατά πόλη, με ημερομηνία

3115

Αθήνα

7/4/12

="Ατλάντα= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3137

Αθήνα

9/4/12

="Ώστιν= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ατλάντα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ώστιν";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3154

Αθήνα

11/4/12

="Ντάλας= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ντάλας";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Ντάλας";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3191

Ατλάντα

21/4/12

="Νέα Ορλεάνη= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Νέα Ορλεάνη";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Νέα Ορλεάνη";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3293

Αθήνα

25/4/12

="Τάμπα= "&INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Τάμπα";$B$2:$B$33;0);1)& "; Ημερομηνία τιμολογίου: " & TEXT(INDEX($A$2:$C$33;MATCH("Τάμπα";$B$2:$B$33;0);3);"η/μ/εε")

3331

Αθήνα

27/4/12

3350

Αθήνα

28/4/12

3390

Αθήνα

1/5/12

3441

Αθήνα

2/5/12

3517

Ατλάντα

8/5/12

3124

Ώστιν

9/4/12

3155

Ώστιν

11/4/12

3177

Ώστιν

19/4/12

3357

Ώστιν

28/4/12

3492

Ώστιν

6/5/12

3316

Ντάλας

25/4/12

3346

Ντάλας

28/4/12

3372

Ντάλας

1/5/12

3414

Ντάλας

1/5/12

3451

Ντάλας

2/5/12

3467

Ντάλας

2/5/12

3474

Ντάλας

4/5/12

3490

Ντάλας

5/5/12

3503

Ντάλας

8/5/12

3151

Νέα Ορλεάνη

9/4/12

3438

Νέα Ορλεάνη

2/5/12

3471

Νέα Ορλεάνη

4/5/12

3160

Τάμπα

18/4/12

3328

Τάμπα

26/4/12

3368

Τάμπα

29/4/12

3420

Tampa

1/5/12

3501

Τάμπα

6/5/12

Δείτε επίσης

Κάρτα γρήγορης αναφοράς: συνοπτική παρουσίαση της VLOOKUP

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (υλικό αναφοράς)

Χρήση του ορίσματος σε συνάρτηση VLOOKUP

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×