Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης του Office 365

Ακολουθεί η διαδικασία για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου στο Office 365.

Βήμα 1: Εκτέλεση αναζήτησης σε αρχεία καταγραφής ελέγχου

Βήμα 2: Προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Βήμα 3: Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Βήμα 4: Εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε αρχείο

Ανατρέξτε στην ενότητα Πριν ξεκινήσετε για να μάθετε σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Βήμα 1: Εκτέλεση αναζήτησης σε αρχεία καταγραφής ελέγχου

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία https://protection.office.com.

  Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας (και όχι μια κανονική περίοδο λειτουργίας) για να μεταβείτε στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365, επειδή με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρησιμοποιηθούν τα διαπιστευτήρια με τα οποία είστε συνδεδεμένοι. Για να ανοίξετε μια περίοδο λειτουργίας Περιήγησης InPrivate στον Internet Explorer ή τον Microsoft Edge, απλώς πατήστε CTRL+SHIFT+P. Για να ανοίξετε μια ιδιωτική περίοδο λειτουργίας περιήγησης στον Google Chrome (που ονομάζεται παράθυρο ανώνυμης περιήγησης), πατήστε CTRL+SHIFT+N.

 2. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και έρευνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου.

  Εμφανίζεται η σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου.

  Ρυθμίστε τις παραμέτρους των κριτηρίων αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" για να εκτελεστεί η αναφορά

  Σημείωση: Θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την καταγραφή ελέγχου για να μπορέσετε να εκτελέσετε μια αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου. Εάν εμφανίζεται η σύνδεση Έναρξη καταγραφής δραστηριότητας χρήστη και διαχειριστή, κάντε κλικ σε αυτή για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο. Εάν δεν βλέπετε αυτή τη σύνδεση, ο έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί ήδη για τον οργανισμό σας.

 4. Ρυθμίστε τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

  1. Δραστηριότητες   Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να εμφανίσετε τις δραστηριότητες που μπορείτε να αναζητήσετε. Οι δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών είναι οργανωμένες σε ομάδες σχετικών δραστηριοτήτων. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της ομάδας δραστηριοτήτων για να επιλέξετε όλες τις δραστηριότητες στην ομάδα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε μια επιλεγμένη δραστηριότητα για να καταργήσετε την επιλογή. Αφού εκτελέσετε την αναζήτηση, εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής ελέγχου για τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για όλες τις δραστηριότητες που έχουν εκτελεστεί από τον επιλεγμένο χρήστη ή την ομάδα χρηστών.

   Περισσότερες από 100 δραστηριότητες χρήστη και διαχειριστή καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ελεγχόμενες δραστηριότητες στο θέμα αυτού του άρθρου για να δείτε μια λίστα με τις περιγραφές κάθε δραστηριότητας σε κάθε μία από τις διαφορετικές υπηρεσίες του Office 365.

  2. Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης    Οι τελευταίες επτά ημέρες είναι επιλεγμένες από προεπιλογή. Επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών και ωρών για να εμφανίσετε τα συμβάντα που προέκυψαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται σε μορφή Συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC). Το μέγιστο εύρος ημερομηνιών που μπορείτε να καθορίσετε είναι 90 ημέρες. Εάν το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών είναι μεγαλύτερο από 90 ημέρες, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

   Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιήσετε το μέγιστο εύρος ημερομηνιών των 90 ημερών, επιλέξτε την τρέχουσα ώρα για την Ημερομηνία έναρξης. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα που σας ενημερώνει ότι η ημερομηνία έναρξης είναι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο κατά τις τελευταίες 90 ημέρες, το μέγιστο εύρος ημερομηνιών δεν μπορεί να ξεκινά πριν από την ημερομηνία που ενεργοποιήθηκε ο έλεγχος.

  3. Χρήστες  Κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες για τους οποίους θα εμφανιστούν αποτελέσματα αναζήτησης. Οι καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής ελέγχου για την επιλεγμένη δραστηριότητα που εκτελέστηκε από τους χρήστες που επιλέγετε σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται στη λίστα των αποτελεσμάτων. Αφήστε κενό αυτό το πλαίσιο για να επιστραφούν οι καταχωρήσεις για όλους τους χρήστες (και τους λογαριασμούς υπηρεσίας) στον οργανισμό σας.

  4. Αρχείο ή φάκελος   Πληκτρολογήστε ένα μέρος ή ολόκληρο το όνομα ενός αρχείου ή φακέλου για να αναζητήσετε δραστηριότητα που σχετίζεται με το αρχείο ή τον φάκελο που περιέχει την καθορισμένη λέξη-κλειδί. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη διεύθυνση URL ενός αρχείου ή φακέλου. Εάν χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση URL, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε ολόκληρη τη διαδρομή URL ή, εάν απλώς πληκτρολογήσετε ένα τμήμα της URL, μην συμπεριλάβετε ειδικούς χαρακτήρες ή κενά διαστήματα.

   Αφήστε κενό αυτό το πλαίσιο για να επιστραφούν οι καταχωρήσεις για όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον οργανισμό σας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εκτελέσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησής σας.

  Τα αποτελέσματα της αναζήτησης φορτώνονται και μετά από μερικά λεπτά εμφανίζονται στην περιοχή Αποτελέσματα. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, εμφανίζεται ο αριθμός των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν. Σημειώστε ότι θα εμφανιστούν έως 5.000 συμβάντα στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα, σε ομάδες των 150 συμβάντων. Εάν περισσότερα από 5.000 συμβάντα πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα 5.000 συμβάντα.

  Ο αριθμός των αποτελεσμάτων εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση

Επιστροφή στην αρχή

Συμβουλές για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου

 • Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα αναζητήσετε, κάνοντας κλικ στο όνομα της δραστηριότητας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλες τις δραστηριότητες σε μια ομάδα (όπως Δραστηριότητες αρχείων και φακέλων), κάνοντας κλικ στο όνομα της ομάδας. Εάν έχει επιλεγεί μια δραστηριότητα, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτή για να ακυρώσετε την επιλογή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης για να εμφανίσετε τις δραστηριότητες που περιέχουν τη λέξη-κλειδί που πληκτρολογείτε.

  Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας δραστηριοτήτων, για να επιλέξετε όλες τις δραστηριότητες
 • Πρέπει να επιλέξετε Εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες στη λίστα Δραστηριότητες για να εμφανίσετε συμβάντα από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange. Τα συμβάντα από αυτό το αρχείο καταγραφής ελέγχου εμφανίζουν ένα όνομα cmdlet (για παράδειγμα, Set-Mailbox) στη στήλη Δραστηριότητα στα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην καρτέλα Ελεγχόμενες δραστηριότητες σε αυτό το θέμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητες διαχειριστών του Exchange.

  Παρομοίως, υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες ελέγχου που δεν διαθέτουν αντίστοιχο στοιχείο στη λίστα Δραστηριότητες. Εάν γνωρίζετε το όνομα της λειτουργίας για αυτές τις δραστηριότητες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλες τις δραστηριότητες και, στη συνέχεια, να φιλτράρετε τα αποτελέσματα, πληκτρολογώντας το όνομα της λειτουργίας στο πλαίσιο για τη στήλη Δραστηριότητα. Ανατρέξτε στο Βήμα 3 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή για να καταργήσετε τα τρέχοντα κριτήρια αναζήτησης. Το εύρος ημερομηνιών επανέρχεται στην προεπιλογή των τελευταίων επτά ημερών. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποεπιλογή όλων για εμφάνιση των αποτελεσμάτων από όλες τις δραστηριότητες για να ακυρώσετε όλες τις επιλεγμένες δραστηριότητες.

 • Εάν βρεθούν 5.000 αποτελέσματα, μπορείτε πιθανότατα να συμπεράνετε ότι υπάρχουν περισσότερα από 5.000 συμβάντα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Μπορείτε είτε να περιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης και να εκτελέσετε ξανά την αναζήτηση για να επιστραφούν λιγότερα αποτελέσματα ή μπορείτε να κάνετε εξαγωγή όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέγοντας Εξαγωγή αποτελεσμάτων > Λήψη όλων των αποτελεσμάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 2: Προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου εμφανίζονται στην περιοχή Αποτελέσματα στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έως 5.000 (πιο πρόσφατα) συμβάντα εμφανίζονται σε ομάδες των 150 συμβάντων. Για να εμφανίσετε περισσότερα συμβάντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα ή μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Shift+End για να εμφανίσετε τα επόμενα 150 συμβάντα.

Τα αποτελέσματα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε συμβάν που επιστρέφεται από την αναζήτηση.

 • Ημερομηνία    Η ημερομηνία και ώρα (σε μορφή UTC) που παρουσιάστηκε το συμβάν.

 • Διεύθυνση IP    Η διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε όταν καταγράφηκε η δραστηριότητα. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται σε μορφή διεύθυνσης IPv4 ή IPv6.

 • Χρήστης    Ο χρήστης (ή ο λογαριασμός υπηρεσίας) που εκτέλεσε την ενέργεια που ενεργοποίησε το συμβάν.

 • Δραστηριότητα   Η δραστηριότητα που εκτελέστηκε από το χρήστη. Αυτή η τιμή αντιστοιχεί στις δραστηριότητες που επιλέξατε στην αναπτυσσόμενη λίστα Δραστηριότητες. Για ένα συμβάν από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange, η τιμή σε αυτή τη στήλη είναι ένα cmdlet του Exchange.

 • Στοιχείο    Το αντικείμενο που δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης δραστηριότητας. Για παράδειγμα, το αρχείο που προβλήθηκε ή τροποποιήθηκε ή ο λογαριασμός χρήστη που ενημερώθηκε. Δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες μια τιμή σε αυτή τη στήλη.

 • Λεπτομέρεια   Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με μια δραστηριότητα. Και εδώ, δεν έχουν όλες οι δραστηριότητες μια τιμή.

Συμβουλή: Κάντε κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης στην περιοχή Αποτελέσματα για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα από το Α προς το Ω ή από το Ω προς το Α. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα Ημερομηνία για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα από τα παλιότερα προς τα νεότερα ή από τα νεότερα προς τα παλιότερα.

Προβολή των λεπτομερειών για ένα συγκεκριμένο συμβάν

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συμβάν κάνοντας κλικ στην εγγραφή του συμβάντος στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Εμφανίζεται μια σελίδα Λεπτομέρειες που περιέχει τις λεπτομερείς ιδιότητες από την εγγραφή του συμβάντος. Οι ιδιότητες που εμφανίζονται εξαρτώνται από την υπηρεσία του Office 365 στην οποία προκύπτει το συμβάν. Για να εμφανίσετε αυτές τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες. Για περιγραφές, ανατρέξτε στο θέμα Λεπτομερείς ιδιότητες στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" για να προβάλετε τις λεπτομερείς ιδιότητες της εγγραφής συμβάντος του αρχείου καταγραφής ελέγχου

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 3: Φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Εκτός από την ταξινόμηση, μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου. Αυτή είναι μια εξαιρετική δυνατότητα που μπορεί να σας βοηθήσει να φιλτράρετε γρήγορα τα αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο χρήστη ή μια δραστηριότητα. Αρχικά δημιουργείτε μια ευρεία αναζήτηση και, στη συνέχεια, φιλτράρετε γρήγορα τα αποτελέσματα για να δείτε συγκεκριμένα συμβάντα. Στη συνέχεια, μπορείτε να περιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης και να εκτελέσετε ξανά την αναζήτηση ώστε να επιστραφεί ένα μικρότερο, πιο συνοπτικό σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα:

 1. Εκτελέστε μια αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου.

 2. Όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων.

  Εμφανίζονται πλαίσια λέξεων-κλειδιών κάτω από κάθε επικεφαλίδα στήλης.

 3. Κάντε κλικ σε ένα από τα πλαίσια κάτω από μια επικεφαλίδα στήλης και πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση, ανάλογα με τη στήλη με βάση την οποία θέλετε να φιλτράρετε. Τα αποτελέσματα θα προσαρμοστούν ξανά δυναμικά ώστε να εμφανίσουν τα συμβάντα που ταιριάζουν με το φίλτρο.

  Πληκτρολογήστε μια λέξη στο φίλτρο για να εμφανίσετε τα συμβάντα που ταιριάζουν με το φίλτρο
 4. Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο X στο πλαίσιο φίλτρου ή απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη φιλτραρίσματος.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε συμβάντα από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange, πληκτρολογήστε μια (παύλα) στο πλαίσιο φίλτρου Δραστηριότητα. Αυτό θα εμφανίσει τα ονόματα των cmdlet, τα οποία εμφανίζονται στη στήλη Δραστηριότητα για τα συμβάντα ελέγχου διαχειριστών του Exchange. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομήσετε τα ονόματα των cmdlet με αλφαβητική σειρά.

Επιστροφή στην αρχή

Βήμα 4: Εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης σε αρχείο

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV) στον τοπικό υπολογιστή σας. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το αρχείο στο Microsoft Excel και να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες όπως η αναζήτηση, η ταξινόμηση, το φιλτράρισμα και η διαίρεση μίας στήλης (η οποία περιέχει κελιά πολλαπλών τιμών) σε πολλές στήλες.

 1. Εκτελέστε μια αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου και, στη συνέχεια, αναθεωρήστε τα κριτήρια αναζήτησης μέχρι να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αποτελεσμάτων και ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Αποθήκευση των αποτελεσμάτων φόρτωσης    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εξαγάγετε μόνο τις καταχωρήσεις που εμφανίζονται στην περιοχή Αποτελέσματα στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου. Το αρχείο CSV που λαμβάνεται περιλαμβάνει τις ίδιες στήλες (και δεδομένα) που εμφανίζονται στη σελίδα (Ημερομηνία, Χρήστης, Δραστηριότητα, Στοιχείο και Λεπτομέρειες). Μια πρόσθετη στήλη (με το όνομα Περισσότερα) περιλαμβάνεται στο αρχείο CSV, η οποία περιέχει περισσότερες πληροφορίες από την καταχώρηση του αρχείου καταγραφής ελέγχου. Επειδή πραγματοποιείτε εξαγωγή των ίδιων αποτελεσμάτων που έχουν φορτωθεί (και μπορούν να προβληθούν) στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου εξάγονται το πολύ 5.000 καταχωρήσεις.

  • Λήψη όλων των αποτελεσμάτων    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εξαγάγετε όλες τις καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Για μεγάλο σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να κάνετε λήψη όλων των καταχωρήσεων από το αρχείο καταγραφής ελέγχου, πέρα από τα 5.000 αποτελέσματα που μπορούν να εμφανιστούν στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου. Αυτή η επιλογή θα κάνει λήψη των ανεπεξέργαστων δεδομένων από το αρχείο καταγραφής ελέγχου σε ένα αρχείο CSV και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες από την καταχώρηση του αρχείου καταγραφής ελέγχου σε μια στήλη με το όνομα Δεδομένα ελέγχου. Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη λήψη του αρχείου, εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εξαγωγής, επειδή το αρχείο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που λαμβάνεται εάν ενεργοποιήσετε την άλλη επιλογή.

   Σημαντικό: Μπορείτε να κάνετε λήψη έως 50.000 καταχωρήσεων το πολύ σε ένα αρχείο CSV από μία αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου. Εάν γίνει λήψη 50.000 καταχωρήσεων, μπορείτε πιθανότατα να συμπεράνετε ότι υπάρχουν περισσότερα από 50.000 συμβάντα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. Για να εξαγάγετε περισσότερα από αυτό το όριο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα εύρος ημερομηνιών για να μειώσετε τον αριθμό των καταχωρήσεων αρχείου καταγραφής ελέγχου. Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε πολλές αναζητήσεις με μικρότερα εύρη ημερομηνιών για να εξαγάγετε περισσότερες από 50.000 καταχωρήσεις.

 3. Αφού ενεργοποιήσετε μια επιλογή εξαγωγής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο κάτω μέρος του παραθύρου που σας ζητά να ανοίξετε το αρχείο CSV, να το αποθηκεύσετε στο φάκελο "Στοιχεία λήψης" ή να το αποθηκεύσετε σε ένα συγκεκριμένο φάκελο.

Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου

 • Με την επιλογή Λήψη όλων των αποτελεσμάτων, κάνετε λήψη των ανεπεξέργαστων δεδομένων από το αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 σε ένα αρχείο CSV. Αυτό το αρχείο περιέχει διαφορετικά ονόματα στηλών (Ημερομηνία δημιουργίας, Αναγνωριστικά χρηστών, Λειτουργία, Δεδομένα ελέγχου) από το αρχείο που λαμβάνεται εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αποθήκευση των αποτελεσμάτων φόρτωσης. Οι τιμές στα δύο διαφορετικά αρχεία CSV για την ίδια δραστηριότητα επίσης μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα στη στήλη Ενέργεια στο αρχείο CSV μπορεί να έχει διαφορετική τιμή από τη "φιλική προς τον χρήστη" έκδοση που εμφανίζεται στη στήλη Δραστηριότητα στη σελίδα Αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου, για παράδειγμα, Σύνδεση γραμματοκιβωτίου έναντι Συνδέθηκε χρήστης σε γραμματοκιβώτιο.

 • Εάν κάνετε λήψη όλων των αποτελεσμάτων, το αρχείο CSV περιέχει μια στήλη με το όνομα Δεδομένα ελέγχου, η οποία περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με κάθε συμβάν. Όπως προαναφέρθηκε, αυτή η στήλη περιέχει μια ιδιότητα πολλαπλών τιμών για πολλές ιδιότητες από την εγγραφή αρχείου καταγραφής ελέγχου. Κάθε ένα από τα ζεύγη property:value σε αυτή την ιδιότητα πολλαπλών τιμών διαχωρίζεται με κόμμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power Query στο Excel για να διαιρέσετε αυτή τη στήλη σε πολλές στήλες, έτσι ώστε κάθε ιδιότητα να έχει τη δική της στήλη. Αυτό θα σας επιτρέψει να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ιδιότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαίρεση στήλης με οριοθέτη" στο θέμα Διαίρεση στήλης κειμένου (Power Query).

  Αφού διαιρέσετε τη στήλη Δεδομένα ελέγχου, μπορείτε να φιλτράρετε με βάση τη στήλη Λειτουργίες για να εμφανίσετε τις λεπτομερείς ιδιότητες για έναν συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας.

 • Υπάρχει όριο 3.060 χαρακτήρων για τα δεδομένα που εμφανίζονται στο πεδίο Δεδομένα ελέγχου για μια εγγραφή ελέγχου. Εάν γίνει υπέρβαση του ορίου 3.060 χαρακτήρων, τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο περικόπτονται.

 • Όταν κάνετε λήψη όλων των αποτελεσμάτων από ένα ερώτημα αναζήτησης που περιέχει συμβάντα από διαφορετικές υπηρεσίες του Office 365, η στήλη Δεδομένα ελέγχου στο αρχείο CSV περιέχει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία εκτελέστηκε η ενέργεια. Για παράδειγμα, οι καταχωρήσεις από αρχεία καταγραφής ελέγχου του Exchange και του Azure AD περιλαμβάνουν μια ιδιότητα με το όνομα ResultStatus η οποία υποδεικνύει εάν η ενέργεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι. Αυτή η ιδιότητα δεν συμπεριλαμβάνεται για συμβάντα στο SharePoint. Παρόμοια, τα συμβάντα του SharePoint έχουν μια ιδιότητα που προσδιορίζει τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας για δραστηριότητες που σχετίζονται με αρχεία και φακέλους. Για να περιορίσετε αυτή τη συμπεριφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές αναζητήσεις για να εξαγάγετε τα αποτελέσματα για δραστηριότητες από μία μόνο υπηρεσία.

  Για μια περιγραφή των ιδιοτήτων που αναφέρονται στη στήλη Δεδομένα ελέγχου στο αρχείο CSV όταν κάνετε λήψη όλων των αποτελεσμάτων και την υπηρεσία για την οποία ισχύει κάθε μία, ανατρέξτε στο θέμα Λεπτομερείς ιδιότητες στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Επιστροφή στην αρχή

Φροντίστε να διαβάσετε τα ακόλουθα στοιχεία, πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

 • Για να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε (εσείς ή κάποιος άλλος διαχειριστής) την καταγραφή ελέγχου. Για να την ενεργοποιήσετε, απλώς κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής δραστηριότητας χρηστών και διαχειριστών στη σελίδα Αναζήτηση σε αρχεία καταγραφής ελέγχου στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. (Εάν δεν βλέπετε αυτή τη σύνδεση, ο έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί ήδη για τον οργανισμό σας.) Μετά την ενεργοποίησή του, εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το αρχείο καταγραφής ελέγχου προετοιμάζεται και ότι μπορείτε να εκτελέσετε μια αναζήτηση σε περίπου δύο ώρες μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Αυτό χρειάζεται να το κάνετε μόνο μία φορά.

  Σημείωση: Είμαστε στη διαδικασία της ενεργοποίησης του ελέγχου από προεπιλογή. Μέχρι τότε, μπορείτε να τον ενεργοποιείτε όπως περιγράφεται παραπάνω.

 • Θα πρέπει να σας έχει εκχωρηθεί ο ρόλος "Μόνο προβολή αρχείων καταγραφής ελέγχου" ή "Αρχεία καταγραφής ελέγχου" στο Exchange Online για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Από προεπιλογή, αυτοί οι ρόλοι εκχωρούνται στις ομάδες ρόλων "Διαχείριση συμμόρφωσης" και "Διαχείριση οργανισμού" στη σελίδα Δικαιώματα στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange. Για να δώσετε σε έναν χρήστη τη δυνατότητα να κάνει αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής του Office 365 με το ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα ρόλων στο Exchange Online, να προσθέσετε το ρόλο "Μόνο προβολή αρχείων καταγραφής ελέγχου" ή το ρόλο "Αρχεία καταγραφής ελέγχου" και, στη συνέχεια, να προσθέσετε το χρήστη ως μέλος της νέας ομάδας ρόλων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ομάδων ρόλων στο Exchange Online.

  Σημαντικό: Εάν εκχωρήσετε σε έναν χρήστη το ρόλο "Μόνο προβολή αρχείων καταγραφής ελέγχου" ή το ρόλο "Αρχεία καταγραφής ελέγχου" στη σελίδα Δικαιώματα στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας, δεν θα είναι σε θέση να κάνει αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Πρέπει να εκχωρήσετε τα δικαιώματα στο Exchange Online. Αυτό συμβαίνει επειδή το υποκείμενο cmdlet που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου είναι ένα cmdlet του Exchange Online.

 • Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αναζήτηση αρχείου καταγραφής ελέγχου του Office 365 για τον οργανισμό σας, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή στο απομακρυσμένο PowerShell που είναι συνδεδεμένο με τον οργανισμό Exchange Online σας.

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $false

  Για να ενεργοποιήσετε ξανά την αναζήτηση ελέγχου, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή στο Exchange Online PowerShell:

  Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση αναζήτησης αρχείου καταγραφής ελέγχου στο Office 365.

 • Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το υποκείμενο cmdlet που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου είναι ένα cmdlet του Exchange Online, το οποίο είναι Search-UnifiedAuditLog. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το cmdlet για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 αντί να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. Πρέπει να εκτελέσετε αυτό το cmdlet στο απομακρυσμένο PowerShell που είναι συνδεδεμένο με τον οργανισμό Exchange Online σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Search-UnifiedAuditLog.

 • Εάν θέλετε να κάνετε λήψη δεδομένων από το αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 μέσω προγραμματισμού, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το API δραστηριότητας διαχείρισης του Office 365 αντί να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών του PowerShell. Το API δραστηριότητας διαχείρισης του Office 365 είναι μια υπηρεσία web REST που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάπτυξη λύσεων παρακολούθησης των λειτουργιών, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης για τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναφορά του API δραστηριότητας διαχείρισης του Office 365.

 • Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 για δραστηριότητες που έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες 90 ημέρες.

 • Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά ή έως και 24 ώρες μετά την εμφάνιση ενός συμβάντος για να εμφανιστεί η αντίστοιχη καταχώρηση του αρχείου καταγραφής ελέγχου στα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το χρόνο που χρειάζεται για τις διάφορες υπηρεσίες στο Office 365.

  Υπηρεσία του Office 365

  30 λεπτά

  24 ώρες

  Azure Active Directory (συμβάντα διαχείρισης)

  Σημάδι επιλογής

  Azure Active Directory (συμβάντα σύνδεσης χρήστη)

  Σημάδι επιλογής

  Exchange Online

  Σημάδι επιλογής

  Microsoft Teams

  Σημάδι επιλογής

  Power BI

  Σημάδι επιλογής

  Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας

  Σημάδι επιλογής

  SharePoint Online και OneDrive για επιχειρήσεις

  Σημάδι επιλογής

  Sway

  Σημάδι επιλογής

  Yammer

  Σημάδι επιλογής

 • Το Azure Active Directory (Azure AD) είναι η υπηρεσία καταλόγου για το Office 365. Το ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου περιέχει τις δραστηριότητες χρηστών, ομάδων, εφαρμογών, τομέα και καταλόγου που εκτελέστηκαν στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή στην πύλη διαχείρισης του Azure. Για μια πλήρη λίστα των συμβάντων του Azure AD, ανατρέξτε στο θέμα Συμβάντα αναφοράς ελέγχου του Azure Active Directory.

 • Τα αρχεία καταγραφής ελέγχου του Exchange Online αποτελούνται από δύο τύπους συμβάντων: Συμβάντα διαχείρισης του Exchange (ενέργειες που εκτελούνται από τους διαχειριστές) και συμβάντα γραμματοκιβωτίου (ενέργειες που εκτελούνται από τους χρήστες σε γραμματοκιβώτια). Σημειώστε ότι ο έλεγχος γραμματοκιβωτίου δεν είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε για κάθε γραμματοκιβώτιο χρήστη, για να μπορεί να γίνεται αναζήτηση συμβάντων γραμματοκιβωτίου στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο γραμματοκιβωτίου και τις ενέργειες ελέγχου γραμματοκιβωτίου που καταγράφονται, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ελέγχου γραμματοκιβωτίου στο Office 365.

 • Η καταγραφή δεδομένων ελέγχου για το Power BI δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να αναζητήσετε δραστηριότητες του Power BI στο αρχείο καταγραφής του Office 365, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο στην πύλη διαχείρισης του Power BI. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος του Power BI.

Επιστροφή στην αρχή

Οι πίνακες αυτής της ενότητας περιγράφουν τις δραστηριότητες που ελέγχονται στο Office 365. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα συμβάντα κάνοντας αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου για οδηγίες βήμα προς βήμα.

Οι πίνακες αυτοί ομαδοποιούν σχετικές δραστηριότητες ή τις δραστηριότητες από μια συγκεκριμένη υπηρεσία του Office 365. Οι πίνακες περιλαμβάνουν το φιλικό όνομα που εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Δραστηριότητες και το όνομα της αντίστοιχης λειτουργίας που εμφανίζεται στην περιοχή λεπτομερών πληροφοριών μιας εγγραφής ελέγχου και στο αρχείο CSV κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για περιγραφές των λεπτομερών πληροφοριών, ανατρέξτε στο θέμα Λεπτομερείς ιδιότητες στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω συνδέσεις για να μεταβείτε σε έναν συγκεκριμένο πίνακα.

Δραστηριότητες αρχείου και σελίδας

Δραστηριότητες φακέλου

Δραστηριότητες κοινής χρήσης και αίτησης πρόσβασης

Δραστηριότητες συγχρονισμού

Δραστηριότητες διαχείρισης τοποθεσίας

Δραστηριότητες γραμματοκιβωτίου Exchange

Δραστηριότητες του sway

Δραστηριότητες διαχείρισης χρηστών

Δραστηριότητες διαχείρισης ομάδων του Azure AD

Δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών

Δραστηριότητες διαχείρισης ρόλων

Δραστηριότητες διαχείρισης καταλόγου

Δραστηριότητες eDiscovery

Δραστηριότητες του Power BI

Δραστηριότητες του Microsoft Teams

Δραστηριότητες του Yammer

Microsoft Stream

Δραστηριότητες διαχείρισης του Exchange

Δραστηριότητες αρχείου και σελίδας

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις δραστηριότητες αρχείου και σελίδας στο SharePoint Online και στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Έγινε πρόσβαση στο αρχείο

FileAccessed

Ο χρήστης ή ο λογαριασμός συστήματος αποκτά πρόσβαση σε ένα αρχείο.

(κανένα)

FileAccessedExtended

Αυτό σχετίζεται με τη δραστηριότητα "Έγινε πρόσβαση στο αρχείο" (FileAccessed). Ένα συμβάν FileAccessedExtended καταγράφεται όταν το ίδιο άτομο πραγματοποιεί συνεχώς πρόσβαση σε ένα αρχείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (έως 3 ώρες). Ο σκοπός της καταγραφής συμβάντων FileAccessedExtended είναι η μείωση του αριθμού των συμβάντων FileAccessed που καταγράφονται όταν γίνεται συνεχώς πρόσβαση σε ένα αρχείο. Αυτό σας βοηθά να μειώσετε το θόρυβο πολλαπλών εγγραφών FileAccessed για κάτι που αποτελεί ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα χρήστη και σας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσετε στο αρχικό (και σημαντικότερο) συμβάν FileAccessed.

Έγινε μεταβίβαση ελέγχου αρχείου

FileCheckedIn

Ο χρήστης μεταβιβάζει τον έλεγχο ενός εγγράφου του οποίου είχε αναλάβει τον έλεγχο από μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Έγινε ανάληψη ελέγχου αρχείου

FileCheckedOut

Ο χρήστης αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός εγγράφου που βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ανάληψη ελέγχου και να κάνουν αλλαγές σε έγγραφα που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με αυτούς.

Αντιγράφηκε αρχείο

FileCopied

Ο χρήστης αντιγράφει ένα έγγραφο από μια τοποθεσία. Το αρχείο που αντιγράφηκε μπορεί να αποθηκευτεί σε άλλο φάκελο στην τοποθεσία.

Διαγράφηκε αρχείο

FileDeleted

Ο χρήστης διαγράφει ένα έγγραφο από μια τοποθεσία.

Διαγράφηκε αρχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης

FileDeletedFirstStageRecycleBin

Ο χρήστης διαγράφει ένα αρχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας.

Διαγράφηκε αρχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου

FileDeletedSecondStageRecycleBin

Ο χρήστης διαγράφει ένα αρχείο από τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου μιας τοποθεσίας.

Εντοπίστηκε λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στο αρχείο

FileMalwareDetected

Ο μηχανισμός προστασίας από ιούς του SharePoint εντοπίζει λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας σε ένα αρχείο.

Απορρίφθηκε ανάληψη ελέγχου αρχείου

FileCheckOutDiscarded

Ο χρήστης απορρίπτει (ή αναιρεί) την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που έγιναν στο αρχείο μετά την ανάληψη ελέγχου απορρίπτονται και δεν αποθηκεύονται στην έκδοση του εγγράφου στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Αρχείο λήψης

FileDownloaded

Ο χρήστης κάνει λήψη ενός εγγράφου από μια τοποθεσία.

Τροποποιήθηκε αρχείο

FileModified

Ο χρήστης ή ο λογαριασμός συστήματος τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις ιδιότητες ενός εγγράφου που βρίσκεται σε μια τοποθεσία.

(κανένα)

FileModifiedExtended

Αυτό σχετίζεται με τη δραστηριότητα "Τροποποιήθηκε αρχείο" (FileModified). Ένα συμβάν FileModifiedExtended καταγράφεται όταν το ίδιο άτομο τροποποιεί συνεχώς ένα αρχείο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (έως 3 ώρες). Ο σκοπός της καταγραφής συμβάντων FileModifiedExtended είναι η μείωση του αριθμού των συμβάντων FileModified που καταγράφονται όταν γίνεται συνεχώς τροποποίηση ενός αρχείου. Αυτό σας βοηθά να μειώσετε το θόρυβο πολλαπλών εγγραφών FileModified για κάτι που αποτελεί ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα χρήστη και σας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσετε στο αρχικό (και σημαντικότερο) συμβάν FileModified.

Μετακινήθηκε αρχείο

FileMoved

Ο χρήστης μετακινεί ένα έγγραφο από την τρέχουσα θέση του σε μια τοποθεσία σε μια νέα θέση.

Έγινε ανακύκλωση όλων των δευτερευουσών εκδόσεων του αρχείου

FileVersionsAllMinorsRecycled

Ο χρήστης διαγράφει όλες τις δευτερεύουσες εκδόσεις από το ιστορικό εκδόσεων ενός αρχείου. Οι διαγραμμένες εκδόσεις μετακινούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης της τοποθεσίας.

Ανακυκλώθηκαν όλες οι εκδόσεις του αρχείου

FileVersionsAllRecycled

Ο χρήστης διαγράφει όλες τις εκδόσεις από το ιστορικό εκδόσεων ενός αρχείου. Οι διαγραμμένες εκδόσεις μετακινούνται στον Κάδο Ανακύκλωσης της τοποθεσίας.

Ανακυκλώθηκε έκδοση αρχείου

FileVersionRecycled

Ο χρήστης διαγράφει μια έκδοση από το ιστορικό εκδόσεων ενός αρχείου. Η διαγραμμένη έκδοση μετακινείται στον Κάδο Ανακύκλωσης της τοποθεσίας.

Μετονομάστηκε αρχείο

FileRenamed

Ο χρήστης μετονομάζει ένα έγγραφο σε μια τοποθεσία.

Έγινε επαναφορά αρχείου

FileRestored

Ο χρήστης επαναφέρει ένα έγγραφο από τον κάδο ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας.

Έγινε αποστολή αρχείου

FileUploaded

Ο χρήστης κάνει αποστολή ενός εγγράφου σε ένα φάκελο σε μια τοποθεσία.

Προβλήθηκε σελίδα

PageViewed

Ο χρήστης προβάλλει μια σελίδα σε μια τοποθεσία. Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η χρήση ενός προγράμματος περιήγησης Web για την προβολή αρχείων που βρίσκονται μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

(κανένα)

PageViewedExtended

Αυτό σχετίζεται με τη δραστηριότητα "Προβλήθηκε σελίδα" (PageViewed). Ένα συμβάν PageViewedExtended καταγράφεται όταν το ίδιο άτομο προβάλλει συνεχώς μια ιστοσελίδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (έως 3 ώρες). Ο σκοπός της καταγραφής συμβάντων PageViewedExtended είναι η μείωση του αριθμού των συμβάντων PageViewed που καταγράφονται όταν γίνεται συνεχώς προβολή μιας σελίδας. Αυτό σας βοηθά να μειώσετε τον θόρυβο πολλαπλών εγγραφών PageViewed για κάτι που αποτελεί ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα χρήστη και σας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσετε στο αρχικό (και σημαντικότερο) συμβάν PageViewed.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες φακέλου

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις δραστηριότητες φακέλου στο SharePoint Online και στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Αντιγράφτηκε φάκελος

FolderCopied

Ο χρήστης αντιγράφει ένα φάκελο από μια τοποθεσία σε μια άλλη θέση στο SharePoint ή στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Δημιουργήθηκε φάκελος

FolderCreated

Ο χρήστης δημιουργεί ένα φάκελο σε μια τοποθεσία.

Διαγράφηκε φάκελος

FolderDeleted

Ο χρήστης διαγράφει ένα φάκελο από μια τοποθεσία.

Διαγράφηκε φάκελος από τον Κάδο Ανακύκλωσης

FolderDeletedFirstStageRecycleBin

Ο χρήστης διαγράφει ένα φάκελο από τον Κάδο Ανακύκλωσης σε μια τοποθεσία.

Διαγράφηκε φάκελος από τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου

FolderDeletedSecondStageRecycleBin

Ο χρήστης διαγράφει ένα φάκελο από τον Κάδο Ανακύκλωσης δεύτερου σταδίου σε μια τοποθεσία.

Τροποποιήθηκε φάκελος

FolderModified

Ο χρήστης τροποποιεί ένα φάκελο σε μια τοποθεσία. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αλλαγή των μετα-δεδομένων φακέλου, όπως η αλλαγή ετικετών και ιδιοτήτων.

Μετακινήθηκε φάκελος

FolderMoved

Ο χρήστης μετακινεί ένα φάκελο σε διαφορετική θέση σε μια τοποθεσία.

Μετονομάστηκε φάκελος

FolderRenamed

Ο χρήστης μετονομάζει ένα φάκελο σε μια τοποθεσία.

Έγινε επαναφορά φακέλου

FolderRestored

Ο χρήστης επαναφέρει έναν διαγραμμένο φάκελο από τον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες κοινής χρήσης και αίτησης πρόσβασης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις δραστηριότητες κοινής χρήσης και αίτησης πρόσβασης χρηστών στο SharePoint Online και στο OneDrive για επιχειρήσεις. Για τα συμβάντα κοινής χρήσης, η στήλη Λεπτομέρεια στην περιοχή Αποτελέσματα προσδιορίζει το όνομα του χρήστη ή της ομάδας με τα οποία τέθηκε σε κοινή χρήση το στοιχείο και εάν αυτός ο χρήστης ή η ομάδα είναι μέλος ή επισκέπτης στον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ελέγχου κοινής χρήσης στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Σημείωση: Οι χρήστες μπορεί να είναι είτε μέλη είτε επισκέπτες με βάση την ιδιότητα UserType του αντικειμένου χρήστη. Τα μέλη είναι συνήθως υπάλληλοι ενώ οι επισκέπτες είναι συνήθως εξωτερικοί συνεργάτες του οργανισμού. Όταν ο χρήστης αποδέχεται μια πρόσκληση κοινής χρήσης (και δεν είναι ήδη μέλος του οργανισμού), δημιουργείται ένας λογαριασμός επισκέπτη για λογαριασμό του στον κατάλογο του οργανισμού. Μόλις ο χρήστης-επισκέπτης διαθέτει έναν λογαριασμό στον κατάλογό σας, είναι δυνατή η απευθείας κοινή χρήση πόρων με αυτόν (χωρίς να απαιτείται πρόσκληση).

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Έγινε αποδοχή αίτησης πρόσβασης

AccessRequestAccepted

Μια αίτηση πρόσβασης σε μια τοποθεσία, φάκελο ή έγγραφο έγινε αποδεκτή και δόθηκε πρόσβαση στον αιτούντα χρήστη.

Έγινε αποδοχή πρόσκλησης κοινής χρήσης

SharingInvitationAccepted

Ο χρήστης (μέλος ή επισκέπτης) αποδέχτηκε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και του δόθηκε πρόσβαση σε έναν πόρο. Αυτό το συμβάν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη που προσκλήθηκε και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για την αποδοχή της πρόσκλησης (ενδέχεται να διαφέρουν). Αυτή η δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται από ένα δεύτερο συμβάν που περιγράφει πώς δόθηκε πρόσβαση για τον πόρο στο χρήστη, για παράδειγμα, με την προσθήκη του χρήστη σε μια ομάδα που έχει πρόσβαση στον πόρο.

Προστέθηκε επίπεδο δικαιωμάτων σε συλλογή τοποθεσιών

PermissionLevelAdded

Προστέθηκε ένα επίπεδο δικαιωμάτων σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Προσθήκη χρήστη στην ασφαλή σύνδεση

AddedToSecureLink

Ένας χρήστης προστέθηκε στη λίστα των οντοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την ασφαλή σύνδεση κοινής χρήσης.

Έγινε αποκλεισμός πρόσκλησης κοινής χρήσης

SharingInvitationBlocked

Μια πρόσκληση για κοινή χρήση που στάλθηκε από έναν χρήστη στην εταιρεία σας έχει αποκλειστεί εξαιτίας μιας εξωτερικής πολιτικής κοινής χρήσης, η οποία είτε επιτρέπει είτε αρνείται την εξωτερική κοινή χρήση, με βάση τον τομέα του χρήστη-στόχου. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσκληση για κοινή χρήση αποκλείστηκε επειδή:

 • Ο τομέας του χρήστη-στόχου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιτρεπόμενων τομέων.

  Ή

 • Ο τομέας του χρήστη-στόχου περιλαμβάνεται στη λίστα των αποκλεισμένων τομέων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή ή τον αποκλεισμό της εξωτερικής κοινής χρήσης με βάση τους τομείς, ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμός κοινής χρήσης τομέων στο SharePoint Online και το OneDrive για επιχειρήσεις.

Ρήξη μεταβίβασης επιπέδου δικαιωμάτων

PermissionLevelsInheritanceBroken

Κάποιο στοιχείο άλλαξε, με αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζονται πλέον επίπεδα δικαιωμάτων από το γονικό του στοιχείο.

Ρήξη μεταβίβασης κοινής χρήσης

SharingInheritanceBroken

Κάποιο στοιχείο άλλαξε, με αποτέλεσμα να μην μεταβιβάζονται πλέον δικαιώματα κοινής χρήσης από το γονικό του στοιχείο.

Δημιουργήθηκε εταιρική σύνδεση με δυνατότητα κοινής χρήσης

CompanyLinkCreated

Ο χρήστης δημιούργησε μια εταιρική σύνδεση προς έναν πόρο. Οι εταιρικές συνδέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τα μέλη του οργανισμού σας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες.

Δημιουργήθηκε αίτηση πρόσβασης

AccessRequestCreated

Ο χρήστης ζήτησε πρόσβαση σε μια τοποθεσία, φάκελο ή έγγραφο στο οποίο δεν έχει δικαιώματα πρόσβασης.

Δημιουργήθηκε ανώνυμη σύνδεση

AnonymousLinkCreated

Ο χρήστης δημιούργησε μια ανώνυμη σύνδεση προς έναν πόρο. Όλα τα άτομα με αυτήν τη σύνδεση μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον πόρο χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν σε έλεγχο ταυτότητας.

Δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης

SecureLinkCreated

Δημιουργήθηκε μια ασφαλής σύνδεση κοινής χρήσης σε αυτό το στοιχείο.

Δημιουργήθηκε πρόσκληση κοινής χρήσης

SharingInvitationCreated

Ο χρήστης έθεσε σε κοινή χρήση έναν πόρο στο SharePoint Online ή στο OneDrive για επιχειρήσεις με έναν χρήστη που δεν ανήκει στον κατάλογο του οργανισμού σας.

Διαγραφή ασφαλούς σύνδεσης

SecureLinkDeleted

Μια ασφαλής σύνδεση κοινής χρήσης διαγράφηκε.

Η αίτηση πρόσβασης απορρίφθηκε

AccessRequestDenied

Μια αίτηση πρόσβασης σε μια τοποθεσία, φάκελο ή έγγραφο απορρίφθηκε.

Τροποποιήθηκε επίπεδο δικαιωμάτων σε συλλογή τοποθεσιών

PermissionLevelModified

Ένα επίπεδο δικαιωμάτων τροποποιήθηκε σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Καταργήθηκε μια εταιρική σύνδεση με δυνατότητα κοινής χρήσης

CompanyLinkRemoved

Ο χρήστης κατάργησε μια εταιρική σύνδεση προς έναν πόρο. Η σύνδεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον για πρόσβαση στον πόρο.

Καταργήθηκε μια ανώνυμη σύνδεση

AnonymousLinkRemoved

Ο χρήστης κατάργησε μια ανώνυμη σύνδεση προς έναν πόρο. Η σύνδεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον για πρόσβαση στον πόρο.

Καταργήθηκε επίπεδο δικαιωμάτων από συλλογή τοποθεσιών

PermissionLevelRemoved

Ένα επίπεδο δικαιωμάτων καταργήθηκε από μια συλλογή τοποθεσιών.

Αποκατάσταση μεταβίβασης κοινής χρήσης

SharingInheritanceReset

Πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή, με αποτέλεσμα να μεταβιβάζονται σε ένα στοιχείο τα δικαιώματα κοινής χρήσης από το γονικό του στοιχείο.

Κοινόχρηστο αρχείο, φάκελος ή τοποθεσία

SharingSet

Ο χρήστης (μέλος ή επισκέπτης) έθεσε σε κοινή χρήση ένα αρχείο, φάκελο ή τοποθεσία στο SharePoint ή στο OneDrive για επιχειρήσεις με έναν χρήστη από τον κατάλογο του οργανισμού σας. Η τιμή στη στήλη Λεπτομέρεια για αυτή τη δραστηριότητα προσδιορίζει το όνομα του χρήστη με τον οποίο τέθηκε σε κοινή χρήση ο πόρος και εάν αυτός ο χρήστης είναι μέλος ή επισκέπτης. Αυτή η δραστηριότητα συχνά συνοδεύεται από ένα δεύτερο συμβάν που περιγράφει πώς δόθηκε πρόσβαση για τον πόρο στο χρήστη, όπως για παράδειγμα, με την προσθήκη του χρήστη σε μια ομάδα που έχει πρόσβαση στον πόρο.

Ενημέρωση αίτησης πρόσβασης

AccessRequestUpdated

Ενημερώθηκε μια αίτηση πρόσβασης σε ένα στοιχείο.

Ενημερώθηκε μια ανώνυμη σύνδεση

AnonymousLinkUpdated

Ο χρήστης ενημέρωσε μια ανώνυμη σύνδεση προς έναν πόρο. Το ενημερωμένο πεδίο περιλαμβάνεται στην ιδιότητα EventData κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ενημέρωση πρόσκλησης κοινής χρήσης

SharingInvitationUpdated

Μια εξωτερική πρόσκληση για κοινή χρήση ενημερώθηκε.

Χρησιμοποιήθηκε μια ανώνυμη σύνδεση

AnonymousLinkUsed

Ένας ανώνυμος χρήστης απέκτησε πρόσβαση σε έναν πόρο με τη χρήση μιας ανώνυμης σύνδεσης. Η ταυτότητα του χρήστη μπορεί να είναι άγνωστη, αλλά μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες λεπτομέρειες όπως η διεύθυνση IP του χρήστη.

Καταργήθηκε η κοινή χρήση αρχείου, φακέλου ή τοποθεσίας

SharingRevoked

Ο χρήστης (μέλος ή επισκέπτης) κατάργησε την κοινή χρήση ενός αρχείου, φακέλου ή τοποθεσίας που είχε προηγουμένως θέσει σε κοινή χρήση με κάποιον άλλο χρήστη.

Χρησιμοποιήθηκε μια εταιρική σύνδεση με δυνατότητα κοινής χρήσης

CompanyLinkUsed

Ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση σε έναν πόρο χρησιμοποιώντας μια εταιρική σύνδεση.

Χρήση ασφαλούς σύνδεσης

SecureLinkUsed

Ένας χρήστης χρησιμοποίησε μια ασφαλή σύνδεση.

Προσθήκη χρήστη στην ασφαλή σύνδεση

AddedToSecureLink

Ένας χρήστης προστέθηκε στη λίστα των οντοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούν μια ασφαλή σύνδεση κοινής χρήσης.

Κατάργηση χρήστη από την ασφαλή σύνδεση

RemovedFromSecureLink

Ένας χρήστης καταργήθηκε από τη λίστα των οντοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούν μια ασφαλή σύνδεση κοινής χρήσης.

Έγινε ανάκληση πρόσκλησης κοινής χρήσης

SharingInvitationRevoked

Ο χρήστης ανακάλεσε μια πρόσκληση κοινής χρήσης σε έναν πόρο.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες συγχρονισμού

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει δραστηριότητες συγχρονισμού αρχείων στο SharePoint Online και στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Επιτράπηκε ο συγχρονισμός αρχείων στον υπολογιστή

ManagedSyncClientAllowed

Ο χρήστης δημιούργησε με επιτυχία μια σχέση συγχρονισμού με μια τοποθεσία. Η σχέση συγχρονισμού είναι επιτυχής, επειδή ο υπολογιστής του χρήστη είναι μέλος ενός τομέα που έχει προστεθεί στη λίστα τομέων (που ονομάζεται λίστα ασφαλών παραληπτών) που μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες εγγράφων στον οργανισμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση cmdlet του Windows PowerShell για την ενεργοποίηση του συγχρονισμού του OneDrive για τομείς που βρίσκονται στη λίστα ασφαλών παραληπτών.

Αποκλείστηκε υπολογιστής από το συγχρονισμό αρχείων

UnmanagedSyncClientBlocked

Ο χρήστης προσπάθησε να δημιουργήσει μια σχέση συγχρονισμού με μια τοποθεσία από έναν υπολογιστή που δεν είναι μέλος του τομέα του οργανισμού σας ή είναι μέλος ενός τομέα που δεν έχει προστεθεί στη λίστα τομέων (που ονομάζεται λίστα ασφαλών παραληπτών) που μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες εγγράφων στον οργανισμό σας. Η σχέση συγχρονισμού δεν επιτρέπεται και ο υπολογιστής του χρήστη αποκλείεται από το συγχρονισμό, τη λήψη ή την αποστολή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση cmdlet του Windows PowerShell για την ενεργοποίηση του συγχρονισμού του OneDrive για τομείς που βρίσκονται στη λίστα ασφαλών παραληπτών.

Έγινε λήψη αρχείων στον υπολογιστή

FileSyncDownloadedFull

Ο χρήστης δημιούργησε μια σχέση συγχρονισμού και πραγματοποίησε επιτυχή λήψη αρχείων για πρώτη φορά στον υπολογιστή του από μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Έγινε λήψη αλλαγών αρχείου στον υπολογιστή

FileSyncDownloadedPartial

Ο χρήστης πραγματοποίησε επιτυχή λήψη αλλαγών σε αρχεία από μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτή η δραστηριότητα υποδεικνύει ότι τυχόν αλλαγές που έγιναν σε αρχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων έχουν ληφθεί στον υπολογιστή του χρήστη. Πραγματοποιήθηκε λήψη μόνο των αλλαγών, επειδή η βιβλιοθήκη εγγράφων είχε προηγουμένως ληφθεί από το χρήστη (όπως υποδεικνύεται από τη δραστηριότητα Έγινε λήψη αρχείων στον υπολογιστή).

Έγινε αποστολή αρχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων

FileSyncUploadedFull

Ο χρήστης δημιούργησε μια σχέση συγχρονισμού και πραγματοποίησε επιτυχή αποστολή αρχείων για πρώτη φορά από τον υπολογιστή του σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Έγινε αποστολή αλλαγών αρχείου σε βιβλιοθήκη εγγράφων

FileSyncUploadedPartial

Ο χρήστης πραγματοποίησε επιτυχή αποστολή αλλαγών σε αρχεία σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτό το συμβάν υποδεικνύει ότι τυχόν αλλαγές που έγιναν στην τοπική έκδοση ενός αρχείου από μια βιβλιοθήκη εγγράφων στάλθηκαν με επιτυχία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Πραγματοποιήθηκε αποστολή μόνο των αλλαγών, επειδή τα συγκεκριμένα αρχεία είχαν προηγουμένως αποσταλεί από το χρήστη (όπως υποδεικνύεται από τη δραστηριότητα Έγινε αποστολή αρχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων).

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης τοποθεσίας

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα συμβάντα που προκύπτουν από εργασίες διαχείρισης τοποθεσίας στο SharePoint Online.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε παράγοντας χρήστη εξαίρεσης

ExemptUserAgentSet

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής πρόσθεσε έναν παράγοντα χρήστη στη λίστα των παραγόντων χρήστη εξαίρεσης στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Προστέθηκε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών

SiteCollectionAdminAdded

Ο διαχειριστής ή κάτοχος συλλογής τοποθεσιών πρόσθεσε ένα άτομο ως διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών για μια τοποθεσία. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου για τη συλλογή τοποθεσιών και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Προστέθηκε χρήστης ή ομάδα σε ομάδα του SharePoint

AddedToGroup

Ο χρήστης πρόσθεσε ένα μέλος ή επισκέπτη σε μια ομάδα του SharePoint. Αυτό μπορεί να ήταν μια εκούσια ενέργεια ή το αποτέλεσμα μιας άλλης δραστηριότητας, όπως ενός συμβάντος κοινής χρήσης.

Επιτράπηκε στον χρήστη η δημιουργία ομάδων

AllowGroupCreationSet

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας προσθέτει ένα επίπεδο δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία το οποίο επιτρέπει σε έναν χρήστη που του έχει εκχωρηθεί αυτό το δικαίωμα να δημιουργήσει μια ομάδα για αυτή την τοποθεσία.

Ακυρώθηκε η γεωγραφική μετακίνηση τοποθεσίας

SiteGeoMoveCancelled

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής με επιτυχία ακυρώνει μια μετακίνηση τοποθεσίας του SharePoint ή OneDrive. Χάρη στο Multi-Geo capability, ένας οργανισμός Office 365 μπορεί να επεκταθεί σε κέντρα δεδομένων του Office 365 πολλαπλών γεωγραφικών τοποθεσιών, τα οποία ονομάζονται γεωγραφικές τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Multi-Geo Capabilities στο OneDrive και το SharePoint Online στο Office 365.

Άλλαξε μια πολιτική κοινής χρήσης

SharingPolicyChanged

Ένας διαχειριστής του SharePoint άλλαξε μια πολιτική κοινής χρήσης του SharePoint, χρησιμοποιώντας την πύλη διαχείρισης του Office 365, την πύλη διαχείρισης του SharePoint ή το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις της πολιτικής κοινής χρήσης στον οργανισμό σας θα καταγράφεται. Η πολιτική που άλλαξε προσδιορίζεται στο πεδίο ModifiedProperties, στην εγγραφή με τις λεπτομερείς ιδιότητες του συμβάντος.

Άλλαξε η πολιτική πρόσβασης συσκευών

DeviceAccessPolicyChanged

Ένα διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής άλλαξε την πολιτική για τις συσκευές χωρίς διαχείριση της εταιρείας σας. Αυτή η πολιτική ελέγχει την πρόσβαση στο SharePoint, το OneDrive και το Office 365 από συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία σας. Η ρύθμιση παραμέτρων σε αυτή την πολιτική απαιτεί μια συνδρομή Φορητότητας + Ασφαλείας για μεγάλες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος της πρόσβασης από συσκευές χωρίς διαχείριση.

Τροποποιήθηκαν παράγοντες χρήστη εξαίρεσης

CustomizeExemptUsers

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής προσάρμοσε τη λίστα των παραγόντων χρήστη εξαίρεσης στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Μπορείτε να καθορίσετε τους παράγοντες χρήστη που θα εξαιρούνται από τη λήψη μιας ολόκληρης ιστοσελίδας για δημιουργία ευρετηρίου. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας παράγοντας χρήστη που έχετε καθορίσει ως εξαίρεση συναντά μια φόρμα του InfoPath, η φόρμα θα επιστρέφεται ως αρχείο XML, αντί για μια ολόκληρη ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία ευρετηρίου για φόρμες του InfoPath γίνεται πιο γρήγορα.

Άλλαξε μια πολιτική πρόσβασης δικτύου

NetworkAccessPolicyChanged

Ένα διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής άλλαξε την πολιτική πρόσβασης βάσει θέσης (ονομάζεται επίσης και όριο αξιόπιστου δικτύου) στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint ή χρησιμοποιώντας το PowerShell του SharePoint Online. Αυτός ο τύπος πολιτικής ελέγχει ποιος έχει πρόσβαση στους πόρους του SharePoint και του OneDrive στην εταιρεία σας, σύμφωνα με τα εύρη τιμών των εξουσιοδοτημένων διευθύνσεων IP που καθορίζετε εσείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος της πρόσβασης στα δεδομένα του SharePoint Online και του OneDrive σύμφωνα με καθορισμένες θέσεις δικτύου.

Ολοκληρώθηκε η γεωγραφική μετακίνηση τοποθεσίας

SiteGeoMoveCompleted

Μια μετακίνηση γεωγραφικής τοποθεσίας που είχε προγραμματιστεί από κάποιον καθολικό διαχειριστή στην εταιρεία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Χάρη στο Multi-Geo capability, ένας οργανισμός Office 365 μπορεί να επεκταθεί σε κέντρα δεδομένων του Office 365 πολλαπλών γεωγραφικών τοποθεσιών, τα οποία ονομάζονται γεωγραφικές τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Multi-Geo Capabilities στο OneDrive και το SharePoint Online στο Office 365.

Δημιουργήθηκε ομάδα

GroupAdded

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας δημιουργεί μια ομάδα για μια τοποθεσία ή εκτελεί μια εργασία που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ομάδας. Για παράδειγμα, την πρώτη φορά που ένας χρήστης δημιουργεί μια σύνδεση για να κάνει κοινή χρήση ενός αρχείου, μια ομάδα συστήματος προστίθεται στην τοποθεσία OneDrive για επιχειρήσεις του χρήστη. Αυτό το συμβάν μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας μιας σύνδεσης με δικαιώματα επεξεργασίας για ένα κοινόχρηστο αρχείο από έναν χρήστη.

Δημιουργήθηκε σύνδεση αποστολής σε

SendToConnectionAdded

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής δημιούργησε μια νέα σύνδεση "Αποστολή σε" στη σελίδα "Διαχείριση εγγραφών" στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Οι συνδέσεις "Αποστολή σε" καθορίζουν τις ρυθμίσεις για ένα αποθετήριο εγγράφων ή κέντρο εγγραφών. Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση "Αποστολή σε", ένας χρήστης με δικαιώματα "Οργάνωση περιεχομένου" μπορεί να υποβάλλει έγγραφα στην καθορισμένη θέση.

Δημιουργήθηκε συλλογή τοποθεσιών

SiteCollectionCreated

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής δημιουργεί μια νέα συλλογή τοποθεσιών στον οργανισμό του SharePoint Online ή ένας χρήστης προμηθεύει την τοποθεσία του OneDrive για επιχειρήσεις που διαθέτει.

Διαγράφηκε ομάδα

GroupRemoved

Ο χρήστης διαγράφει ένα έγγραφο από μια τοποθεσία.

Διαγράφηκε σύνδεση αποστολής σε

SendToConnectionRemoved

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής διέγραψε μια σύνδεση "Αποστολή σε" στη σελίδα "Διαχείριση εγγραφών" στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Διαγράφηκε τοποθεσία

SiteDeleted

Ο διαχειριστής μιας τοποθεσίας τη διέγραψε.

Ενεργοποιήθηκε η προεπισκόπηση εγγράφου

PreviewModeEnabledSet

Ο διαχειριστής τοποθεσίας ενεργοποιεί την προεπισκόπηση εγγράφου για μια τοποθεσία.

Ενεργοποιήθηκε ροή εργασιών παλαιού τύπου

LegacyWorkflowEnabledSet

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας προσθέτει τον τύπο περιεχομένου "Εργασία ροής εργασιών του SharePoint 2013" για την τοποθεσία. Οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν επίσης να ενεργοποιούν ροές εργασιών για ολόκληρο τον οργανισμό στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Ενεργοποιήθηκε το Office κατ' απαίτηση

OfficeOnDemandSet

Ο διαχειριστής τοποθεσίας ενεργοποίησε το Office κατ ' απαίτηση, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση υπολογιστή των εφαρμογών του Office. Το Office κατ' απαίτηση ενεργοποιείται στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint και απαιτεί μια συνδρομή του Office 365 που περιλαμβάνει τις πλήρεις, εγκατεστημένες εφαρμογές του Office.

Ενεργοποιήθηκαν τροφοδοσίες RSS

NewsFeedEnabledSet

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας ενεργοποίησε τροφοδοσίες RSS για μια τοποθεσία. Οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν να ενεργοποιούν τροφοδοσίες RSS για ολόκληρο τον οργανισμό στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Τροποποίηση ρύθμισης αιτήματος πρόσβασης

WebRequestAccessModified

Τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις αίτησης πρόσβασης σε μια τοποθεσία.

Τροποποίηση ρύθμισης κοινής χρήσης από τα μέλη

WebMembersCanShareModified

Η ρύθμιση Members Can Share τροποποιήθηκε σε μια τοποθεσία.

Τροποποιήθηκαν δικαιώματα τοποθεσίας

SitePermissionsModified

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας (ή ο λογαριασμός συστήματος) αλλάζει το επίπεδο δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα σε μια τοποθεσία. Αυτή η δραστηριότητα καταγράφεται επίσης εάν όλα τα δικαιώματα καταργηθούν από μια ομάδα.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία έχει καταργηθεί στο SharePoint Online. Για να βρείτε σχετικά συμβάντα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δικαιώματα όπως Προστέθηκε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, Προστέθηκε χρήστης ή ομάδα σε ομάδα του SharePoint, Επιτράπηκε η δημιουργία ομάδων σε χρήστη, Δημιουργήθηκε ομάδα και Διαγράφηκε ομάδα.

Κατάργηση χρήστη ή ομάδας από ομάδα του SharePoint

RemovedFromGroup

Ο χρήστης κατάργησε ένα μέλος ή επισκέπτη από μια ομάδα του SharePoint. Αυτό μπορεί να ήταν μια εκούσια ενέργεια ή το αποτέλεσμα μιας άλλης δραστηριότητας, όπως ενός συμβάντος κατάργησης κοινής χρήσης.

Μετονομάστηκε τοποθεσία

SiteRenamed

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας μετονόμασε μια τοποθεσία.

Ζητήθηκαν δικαιώματα διαχειριστή τοποθεσίας

SiteAdminChangeRequest

Ο χρήστης ζητά να προστεθεί ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για μια συλλογή τοποθεσιών. Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου για τη συλλογή τοποθεσιών και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Προγραμματίστηκε γεωγραφική μετακίνηση τοποθεσίας

SiteGeoMoveScheduled

Ένας διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής προγραμματίζει με επιτυχία μια μετακίνηση τοποθεσίας του SharePoint ή OneDrive. Χάρη στο Multi-Geo capability, ένας οργανισμός Office 365 μπορεί να επεκταθεί σε κέντρα δεδομένων του Office 365 πολλαπλών γεωγραφικών τοποθεσιών, τα οποία ονομάζονται γεωγραφικές τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Multi-Geo Capabilities στο OneDrive και το SharePoint Online στο Office 365.

Ορίστηκε τοποθεσία παροχής φιλοξενίας

HostSiteSet

Ένα διαχειριστής του SharePoint ή ένας καθολικός διαχειριστής αλλάζει την τοποθεσία που είχε οριστεί για τη φιλοξενία προσωπικών τοποθεσιών ή τοποθεσιών του OneDrive για επιχειρήσεις.

Ενημερώθηκε ομάδα

GroupUpdated

Ο διαχειριστής ή κάτοχος τοποθεσίας αλλάζει τις ρυθμίσεις μιας ομάδας για μια τοποθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αλλαγή του ονόματος της ομάδας, ποιος μπορεί να δει ή να επεξεργαστεί την ιδιότητα μέλους της ομάδας και τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων μέλους.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες γραμματοκιβωτίου Exchange

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες που μπορούν να καταγράφονται από την καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου. Οι δραστηριότητες γραμματοκιβωτίου που εκτελούνται από τον κάτοχο του γραμματοκιβωτίου, έναν πληρεξούσιο χρήστη ή έναν διαχειριστή καταγράφονται. Από προεπιλογή, ο έλεγχος γραμματοκιβωτίου στο Office 365 δεν είναι ενεργοποιημένος. Η καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για κάθε γραμματοκιβώτιο για να καταγράφεται η δραστηριότητα του γραμματοκιβωτίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ελέγχου γραμματοκιβωτίου στο Office 365.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκαν δικαιώματα γραμματοκιβωτίου σε πληρεξούσιο

Add-MailboxPermission

Ένας διαχειριστής εκχώρησε το δικαίωμα γραμματοκιβωτίου FullAccess σε έναν χρήστη (ονομάζεται πληρεξούσιος) για το γραμματοκιβώτιο ενός άλλου ατόμου. Το δικαίωμα FullAccess επιτρέπει στον πληρεξούσιο να ανοίγει το γραμματοκιβώτιο του άλλου ατόμου, καθώς και να διαβάζει και να διαχειρίζεται τα περιεχόμενα του γραμματοκιβωτίου.

Τα μηνύματα αντιγράφηκαν σε άλλο φάκελο

Αντιγραφή

Ένα μήνυμα αντιγράφηκε σε άλλο φάκελο.

Δημιουργία στοιχείου γραμματοκιβωτίου

Δημιουργία

Δημιουργήθηκε ένα στοιχείο στον φάκελο Ημερολόγιο, Επαφές, Σημειώσεις ή Εργασίες στο γραμματοκιβώτιο. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη. Σημειώστε ότι η δημιουργία, η αποστολή ή η λήψη ενός μηνύματος δεν ελέγχεται. Επίσης, η δημιουργία ενός φακέλου γραμματοκιβωτίου δεν ελέγχεται.

Τα μηνύματα διαγράφηκαν από το φάκελο "Διαγραμμένα"

SoftDelete

Ένα μήνυμα διαγράφηκε οριστικά ή προσωρινά από το φάκελο "Διαγραμμένα". Αυτά τα στοιχεία μετακινούνται στο φάκελο "Ανακτήσιμα". Τα μηνύματα μετακινούνται επίσης στο φάκελο "Ανακτήσιμα", όταν ο χρήστης τα επιλέξει και πατήσει το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Delete.

Τα μηνύματα μετακινήθηκαν σε άλλο φάκελο

Μετακίνηση

Ένα μήνυμα μετακινήθηκε σε άλλο φάκελο.

Τα μηνύματα μετακινήθηκαν στο φάκελο "Διαγραμμένα"

MoveToDeletedItems

Ένα μήνυμα διαγράφηκε και μετακινήθηκε στο φάκελο "Διαγραμμένα".

Τροποποιημένα δικαιώματα φακέλου

UpdateFolderPermissions

Ένα δικαίωμα φακέλου έχει αλλάξει. Τα δικαιώματα φακέλου ελέγχουν ποιοι χρήστες στον οργανισμό σας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φακέλους του γραμματοκιβωτίου σας και στα μηνύματα στον φάκελο.

Εκκαθαρίστηκαν μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο

HardDelete

Ένα μήνυμα εκκαθαρίστηκε από το φάκελο "Ανακτήσιμα" (διαγράφηκε οριστικά από το γραμματοκιβώτιο).

Καταργήθηκαν δικαιώματα γραμματοκιβωτίου από τον πληρεξούσιο

Remove-MailboxPermission

Ένας διαχειριστής κατάργησε το δικαίωμα FullAccess (που είχε εκχωρηθεί σε έναν πληρεξούσιο) από το γραμματοκιβώτιο ενός ατόμου. Μετά την κατάργηση του δικαιώματος FullAccess, ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να ανοίξει το γραμματοκιβώτιο του άλλου χρήστη ή να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Έγινε αποστολή μηνύματος με τη χρήση δικαιωμάτων αποστολής ως

SendAs

Ένα μήνυμα στάλθηκε με το δικαίωμα "Αποστολή ως". Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος χρήστης έστειλε το μήνυμα αυτό σαν να προερχόταν από τον κάτοχο του γραμματοκιβωτίου.

Έγινε αποστολή μηνύματος με τη χρήση δικαιωμάτων αποστολής εκ μέρους

SendOnBehalf

Ένα μήνυμα στάλθηκε με το δικαίωμα "Αποστολή εκ μέρους". Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος χρήστης έστειλε το μήνυμα εκ μέρους του κατόχου του γραμματοκιβωτίου. Το μήνυμα υποδεικνύει στον παραλήπτη εκ μέρους τίνος στάλθηκε το μήνυμα και ποιος στην πραγματικότητα έστειλε το μήνυμα.

Ενημερώθηκε μήνυμα

Ενημέρωση

Ένα μήνυμα ή οι ιδιότητές του άλλαξαν.

Συνδέθηκε χρήστης σε γραμματοκιβώτιο

MailboxLogin

Ο χρήστης συνδέθηκε στο γραμματοκιβώτιό του.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες του Sway

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών στο Sway. Το Sway είναι μια εφαρμογή του Office 365 που βοηθά τους χρήστες να συγκεντρώνουν, να μορφοποιούν και να μοιράζονται ιδέες, σχόλια και παρουσιάσεις σε ένα διαδραστικό καμβά που βασίζεται στο web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Sway - Βοήθεια για διαχειριστές.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Το επίπεδο κοινής χρήσης του Sway άλλαξε

SwayChangeShareLevel

Ο χρήστης άλλαξε το επίπεδο κοινής χρήσης ενός Sway. Αυτό το συμβάν καταγράφει το χρήστη που άλλαξε το εύρος της κοινής χρήσης που σχετίζεται με ένα Sway, όπως για παράδειγμα, από δημόσια σε εντός του οργανισμού.

Δημιουργήθηκε Sway

SwayCreate

Ο χρήστης δημιούργησε ένα Sway.

Διαγράφηκε Sway

SwayDelete

Ο χρήστης διέγραψε ένα Sway.

Απενεργοποιήθηκε η αναπαραγωγή Sway

SwayDisableDuplication

Ο χρήστης απενεργοποίησε την αναπαραγωγή ενός Sway.

Διπλότυπο Sway

SwayDuplicate

Ο χρήστης δημιούργησε ένα διπλότυπο ενός Sway.

Επεξεργάστηκε Sway

SwayEdit

Ο χρήστης επεξεργάστηκε ένα Sway.

Ενεργοποιήθηκε η αναπαραγωγή Sway

EnableDuplication

Ο χρήστης ενεργοποίησε την αναπαραγωγή ενός Sway. Η δυνατότητα για έναν χρήστη να ενεργοποιήσει την αναπαραγωγή ενός Sway είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Έγινε ανάκληση της κοινής χρήσης Sway

SwayRevokeShare

Ο χρήστης διέκοψε την κοινή χρήση ενός Sway ανακαλώντας την πρόσβαση σε αυτό. Η ανάκληση της πρόσβασης αλλάζει τις συνδέσεις που σχετίζονται με ένα Sway.

Κοινόχρηστο Sway

SwayShare

Ο χρήστης σχεδιάζει να κάνει κοινή χρήση ενός Sway. Αυτό το συμβάν καταγράφει την ενέργεια του χρήστη να κάνει κλικ σε ένα συγκεκριμένο προορισμό κοινής χρήσης μέσα στο μενού κοινής χρήσης του Sway. Το συμβάν δεν υποδεικνύει εάν ο χρήστης ολοκλήρωσε την ενέργεια κοινής χρήσης.

Απενεργοποιήθηκε η εξωτερική κοινή χρήση του Sway

SwayExternalSharingOff

Ο διαχειριστής απενεργοποίησε την εξωτερική κοινή χρήση του Sway για ολόκληρο τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Ενεργοποιήθηκε η εξωτερική κοινή χρήση του Sway

SwayExternalSharingOn

Ο διαχειριστής ενεργοποίησε την εξωτερική κοινή χρήση του Sway για ολόκληρο τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Απενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Sway

SwayServiceOff

Ο διαχειριστής απενεργοποίησε το Sway για ολόκληρο τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Sway

SwayServiceOn

Ο διαχειριστής ενεργοποίησε το Sway για ολόκληρο τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365 (η υπηρεσία Sway είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή).

Έγινε προβολή του Sway

SwayView

Ο χρήστης πρόβαλε ένα Sway.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης χρηστών

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες διαχείρισης χρηστών που καταγράφονται όταν ένας διαχειριστής προσθέτει ή αλλάζει έναν λογαριασμό χρήστη, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή την πύλη διαχείρισης του Azure.

Δραστηριότητα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε χρήστης

Προσθήκη χρήστη

Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός χρήστη του Office 365.

Άλλαξε άδεια χρήσης

Αλλαγή άδειας χρήσης

Η άδεια χρήσης που είχε εκχωρηθεί σε έναν χρήστη άλλαξε. Για να δείτε ποιες άδειες χρήσης άλλαξαν, ανατρέξτε στην αντίστοιχη δραστηριότητα Ενημερώθηκε χρήστης.

Άλλαξε κωδικός πρόσβασης χρήστη

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης χρήστη

Ο διαχειριστής άλλαξε τον κωδικό πρόσβασης για έναν χρήστη.

Διαγράφηκε χρήστης

Διαγραφή χρήστη

Διαγράφηκε ένας λογαριασμός χρήστη του Office 365.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης χρήστη

Ο διαχειριστής έκανε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη.

Ορίστηκε ιδιότητα που υποχρεώνει το χρήστη να αλλάξει κωδικό πρόσβασης

Ορισμός υποχρεωτικής αλλαγής κωδικού πρόσβασης χρήστη

Ο διαχειριστής όρισε την ιδιότητα που επιβάλλει σε έναν χρήστη να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσει είσοδο στο Office 365.

Ορισμός ιδιοτήτων άδειας χρήσης

Ορισμός ιδιοτήτων άδειας χρήσης

Ο διαχειριστής τροποποιεί τις ιδιότητες μιας άδειας χρήσης που έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη.

Ενημερώθηκε χρήστης

Ενημέρωση χρήστη

Ο διαχειριστής αλλάζει μία ή περισσότερες ιδιότητες ενός λογαριασμού χρήστη. Για μια λίστα με τις ιδιότητες χρήστη που μπορούν να ενημερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημέρωση χαρακτηριστικών χρήστη" στο θέμα Συμβάντα αναφοράς ελέγχου του Azure Active Directory.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης ομάδων του Azure AD

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες διαχείρισης ομάδων που καταγράφονται όταν ένας διαχειριστής ή χρήστης προσθέτει ή αλλάζει μια ομάδα του Office 365 ή όταν ένας διαχειριστής δημιουργεί μια ομάδα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή την πύλη διαχείρισης του Azure. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και διαγραφή ομάδων στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε ομάδα

Προσθήκη ομάδας

Δημιουργήθηκε μια ομάδα.

Προστέθηκε μέλος σε ομάδα

Προσθήκη μέλους σε ομάδα

Προστέθηκε ένα μέλος σε μια ομάδα.

Διαγράφηκε ομάδα

Διαγραφή ομάδας

Διαγράφηκε μια ομάδα.

Καταργήθηκε μέλος από ομάδα

Κατάργηση μέλους από ομάδα

Ένα μέλος καταργήθηκε από μια ομάδα.

Ενημερώθηκε ομάδα

Ενημέρωση ομάδας

Μια ιδιότητα μιας ομάδας άλλαξε.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών που καταγράφονται όταν ένας διαχειριστής προσθέτει ή αλλάζει μια εφαρμογή που έχει καταχωρηθεί στο Azure AD. Κάθε εφαρμογή που βασίζεται στο Azure AD για τον έλεγχο ταυτότητας πρέπει να έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε καταχώρηση ανάθεσης

Προσθήκη καταχώρησης ανάθεσης

Ένα δικαίωμα ελέγχου ταυτότητας δημιουργήθηκε/εκχωρήθηκε σε μια εφαρμογή στο Azure AD.

Προστέθηκε κύρια υπηρεσία

Προσθήκη κύριας υπηρεσίας

Μια εφαρμογή καταχωρήθηκε στο Azure AD. Μια εφαρμογή αντιπροσωπεύεται από μια κύρια υπηρεσία στον κατάλογο.

Προστέθηκαν διαπιστευτήρια σε μια κύρια υπηρεσία

Προσθήκη διαπιστευτηρίων κύριας υπηρεσίας

Προστέθηκαν διαπιστευτήρια σε μια κύρια υπηρεσία στο Azure AD. Μια κύρια υπηρεσία αντιπροσωπεύει μια εφαρμογή στον κατάλογο.

Καταργήθηκε καταχώρηση ανάθεσης

Κατάργηση καταχώρησης ανάθεσης

Ένα δικαίωμα ελέγχου ταυτότητας καταργήθηκε από μια εφαρμογή στο Azure AD.

Καταργήθηκε μια κύρια υπηρεσία από τον κατάλογο

Κατάργηση κύριας υπηρεσίας

Μια εφαρμογή διαγράφηκε/καταργήθηκε η καταχώρισή της από το Azure AD. Μια εφαρμογή αντιπροσωπεύεται από μια κύρια υπηρεσία στον κατάλογο.

Καταργήθηκαν διαπιστευτήρια από μια κύρια υπηρεσία

Κατάργηση διαπιστευτηρίων κύριας υπηρεσίας

Καταργήθηκαν διαπιστευτήρια από μια κύρια υπηρεσία στο Azure AD. Μια κύρια υπηρεσία αντιπροσωπεύει μια εφαρμογή στον κατάλογο.

Ορισμός καταχώρησης ανάθεσης

Ορισμός καταχώρησης ανάθεσης

Ένα δικαίωμα ελέγχου ταυτότητας ενημερώθηκε για μια εφαρμογή στο Azure AD.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης ρόλων

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες διαχείρισης ρόλων του Azure AD που καταγράφονται όταν ένας διαχειριστής διαχειρίζεται ρόλους διαχειριστή στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή στην πύλη διαχείρισης του Azure.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε μέλος σε ρόλο

Προσθήκη μέλους ρόλου σε ρόλο

Προστέθηκε ένας χρήστης σε ένα ρόλο διαχειριστή στο Office 365.

Καταργήθηκε ένας χρήστης από ρόλο καταλόγου

Κατάργηση μέλους ρόλου από ρόλο

Καταργήθηκε ένας χρήστης από ένα ρόλο διαχειριστή στο Office 365.

Ορισμός πληροφοριών επαφής εταιρειών

Ορισμός πληροφοριών επαφής εταιρειών

Ενημερώθηκαν οι προτιμήσεις επικοινωνίας εταιρικού επιπέδου για τον οργανισμό του Office 365. Αυτό περιλαμβάνει και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα σχετικά με τη συνδρομή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται από το Office 365, καθώς και για ειδοποιήσεις για τεχνικά θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Office 365.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες διαχείρισης καταλόγου

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα και τον κατάλογο του Azure AD που καταγράφονται όταν ένας διαχειριστής διαχειρίζεται τον οργανισμό Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 ή στην πύλη διαχείρισης του Azure.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε τομέας στην εταιρεία

Προσθήκη τομέα στην εταιρεία

Προστέθηκε ένας τομέας στον οργανισμό του Office 365.

Προστέθηκε ένας συνεργάτης στον κατάλογο

Προσθήκη συνεργάτη στην εταιρεία

Προσθέσατε ένα συνεργάτη (πληρεξούσιο διαχειριστή) στον οργανισμό του Office 365.

Καταργήθηκε τομέας από εταιρεία

Κατάργηση τομέα από εταιρεία

Καταργήθηκε ένας τομέας από τον οργανισμό σας με Office 365.

Καταργήθηκε ένας συνεργάτης από τον κατάλογο

Κατάργηση συνεργάτη από την εταιρεία

Καταργήθηκε ένας συνεργάτη (πληρεξούσιος διαχειριστής) από τον οργανισμό σας με Office 365.

Ορισμός στοιχείων εταιρείας

Ορισμός στοιχείων εταιρείας

Ενημέρωση των στοιχείων της εταιρείας για τον οργανισμό του Office 365. Αυτό περιλαμβάνει και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα σχετικά με τη συνδρομή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται από το Office 365, καθώς και για ειδοποιήσεις για τεχνικά θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Office 365.

Ορισμός έλεγχος ταυτότητας τομέα

Ορισμός έλεγχος ταυτότητας τομέα

Άλλαξε η ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας τομέα για τον οργανισμό σας με Office 365.

Ενημερώθηκαν οι ρυθμίσεις ομοσπονδίας για έναν τομέα

Ορισμός ρυθμίσεων ομοσπονδίας για έναν τομέα

Άλλαξαν οι ρυθμίσεις ομοσπονδίας (εξωτερικής κοινής χρήσης) για τον οργανισμό του Office 365.

Ορίστηκε πολιτική κωδικών πρόσβασης

Ορίστηκε πολιτική κωδικών πρόσβασης

Άλλαξε το μήκος και οι περιορισμοί χαρακτήρων για τους κωδικούς πρόσβασης χρηστών στον οργανισμό σας με Office 365.

Ενεργοποιήθηκε ο συγχρονισμός του Azure AD

Ορισμός της σημαίας DirSyncEnabled στην εταιρεία

Ορίστηκε η ιδιότητα που επιτρέπει δίνει τη δυνατότητα συγχρονισμού Azure AD σε έναν κατάλογο.

Ενημερώθηκε τομέας

Ενημέρωση τομέα

Ενημερώθηκαν οι ρυθμίσεις ενός τομέα στον οργανισμό σας με Office 365.

Επαληθεύτηκε τομέας

Επαλήθευση τομέα

Επαληθεύτηκε ότι ο οργανισμός σας είναι ο κάτοχος του τομέα.

Επαληθεύτηκε τομέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επαλήθευση τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιήθηκε επαλήθευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επαληθευτεί ότι ο οργανισμός σας είναι ο κάτοχος ενός τομέα.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες eDiscovery

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση περιεχομένου και το eDiscovery που εκτελούνται στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης του Office 365 ή εκτελώντας τα αντίστοιχα cmdlet του Windows PowerShell καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Δημιουργία και διαχείριση υποθέσεων eDiscovery

 • Δημιουργία, έναρξη και επεξεργασία αναζητήσεων περιεχομένου

 • Εκτέλεση ενεργειών αναζήτησης περιεχομένου, όπως η προεπισκόπηση, η εξαγωγή και η διαγραφή αποτελεσμάτων αναζήτησης

 • Ρύθμιση παραμέτρων φιλτραρίσματος δικαιωμάτων για αναζήτηση περιεχομένου

 • Διαχείριση του ρόλου διαχειριστή eDiscovery

Για μια λίστα και λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων eDiscovery που καταγράφονται, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση για δραστηριότητες eDiscovery στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Σημείωση: Χρειάζονται έως και 30 λεπτά μέχρι τα συμβάντα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που καταχωρούνται στην περιοχή Δραστηριότητες eDiscovery στην αναπτυσσόμενη λίστα Δραστηριότητες να εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αντίθετα, χρειάζονται έως και 24 ώρες ώστε τα αντίστοιχα συμβάντα από τις δραστηριότητες cmdlet του eDiscovery να εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες του Power BI

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών του Power BI που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365.

Σημαντικό: Η καταγραφή δεδομένων ελέγχου για το Power BI δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να αναζητήσετε δραστηριότητες του Power BI στο αρχείο καταγραφής του Office 365, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο στην πύλη διαχείρισης του Power BI. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος του Power BI.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκαν μέλη ομάδας Power BI

AddGroupMembers

Προστέθηκε ένα μέλος σε χώρο εργασίας ομάδας του Power BI.

Ανάλυση στο σύνολο δεδομένων Power BI

AnalyzedByExternalApplication

Ένα σύνολο δεδομένων αναλύεται από μια εξωτερική εφαρμογή.

Δημιουργήθηκε πίνακας εργαλείων του Power BI

CreateDashboard

Δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας εργαλείων.

Δημιουργήθηκε ομάδα του Power BI

CreateGroup

Δημιουργήθηκε μια ομάδα.

Δημιουργήθηκε εταιρικό πακέτο περιεχομένου του Power BI

CreateOrgApp

Δημιουργήθηκε ένα εταιρικό πακέτο περιεχομένου.

Διαγράφηκε πίνακας εργαλείων του Power BI

DeleteDashboard

Διαγράφηκε ένας πίνακας εργαλείων.

Διαγράφηκε σύνολο δεδομένων του Power BI

DeleteDataset

Διαγράφηκε ένα σύνολο δεδομένων.

Διαγράφηκε αναφορά του Power BI

DeleteReport

Διαγράφηκε μια αναφορά.

Έγινε λήψη αναφοράς του Power BI

DownloadReport

Ένας χρήστης κάνει λήψη μιας αναφοράς του Power BI από την υπηρεσία στον υπολογιστή του.

Έγινε επεξεργασία πίνακα εργαλείων του Power BI

EditDashboard

Μετονομάστηκε ένας πίνακας εργαλείων.

Έγινε εξαγωγή οπτικών δεδομένων αναφοράς του Power BI

ExportReport

Έγινε εξαγωγή δεδομένων από ένα πλακίδιο αναφοράς.

Έγινε εξαγωγή δεδομένων πλακιδίου του Power BI

ExportTile

Έγινε εξαγωγή δεδομένων από ένα πλακίδιο πίνακα εργαλείων.

Εκτυπώθηκε ένας πίνακας εργαλείων του Power BI

PrintDashboard

Εκτυπώθηκε ένας πίνακας εργαλείων.

Εκτυπώθηκε σελίδα αναφοράς του Power BI

PrintReport

Εκτυπώθηκε μια αναφορά.

Δημοσιεύτηκε αναφορά του Power BI στο Web

PublishToWebReport

Δημοσιεύτηκε μια αναφορά στο Web.

Έγινε κοινή χρήση πίνακα εργαλείων του Power BI

ShareDashboard

Έγινε κοινή χρήση ενός πίνακα εργαλείων.

Έγινε εκκίνηση μιας δοκιμαστικής έκδοσης του Power BI

OptInForProTrial

Ένας χρήστης ξεκινά μια δοκιμαστική συνδρομή του Power BI Pro.

Ενημερώθηκαν οι ρυθμίσεις του Power BI για τον οργανισμό

UpdatedAdminFeatureSwitch

Ένας διαχειριστής άλλαξε μια εταιρική ρύθμιση στην πύλη διαχείρισης του Power BI.

Προβλήθηκε πίνακας εργαλείων του Power BI

ViewDashboard

Προβλήθηκε ένας πίνακας εργαλείων.

Προβλήθηκε αναφορά του Power BI

ViewReport

Προβλήθηκε μια αναφορά.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες του Microsoft Teams

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών του Microsoft Teams που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Το Microsoft Teams είναι ένας χώρος εργασίας με επίκεντρο την ομιλία στο Office 365. Συγκεντρώνει συνομιλίες ομάδας, συσκέψεις, αρχεία και σημειώσεις σε μια ενιαία θέση. Για περισσότερες πληροφορίες και συνδέσεις σε θέματα στη Βοήθεια, ανατρέξτε στα θέματα:

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προστέθηκε bot σε ομάδα

BotAddedToTeam

Ένας χρήστης προσθέτει ένα bot σε μια ομάδα.

Προστέθηκε κανάλι

ChannelAdded

Ένας χρήστης προσθέτει ένα κανάλι σε μια ομάδα.

Προστέθηκε γραμμή σύνδεσης

ConnectorAdded

Ένας χρήστης προσθέτει μια γραμμή σύνδεσης σε ένα κανάλι.

Προστέθηκαν μέλη στην ομάδα

MemberAdded

Ο κάτοχος μιας ομάδας προσθέτει μέλη σε μια ομάδα.

Προστέθηκε καρτέλα

TabAdded

Ένας χρήστης προσθέτει μια καρτέλα σε ένα κανάλι.

Άλλαξε ρύθμιση καναλιού

ChannelSettingChanged

Η λειτουργία ChannelSettingChanged καταγράφεται όταν εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες από ένα μέλος ομάδας. Για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες, εμφανίζεται μια περιγραφή της ρύθμισης που έχει αλλάξει (εμφανίζεται σε παρένθεση παρακάτω) στη στήλη Στοιχείο, στα αποτελέσματα αναζήτησης του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

 • Αλλάζει το όνομα ενός καναλιού ομάδας (Όνομα καναλιού).

 • Αλλάζει την περιγραφή ενός καναλιού ομάδας (Περιγραφή καναλιού).

Άλλαξε ρύθμιση οργανισμού

OrganizationSettingChanged

Η λειτουργία OrganizationSettingChanged καταγράφεται όταν εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες από έναν καθολικό διαχειριστή (χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης Office 365). Σημειώστε ότι αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν τις ρυθμίσεις του Microsoft Teams για ολόκληρη τον οργανισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις διαχειριστή για το Microsoft Teams.

Για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες, εμφανίζεται μια περιγραφή της ρύθμισης που έχει αλλάξει (εμφανίζεται σε παρένθεση παρακάτω) στη στήλη Στοιχείο, στα αποτελέσματα αναζήτησης του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Microsoft Teams για τον οργανισμό (Microsoft Teams).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο Microsoft Teams και το Skype για επιχειρήσεις για τον οργανισμό (Διαλειτουργικότητα του Skype για επιχειρήσεις).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προβολή οργανογράμματος στα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Teams (Προβολή οργανογράμματος).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών της ομάδας να προγραμματίσουν ιδιωτικές συσκέψεις (Προγραμματισμός ιδιωτικής σύσκεψης).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών της ομάδας να προγραμματίσουν συσκέψεις καναλιού (Προγραμματισμός σύσκεψης καναλιού).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κλήση βίντεο σε συσκέψεις ομάδας (Βίντεο για συσκέψεις Skype).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κοινή χρήση οθόνης σε συσκέψεις του Microsoft Teams για τον οργανισμό (Κοινή χρήση οθόνης για συσκέψεις Skype).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα να προσθέτετε κινούμενες εικόνες (που ονομάζονται Giphy) σε συνομιλίες ομάδων (Κινούμενες εικόνες).

 • Αλλάζει την αξιολόγηση περιεχομένου για τον οργανισμό (Αξιολόγηση περιεχομένου).

  Η αξιολόγηση περιεχομένου περιορίζει τον τύπο της κινούμενης εικόνας που μπορεί να εμφανιστεί σε συνομιλίες.

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών της ομάδας να προσθέσουν προσαρμόσιμες εικόνες (που ονομάζονται προσαρμοσμένα meme) από το Internet σε συνομιλίες ομάδας (Προσαρμόσιμες εικόνες από το Internet).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών ομάδων να προσθέτουν εικόνες με δυνατότητα επεξεργασίας (που ονομάζονται αυτοκόλλητα) σε συνομιλίες ομάδας (Εικόνες με δυνατότητα επεξεργασίας).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών της ομάδας να χρησιμοποιούν τα bot στις συνομιλίες και τα κανάλια του Microsoft Teams (Bot σε ολόκληρη την εταιρεία).

 • Ενεργοποιεί τα συγκεκριμένα bot για το Microsoft Teams. Αυτό δεν περιλαμβάνει το T-Bot, δηλαδή το bot βοήθειας των ομάδων που είναι διαθέσιμο όταν τα bot είναι ενεργοποιημένα για τον οργανισμό (Μεμονωμένα bot).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των μελών της ομάδας να προσθέτουν επεκτάσεις ή καρτέλες (Επεκτάσεις ή καρτέλες).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τοπική μεταφορά των ιδιόκτητων bot για το Microsoft Teams (Τοπική μεταφορά bot).

 • Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα των χρηστών να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα κανάλι του Microsoft Teams (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καναλιού).

Έγινε αλλαγή του ρόλου των μελών σε μια ομάδα

MemberRoleChanged

Ο κάτοχος μιας ομάδας αλλάζει το ρόλο των μελών σε μια ομάδα. Οι ακόλουθες τιμές υποδεικνύουν τον τύπο ρόλου που έχει εκχωρηθεί στον χρήστη.

1      Δηλώνει τον ρόλο "Κάτοχος".

2      Δηλώνει τον ρόλο "Μέλος".

3      Δηλώνει τον ρόλο "Επισκέπτης".

Η ιδιότητα "Μέλη" περιλαμβάνει επίσης το όνομα του οργανισμού σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέλους.

Άλλαξε ρύθμιση ομάδας

TeamSettingChanged

Η λειτουργία TeamSettingChanged καταγράφεται όταν εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες από έναν κάτοχο ομάδας. Για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες, εμφανίζεται μια περιγραφή της ρύθμισης που έχει αλλάξει (εμφανίζεται σε παρένθεση παρακάτω) στη στήλη Στοιχείο, στα αποτελέσματα αναζήτησης του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

 • Αλλάζει τον τύπο πρόσβασης για μια ομάδα. Οι ομάδες μπορούν να οριστούν ως ιδιωτικές ή δημόσιες (Τύπος πρόσβασης ομάδας).

  Όταν μια ομάδα είναι ιδιωτική (η προεπιλεγμένη ρύθμιση), οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ομάδα μόνο μέσω πρόσκλησης. Όταν μια ομάδα είναι δημόσια, είναι δυνατός ο εντοπισμός της από οποιονδήποτε.

 • Αλλάζει την ταξινόμηση των πληροφοριών μιας ομάδας (Ταξινόμηση ομάδας).

  Για παράδειγμα, τα δεδομένα ομάδας μπορούν να ταξινομηθούν ως υψηλής επιχειρηματικής επίπτωσης, μεσαίας επιχειρηματικής επίπτωσης ή χαμηλής επιχειρηματικής επίπτωσης.

 • Αλλάζει το όνομα μιας ομάδας (Όνομα ομάδας).

 • Αλλάζει την περιγραφή της ομάδας (Περιγραφή ομάδας).

 • Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε οποιεσδήποτε από τις ρυθμίσεις ομάδας. Ένας κάτοχος ομάδας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα-πελάτη του Teams κάνοντας δεξί κλικ σε μια ομάδα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις. Για αυτές τις δραστηριότητες, εμφανίζεται το όνομα της ρύθμισης που έχει αλλάξει στη στήλη Στοιχείο, στα αποτελέσματα αναζήτησης του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

Δημιουργία ομάδας

TeamCreated

Ο χρήστης δημιουργεί μια νέα ομάδα.

Διαγραμμένο καναλιού

ChannelDeleted

Ένας χρήστης διαγράφει ένα κανάλι από μια ομάδα.

Διαγραφή ομάδας

TeamDeleted 

Ένας κάτοχος ομάδας διαγράφει μια ομάδα.

Καταργήθηκε το bot από την ομάδα

BotRemovedFromTeam

Ένας χρήστης καταργεί ένα bot από μια ομάδα.

Καταργήθηκε η γραμμή σύνδεσης

ConnectorRemoved

Ένας χρήστης κατάργησε τη γραμμή σύνδεσης από ένα κανάλι.

Καταργήθηκαν μέλη από την ομάδα

MemberRemoved

Ο κάτοχος μιας ομάδας καταργεί μέλη από μια ομάδα.

Καταργήθηκε η καρτέλα

TabRemoved

Ένας χρήστης κατάργησε μια καρτέλα από ένα κανάλι.

Ενημερώθηκε μια γραμμή σύνδεσης

ConnectorUpdated

Ένας χρήστης τροποποίησε μια γραμμή σύνδεσης σε ένα κανάλι.

Ενημερώθηκε μια καρτέλα

TabUpdated

Ένας χρήστης τροποποίησε μια καρτέλα σε ένα κανάλι.

Συνδέθηκε χρήστης στο Teams

TeamsSessionStarted

Ένας χρήστης πραγματοποιεί είσοδο σε ένα πρόγραμμα-πελάτη του Microsoft Teams.

Επιστροφή στην αρχή

Δραστηριότητες του Yammer

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών του Yammer που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365. Για να επιστραφούν καταχωρήσεις που σχετίζονται με το Yammer από το αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365, πρέπει να επιλέξετε Εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες στη λίστα Δραστηριότητες. Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια περιοχής ημερομηνιών και τη λίστα Χρήστες για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Φιλικό όνομα

Λειτουργία

Περιγραφή

Τροποποιήθηκε πολιτική διατήρησης δεδομένων

SoftDeleteSettingsUpdated

Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής ενημερώνει τη ρύθμιση για την πολιτική διατήρησης δεδομένων δικτύου είτε σε "Οριστική διαγραφή" είτε σε "Προσωρινή διαγραφή". Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.

Άλλαξαν οι ρυθμίσεις παραμέτρων του δικτύου

NetworkConfigurationUpdated

Ο διαχειριστής δικτύου ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής αλλάζει τις ρυθμίσεις παραμέτρων του δικτύου Yammer. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για το χρονικό διάστημα για την εξαγωγή δεδομένων και η ενεργοποίηση των συνομιλιών.

Τροποποιήθηκαν ρυθμίσεις προφίλ δικτύου

ProcessProfileFields

Ο διαχειριστής δικτύου ή ο επαληθευμένος διαχειριστής αλλάζει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στα προφίλ μελών για τους χρήστες του δικτύου.

Τροποποιήθηκε κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικού περιεχομένου

SupervisorAdminToggled

Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Κατάσταση λειτουργίας ιδιωτικού περιεχομένου. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε ένα διαχειριστή να προβάλει δημοσιεύσεις σε ιδιωτικές ομάδες και να προβάλει ιδιωτικά μηνύματα σε μεμονωμένους χρήστες (ή ομάδες χρηστών). Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.

Τροποποιήθηκαν ρυθμίσεις παραμέτρων ασφαλείας

NetworkSecurityConfigurationUpdated

Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής ενημέρωσε τις ρυθμίσεις παραμέτρων ασφαλείας του δικτύου Yammer. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι πολιτικές λήξης κωδικών πρόσβασης και οι περιορισμοί στις διευθύνσεις IP. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.

Δημιουργήθηκε αρχείο

FileCreated

Ο χρήστης απέστειλε ένα αρχείο.

Δημιουργήθηκε ομάδα

GroupCreation

Ο χρήστης δημιούργησε μια νέα ομάδα.

Διαγράφηκε ομάδα

GroupDeletion

Μια ομάδα διαγράφηκε από το Yammer.

Διαγράφηκε μήνυμα

MessageDeleted

Ο χρήστης διέγραψε ένα μήνυμα.

Αρχείο λήψης

FileDownloaded

Ο χρήστης έκανε λήψη ενός αρχείου.

Έγινε εξαγωγή δεδομένων

DataExport

Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής κάνει εξαγωγή δεδομένων δικτύου Yammer. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.

Έγινε κοινή χρήση αρχείου

FileShared

Ο χρήστης έθεσε σε κοινή χρήση ένα αρχείο με κάποιον άλλο χρήστη.

Έγινε αναστολή χρήστη δικτύου

NetworkUserSuspended

Ο διαχειριστής δικτύου ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής έκανε αναστολή (απενεργοποίηση) ενός χρήστη από το Yammer.

Έγινε αναστολή χρήστη

UserSuspension

Έγινε αναστολή (απενεργοποίηση) του λογαριασμού χρήστη.

Ενημερώθηκε περιγραφή αρχείου

FileUpdateDescription

Ο χρήστης άλλαξε την περιγραφή ενός αρχείου.

Ενημερώθηκε όνομα αρχείου

FileUpdateName

Ο χρήστης άλλαξε το όνομα ενός αρχείου.

Προβλήθηκε αρχείο

FileVisited

Ο χρήστης πρόβαλε ένα αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Microsoft Stream

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο αρχείο καταγραφής ελέγχου για δραστηριότητες στο Microsoft Stream. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες βίντεο που πραγματοποιούνται από χρήστες, δραστηριότητες καναλιού ομάδας και δραστηριότητες διαχειριστή, όπως διαχείριση χρηστών, διαχείριση των ρυθμίσεων του οργανισμού και εξαγωγή αναφορών. Για μια περιγραφή αυτών των δραστηριοτήτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Δραστηριότητες που καταγράφονται στο Microsoft Stream" στο θέμα Αρχεία καταγραφής ελέγχου στο Microsoft Stream.

Αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange

Η καταγραφή ελέγχου διαχειριστών του Exchange—που είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο Office 365—καταγράφει ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής ελέγχου του Office 365 όταν ένας διαχειριστής (ή ένας χρήστης στον οποίο έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα διαχείρισης) κάνει μια αλλαγή στον οργανισμό του Exchange Online. Οι αλλαγές που γίνονται με το Κέντρο διαχείρισης του Exchange ή με την εκτέλεση ενός cmdlet στο Windows PowerShell καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή ελέγχου διαχειριστών του Exchange, ανατρέξτε στο θέμα Καταγραφή ελέγχου διαχειριστών.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την αναζήτηση για δραστηριότητες στο αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange:

 • Για να επιστραφούν καταχωρήσεις από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange, πρέπει να επιλέξετε Εμφάνιση αποτελεσμάτων για όλες τις δραστηριότητες στη λίστα Δραστηριότητες. Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια εύρους ημερομηνιών και τη λίστα Χρήστες για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης για cmdlet που εκτελούνται από ένα συγκεκριμένο διαχειριστή του Exchange μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών.

 • Για να εμφανίσετε συμβάντα από το αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστών του Exchange, φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης και πληκτρολογήστε μια (παύλα) στο πλαίσιο φίλτρου Δραστηριότητα. Αυτό θα εμφανίσει τα ονόματα των cmdlet, τα οποία εμφανίζονται στη στήλη Δραστηριότητα για τα συμβάντα ελέγχου διαχειριστών του Exchange. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομήσετε τα ονόματα των cmdlet με αλφαβητική σειρά.

  Πληκτρολογήστε μια παύλα στο πλαίσιο "Δραστηριότητες" για να φιλτράρετε συμβάντα διαχείρισης του Exchange
 • Για πληροφορίες σχετικά με τα cmdlet που εκτελέστηκαν, τις παραμέτρους και τις τιμές παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν και τα αντικείμενα που επηρεάστηκαν, θα πρέπει να εξαγάγετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης και να ενεργοποιήσετε την επιλογή Λήψη όλων των αποτελεσμάτων.

 • Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβάντα στο αρχείο καταγραφής ελέγχου διαχειριστή του Exchange, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Exchange. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή του αρχείου καταγραφής ελέγχου διαχειριστή.

Επιστροφή στην αρχή

Θέλετε να μάθετε εάν ένας χρήστης πρόβαλε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή εκκαθάρισε ένα στοιχείο από το γραμματοκιβώτιό του; Εάν ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365 για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου και να δείτε τη δραστηριότητα χρηστών και διαχειριστών στον οργανισμό Office 365 σας. Γιατί χρειάζεται ένα ενοποιημένο αρχείο καταγραφής ελέγχου; Επειδή μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για τους ακόλουθους τύπους δραστηριότητας χρηστών και διαχειριστών στο Office 365:

 • Δραστηριότητα χρηστών στο SharePoint Online και στο OneDrive για επιχειρήσεις

 • Δραστηριότητα χρηστών στο Exchange Online (καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου Exchange)

  Σημαντικό: Για να καταγράφεται η δραστηριότητα του χρήστη στο Exchange Online, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ελέγχου γραμματοκιβωτίου για κάθε γραμματοκιβώτιο χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ελέγχου γραμματοκιβωτίου στο Office 365.

 • Δραστηριότητα διαχειριστών στο SharePoint Online

 • Δραστηριότητα διαχειριστών στο Azure Active Directory (η υπηρεσία καταλόγου για το Office 365).

 • Δραστηριότητα διαχειριστών στο Exchange Online (καταγραφή ελέγχου διαχειριστών του Exchange)

 • Δραστηριότητα χρηστών και διαχειριστών στο Sway

 • Δραστηριότητα χρηστών και διαχειριστών στο Power BI για Office 365

 • Δραστηριότητα χρηστών και διαχειριστών στο Microsoft Teams

 • Δραστηριότητα χρηστών και διαχειριστών στο Yammer

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×