Αναζήτηση σε σημειώσεις στο OneNote

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του OneNote αντί των παραδοσιακών σημειωματαρίων είναι η δυνατότητα να κάνετε γρήγορη αναζήτηση σε όλες τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει και να ανακτάτε τις σημαντικές σημειώσεις με βάση κριτήρια που καθορίζετε. Αντί να φυλλομετράτε σελίδες ψάχνοντας, μπορείτε γρήγορα να ανακτήσετε ό,τι έχετε σημειώσει. Το OneNote διευκολύνει επίσης την περιήγηση στις πιο πρόσφατες σημειώσεις σας και την αναζήτηση προφορικών λέξεων σε καταγεγραμμένες ηχητικές σημειώσεις.

Αναζήτηση για κείμενο

Για να αναζητήσετε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση σε όλες τις σημειώσεις σας, ακόμη και σε πολλά σημειωματάρια, κάντε τα εξής:

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία των καρτελών ενοτήτων, επιλέξτε το βέλος στα δεξιά του εικονιδίου του μεγεθυντικού φακού και, στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε Όλα τα σημειωματάρια.

  Σημείωση: Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E για να διευρύνετε την αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί ή φράση.

  Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να αναζητήσετε σημειώσεις σε οποιοδήποτε σημείο στο OneNote.

 3. Καθώς πληκτρολογείτε, το OneNote αρχίζει να επιστρέφει αποτελέσματα σελίδων που ταιριάζουν με τη λέξη ή τη φράση αναζήτησης. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης για να ανακτήσετε τη σημείωση στην οποία αντιστοιχεί.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να περιορίσετε το εύρος αναζήτησης, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται δεξιά από το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και, στη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να περιορίσετε την αναζήτησή σας: Εύρεση σε αυτήν τη σελίδα, Αυτήν την ενότητα, Αυτήν την ομάδα ενοτήτων, Αυτό το σημειωματάριο, Όλα τα σημειωματάρια.

 • Για να μετακινηθείτε σε μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων αναζήτησης πιο εύκολα, να προσαρμόσετε το εύρος αναζήτησης ή να ταξινομήσετε την αναζήτηση, μπορείτε να καρφιτσώσετε το παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης. Απλώς πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+O.

Αναζήτηση για λέξεις σε αποσπάσματα ήχου και βίντεο

Το OneNote μπορεί να αναγνωρίζει εκφωνημένες λέξεις σε εγγραφές ήχου και βίντεο, εάν έχετε ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αναζήτησης ήχου. Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, επειδή επιβραδύνει την αναζήτηση.

Για να ενεργοποιήσετε την Αναζήτηση ήχου:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Ήχος και βίντεο.

 2. Στην περιοχή Αναζήτηση ήχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναζήτησης εγγραφών ήχου και βίντεο για λέξεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Οι δυνατότητες αναζήτησης στο Office OneNote 2007 μπορούν να ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό με την εγκατάσταση του στοιχείου "Αναζήτηση στην επιφάνεια εργασίας των Windows" (WDS). Όταν είναι εγκατεστημένο το WDS, η αναζήτηση σημειώσεων στο OneNote είναι σχεδόν άμεση και μπορείτε ακόμη και να αναζητήσετε πληροφορίες σε καταγεγραμμένες ηχητικές σημειώσεις. Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του WDS όταν σας ζητηθεί από το OneNote ή επιλέγοντάς το από τις επιλογές του OneNote. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση άμεσης αναζήτησης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναζήτηση σημειώσεων

Εύρεση πρόσφατων χειρόγραφων σημειώσεων

Περιήγηση σε σημειώσεις που προβλήθηκαν πρόσφατα

Συμβουλές για αναζήτηση σημειώσεων

Αναζήτηση σημειώσεων

Σημείωση: Εάν το σημειωματάριό σας περιέχει ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για σημειώσεις σε αυτές τις ενότητες, θα πρέπει να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για αυτές τις ενότητες πριν να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να βρείτε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Αλλαγή εύρους αναζήτησης δίπλα στο σύμβολο Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναζητήσετε το καθορισμένο κείμενο μόνο στην τρέχουσα ενότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτή την ενότητα.

  • Για να αναζητήσετε το καθορισμένο κείμενο σε όλες τις ανοιχτές ενότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτή την ομάδα ενοτήτων.

  • Για να αναζητήσετε το καθορισμένο κείμενο σε όλες τις ενότητες και τις σελίδες του τρέχοντος σημειωματαρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτό το σημειωματάριο.

  • Για να αναζητήσετε το καθορισμένο κείμενο σε όλες τις ενότητες και τις σελίδες όλων των σημειωματαρίων σας, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα σημειωματάρια.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

  Εάν βρεθούν μία ή περισσότερες εμφανίσεις του κειμένου, ο συνολικός αριθμός των σελίδων εμφανίζεται στην περιοχή της γραμμής εργαλείων.

 4. Για να μετακινηθείτε από μια εμφάνιση του κειμένου σε μια άλλη, κάντε κλικ στα βέλη Προηγούμενη συμφωνία ή Επόμενη συμφωνία.

 5. Για να δείτε τη λίστα των σελίδων που περιέχουν το κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λίστας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω στο παράθυρο εργασιών Λίστα σελίδων:

  • Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει το κείμενο, κάντε κλικ στον τίτλο της σελίδας.

  • Για να ταξινομήσετε τη λίστα σελίδων με διαφορετικό τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα Ταξινόμηση λίστας κατά.

  • Για να αλλάξετε το εύρος της αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα Αναζήτηση.

   Σημείωση: Για να διατηρήσει διαχειρίσιμα τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο παράθυρο εργασιών Λίστα σελίδων, το OneNote εμφανίζει μόνο μία συμφωνία ανά σελίδα. Στη λίστα Αποτελέσματα αναζήτησης σημειώσεων, κάντε κλικ στη σελίδα για να δείτε πρόσθετες εμφανίσεις που μπορεί να έχουν βρεθεί σε αυτήν τη σελίδα.

 6. Για να τερματίσετε την αναζήτηση, κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί Έξοδος από την αναζήτηση και απαλοιφή της επισήμανσης των συμφωνιών.

Σημειώσεις: 

 • Μόλις επιλέξετε το εύρος για μια αναζήτηση, αυτό εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις επόμενες αναζητήσεις σημειώσεων. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Αυτή την ενότητα και κάνετε αναζήτηση στις σημειώσεις σας, αλλά αργότερα θέλετε να αναζητήσετε κείμενο σε όλες τις σημειώσεις σας, θα πρέπει να αλλάξετε το εύρος (για παράδειγμα, σε Όλα τα σημειωματάρια) πριν να ξεκινήσετε την επόμενη αναζήτηση.

 • Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για κείμενο στις σημειώσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε να συμπεριλαμβάνεται η αναζήτηση για προφορικές λέξεις που συμφωνούν σε οποιαδήποτε αρχεία ήχου και βίντεο (.wma και .wmv) που έχετε καταγράψει στο OneNote. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος και βίντεο. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αναζήτησης εγγραφών ήχου και βίντεο για λέξεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εύρεση πρόσφατων χειρόγραφων σημειώσεων

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες ταξινομημένες κατά ημερομηνία.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Λίστα σελίδων, επιλέξτε Ημερομηνία στη λίστα Ταξινόμηση λίστας κατά.

 3. Στη λίστα Αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα σημειωματάρια.

 4. Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη σελίδα, κάντε κλικ στον τίτλο της σελίδας στη λίστα των αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση σε σημειώσεις που προβλήθηκαν πρόσφατα

Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Για να ανοίξετε την τελευταία σελίδα που προβάλατε, κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω Εικόνα κουμπιού .

 • Για να ανοίξετε τη σελίδα που προβάλατε πριν να κάνετε κλικ στην επιλογή Πίσω Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Εμπρός Εικόνα κουμπιού .

 • Για να ανοίξετε μία από τις τελευταίες σελίδες που προβάλατε, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Πίσω Εικόνα κουμπιού ή Εμπρός Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τίτλο της σελίδας που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για αναζήτηση σημειώσεων

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναζήτηση στις σημειώσεις σας, λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

 • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να βρείτε μια ακριβή φράση    Για να αναζητήσετε μια ακριβή φράση, περικλείστε τη φράση σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε "Στέλλα Κωστίδου" και έχετε σημειώσεις που περιλαμβάνουν τα ονόματα "Στέλλα Κωστίδου", "Στ. Κωστίδου" και "Σ. Κωστίδου", το OneNote εντοπίζει μόνο τις σημειώσεις που περιέχουν την ακριβή φράση "Στέλλα Κωστίδου".

 • Χρησιμοποιήστε το "OR" για να βρείτε σελίδες που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε λέξη    Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για σημειώσεις που περιέχουν οποιαδήποτε από κάποιες λέξεις, πληκτρολογήστε OR μεταξύ των λέξεων. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε Στέλλα OR Κωστίδου OR Στ., το OneNote εντοπίζει σημειώσεις που περιέχουν οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις λέξεις.

 • Χρησιμοποιήστε πεζά και κεφαλαία γράμματα χωρίς διάκριση    Με την εξαίρεση των λέξεων AND, OR και NEAR, η αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε Δευτέρα, το OneNote εντοπίζει σημειώσεις που περιέχουν τις λέξεις "δευτέρα" και "Δευτέρα".

 • Χρησιμοποιήστε τη φράση "Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις" ή τη φράση "Η εγγραφή βίντεο ξεκίνησε στις" για να βρείτε σημειώσεις ήχου ή βίντεο    Κατά την καταγραφή σημειώσεων ήχου ή βίντεο, το OneNote εισάγει αυτόματα το κείμενο "Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις" ή "Η εγγραφή βίντεο ξεκίνησε στις" ανάλογα με τον τύπο της εγγραφής. Για να αναζητήσετε σημειώσεις ήχου, πληκτρολογήστε Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις. Για να αναζητήσετε σημειώσεις βίντεο, πληκτρολογήστε Η εγγραφή βίντεο ξεκίνησε στις.

 • Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρώτα γράμματα μιας λέξης για να επεκτείνετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης    Εάν πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα μιας λέξης, το OneNote βρίσκει τις λέξεις που περιέχουν αυτό το τμήμα της λέξης. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε τη λέξη αυτό και έχετε σημειώσεις που περιλαμβάνουν τη λέξη "αυτόματο", το OneNote εντοπίζει σημειώσεις που περιέχουν τόσο τη λέξη "αυτό" όσο και τη λέξη "αυτόματο". Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για την αναζήτηση μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×