Αναδρομολόγηση ή να μετακινήσετε γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σχημάτων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια γραμμή σύνδεσης είναι μια γραμμή που συνδέει δύο σχήματα και να είναι συνδεδεμένοι με τα σχήματα που μπορείτε να επισυνάψετε. Οι τρεις τύποι γραμμών σύνδεσης είναι ευθεία, Γωνιώδης, και καμπύλη. Σημεία σύνδεσης που εμφανίζονται στα άκρα της γραμμής σύνδεσης και σημεία σύνδεσης επιπλέον υποδηλώνονται με κυκλικές κουκίδες όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχήμα. Σημεία σύνδεσης εμφανίζονται ως κόκκινο τελείες στο Microsoft Office Excel 2007 και Microsoft Office PowerPoint 2007 και ως μπλε τελείες στο Microsoft Office Word 2007 και Microsoft Office Outlook 2007. Αυτές οι κουκίδες δείχνουν πού μπορείτε να επισυνάψετε μια γραμμή σύνδεσης σε ένα σχήμα.

Εικόνα αναδρομολόγησης σύνδεσης
Παράδειγμα σχήματα με ένα αναδρομολόγησης σύνδεσης

Παρόλο που οι γραμμές σύνδεσης παραμένουν προσαρτημένες και μετακινήστε με σχήματα, που μπορεί να θέλετε να αναδρομολόγηση αυτόματα ή με μη αυτόματο τρόπο μετακίνηση γραμμών σύνδεσης για να κάνετε πιο απευθείας συνδέσεις και να επικαλύπτουν τα σχήματα.

Αυτόματη Αναδρομολόγηση γραμμής σύνδεσης στα πλησιέστερα σημεία μεταξύ των σχημάτων

 1. Επιλέξτε το συνδεδεμένο σχήμα ή τη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να αναδρομολόγηση.

  Εάν πολλές γραμμές σύνδεσης είναι συνδεδεμένες σε ένα σχήμα, επιλέξτε μόνο τις γραμμές σύνδεσης που θέλετε να αναδρομολόγηση.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδρομολόγηση γραμμών σύνδεσης.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση με μη αυτόματο τρόπο μια γραμμή σύνδεσης

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Το Outlook

Το PowerPoint

Το Word

Excel

Για να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια γραμμή σύνδεσης, απόσπαση ένα από τα άκρα από ένα σχήμα, και, στη συνέχεια, επισύναψη στο τέλος σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο ίδιο σχήμα ή επισύναψή του σε άλλο σχήμα.

 • Κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα άκρο της γραμμής σύνδεσης, σύρετε το άκρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να συνδεθεί σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο σχήμα στο ίδιο ή σε ένα άλλο σχήμα.

   Τα προσαρτημένα σημεία σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως κόκκινοι κύκλοι. Τα μη προσαρτημένα σημεία σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως ανοιχτοί μπλε (σχεδόν διαφανείς) κύκλοι.

  • Για να αποσπάσετε ολόκληρη τη σύνδεση, σύρετε το μέσο.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αποσυνδεθείτε τη γραμμή σύνδεσης, θα διατηρεί το σχήμα και, αυτό μπορεί να είναι επανασυνδεθεί μόνο με μη αυτόματο τρόπο σε σημεία σύνδεσης.

   • Για να αποτρέψετε κλείδωμα αυτόματα στο τέλος της γραμμής σύνδεσης και μετακίνηση όταν μετακινείτε ένα σχήμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε τη λήξη. Μπορείτε να τοποθετήσετε το τέλος σε οποιοδήποτε σημείο στο σχήμα χωρίς να συνδεθείτε στο τέλος του σχήματος, έτσι δεν θα μετακινηθεί το τέλος εάν μετακινήσετε το σχήμα ξανά.

   • Ένα λαβή προσαρμογής είναι μια λαβή σε σχήμα ρόμβου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, αλλά όχι το μέγεθος, τα περισσότερα σχήματα. Εάν η γραμμή σύνδεσης έχει μια κίτρινη λαβή ρύθμισης, σύροντας τη λαβή προσαρμογής αλλάζει το σχήμα της γραμμής σύνδεσης, αλλά δεν αποσπά τη γραμμή σύνδεσης.

   • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή πάχους μιας γραμμής σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Για να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια γραμμή σύνδεσης, απόσπαση ένα από τα άκρα από ένα σχήμα, και, στη συνέχεια, επισύναψη στο τέλος σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο ίδιο σχήμα ή επισύναψή του σε άλλο σχήμα.

 • Κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα άκρο της γραμμής σύνδεσης, σύρετε το άκρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να συνδεθεί σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο σχήμα στο ίδιο ή σε ένα άλλο σχήμα.

   Σημεία συνημμένο σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως κόκκινο κύκλοι. Σημεία σύνδεσης συνημμένη στη γραμμή εμφανίζονται ως πράσινο κύκλοι.

  • Για να αποσπάσετε ολόκληρη τη σύνδεση, σύρετε το μέσο.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αποσυνδεθείτε τη γραμμή σύνδεσης, θα διατηρεί το σχήμα και, αυτό μπορεί να είναι επανασυνδεθεί μόνο με μη αυτόματο τρόπο σε σημεία σύνδεσης.

   • Για να αποτρέψετε κλείδωμα αυτόματα στο τέλος της γραμμής σύνδεσης και μετακίνηση όταν μετακινείτε ένα σχήμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε τη λήξη. Μπορείτε να τοποθετήσετε το τέλος σε οποιοδήποτε σημείο στο σχήμα χωρίς να συνδεθείτε στο τέλος του σχήματος, έτσι δεν θα μετακινηθεί το τέλος εάν μετακινήσετε το σχήμα ξανά.

   • Ένα λαβή προσαρμογής είναι μια λαβή σε σχήμα ρόμβου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, αλλά όχι το μέγεθος, τα περισσότερα σχήματα. Εάν η γραμμή σύνδεσης έχει μια κίτρινη λαβή ρύθμισης, σύροντας τη λαβή προσαρμογής αλλάζει το σχήμα της γραμμής σύνδεσης, αλλά δεν αποσπά τη γραμμή σύνδεσης.

   • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή πάχους μιας γραμμής σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Για να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια γραμμή σύνδεσης, απόσπαση ένα από τα άκρα από ένα σχήμα, και, στη συνέχεια, επισύναψη στο τέλος σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο ίδιο σχήμα ή επισύναψή του σε άλλο σχήμα.

 • Κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα άκρο της γραμμής σύνδεσης, σύρετε το άκρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να συνδεθεί σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο σχήμα στο ίδιο ή σε ένα άλλο σχήμα.

   Τα προσαρτημένα σημεία σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως κόκκινοι κύκλοι. Τα μη προσαρτημένα σημεία σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως ανοιχτοί μπλε (σχεδόν διαφανείς) κύκλοι.

  • Για να αποσπάσετε ολόκληρη τη σύνδεση, σύρετε το μέσο.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αποσυνδεθείτε τη γραμμή σύνδεσης, θα διατηρεί το σχήμα και, αυτό μπορεί να είναι επανασυνδεθεί μόνο με μη αυτόματο τρόπο σε σημεία σύνδεσης.

   • Για να αποτρέψετε κλείδωμα αυτόματα στο τέλος της γραμμής σύνδεσης και μετακίνηση όταν μετακινείτε ένα σχήμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε τη λήξη. Μπορείτε να τοποθετήσετε το τέλος σε οποιοδήποτε σημείο στο σχήμα χωρίς να συνδεθείτε στο τέλος του σχήματος, έτσι δεν θα μετακινηθεί το τέλος εάν μετακινήσετε το σχήμα ξανά.

   • Ένα λαβή προσαρμογής είναι μια λαβή σε σχήμα ρόμβου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, αλλά όχι το μέγεθος, τα περισσότερα σχήματα. Εάν η γραμμή σύνδεσης έχει μια κίτρινη λαβή ρύθμισης, σύροντας τη λαβή προσαρμογής αλλάζει το σχήμα της γραμμής σύνδεσης, αλλά δεν αποσπά τη γραμμή σύνδεσης.

   • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή πάχους μιας γραμμής σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Word

Για να μετακινήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια γραμμή σύνδεσης, απόσπαση ένα από τα άκρα από ένα σχήμα, και, στη συνέχεια, επισύναψη στο τέλος σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο ίδιο σχήμα ή επισύναψή του σε άλλο σχήμα.

 • Κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε ένα άκρο της γραμμής σύνδεσης, σύρετε το άκρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να συνδεθεί σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο σχήμα στο ίδιο ή σε ένα άλλο σχήμα.

   Σημεία συνημμένο σύνδεσης της γραμμής εμφανίζονται ως κόκκινο κύκλοι. Σημεία σύνδεσης συνημμένη στη γραμμή εμφανίζονται πράσινο κύκλους.

  • Για να αποσπάσετε ολόκληρη τη σύνδεση, σύρετε το μέσο.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν αποσυνδεθείτε τη γραμμή σύνδεσης, θα διατηρεί το σχήμα και, αυτό μπορεί να είναι επανασυνδεθεί μόνο με μη αυτόματο τρόπο σε σημεία σύνδεσης.

   • Για να αποτρέψετε κλείδωμα αυτόματα στο τέλος της γραμμής σύνδεσης και μετακίνηση όταν μετακινείτε ένα σχήμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε τη λήξη. Μπορείτε να τοποθετήσετε το τέλος σε οποιοδήποτε σημείο στο σχήμα χωρίς να συνδεθείτε στο τέλος του σχήματος, έτσι δεν θα μετακινηθεί το τέλος εάν μετακινήσετε το σχήμα ξανά.

   • Ένα λαβή προσαρμογής είναι μια λαβή σε σχήμα ρόμβου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, αλλά όχι το μέγεθος, τα περισσότερα σχήματα. Εάν η γραμμή σύνδεσης έχει μια κίτρινη λαβή ρύθμισης, σύροντας τη λαβή προσαρμογής αλλάζει το σχήμα της γραμμής σύνδεσης, αλλά δεν αποσπά τη γραμμή σύνδεσης.

   • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα, στυλ ή πάχους μιας γραμμής σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×