Αναδιάταξη καρτελών ενοτήτων και καρτελών σελίδων στο OneNote για Windows

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το OneNote δεν αυτόματη οργάνωση ή αλφαβητική ταξινόμηση καρτέλες ενότητας ή σελίδας. Μπορείτε να διατηρήσετε τα σημειωματάριά σας οργανωμένα, τακτοποιώντας τις καρτέλες ενοτήτων και σελίδων με τον τρόπο που έχει νόημα για εσάς.

Αναδιάταξη καρτελών ενοτήτων

Οι καρτέλες ενοτήτων βρίσκονται στο επάνω μέρος του σημειωματαρίου σας και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να οργανώσετε το περιεχόμενό σας βάσει θεματικής περιοχής ή θέματος. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ενοτήτων ανά πάσα στιγμή.

 • Στη γραμμή ενοτήτων κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας, σύρετε μια καρτέλα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι το σημείο που θέλετε.

  Ένα μικρό βέλος θα εμφανίζεται στα κενά μεταξύ των άλλων ενοτήτων καθώς μετακινείτε το ποντίκι, ώστε να γνωρίζετε πού θα καταλήξει η καρτέλα όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

Συμβουλή: Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z για να αναιρέσετε τις αλλαγές σας και προσπαθήστε ξανά.

Μπορείτε να προσθέσετε νέες ενότητες και να δημιουργήσετε ομάδες ενοτήτων σας βοηθούν να παραμένετε οργανωμένοι. Οι ομάδες ενοτήτων σας επιτρέπουν να συνδυάσετε ενότητες σε μια ομάδα τις δικές τους, ώστε να έχει πιο εύκολη για να περιηγηθείτε στις καρτέλες ενοτήτων σε μεγάλα σημειωματάρια.

Αναδιάταξη καρτελών σελίδων

Οι καρτέλες σελίδων βρίσ κονται στο κάτω μέρος του σημειωματαρίου σας και είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την οργάνωση του περιεχομένου σε μια ενότητα.

 • Στη στήλη καρτελών σελίδων στο πλάι, σύρετε μια καρτέλα σελίδας προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι το σημείο που θέλετε.

  Μια οριζόντια γραμμή θα εμφανίζεται στα κενά μεταξύ των άλλων σελίδων καθώς μετακινείτε το ποντίκι, ώστε να γνωρίζετε πού θα καταλήξει η καρτέλα όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

Για περαιτέρω οργάνωση των σημειωματαρίων σας, μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες σελίδες και να δημιουργήσετε μια ιεραρχία δημιουργώντας δευτερεύουσες σελίδες.

Σημείωση: Για να μετονομάσετε μια καρτέλα σελίδα ή καρτέλα ενότητας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα και επιλέξτε Μετονομασία.

Στο Microsoft Office OneNote 2007, μπορείτε να οργανώσετε και να αναδιατάξετε τις καρτέλες που αντιπροσωπεύουν τις σελίδες, ενότητες και σημειωματάρια, με οποιαδήποτε σειρά θέλετε. Αυτό είναι χρήσιμο εάν θέλετε να διατηρήσετε καλά οργανωμένη σημειώσεις.

Σύρετε τις καρτέλες σημειωματαρίου, ενότητας και σελίδας στο σημείο που θέλετε

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναδιάταξη καρτελών σελίδων σε μια ενότητα

Αναδιάταξη καρτελών ενοτήτων σε ένα σημειωματάριο

Αναδιάταξη ανοιχτά σημειωματάρια στη γραμμή περιήγησης

Αναδιάταξη καρτελών σελίδων σε μια ενότητα

Αναδιάταξη καρτελών σελίδων, όταν θέλετε να μετακινήσετε σχετικές σημειώσεις μαζί σε διαφορετικές σελίδες πιο κοντά ή που θέλετε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες σε μια συγκεκριμένη ακολουθία, όπως η χρονολογική σειρά.

 1. Στη λίστα καρτελών σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση.

 2. Σύρετε την καρτέλα σελίδας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα μέχρι να εμφανιστεί ένα μικρό, μαύρο τρίγωνο.

  Σύρετε μια καρτέλα σελίδας σε μια νέα θέση

 3. Συνεχίστε να σύρετε μέχρι τα σημεία τρίγωνο στη θέση όπου θέλετε να μετακινήσετε την καρτέλα σελίδας για να και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Συμβουλή: Εάν ξεκινήσετε να το σύρετε μια καρτέλα σελίδας και αλλάξετε γνώμη σχετικά με την αλλαγή τη θέση, πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε. Εάν λήξης σύροντας μια καρτέλα σελίδας σε μια νέα θέση και, στη συνέχεια, αλλάξετε γνώμη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z για να αναιρέσετε την αλλαγή.

Αναδιάταξη καρτελών ενοτήτων και σελίδων

Αναδιάταξη καρτελών ενοτήτων, όταν θέλετε να τακτοποιήσετε τα θέματα στο σημειωματάριό σας σε μια συγκεκριμένη σειρά, όπως η αλφαβητική σειρά.

 1. Στη λίστα των καρτελών ενοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση.

 2. Σύρετε την καρτέλα ενότητας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι ένα μικρό, εμφανίζεται μαύρο τρίγωνο.

  Σύρετε μια καρτέλα ενότητας σε νέα θέση

 3. Συνεχίστε να σύρετε μέχρι τα σημεία τρίγωνο στη θέση όπου θέλετε να μετακινήσετε την καρτέλα σελίδας για να και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Συμβουλή: Εάν ξεκινήσετε να το σύρετε μια καρτέλα ενότητας και αλλάξετε γνώμη σχετικά με την αλλαγή τη θέση, πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε. Εάν λήξης σύροντας μια καρτέλα ενότητας σε μια νέα θέση και, στη συνέχεια, αλλάξετε γνώμη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z για να αναιρέσετε την αλλαγή.

Αναδιάταξη ανοιχτά σημειωματάρια στη γραμμή περιήγησης

Αναδιάταξη σημειωματάρια στη γραμμή περιήγησης για γρηγορότερη πρόσβαση στα σημειωματάρια που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

 1. Στη γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στο Σημειωματάριο που θέλετε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση.

 2. Σύρετε το εικονίδιο σημειωματαρίου προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί ένα σημείο εισαγωγής οριζόντια.

  Σύρετε μια καρτέλα σημειωματαρίου σε νέα θέση

 3. Συνεχίστε να σύρετε μέχρι το σημείο εισαγωγής βρίσκεται από τη θέση όπου θέλετε να στην καρτέλα σελίδας για να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Συμβουλή: Εάν ξεκινήσετε να το σύρετε ένα σημειωματάριο και αλλάξετε γνώμη σχετικά με την αλλαγή τη θέση, πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε. Εάν λήξης σύροντας ένα σημειωματάριο σε μια νέα θέση στη γραμμή περιήγησης και, στη συνέχεια, αλλάξετε γνώμη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z για να αναιρέσετε την αλλαγή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×