Αναδίπλωση κειμένου στο Word

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά την εισαγωγή μιας εικόνας ή ενός αντικειμένου σχεδίασης σε ένα έγγραφο του Word (ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή εικόνων στο Office για πληροφορίες), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία για να τοποθετήσετε το στοιχείο σε σχέση με τη σελίδα και το κείμενο. Αυτό το άρθρο εξηγεί όλες τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές αναδίπλωσης κειμένου και ορισμένα συνηθισμένα παραδείγματα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση και την τοποθέτηση εικόνων και αντικειμένων στο Word 2016 και το Word 2013, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση των επιλογών διάταξης του Word για μετακίνηση εικόνων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εύρεση των επιλογών αναδίπλωσης κειμένου

Στοιχεία στο μενού "Αναδίπλωση κειμένου"
 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα ή αντικείμενο για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση και, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου.

 3. Επιλέξτε το στυλ αναδίπλωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογές στο μενού "Θέση"

Αυτές οι επιλογές τοποθετούν μια εικόνα ή ένα αντικείμενο σε ένα σταθερό σημείο σε σχέση με τη σελίδα και αναδιπλώνουν αυτόματα το κείμενο γύρω από αυτό.

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα ή αντικείμενο για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση και, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση.

 3. Επιλέξτε τη θέση και το στυλ αναδίπλωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Καρτέλα "Αναδίπλωση κειμένου" στο πλαίσιο "Διάταξη"

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα ή αντικείμενο για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές διάταξης.

  Περισσότερες επιλογές διάταξης στο μενού "Αναδίπλωση κειμένου"

 3. Στο πλαίσιο Διάταξη, στην καρτέλα Αναδίπλωση κειμένου, επιλέξτε το στυλ αναδίπλωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πλαίσιο "Επιλογές διάταξης"

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα ή αντικείμενο για να το επιλέξετε.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές διάταξης.

 3. Ορίστε τις επιλογές διάταξης που θέλετε.

Παραδείγματα κοινών σεναρίων αναδίπλωσης για εικόνες

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στην επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή.

Τετράγωνο, επάνω αριστερά

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση και, στην περιοχή Με αναδίπλωση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω αριστερά.

  Αναδίπλωση κειμένου επάνω αριστερά

  Συμβουλή: Μπορείτε να σύρετε την εικόνα μέσα στο έγγραφο και να τη στοιχίσετε με όποιον τρόπο θέλετε. Κάντε προσαρμοσμένες αλλαγές στην αναδίπλωση κειμένου κάνοντας κλικ στις επιλογές Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο κέντρο του εγγράφου και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή.

Τετράγωνο, στο κέντρο

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου > Τετράγωνο.

  Αναδίπλωση κειμένου - Τετράγωνο

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Θέση > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

 4. Στην καρτέλα Θέση, στην περιοχή Οριζόντια, επιλέξτε Στοίχιση και αλλάξτε το αναπτυσσόμενο πεδίο σε Στο κέντρο.

 5. Δίπλα στην ένδειξη σε σχέση με, επιλέξτε Σελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Μπορείτε να σύρετε την εικόνα μέσα στο έγγραφο και να τη στοιχίσετε με όποιον τρόπο θέλετε. Κάντε προσαρμοσμένες αλλαγές στην αναδίπλωση κειμένου κάνοντας κλικ στις επιλογές Μορφοποίηση > Αναδίπλωση κειμένου > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο έγγραφό σας και να κάνετε το κείμενο να ρέει γύρω από αυτή με έναν τρόπο που ακολουθεί το σχήμα της εικόνας.

Συμβουλή: Επιλέξτε μια εικόνα με διαφανές, λευκό ή συμπαγές χρώμα ως φόντο για καλύτερα αποτελέσματα.

Σημεία αναδίπλωσης

 1. Επιλέξτε μια εικόνα και σύρετέ τη στη μέση της σελίδας ή όπου άλλου θέλετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις επιλογές Αναδίπλωση κειμένου > Ερμητικό.

  Αναδίπλωση κειμένου - Ερμητική

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση φόντου.

  Κατάργηση φόντου

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε το φόντο από ανυσματικές εικόνες.

 4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την εικόνα για να δείτε πώς το κείμενο έχει αναδιπλωθεί γύρω από την εικόνα.

 5. Δίπλα στην ένδειξη σε σχέση με, αλλάξτε επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα σε Σελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρύθμιση της αναδίπλωσης κειμένου με ακρίβεια

Εάν υπάρχει πολύς χώρος ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα σας, μπορείτε να ορίσετε τα σημεία αναδίπλωσης με μη αυτόματο τρόπο.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις επιλογές Αναδίπλωση κειμένου > Επεξεργασία σημείων αναδίπλωσης.

  Επεξεργασία σημείων αναδίπλωσης
 2. Σύρετε τα μαύρα σημεία αναδίπλωσης πιο κοντά ή πιο μακριά από την εικόνα σας μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνισή της.

  Συμβουλή: Σύρετε την κόκκινη γραμμή για να δημιουργήσετε επιπλέον σημεία αναδίπλωσης.

Οι εικόνες που τοποθετούνται σε ευθυγράμμιση είναι συνδεδεμένες με τη θέση μέσα στο κείμενο όπου έχουν εισαχθεί και αντιμετωπίζονται όπως κάθε χαρακτήρας κειμένου — "σε ευθυγράμμιση με το κείμενο". Μετακινούνται αυτόματη μαζί με το κείμενο που τις περιβάλλει.

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις επιλογές Αναδίπλωση κειμένου > Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Μπορείτε να εξασφαλίστε ότι η εικόνα παραμένει στη θέση της καθώς προστίθεται ή διαγράφεται κείμενο.

Στο Word 2016 και το Word 2013:

 1. Κάντε κλικ σε μια εικόνα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις επιλογές Αναδίπλωση κειμένου > Σταθεροποίηση θέσης στη σελίδα.

  Σημείωση: Στο Word 2010, μπορείτε να κλειδώσετε μια εικόνα στη θέση της κλειδώνοντας την αγκύρωσή της: Κάντε κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές διάταξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείδωμα αγκύρωσης στο κάτω μέρος. Σημειώστε ότι οι αγκυρώσεις δεν χρησιμοποιούνται με τις εικόνες σε ευθυγράμμιση.

Δείτε επίσης

Χρήση των επιλογών διάταξης του Word για μετακίνηση εικόνων (Word 2016, Word 2013)

Περιστροφή πλαισίου κειμένου, σχήματος, WordArt ή εικόνας

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Έχετε μερικές επιλογές γρήγορη για αναδίπλωση κειμένου γύρω από μια εικόνα στο Word Web App.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου.

  Εικόνα μορφοποίησης - αναδίπλωση κειμένου στην αναπτυσσόμενη λίστα

 3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή για αναδίπλωση κειμένου γύρω από την εικόνα.

  Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο είναι καλύτερη για τις εικόνες που αυτόνομη; το μόνο στην παράγραφο είναι μια εικόνα και δεν υπάρχει κείμενο δίπλα στην εικόνα.

  Για να τοποθετήσετε την εικόνα δίπλα στο κείμενο, επιλέξτε Τετράγωνο αριστερά ή Δεξιά τετράγωνο.

  Για να υπερθέσετε κείμενο του εγγράφου στην εικόνα, επιλέξτε Πίσω από το κείμενο ή να κρύβουν κείμενο του εγγράφου με την εικόνα, επιλέξτε Μπροστά από κείμενο.

  Σημείωση: Επιλογές Πίσω από το κείμενο και Μπροστά από κείμενο, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το έγγραφο στο Word υπολογιστή για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εικόνα.

Για το πλήρες σύνολο των επιλογών, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο Word και χρήση αναδίπλωσης κειμένου δυνατότητες στην εφαρμογή υπολογιστή.

Τι θέλετε να κάνετε;

 1. Εάν ο καμβάς σχεδίασης περιέχει την εικόνα ή το αντικείμενο, επιλέξτε τον καμβά. Εάν η εικόνα ή το αντικείμενο δεν βρίσκεται σε καμβά σχεδίασης, επιλέξτε την εικόνα ή αντικείμενο.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Εάν η ομάδα Τακτοποίηση είναι συμπτυγμένη και η επιλογή Θέση δεν είναι ορατή, κάντε κλικ στο κουμπί Τακτοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση.

  Κάντε κλικ στη θέση αναδίπλωσης που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Συμβουλή: Σύρετε την εικόνα ή το αντικείμενο, εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του στη σελίδα. Η αναδίπλωση του κειμένου προσαρμόζεται στο αντικείμενο στη νέα θέση του.

 3. Για να αλλάξετε τον τρόπο ροής του κειμένου γύρω από το αντικείμενο ή για να κάνετε άλλες αλλαγές στις ρυθμίσεις αναδίπλωσης, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που ταιριάζει καλύτερα.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Ιδιότητες πίνακα

 3. Στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Γύρω.

  Για να ορίσετε την οριζόντια και κατακόρυφη θέση του πίνακα, την απόσταση από το περιβάλλον κείμενο και άλλες επιλογές, στην περιοχή Αναδίπλωση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθέτηση και στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου κατά τη σχεδίαση πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας στην ομάδα Πίνακες.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Πατήστε το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πίνακα.

 3. Σχεδιάστε τον πίνακα.

  Το κείμενο αναδιπλώνεται αυτόματα γύρω από τον πίνακα.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σχεδίαση πίνακα.

Οι αλλαγές αναδίπλωσης κειμένου χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό του κειμένου γύρω από τα αντικείμενα σε ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αλλαγή αναδίπλωσης κειμένου για να διαχωρίσετε το κείμενο της λεζάντας από το κυρίως κείμενο.

αλλαγή αναδίπλωσης κειμένου

1. Αλλαγή κειμένου στη λεζάντα

 • Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα σας στο σημείο που θέλετε να τελειώνει το αναδιπλωμένο κείμενο.

 • Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου.

  Εικόνα κορδέλας του Word

Σημείωση: Οι αλλαγές αναδίπλωσης κειμένου είναι σημάδια μορφοποίησης που δεν είναι συνήθως ορατά στο έγγραφό σας. Εάν θέλετε να βλέπετε αυτές τις αλλαγές, ενεργοποιήστε τα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα. Ο χαρακτήρας αλλαγής αναδίπλωσης κειμένου ( αλλαγή αναδίπλωσης κειμένου ) υποδεικνύει μια αλλαγή αναδίπλωσης κειμένου.

Δείτε επίσης

Περιστροφή πλαισίου κειμένου, σχήματος, WordArt ή εικόνας

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×