Αναβάθμιση μοντέλων δεδομένων του Power Pivot στο Excel 2013 ή Excel 2016

Αναβάθμιση μοντέλων δεδομένων του Power Pivot στο Excel 2013 ή Excel 2016

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

"Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μοντέλο δεδομένων Power Pivot το οποίο δημιουργήθηκε με προηγούμενη έκδοση του προσθέτου Power Pivot. Θα πρέπει να αναβαθμίσετε αυτό το μοντέλο δεδομένων με το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013".

Αναζήτηση οικείες; Αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξει ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2010 στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση και αυτό το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο Power Pivot μοντέλο δεδομένων που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μια προηγούμενη έκδοση του πρόσθετου του Power Pivot. Ενδέχεται να μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο Power View σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2010.

Στο Excel 2013 ή στο Excel 2016, το μοντέλο δεδομένων είναι αναπόσπαστο τμήμα του βιβλίου εργασίας. Μήνυμα σας επιτρέπει να γνωρίζετε ότι το μοντέλο δεδομένων ενσωματωμένο Power Pivot χρειάζεται αναβάθμιση πριν μπορείτε να αναλύσετε, λεπτομερής και να φιλτράρετε τα δεδομένα στο Excel 2013 ή στο Excel 2016.

 1. Πριν από την αναβάθμιση, ελέγξτε για θέματα γνωστά προκαλούν προβλήματα κατά την αναβάθμιση.

 2. Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του αρχείου τώρα, σε περίπτωση που χρειαστεί αργότερα την προηγούμενη έκδοση. Μετά την αναβάθμιση, το βιβλίο εργασίας θα λειτουργεί μόνο στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση. Περισσότερα σχετικά με: Τι είναι διαφορετικό σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο.

 3. Ξεκινήστε το Power Pivot στο πρόσθετο του Microsoft Excel.

 4. Επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση.

  Κουμπί "Διαχείριση" στην Κορδέλα του PowerPivot

 5. Αποδεχθείτε την ειδοποίηση αναβάθμισης.

  Το μήνυμα είναι "Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει μοντέλο δεδομένων Power Pivot το οποίο δημιουργήθηκε με προηγούμενη έκδοση του προσθέτου Power Pivot. Θα πρέπει να αναβαθμίσετε αυτό το μοντέλο δεδομένων με το Power Pivot στο Microsoft Excel 2013".

  Επιλέξτε OK για να κλείσετε το μήνυμα.

 6. Αναβαθμίστε το μοντέλο δεδομένων. Μετά την αναβάθμιση, δεν μπορείτε πλέον να εργάζεστε με το βιβλίο εργασίας στην προηγούμενη έκδοση του Power Pivot.

  Το μήνυμα ξεκινά με τη φράση "Το βιβλίο εργασίας περιέχει μοντέλο δεδομένων το οποίο δημιουργήθηκε με προηγούμενη έκδοση του προσθέτου Power Pivot." Τελειώνει με τη φράση "Θέλετε να αναβαθμίσετε το βιβλίο εργασίας;"

  Επιλέξτε OK για να αναβαθμίσετε το βιβλίο εργασίας.

 7. Αποθηκεύστε και φορτώστε ξανά το βιβλίο εργασίας. Αυτό το βήμα κλειδώνει τις αλλαγές που έγιναν κατά την αναβάθμιση. Μόλις αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας, δεν μπορείτε να το επαναφέρετε. Η εκ νέου φόρτωση θα πρέπει να διαρκέσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του βιβλίου εργασίας.

  Το μήνυμα ξεκινά με τη φράση "Η αναβάθμιση του βιβλίου εργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά το Excel βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας".

  Επιλέξτε Ναι για να φορτώσετε ξανά το βιβλίο εργασίας.

Αναβάθμιση έχει τώρα ολοκληρωθεί. Εάν έχετε άλλα μηνύματα κατά την αναβάθμιση, αναβάθμιση ενδέχεται να έχουν απέτυχε ή πληρούνται με μερική επιτυχίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να κάνετε μη αυτόματες αλλαγές στο βιβλίο εργασίας ή δεδομένων μοντέλο να κάνετε αναβάθμιση πλήρως στο Excel 2013 ή στο Excel 2016. Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες σε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα.

Σε αυτό το άρθρο

Γνωστά θέματα

Κατάργηση ή εκ νέου δημιουργία συνδεδεμένων πινάκων που δεν σχετίζονται πλέον με έναν πίνακα προέλευσης στο Excel

Κατάργηση των πινάκων ερωτημάτων διερεύνησης

Κατάργηση της προστασίας κωδικού πρόσβασης

Κατάργηση της περιορισμένης πρόσβασης

Συγκεκριμένες στήλες σε ένα μοντέλο γίνεται αναφορά σε εσάς σε μηνύματα αναβάθμισης

Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μιας σύνδεσης προέλευσης δεδομένων σε ένα αναβαθμισμένο βιβλίο εργασίας

Πρόβλημα

Λύση

Ολοκλήρωση μερικής αναβάθμισης

Λείπουν εικόνες KPI

Σφάλμα αναβάθμισης υπολογισμού DAX: δεν ήταν δυνατό να αναβαθμίσουμε σωστά αυτό το βιβλίο εργασίας...

Οι συναρτήσεις Συγκεντρωτικού πίνακα που αναφέρονται σε "Δεδομένα Power Pivot" δεν είναι πλέον έγκυρες

Διαγραφή δεδομένων: όταν η αναβάθμιση διαγράφει δεδομένα στο μοντέλο σας

Η αναβάθμιση ήταν επιτυχής, αλλά ο συνδεδεμένος πίνακας χάθηκε

Τι είναι διαφορετικό σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο

Οι αναλυτές και οι περιγραφές στήλης δεν εμφανίζονται πλέον τη λίστα πεδίων

Τα αναβαθμισμένα βιβλία εργασίας δεν λειτουργούν πλέον σε μια προηγούμενη έκδοση του Excel και το Power Pivot

Γνωστά προβλήματα

Κατάργηση ή εκ νέου δημιουργία συνδεδεμένων πινάκων που δεν σχετίζονται πλέον με έναν πίνακα προέλευσης στο Excel

Μη ενημερωμένων και ορφανών πινάκων δεν αναβαθμίζονται με το υπόλοιπο του μοντέλου, με αποτέλεσμα Διαγραφή δεδομένων ή χωρίς δυνατότητα χρήσης δεδομένων. Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, εξασφαλίζοντας υπάρχουσες συνδεδεμένους πίνακες σχετίζονται με έναν υπάρχοντα πίνακα προέλευσης στο Excel.

 1. Στο Power Pivot για Excel 2010, κάντε κλικ σε έναν συνδεδεμένο πίνακα στο παράθυρο του Power Pivot.

  Εικονίδιο συνδεδεμένου πίνακα

 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένος πίνακας στην Κορδέλα.

  Κορδέλα "Συνδεδεμένος" που υποδεικνύει πίνακα του Excel

 3. Βεβαιωθείτε ότι ο Πίνακας του Excel οδηγεί σε έναν υπάρχοντα πίνακα. Εάν ο πίνακας έχει μετονομαστεί στο Excel, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο πεδίο Πίνακας του Excel για να επιλέξετε τον μετονομασμένο πίνακα.

 4. Επιλέξτε Μετάβαση σε πίνακα του Excel για να βεβαιωθείτε ότι ο συνδεδεμένος πίνακας αναλύεται σε πίνακα δεδομένων προέλευσης στο Excel.

 5. Εάν το πεδίο Πίνακας του Excel είναι κενό, κάντε ένα από τα εξής:

Εκτός εάν ισχύει και το παρακάτω ζήτημα, είστε τώρα έτοιμοι να αναβαθμίσετε το βιβλίο εργασίας.

Κατάργηση των πινάκων ερωτημάτων διερεύνησης

Ένα άλλο θέμα αναβάθμισης ισχύει μόνο για τα μοντέλα δεδομένων του Power Pivot με βάση τους κύβους Υπηρεσιών ανάλυσης που υποστηρίζουν ενέργειες διερεύνησης. Εάν ένα βιβλίο εργασίας περιέχει πίνακες ερωτημάτων διερεύνησης, η αναβάθμιση θα εμφανιστεί ως επιτυχής στην αρχή, αλλά, στη συνέχεια, επιστρέφει ένα σφάλμα αναβάθμισης κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα πεδίο σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 1. Με το Power Pivot για Excel 2010, εντοπίστε τους πίνακες ερωτήματος διερεύνησης στο βιβλίο εργασίας.

  Ένας πίνακας ερωτήματος διερεύνησης δημιουργείται σε ένα βιβλίο εργασίας όταν κάνετε δεξί κλικ σε μια μέτρηση και επιλέγετε Εμφάνιση λεπτομερειών. Ο πίνακας που προκύπτει εμφανίζεται ως ξεχωριστό φύλλο στο βιβλίο εργασίας. Η πρώτη γραμμή ξεκινά με τη φράση "Δεδομένα που επιστράφηκαν για …"

  Πίνακας διερεύνησης ερωτήματος

 2. Διαγράψτε κάθε φύλλο που περιέχει πίνακες ερωτημάτων διερεύνησης. Μπορείτε να τους δημιουργήσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.

 3. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας.

 4. Αναβαθμίστε το βιβλίο εργασίας.

 5. Δημιουργήστε ξανά τους πίνακες ερωτημάτων διερεύνησης, εάν τους χρειάζεστε. Κάντε δεξί κλικ σε ένα πεδίο υπολογισμού σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών. Ένας πίνακας ερωτήματος διερεύνησης θα δημιουργηθεί σε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας.

Κατάργηση της προστασίας κωδικού πρόσβασης

Η αναβάθμιση των βιβλίων εργασίας που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης τα οποία επίσης περιλαμβάνουν ένα Μοντέλο δεδομένων θα αποτύχει με αυτό το σφάλμα:

"Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του Μοντέλου δεδομένων σε αυτό το βιβλίο εργασίας."

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε τον κωδικό πρόσβασης πριν από την αναβάθμιση.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013 ή στο Excel 2016.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας > Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

 3. Διαγράψτε τους αστερίσκους και κατόπιν επιλέξτε OK.

 4. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας.

 5. Επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να επανεκκινήσετε την αναβάθμιση.

 6. Προσθέστε ξανά προστασία με κωδικό πρόσβασης στο βιβλίο εργασίας.

Κατάργηση της περιορισμένης πρόσβασης

Η αναβάθμιση των Μοντέλων δεδομένων του βιβλίου εργασίας που έχουν περιορισμούς στην εκτύπωση, επεξεργασία ή αντιγραφή θα αποτύχει με αυτό το σφάλμα:

"Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του Μοντέλου δεδομένων σε αυτό το βιβλίο εργασίας."

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε τους περιορισμούς πριν από την αναβάθμιση.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013 ή στο Excel 2016.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας >Περιορισμός πρόσβασης.

 3. Επιλέξτε Απεριόριστη πρόσβαση για να καταργήσετε τους περιορισμούς.

 4. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας στο Excel.

 5. Επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να επανεκκινήσετε την αναβάθμιση.

 6. Προσθέστε ξανά περιορισμούς πρόσβασης στο βιβλίο εργασίας.

Συγκεκριμένες στήλες σε ένα μοντέλο αναφέρονται σε μηνύματα αναβάθμισης

Όταν παρουσιάζονται σφάλματα κατά την αναβάθμιση και το μήνυμα σφάλματος υποδεικνύει τα πεδία που προκαλούν το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο Excel 2013 ή 2016 Excel, μεταβείτε στον Συγκεντρωτικό πίνακα ή την έκθεση που περιέχει τα πεδία που αναβάθμιση αντιμετωπίζει προβλήματα.

 2. Καταργήστε τα πεδία μόνο από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ή την αναφορά. Η λίστα πεδίων θα συνεχίσει να εμφανίζει τα πεδία, απλώς δεν θα εμφανίζονται στην αναφορά.

 3. Αποθηκεύστε και κλείστε το βιβλίο εργασίας.

 4. Ανοίξτε ξανά το βιβλίο εργασίας.

 5. Επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να επανεκκινήσετε την αναβάθμιση.

 6. Υπό την προϋπόθεση ότι η αναβάθμιση ήταν επιτυχής, προσθέστε ξανά τα πεδία στον Συγκεντρωτικό Πίνακα ή την αναφορά.

Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μιας σύνδεσης προέλευσης δεδομένων σε ένα αναβαθμισμένο βιβλίο εργασίας

Δημιουργήσατε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel 2010 με μια σύνδεση με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013 ή στο Excel 2016. Όταν προσπαθείτε να αλλάξετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα στο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα ότι πρέπει να ενημερώσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα. Προσπαθείτε να ενημερώσετε, αλλά θα δείτε το μήνυμα:

"Δεν ήταν δυνατή η λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών για αυτόν τον κύβο από το Excel. Μπορεί ο κύβος να αλλάζει ή να αναδιοργανώνεται στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του κύβου OLAP και, αν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε μια νέα βάση δεδομένων για να συνδεθείτε με τον κύβο."

Όταν προσπαθήστε να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα σύνδεση, μπορείτε να δείτε το όνομα του μοντέλου δεδομένων, αλλά δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Πρόβλημα

Η σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν είναι πλέον έγκυρη και πρέπει να ενημερώσετε, αλλά δεν μπορείτε να την ενημερώσετε στο Excel 2013 ή στο Excel 2016.

Λύση

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2010 με το πρόσθετο Power Pivot.

 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Power Pivot > Διαχείριση μοντέλου δεδομένων για να ανοίξετε το παράθυρο του Power Pivot.

 3. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συνδέσεις > Υπάρχουσες συνδέσεις.

 4. Επιλέξτε την τρέχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε μια άλλη βάση δεδομένων ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετική θέση.

 6. Αποθηκεύστε και κλείστε το βιβλίο εργασίας.

 7. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013 ή στο Excel 2016.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση μερικής αναβάθμισης

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναβάθμιση ενός βιβλίου εργασίας ολοκληρώνεται ομαλά, αλλά μερικές φορές απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να αποκρίνεστε σε συγκεκριμένα σφάλματα που υποδεικνύουν μερική ή ατελή αναβάθμιση. Το βιβλίο εργασίας έχει αναβαθμιστεί, αλλά λείπουν ορισμένες λειτουργίες.

Λείπουν εικόνες KPI

Εάν λείπουν εικόνες KPI (έγχρωμες ή εικονίδια γραφήματος), καταργήστε το KPI από την περιοχή Τιμές της λίστας πεδίων και, στη συνέχεια, προσθέστε το ξανά.

Σφάλμα αναβάθμισης υπολογισμού DAX: Δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε σωστά αυτό το βιβλίο εργασίας…

Ορισμένοι υπολογισμοί DAX απαιτούν μη αυτόματες αλλαγές για να λειτουργήσει το βιβλίο εργασίας. Εάν οι παραστάσεις ή τα ερωτήματα DAX δεν είναι συμβατά με το Excel 2013, το βιβλίο εργασίας αναβαθμίζεται μόνο μερικώς. Θα δείτε το εξής μήνυμα:

"Δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε σωστά αυτό το βιβλίο εργασίας. Η αποθήκευση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες δυνατότητες των δεδομένων σας στο Excel να μην λειτουργούν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Αυτό είναι το σφάλμα που εμφανίζεται: Δεν είναι δυνατή η υποβολή ερωτήματος εσωτερικής δομής υποστήριξης για τη στήλη '<πίνακας>[<όνομα στήλης>]', επειδή εξαρτώνται από μια στήλη, σχέση ή μέτρηση που δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία. Ανανεώστε ή υπολογίστε ξανά το μοντέλο."

Εάν λάβετε αυτό το σφάλμα (και ενδέχεται να το λάβετε πολλές φορές), φροντίστε να σημειώσετε ποιοι πίνακες και στήλες υποδεικνύονται, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε απευθείας σε αυτούς τους πίνακες. Θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε κάθε παράσταση DAX:

Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να επιτρέψετε στο Power Pivot να αποθηκεύσει, να κλείσει και να ανοίξει ξανά το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε Ναι.

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, ανοίξτε τον πίνακα που αναφέρεται στο μήνυμα.

 2. Κάντε κλικ στη στήλη που έχει ένα εικονίδιο σφάλματος και τιμές #ΣΦΑΛΜΑ. Θα πρέπει να δείτε μια παράσταση DAX στη γραμμή τύπων.

 3. Αναζητήστε τα ακόλουθα γνωστά ζητήματα συμβατότητας DAX:

  Δεν επιτρέπονται πλέον κενά που υποδεικνύονται ως διπλά εισαγωγικά χωρίς τιμές (""). Αντικαταστήστε τα διπλά εισαγωγικά με μηδέν.

  Η συνάρτηση LOOKUPVALUE, CONTAINS ή SWITCH προσπάθησε να συγκρίνει μη συμβατούς τύπους τιμών. Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε [Τύπο] στο όρισμα ή να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τύποι τιμών είναι Αριθμητικός, Συμβολοσειρά ή Δυαδική τιμή. Εάν χρειάζεται να μετατρέψετε μία από τις τιμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση VALUE ή FORMAT.

Περισσότερα σφάλματα μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται στο Excel κατά τη διόρθωση των παραστάσεων DAX. Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε έναν τύπο, μεταβείτε στο Excel για να δείτε εάν το σφάλμα εμποδίζει περαιτέρω ενέργειες. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το σφάλμα και επιστρέψτε στο Power Pivot για να συνεχίσετε την εργασία σας.

Μόλις διορθώσετε τους υπολογισμούς DAX και δεν εμφανίζονται πλέον μηνύματα σφάλματος, θεωρήστε ότι το βιβλίο εργασίας έχει αναβαθμιστεί πλήρως.

Οι συναρτήσεις Συγκεντρωτικού Πίνακα που αναφέρονται σε "Δεδομένα Power Pivot" δεν είναι πλέον έγκυρες

Οι συναρτήσεις κύβου του Excel που καθορίζουν μια σύνδεση με το μοντέλο του Power Pivot από την προηγούμενη έκδοση πρέπει να αναβαθμιστούν μη αυτόματα στο νέο όνομα του μοντέλου, "ThisWorkbookDataModel".

Προηγούμενη έκδοση

Excel 2013

=CUBEVALUE("Δεδομένα Power Pivot";[Μετρήσεις].[Συνολικές_πωλήσεις])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel";[Μετρήσεις].[Συνολικές_πωλήσεις])

 1. Στο Excel, σε κάθε φύλλο εργασίας, επιλέξτε Τύποι > Εμφάνιση τύπων για να εμφανιστούν οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται σε κάθε φύλλο.

 2. Για τις συναρτήσεις κύβου του Excel που καθορίζουν μια σύνδεση, αναζητήστε "Δεδομένα Power Pivot".

 3. Αντικαταστήστε τα "Δεδομένα Power Pivot" με το "ThisWorkbookDataModel".

 4. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή δεδομένων: όταν η αναβάθμιση διαγράφει δεδομένα στο μοντέλο σας

"Η αναβάθμιση δεν μπόρεσε να αναβαθμίσει τους εξής συνδεδεμένους πίνακες <Όνομα_πίνακα>. Αυτοί οι πίνακες έχουν καταργηθεί από το μοντέλο."

Σε ειδικές περιπτώσεις, τα δεδομένα διαγράφονται από ένα μοντέλο κατά την αναβάθμιση. Η διαγραφή δεδομένων προκύπτει όταν έχετε έναν ορφανό συνδεδεμένο πίνακα στο μοντέλο σας που δεν μπορεί να ανιχνευτεί σε έναν συσχετισμένο πίνακα στο ίδιο βιβλίο εργασίας, επειδή ο πίνακας προέλευσης έχει διαγραφεί ή μετονομαστεί.

Η αναβάθμιση ήταν επιτυχής, αλλά ο συνδεδεμένος πίνακας χάθηκε

Ένας συνδεδεμένος πίνακας είναι ένας πίνακας που δημιουργείτε σε ένα φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, προσθέτετε σε ένα μοντέλο δεδομένων, ώστε να μπορείτε να τον συνδέετε με άλλους πίνακες και να προσθέτετε υπολογισμούς DAX. Η αναβάθμιση θα διαγράψει έναν συνδεδεμένο πίνακα, εάν ο πίνακας προέλευσης δεν υπάρχει πλέον στο βιβλίο εργασίας.

Το σενάριο είναι το εξής: Έχετε δημιουργήσει ή εισαγάγει έναν πίνακα στο Excel, τον προσθέσατε ως συνδεδεμένο πίνακα στο Power Pivot όπου έγινε τμήμα του μοντέλου δεδομένων και, στη συνέχεια, διαγράψατε τον αρχικό πίνακα στον οποίο βασίστηκε. Το μοντέλο διατηρεί τον συνδεδεμένο πίνακα, παρόλο που ο πίνακας στο Excel έχει εξαφανιστεί.

Αργότερα, όταν προσπαθείτε να αναβαθμίσετε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2013, παρουσιάζεται το παρακάτω σφάλμα.

"Η αναβάθμιση δεν μπόρεσε να αναβαθμίσει τους εξής συνδεδεμένους πίνακες <Όνομα_πίνακα>. Αυτοί οι πίνακες έχουν καταργηθεί από το μοντέλο."

Εάν είναι δυνατόν, ακυρώστε την αναβάθμιση, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε το μοντέλο ή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας σε περίπτωση που θέλετε να ανατρέξετε αργότερα στον πίνακα:

 1. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το μήνυμα "Η αναβάθμιση δεν μπόρεσε να αναβαθμίσει τους εξής συνδεδεμένους πίνακες".

 2. Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε, να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε Όχι.

 3. Κλείστε το αρχείο στο Excel 2013 χωρίς να το αποθηκεύσετε.

 4. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο Excel 2010 και διορθώστε τα προβλήματα με τους συνδεδεμένους πίνακες:

  1. Ο συνδεδεμένος πίνακας δεν είναι πλέον απαραίτητος; Διαγράψτε τον από το μοντέλο ή επανεκκινήστε την αναβάθμιση στο Excel 2013 και αφήστε την αναβάθμιση να καταργήσει τον πίνακα για εσάς.

  2. Ο πίνακας του Excel μετονομάστηκε αλλά ο συνδεδεμένος πίνακας όχι; Ενημερώστε τις πληροφορίες σύνδεσης στο Power Pivot, όπως περιγράφεται στο βήμα 1 στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

  3. Ο συνδεδεμένος πίνακας πρέπει να παραμείνει, επειδή χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς ή σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, αλλά ο αρχικός πίνακας του Excel έχει εξαφανιστεί; Δημιουργήστε ξανά τον πίνακα προέλευσης στο Excel και ενημερώστε τη σύνδεση:

   • Αντιγράψτε τις γραμμές από τον συνδεδεμένο πίνακα στο παράθυρο του Power Pivot.

   • Επικολλήστε τις γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

   • Μορφοποιήστε τις γραμμές ως πίνακα.

   • Ονομάστε τον πίνακα.

   • Επιστρέψτε στο παράθυρο του Power Pivot.

   • Επιλέξτε Συνδεδεμένος πίνακας > Πίνακας του Excel και κατόπιν επιλέξτε τον πίνακα που μόλις δημιουργήσατε.

   • Αποθηκεύστε το αρχείο.

 5. Μετά την πραγματοποίηση διορθώσεων, ανοίξτε το αρχείο στο Excel 2013.

 6. Ξεκινήστε ξανά την αναβάθμιση επιλέγοντας Power Pivot > Διαχείριση.

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει το βιβλίο εργασίας, που δεν είναι δυνατό να επαναφέρετε την προηγούμενη έκδοση. Θα χρειαστεί να αναδημιουργήσετε τον συνδεδεμένο πίνακα από την αρχή. Περισσότερα σχετικά με: Προσθήκη δεδομένων φύλλου εργασίας σε ένα μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι διαφορετικό σε ένα αναβαθμισμένο μοντέλο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα αναβαθμισμένο βιβλίο εργασίας είναι πανομοιότυπο με την προηγούμενη έκδοση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές στη νεότερη έκδοση.

Οι αναλυτές και οι περιγραφές στήλης δεν εμφανίζονται πλέον στη λίστα πεδίων

Σε προηγούμενες εκδόσεις, μια λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα εμφανίζεται στήλη ή πεδίο περιγραφές ως συμβουλές εργαλείων. Στο Excel 2013 ή νεότερη έκδοση, η λίστα πεδίων δεν υποστηρίζει συμβουλές εργαλείων. Οποιαδήποτε περιγραφές στήλης που υπάρχουν στο μοντέλο παραβλέπονται σε απεικονίσεις δεδομένων στο Excel.

Οι αναλυτές που υποστηρίζονται, αλλά μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε τους με διαφορετικό τρόπο. Λίστα πεδίων δεν παρέχει επιλογές για να δημιουργήσετε έναν αναλυτή.

Τα αναβαθμισμένα βιβλία εργασίας δεν λειτουργούν πλέον σε μια προηγούμενη έκδοση του Excel και του Power Pivot

Πριν από το Excel 2013, υπήρχαν δύο προηγούμενες εκδόσεις του προσθέτου Power Pivot. Και οι δύο εκδόσεις λειτουργούν αποκλειστικά με το Excel 2010. Αυτές οι εκδόσεις είναι:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot for Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot for Excel 2010

Αφού έχετε αναβαθμίσει ένα μοντέλο δεδομένων στο Excel 2013 ή στο Excel 2016, μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, αλλά να αλληλεπιδρά με ή να επεξεργαστείτε, τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα βασίζεται σε μοντέλο στο Excel 2010. Όταν ανοίγετε ένα μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας Excel 2013 ή Excel 2016 στο Excel 2010, θα λάβετε το ακόλουθο σφάλμα εάν κάντε κλικ σε έναν αναλυτή, αλλάξτε ένα φίλτρο ή σύρετε ένα νέο πεδίο στη του Συγκεντρωτικού πίνακα:

"Η προετοιμασία του αρχείου προέλευσης δεδομένων απέτυχε".

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή οι αλληλεπιδράσεις δεδομένων, όπως το κλικ σε έναν αναλυτή, δημιουργούν ένα ερώτημα που αποστέλλεται στο μοντέλο δεδομένων (το μοντέλο είναι η προέλευση δεδομένων του Συγκεντρωτικού Πίνακα). Επειδή το μοντέλο δεδομένων δεν είναι πλέον έγκυρο στο Excel 2010, θα λάβετε ένα σφάλμα προετοιμασίας προέλευσης δεδομένων αντί για αλληλεπίδραση δεδομένων.

Ας υποθέσουμε ότι τώρα δοκιμάζετε να ανοίξετε το μοντέλο δεδομένων σε ένα παράθυρο του Power Pivot. Το μοντέλο δεν θα ανοίξει και θα εμφανιστεί το ακόλουθο σφάλμα:

"Αυτό το βιβλίο εργασίας περιέχει ένα μοντέλο δεδομένων Excel που δημιουργήθηκε σε νεότερη έκδοση του Excel. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το βιβλίο εργασίας σε μια παλαιότερη έκδοση του Excel, αλλά δεν θα μπορείτε να φορτώσετε το Power Pivot ή να εργαστείτε με αυτό όταν συνυπάρχει με ένα μοντέλο δεδομένων Excel."

Υπάρχουν λύσεις χωρίς; αναβάθμιση είναι μόνο για προώθηση. Πριν από την αναβάθμιση, επικοινωνήστε με τους συναδέλφους για να βεβαιωθείτε ότι κάνετε όλων αναβάθμιση στο Excel 2013 την ίδια στιγμή. Επιπλέον, μπορεί επίσης να θέλετε να διατηρήσετε προσωρινά ξεχωριστές εκδόσεις των βιβλίων εργασίας, εάν η εταιρεία σας σκοπεύει να χρησιμοποιήστε Excel 2010 και Excel 2013 ή το Excel 2016 σε παράθεση.

Περισσότερα σχετικά με: Συμβατότητα εκδόσεων του Power Pivot

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×