Ανάθεση πολιτικής αρχειοθέτησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook 2010 με ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική αρχειοθήκη ως μια θέση αποθήκευσης εναλλακτικές στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιστορικού. Στοιχεία στην προσωπική αρχειοθήκη δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο αποθήκευσης χώρου αποθήκευσης για το λογαριασμό σας Exchange Server και δώστε μια λιγότερο ακριβή λύση αποθήκευσης για εταιρείες.

Σημείωση: Υπάρχουν Microsoft Outlook και το Microsoft Exchange Server απαιτήσεις άδειας χρήσης για αυτήν τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα απαιτήσεις άδειας χρήσης για την προσωπική αρχειοθήκη και πολιτικές διατήρησης.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με την προσωπική αρχειοθήκη

Πληροφορίες για τις πολιτικές αρχειοθέτησης

Αντιστοίχιση πολιτικής αρχειοθέτησης σε έναν φάκελο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάθεση πολιτικής αρχειοθέτησης

Κατάργηση πολιτικής αρχειοθέτησης

Αντιστοίχιση πολιτικής αρχειοθέτησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάθεση πολιτικής αρχειοθέτησης

Κατάργηση πολιτικής αρχειοθέτησης

Προβολή της πολιτικής αρχειοθέτησης του γραμματοκιβωτίου

Σχετικά με την προσωπική αρχειοθήκη

Προσωπική αρχειοθήκη σάς παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι αρχειοθέτησης στοιχείων σε αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στον υπολογιστή σας. Αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) είναι διαθέσιμη μόνο μέσα από το Outlook και μόνο στον υπολογιστή όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο. Χρησιμοποιώντας την προσωπική αρχειοθήκη, έχετε πλήρη πρόσβαση σε των αρχειοθετημένων στοιχείων από το Microsoft Outlook 2010 ή το Outlook Web App (OWA) από οποιονδήποτε υπολογιστή.

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα μηνύματα μεταξύ το κύριο γραμματοκιβώτιο του Exchange Server και την προσωπική αρχειοθήκη, ωστόσο, είναι ο προτιμώμενη τρόπος για να μετακινήσετε στοιχεία με τις πολιτικές αρχειοθέτησης. Οι πολιτικές αρχειοθέτησης Ενεργοποίηση αυτοματοποιημένη διαχείριση των όταν μετακινούνται τα στοιχεία από το γραμματοκιβώτιο του Exchange Server στην προσωπική αρχειοθήκη.

Πληροφορίες για τις πολιτικές αρχειοθέτησης

Οι πολιτικές αρχειοθέτησης έχουν δημιουργηθεί από το διαχειριστή του Exchange Server. Από προεπιλογή, ένας λογαριασμός του Exchange Server περιλαμβάνει μία πολιτική αρχειοθέτησης γραμματοκιβωτίου και πέντε πολιτικές αρχειοθέτησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε φακέλους ή μεμονωμένα μηνύματα.

Πολιτική

Περιγραφή

Γραμματοκιβώτιο — μετακίνηση στην αρχειοθήκη κάθε 2 χρόνια

Μηνύματα μετακινούνται αυτόματα στην προσωπική αρχειοθήκη μετά από 2 έτη. Ισχύει για τα στοιχεία σε ολόκληρο το γραμματοκιβώτιό που δεν διαθέτουν πολιτικής αρχειοθέτησης εφαρμοστεί ρητά ή έχουν μεταβιβαστεί από το φάκελο.

Μετακίνηση στην αρχειοθήκη κάθε 6 μήνες

Μηνύματα μετακινούνται αυτόματα στην προσωπική αρχειοθήκη μετά από έξι μήνες.

Μετακίνηση στην αρχειοθήκη κάθε 1 χρόνο

Μηνύματα μετακινούνται αυτόματα στην προσωπική αρχειοθήκη μετά 365 ημερών.

Μετακίνηση στην αρχειοθήκη κάθε 2 χρόνια

Μηνύματα μετακινούνται αυτόματα στην προσωπική αρχειοθήκη μετά από 2 έτη.

Μετακίνηση στην αρχειοθήκη κάθε 5 χρόνια

Μηνύματα μετακινούνται αυτόματα στην προσωπική αρχειοθήκη μετά από πέντε χρόνια.

Ποτέ μετακίνηση στην αρχειοθήκη

Ποτέ μετακινούνται τα μηνύματα στην προσωπική αρχειοθήκη.

Η επιχείρησή σας ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες πολιτικές αρχειοθέτησης, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο σε φακέλους ή μεμονωμένα μηνύματα.

Σημαντικό: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές αρχειοθέτησης της εταιρείας σας, πρέπει να εξετάσετε τις οδηγίες της εταιρείας σας.

Είναι πιο εύκολη η αντιστοίχιση πολιτικής αρχειοθέτησης σε βάση ανά φάκελο αντί ξεχωριστά σε κάθε μήνυμα. Ωστόσο, ακόμα και όταν πολιτικής αρχειοθέτησης έχει αντιστοιχιστεί σε ένα φάκελο ή τα μηνύματα, μπορείτε να επιλέξετε ένα ή πολλά μηνύματα και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε μια πολιτική διαφορετικά σε μόνο αυτά τα μηνύματα. Μια πολιτική που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα μήνυμα που θα υπερισχύει οποιονδήποτε φάκελο έχουν μεταβιβαστεί από πολιτική γραμματοκιβωτίου.

Αντιστοίχιση πολιτικής αρχειοθέτησης σε έναν φάκελο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάθεση πολιτικής αρχειοθέτησης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε ένα φάκελο αλληλογραφίας.

 2. Στην καρτέλα Φάκελος, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτική.

Εντολή Πολιτική στην Κορδέλα

Λείπει το κουμπί πολιτικής στην κορδέλα.

Εάν λείπει η εντολή πολιτική στην κορδέλα, ο διαχειριστής του Exchange Server δεν έχει ενεργοποιήσει την πολιτικές διατήρησης και αρχειοθέτησης για το λογαριασμό σας, είτε δεν χρησιμοποιείτε μια άδεια χρήσης του Outlook που είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα απαιτήσεις άδειας χρήσης για την προσωπική αρχειοθήκη και πολιτικές διατήρησης.

 1. Στην καρτέλα πολιτικής, στην περιοχή Προσωπική αρχειοθήκη, στη λίστα Μετακίνηση στοιχείων στην αρχειοθήκη όταν είναι παλαιότερα από, επιλέξτε μια καταχώρηση, με βάση τις οδηγίες της εταιρείας σας.

Κατάργηση πολιτικής αρχειοθέτησης

Όταν καταργείτε μια πολιτική αρχειοθέτησης, η πολιτική του φακέλου εφαρμόζεται στο στοιχείο, εφόσον έχει ανατεθεί κάποια.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε ένα φάκελο αλληλογραφίας.

 2. Στην καρτέλα Φάκελος, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτική.

Εντολή Πολιτική στην Κορδέλα

 1. Στην περιοχή Προσωπική αρχειοθήκη, στη λίστα Μετακίνηση στοιχείων στην αρχειοθήκη όταν είναι παλαιότερα από, επιλέξτε Χρήση γονικό φάκελο της πολιτικής.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αντιστοίχιση πολιτικής αρχειοθέτησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ανάθεση πολιτικής αρχειοθέτησης

 1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα μηνυμάτων.

Συμβουλή:  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε μήνυμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Ετικέτες, επιλέξτε Ανάθεση πολιτικής.

Εντολή Ανάθεση πολιτικής στην Κορδέλα

Η εντολή Ανάθεση πολιτικής λείπει από την κορδέλα.

Εάν λείπει η εντολή Ανάθεση πολιτικής στην κορδέλα, ο διαχειριστής του Exchange Server δεν έχει ενεργοποιήσει την πολιτικές διατήρησης και αρχειοθέτησης για το λογαριασμό σας, είτε δεν χρησιμοποιείτε μια άδεια χρήσης του Outlook που είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα απαιτήσεις άδειας χρήσης για την προσωπική αρχειοθήκη και πολιτικές διατήρησης.

 1. Στην περιοχή Πολιτικής αρχειοθέτησης, επιλέξτε μια καταχώρηση, με βάση τις οδηγίες της εταιρείας σας.

Εάν εφαρμοστεί μια ημερομηνία αρχειοθέτησης σε ένα μήνυμα, όταν ανοίγει το μήνυμα η ημερομηνία αρχειοθέτησης εμφανίζεται κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου μηνύματος μετά την ενότητα του σώματος μηνύματος.

Κατάργηση πολιτικής αρχειοθέτησης

Όταν καταργείτε μια πολιτική αρχειοθέτησης από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πολιτική φάκελο ισχύει για το στοιχείο, εάν έχει αντιστοιχιστεί μία.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, κάντε κλικ σε ένα μήνυμα.

Συμβουλή:  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε μήνυμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Ετικέτες, επιλέξτε Ανάθεση πολιτικής.

Εντολή Ανάθεση πολιτικής στην Κορδέλα

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση πολιτικής φακέλου.

Εάν εφαρμοστεί μια ημερομηνία αρχειοθέτησης σε ένα μήνυμα, όταν ανοίγει το μήνυμα η ημερομηνία αρχειοθέτησης εμφανίζεται κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου μηνύματος μετά την ενότητα του σώματος μηνύματος.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προβολή της πολιτικής αρχειοθέτησης του γραμματοκιβωτίου

Διαχειριστής του Exchange Server να αντιστοιχίσετε μια πολιτική αρχειοθέτησης σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματοκιβώτιο του Exchange Server.

Οποιοδήποτε μήνυμα στο γραμματοκιβώτιο του Exchange που δεν έχει εκχωρηθεί πολιτικής αρχειοθέτησης μεταβιβάζονται την πολιτική γραμματοκιβωτίου.

Για να προβάλετε την πολιτική αρχειοθέτησης του γραμματοκιβωτίου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Πληροφορίες λογαριασμού, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το λογαριασμό του Exchange Server. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμό που έχει ρυθμιστεί στο προφίλ του Outlook, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό του Exchange.

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις λογαριασμού, οι πληροφορίες εμφανίζονται με τη διεύθυνση web για να χρησιμοποιήσετε για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας Exchange χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access (OWA) και, όταν μετακινούνται αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προσωπική αρχειοθήκη.

Ρυθμίσεις λογαριασμού Exchange στην προβολή Backstage με πληροφορίες για το OWA και την Ηλεκτρονική αρχειοθήκη

Σημείωση: Εάν ο διαχειριστής του Exchange δεν έχει ρυθμίσει OWA ή προσωπική αρχειοθήκη, ένα ή και τα δύο στοιχεία δεν εμφανίζονται.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×