Αλλαγή του συστήματος και μορφοποίησης ημερομηνίας και της ερμηνείας του διψήφιου έτους.

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ημερομηνίες είναι συχνά σημαντικό μέρος της ανάλυσης δεδομένων. Συχνά θέτετε ερωτήματα όπως: πότε αγοράστηκε το προϊόν; Πόση θα είναι η διάρκεια μιας εργασίας σε ένα έργο ή πόσα είναι τα έσοδα ενός οικονομικού έτους κατά μέσο όρο; Η σωστή εισαγωγή ημερομηνιών είναι απαραίτητη για την απόδοση ακριβών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η μορφοποίηση των ημερομηνιών για εύκολη κατανόηση είναι το ίδιο σημαντική για την εξασφάλιση της σωστής ερμηνείας αυτών των αποτελεσμάτων.

Σημαντικό: Επειδή οι κανόνες που καθορίζουν με ποιον τρόπο χειρίζεται κάθε πρόγραμμα υπολογισμού τις ημερομηνίες είναι περίπλοκοι, θα πρέπει να προσδιορίζετε όσο το δυνατό λεπτομερέστερα τις ημερομηνίες, όταν τις εισάγετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχετε το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στους υπολογισμούς ημερομηνιών.

Excel αποθηκεύει ημερομηνίες ως αριθμούς που ονομάζονται σειριακές τιμές. Για παράδειγμα, στο Excel για Windows, 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο σειριακός αριθμός 1 και 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο σειριακός αριθμός 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

Excel αποθηκεύει τις ώρες ως κλάσματα επειδή η ώρα θεωρείται ως τμήμα μιας ημέρας. Ο δεκαδικός αριθμός είναι μια τιμή μεταξύ του 0 (μηδέν) και του 0,99999999, που αντιπροσωπεύει την ώρα από 0:00:00 (12:00:00 πμ) έως 23:59:59 (11:59:59 μμ).

Επειδή οι ημερομηνίες και οι ώρες είναι τιμές, μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν και να συμπεριληφθούν σε άλλους υπολογισμούς. Μπορείτε να προβάλετε μια ημερομηνία ως σειριακή τιμή και μια ώρα ως δεκαδικό κλάσμα, αλλάζοντας τη μορφή του κελιού που περιέχει την ημερομηνία ή ώρα σε "Γενική" μορφή.

Τόσο το Excel για Mac και το Excel για Windows υποστηρίζει τα συστήματα ημερομηνίας 1900 και 1904. Το προεπιλεγμένο σύστημα ημερομηνίας για το Excel για Windows είναι 1900; και το προεπιλεγμένο σύστημα ημερομηνίας του Excel για Mac είναι 1904.

Αρχικά, το Excel για Windows ήταν με βάση το σύστημα ημερομηνιών 1900, επειδή το με δυνατότητα καλύτερη συμβατότητα με άλλα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελέσετε στην περιοχή MS-DOS και των Microsoft Windows και, επομένως, αυτό γίνεται το προεπιλεγμένο σύστημα ημερομηνίας. Αρχικά, το Excel για Mac ήταν με βάση το σύστημα ημερομηνίας 1904, επειδή το ενεργοποιηθεί καλύτερη συμβατότητα με πρώιμη υπολογιστές Macintosh που δεν υποστηρίζει ημερομηνίες πριν από 2 Ιανουαρίου 1904, και, επομένως, αυτό γίνεται το προεπιλεγμένο σύστημα ημερομηνίας.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την πρώτη και τελευταία ημερομηνία του κάθε συστήματος ημερομηνίας και τη σειριακή τιμή που είναι συνδεδεμένη με την κάθε ημερομηνία.

Σύστημα ημερομηνίας

Πρώτη ημερομηνία

Τελευταία ημερομηνία

1900

1η Ιανουαρίου 1900
(σειριακή τιμή 1)

31 Δεκεμβρίου 9999
(σειριακή τιμή 2958465)

1904

2 Ιανουαρίου 1904
(σειριακή τιμή 1)

31 Δεκεμβρίου 9999
(σειριακή τιμή 2957003)

Επειδή τα δύο συστήματα ημερομηνίας χρησιμοποιούν διαφορετικές ημέρες έναρξης, η ίδια ημερομηνία απεικονίζεται με διαφορετικές σειριακές τιμές σε κάθε σύστημα ημερομηνίας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 5 Ιουλίου 2007 μπορεί να έχει δύο διαφορετικές σειριακές τιμές, ανάλογα με το σύστημα ημερομηνίας που χρησιμοποιείται.

Σύστημα ημερομηνίας

Σειριακή τιμή 5 Ιουλίου 2007

1900

37806

1904

39268

Η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων ημερομηνίας είναι 1.462 ημέρες, δηλαδή η σειριακή τιμή στο σύστημα ημερομηνίας 1900 είναι πάντα 1.462 ημέρες μεγαλύτερη από τη σειριακή τιμή της ίδιας ημερομηνίας στο σύστημα ημερομηνίας 1904. Επίσης, η σειριακή τιμή μιας ημερομηνίας στο σύστημα ημερομηνίας 1904 είναι πάντα 1.462 ημέρες λιγότερες από τη σειριακή τιμή της ίδιας ημερομηνίας στο σύστημα ημερομηνίας 1900. Ο αριθμός των 1.462 ημερών ισούται με τέσσερα έτη και μία ημέρα (περιλαμβάνει μία ημέρα δίσεκτου έτους).

Σημαντικό: Για να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές έτους ερμηνεύονται όπως επιθυμείτε, πληκτρολογήστε τις τιμές έτους σε τετραψήφια μορφή (για παράδειγμα 2001, αντί 01). Πληκτρολογώντας τέσσερα ψηφία για το έτος, δεν είναι απαραίτητη η ερμηνεία του αιώνα από το Excel.

Εάν εισάγετε μια ημερομηνία με δύο ψηφία για το έτος σε ένα κελί με μορφοποίηση κειμένου ή ως όρισμα κειμένου σε μια συνάρτηση, όπως =YEAR("1/1/31"), το Excel ερμηνεύει το έτος ως εξής:

 • 00 ως 29     Ερμηνεύεται σαν να επρόκειτο για τα έτη 2000 ως 2029. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την ημερομηνία 28/5/19, το Excel υποθέτει ότι η ημερομηνία είναι 28 Μαΐου 2019.

 • 30 ως 99     Ερμηνεύεται σαν να επρόκειτο για τα έτη 1930 ως 1999. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την ημερομηνία 28.05.988, το Excel υποθέτει ότι η ημερομηνία είναι 28 Μαΐου 2019.

Στα Microsoft Windows, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο ερμηνείας διψήφια για όλα τα προγράμματα των Windows που έχετε εγκαταστήσει.

Windows 10

 1. Στο πλαίσιο "Αναζήτηση" στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στην περιοχή ώρα, γλώσσα και περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, ή μορφές αριθμών

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 6. Στο πλαίσιο Όταν καταχωρείται διψήφιο έτος, να ερμηνεύεται ως έτος μεταξύ, αλλάξτε το ανώτατο όριο για τον αιώνα.

  Εάν αλλάξετε το ανώτατο όριο έτους, αλλάζει αυτόματα και το κατώτατο όριο έτους.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows 8

 1. Σάρωση από το δεξιό άκρο της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης ), πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 2. Στην περιοχή ώρα, γλώσσα και περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, ή μορφές αριθμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 5. Στο πλαίσιο Όταν καταχωρείται διψήφιο έτος, να ερμηνεύεται ως έτος μεταξύ, αλλάξτε το ανώτατο όριο για τον αιώνα.

  Εάν αλλάξετε το ανώτατο όριο έτους, αλλάζει αυτόματα και το κατώτατο όριο έτους.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows 7

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή και γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 5. Στο πλαίσιο Όταν καταχωρείται διψήφιο έτος, να ερμηνεύεται ως έτος μεταξύ, αλλάξτε το ανώτατο όριο για τον αιώνα.

  Εάν αλλάξετε το ανώτατο όριο έτους, αλλάζει αυτόματα και το κατώτατο όριο έτους.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας σε διαφορετική μορφή χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαδικασία, η εμφάνιση των ημερομηνιών που είχατε καταχωρήσει παλιότερα στο βιβλίο εργασίας θα αλλάξει στη νέα μορφή εφόσον οι ημερομηνίες δεν είχαν μορφοποιηθεί με χρήση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών (Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου).

Windows 10

 1. Στο πλαίσιο "Αναζήτηση" στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στην περιοχή ώρα, γλώσσα και περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, ή μορφές αριθμών

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 6. Στη λίστα Μορφή σύντομης ημερομηνίας, κάντε κλικ σε μια μορφή που χρησιμοποιεί τέσσερα ψηφία για το έτος ("εεεε").

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows 8

 1. Σάρωση από το δεξιό άκρο της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης ), πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε ή Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 2. Στην περιοχή ώρα, γλώσσα και περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, ή μορφές αριθμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 5. Στη λίστα Μορφή σύντομης ημερομηνίας, κάντε κλικ σε μια μορφή που χρησιμοποιεί τέσσερα ψηφία για το έτος ("εεεε").

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Windows 7

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή και γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία.

 5. Στη λίστα Μορφή σύντομης ημερομηνίας, κάντε κλικ σε μια μορφή που χρησιμοποιεί τέσσερα ψηφία για το έτος ("εεεε").

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Το σύστημα ημερομηνίας αλλάζει αυτόματα, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο από διαφορετική πλατφόρμα. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε στο Excel και να ανοίξετε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Excel για Mac, το πλαίσιο ελέγχου σύστημα ημερομηνίας 1904 επιλέγεται αυτόματα.

Μπορείτε να αλλάξετε το σύστημα ημερομηνίας, κάντοντας τα εξής:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση του συστήματος ημερομηνίας 1904.

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση ημερομηνίες ή όταν δημιουργείτε εξωτερικές αναφορές μεταξύ βιβλίων εργασίας με βάση τα δύο συστήματα διαφορετική ημερομηνία. Ημερομηνίες μπορεί να εμφανίζονται τέσσερα χρόνια και μία ημέρα νωρίτερα ή αργότερα από την ημερομηνία που αναμένετε. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν εάν χρησιμοποιείτε το Excel για Windows, το Excel για Mac ή και τα δύο.

Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε την ημερομηνία 5 Ιουλίου 2007 από ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1900 και, στη συνέχεια, επικολλήστε την ημερομηνία σε ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1904, η ημερομηνία εμφανίζεται ως 6 Ιουλίου 2011, που είναι 1,462 ημέρες αργότερα. Εναλλακτικά, εάν αντιγράψετε την ημερομηνία 5 Ιουλίου 2007 από ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1904 και, στη συνέχεια, επικολλήστε την ημερομηνία σε ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1900, η ημερομηνία εμφανίζεται ως 4 Ιουλίου 2003, που είναι 1,462 ημέρες νωρίτερα. Για πληροφορίες φόντου, ανατρέξτε στο θέμα συστήματα ημερομηνίας στο Excel.

Διόρθωση ένα αντίγραφο και να επικολλήσετε το πρόβλημα   

 1. Σε ένα κενό κελί, εισάγετε την τιμή 1462.

 2. Επιλέξτε το κελί και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 3. Επιλέξτε όλα τα κελιά τα οποία περιέχουν τις λανθασμένες ημερομηνίες.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

 4. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην ενότητα Επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Λειτουργία, κάντε ένα από τα εξής.

  • Για να ορίσετε την ημερομηνία ως τέσσερα έτη και μία ημέρα αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  • Για να ορίσετε την ημερομηνία ως τέσσερα έτη και μία ημέρα νωρίτερα, κάντε κλικ στην επιλογή Αφαίρεση.

Διορθώσετε ένα πρόβλημα εξωτερική αναφορά   

Εάν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική αναφορά σε μια ημερομηνία σε άλλο βιβλίο εργασίας με διαφορετικό σύστημα ημερομηνίας, μπορείτε να τροποποιήσετε την εξωτερική αναφορά κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Για να ορίσετε την ημερομηνία ως τέσσερα χρόνια και μία ημέρα αργότερα, προσθέστε 1,462 σε αυτήν. Για παράδειγμα:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Για να ορίσετε την ημερομηνία ως τέσσερα χρόνια και μία ημέρα νωρίτερα, αφαίρεση 1,462 από αυτό. Για παράδειγμα:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Μορφοποίηση ημερομηνίας όπως θέλετε

Εμφάνιση αριθμών ως ημερομηνίες ή ώρες

Εισαγωγή δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο σε κελιά φύλλου εργασίας

Παραδείγματα τύπων που χρησιμοποιούνται συχνά

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×