Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή άλλου αντικειμένου στο Word για Mac

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να απομακρύνετε τις άκρες, σμίκρυνση ή αλλαγή μία διάσταση της εικόνας ή σχήματος, χρησιμοποιήστε τις λαβές αλλαγής μεγέθους. Ή, για πιο ακριβή έλεγχο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες Μορφοποίηση εικόνας "και" Μορφοποίηση σχήματος. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ανεπιθύμητα τμήματα μιας εικόνας από την περικοπή.

Γρήγορη αλλαγή μεγέθους εικόνας, σχήματος, WordArt ή άλλου αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, το σχήμα ή το WordArt του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις, σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μακριά από ή προς το κέντρο, ενώ κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο του αντικειμένου στην ίδια θέση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε σταθερές τις αναλογίες ενός αντικειμένου κατά την αλλαγή του μεγέθους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, το σχήμα ή το WordArt του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε με ακρίβεια.

 2. Στην καρτέλα Μορφή εικόνας ή Σχήματος, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

  Ένα επιλεγμένο πλαίσιο Κλείδωμα αναλογιών είναι επισημασμένο

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Εικόνα καρτέλας μορφή με πλαίσια ύψος και πλάτος επισημασμένο.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος ή WordArt, στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", πληκτρολογήστε τις μετρήσεις που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και πλάτος.

   Στην καρτέλα "Μορφοποίηση σχήματος", επισημαίνονται τα πλαίσια ύψος και πλάτος.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία χρησιμοποιώντας ποσοστά

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα, το σχήμα ή το WordArt του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", κάντε κλικ στη θέση > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

   Στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", επισημαίνονται οι περισσότερες επιλογές διάταξης και θέση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχήματος ή WordArt, στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στη θέση > Περισσότερες επιλογές διάταξης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα μέγεθος και στην περιοχή κλίμακα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

  Πληκτρολογήστε τα ποσοστά που θέλετε για το Ύψος και πλάτος.

  Στην καρτέλα "μέγεθος" στο πλαίσιο διάταξης για προχωρημένους, επισημαίνονται οι επιλογές κλίμακα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε το ίδιο ύψος και πλάτος διαφορετικά αντικείμενα, επιλέξτε όλα τα αντικείμενα που θέλετε να έχουν τις ίδιες διαστάσεις και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις διαστάσεις στα πλαίσια Ύψος και πλάτος. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, κάντε κλικ στο πρώτο αντικείμενο, και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα αντικείμενα.

Δείτε επίσης

Περικοπή εικόνας

Στοίχιση αντικειμένων

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση μιας εικόνας, πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων

Γρήγορη αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Σύρετε μια λαβή αλλαγής μεγέθους μέχρι το αντικείμενο να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλές: 

  • Για να διατηρήσετε τις αναλογίες ενός αντικειμένου καθώς αλλάζετε το μέγεθός του, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, σύρετε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο του αντικειμένου στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

  • Για να διατηρήσετε το κέντρο του αντικειμένου στην ίδια θέση και ταυτόχρονα να διατηρήσετε τις αναλογίες του καθώς αλλάζετε το μέγεθός του, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα SHIFT + OPTION ενώ σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος και πλάτος

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που επιλέξατε, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ή στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 2. Στην περιοχή Μέγεθος, εισαγάγετε το Ύψος και το Πλάτος.

  Ομάδα "Μέγεθος"

 3. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αναλογίες καθώς αλλάζετε το μέγεθος του αντικειμένου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αλλαγή μεγέθους σε ακριβή αναλογία χρησιμοποιώντας ποσοστά

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην εντολή μενού για τον τύπο αντικειμένου που επιλέξατε, όπως Σχήμα ή Εικόνα.

  Μενού "Μορφή", εντολή "Εικόνα"

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Μέγεθος.

 4. Στην περιοχή Κλίμακα, στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος, πληκτρολογήστε τα ποσοστά που θέλετε.

Δείτε επίσης

Στοίχιση αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×