Αλλαγή της υπηρεσίας Web που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων υποβολής

Επισκόπηση

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με μια κύρια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web για πρώτη φορά, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η υπηρεσία Web. Όταν είστε έτοιμοι να αναπτυχθούν υπηρεσίας Web, θα πρέπει να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας από το δοκιμαστικό περιβάλλον στη θέση της υπηρεσίας Web ανεπτυγμένος.

Όταν αλλάζετε την υπηρεσία Web στην κύρια σύνδεση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί ένα κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία και ομάδες που αντιστοιχούν σε το Σχήμα XML στην νέα υπηρεσία Web. Εάν τα σχήματα στις υπηρεσίες Web παλαιά και τα νέα είναι η ίδια, το InfoPath συνδέει αυτόματα τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας με τα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν τα πεδία και ομάδες στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν ταιριάζουν με τα πεδία και ομάδες στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath καταργεί τη σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων από τα στοιχεία ελέγχου. Εάν το InfoPath καταργήσει τη σύνδεση από τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να καταργήσετε τα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας ή να τα συνδέσετε σε άλλα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Ανάλογα με τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, η κύρια σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να έχει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μια σύνδεση δεδομένων υποβολής ή και τα δύο. Εάν η κύρια σύνδεση δεδομένων έχει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μια σύνδεση δεδομένων υποβολής και η υπηρεσία Web έχει αλλάξει θέσεις, πρέπει να αλλάξετε και τις δύο συνδέσεις.

Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή δευτερευουσών συνδέσεων δεδομένων με άλλες εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αφού αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να δημοσιεύσετε και έλεγχος του προτύπου φόρμας για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δεδομένων με την υπηρεσία Web λειτουργεί όπως αναμένεται όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε, επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι οι υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας εξακολουθούν να λειτουργούν όπως αναμένεται. Όταν ολοκληρώσετε τις δοκιμές, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να αρχίσουν να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή της υπηρεσίας Web:

 • Η θέση της νέας υπηρεσίας Web.

 • Επαλήθευση ότι η νέα υπηρεσία Web χρησιμοποιεί κωδικοποίηση εγγράφου/καθορισμένου στυλ. InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εγγράφου/καθορισμένου στυλ υπηρεσίες Web του.

 • Τα ονόματα των τις λειτουργίες της υπηρεσίας Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 • Επιβεβαίωση ότι τα σχήματα στις υπηρεσίες Web παλαιά και τα νέα είναι η ίδια.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή κύριας προέλευσης δεδομένων.

 2. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης με, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή υπηρεσία Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη λίστα Επιλέξτε μια λειτουργία, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που επιστρέφει δεδομένα στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Εάν ο Οδηγός σύνδεσης δεδομένων παρουσιαστεί ένα άγνωστο στοιχείο στη διάταξη της υπηρεσίας Web, στην επόμενη σελίδα του Οδηγού μπορεί να σας ζητήσει να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο για να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες για να προσθέσετε στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 7. Εάν η υπηρεσία Web δέχεται πληροφορίες αλλαγής, στην επόμενη σελίδα του οδηγού σας ρωτά εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής στα δεδομένα ερωτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Αυτή η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται μόνο εάν το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL) για την υπηρεσία Web υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Web επιστρέφει ένα Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

 10. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 11. Δοκιμάστε διεξοδικά το πρότυπο φόρμας, ανοίγοντας μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και τη συμπλήρωση. Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων υποβολής

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα συνδέσεων δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 3. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, πληκτρολογήστε τη θέση της νέας υπηρεσίας Web όπου οι χρήστες θα υποβάλουν τις φόρμες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίστα Επιλέξτε μια λειτουργία, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που λαμβάνει τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, για να επιλέξετε ποια δεδομένα στη φόρμα για να υποβάλετε για κάθε παράμετρο στην υπηρεσία Web, κάντε ένα από τα εξής:

  Υποβάλετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο ή μια ομάδα

  1. Στη λίστα παραμέτρους, κάντε κλικ στην επιλογή η παράμετρος υπηρεσίας Web που θα λαμβάνει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή ομάδας.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση Εικόνα κουμπιού .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο ή την ομάδα των οποίων τα δεδομένα που θέλετε να υποβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Στο πλαίσιο Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή μόνο κείμενο και θυγατρικά στοιχεία για να υποβάλετε μόνο τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο και τα θυγατρικά στοιχεία του πεδίου ή ομάδας, ή κάντε κλικ στην επιλογή δευτερεύον δέντρο XML, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου στοιχείου για να υποβάλετε το όνομα του πεδίου, τα δεδομένα στο πεδίο, και τα θυγατρικά στοιχεία στην επιλεγμένη ομάδα ή πεδίο.

  Υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα

  1. Στη λίστα παραμέτρους, κάντε κλικ στην επιλογή η παράμετρος υπηρεσίας Web που θα λαμβάνει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς

  1. Στη λίστα παραμέτρους, κάντε κλικ στην επιλογή η παράμετρος υπηρεσίας Web που θα λαμβάνει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειρά.

   Σημείωση: Συνήθως, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την υποβολή δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

  Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα ADO.NET DataSet

  Εάν η υπηρεσία Web απαιτεί ένα αντικείμενο ADO.NET DataSet, επιλέξτε τον κόμβο dataset όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους αυτής της σύνδεσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο τύπο κόμβου για μια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που απαιτείται ADO.NET DataSet, η ενέργεια υποβολής θα αποτύχει.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×