Αλλαγή της υπηρεσίας Web που χρησιμοποιείται στην κύρια σύνδεση δεδομένων του προτύπου φόρμας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων υποβολής

Επισκόπηση

Κατά την πρώτη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας με μια κύρια σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web, ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η υπηρεσία Web. Όταν η υπηρεσία Web είναι έτοιμη για εφαρμογή, θα πρέπει να μεταφέρετε την κύρια σύνδεση δεδομένων του προτύπου φόρμας από το δοκιμαστικό περιβάλλον στη θέση στην οποία εφαρμόστηκε η υπηρεσία Web.

Όταν αλλάζετε την υπηρεσία Web στην κύρια σύνδεση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί ένα κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων με πεδία και ομάδες που αντιστοιχούν σε το Σχήμα XML στην νέα υπηρεσία Web. Εάν τα σχήματα στις υπηρεσίες Web παλαιά και τα νέα είναι η ίδια, το InfoPath συνδέει αυτόματα τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας με τα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν τα πεδία και ομάδες στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν ταιριάζουν με τα πεδία και ομάδες στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath καταργεί τη σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων από τα στοιχεία ελέγχου. Εάν το InfoPath καταργήσει τη σύνδεση από τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να καταργήσετε τα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας ή να τα συνδέσετε σε άλλα πεδία στο νέο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Ανάλογα με τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, η κύρια σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να έχει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μια σύνδεση δεδομένων υποβολής ή και τα δύο. Εάν η κύρια σύνδεση δεδομένων έχει σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και σύνδεση δεδομένων υποβολής και η υπηρεσία Web έχει αλλάξει θέσεις, πρέπει να αλλάξετε και τις δύο συνδέσεις.

Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις σε πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή δευτερευουσών συνδέσεων δεδομένων προς άλλα εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αφού αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να δημοσιεύσετε και να δοκιμάσετε το πρότυπο φόρμας για να διασφαλίσετε ότι η σύνδεση δεδομένων προς την υπηρεσία Web λειτουργεί όπως αναμένεται, όταν οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Θα πρέπει επίσης να εκτελείτε δοκιμές για να διασφαλίζεται ότι οι υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας συνεχίζουν να λειτουργούν όπως αναμένεται. Όταν ολοκληρώσετε τις δοκιμές, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από τον διαχειριστή της υπηρεσίας Web:

 • Θέση της νέας υπηρεσίας Web.

 • Επιβεβαίωση ότι στη νέα υπηρεσία Web χρησιμοποιείται κωδικοποίηση στυλ εγγράφου/καθορισμένου στυλ. Στο InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπηρεσίες Web με στυλ εγγράφου/καθορισμένο στυλ.

 • Ονόματα των λειτουργιών της υπηρεσίας Web που θα χρησιμοποιήσετε.

 • Επιβεβαίωση ότι οι διατάξεις στις παλιές και στις νέες υπηρεσίες Web είναι ίδια.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 2. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης σε, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην περιοχή Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το πρότυπο φόρμας σας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Web και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που επιστρέφει δεδομένα στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Εάν παρουσιαστεί ένα άγνωστο στοιχείο στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" στη διάταξη της υπηρεσίας Web, στην επόμενη σελίδα του οδηγού ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο, ώστε να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες που θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 7. Εάν η υπηρεσία Web δέχεται πληροφορίες αλλαγής, στην επόμενη σελίδα του οδηγού εμφανίζεται ερώτημα σχετικά με το αν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής στα δεδομένα ερωτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήστε ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Αυτή η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται μόνο αν το αρχείο Web Services Description Language (WSDL) για την υπηρεσία Web υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Web επιστρέφει ένα Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 9. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

 10. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 11. Δοκιμάστε διεξοδικά το πρότυπο φόρμας, ανοίγοντας μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και συμπληρώνοντάς την. Επιβεβαιώστε ότι η φόρμα λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σύνδεσης δεδομένων υποβολής

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στη λίστα Συνδέσεις δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", πληκτρολογήστε τη θέση της νέας υπηρεσίας Web στην οποία θα υποβάλουν τις φόρμες οι χρήστες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίσταΕπιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που λαμβάνει τα δεδομένα υποβολής και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, για να επιλέξετε τα δεδομένα της φόρμας που θα υποβληθούν για κάθε παράμετρο στην υπηρεσία Web, κάντε ένα από τα εξής:

  Υποβάλετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο ή μια ομάδα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρων, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο ή ομάδα.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση Εικόνα κουμπιού .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο ή στην ομάδα της οποίας τα δεδομένα θέλετε να υποβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Στο πλαίσιο Συμπερίληψη κάντε κλικ στην εντολή Μόνο κείμενο και θυγατρικά στοιχεία για την υποβολή μόνο των δεδομένων σε αυτό το πεδίο και των θυγατρικών στοιχείων του πεδίου ή της ομάδας ή κάντε κλικ στην εντολή Δευτερεύον δέντρο XML, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου στοιχείου για την υποβολή του ονόματος του πεδίου, των δεδομένων του πεδίου και των θυγατρικών στοιχείων στην επιλεγμένη ομάδα ή πεδίο.

  Υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς.

   Σημείωση: Συνήθως, επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την υποβολή δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

  Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα ADO.NET DataSet

  Εάν στην υπηρεσία Web απαιτείται ένα αντικείμενο ADO.NET DataSet, επιλέξτε έναν κόμβο συνόλου δεδομένων κατά τη ρύθμιση παραμέτρων αυτής της σύνδεσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον τύπο κόμβου για μια σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web στην οποία απαιτείται ADO.NET DataSet, η ενέργεια υποβολής θα αποτύχει.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×