Αλλαγή της κύριας σύνδεσης δεδομένων σε μια άλλη βάση δεδομένων της Microsoft Access

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων Microsoft Office Access 2007 (μορφή αρχείου .accdb) ή μια βάση δεδομένων της Access που αποθηκεύσατε σε προηγούμενη έκδοση (.mdb), το InfoPath δημιουργεί αυτόματα μια κύρια σύνδεση δεδομένων σε αυτήν τη βάση δεδομένων. Εάν, αργότερα, τη θέση των αλλαγών σας βάση δεδομένων της Access, όπως εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων σε άλλη θέση, θα πρέπει να αλλάξετε τις συνδέσεις δεδομένων κύριο του προτύπου φόρμας. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας InfoPath ώστε να οδηγούν σε διαφορετική βάση δεδομένων της Access.

Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή δευτερευουσών συνδέσεων δεδομένων με άλλες εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Αλλάξτε την κύρια σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας

Βήμα 2: Επιλέξτε τους πίνακες βάσης δεδομένων

Βήμα 3: Προεπισκόπηση, δημοσίευση και έλεγχο του προτύπου φόρμας

Επισκόπηση

Για να αλλάξετε το πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων σε μια νέα βάση δεδομένων της Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων για να δημιουργήσετε μια νέα κύρια σύνδεση δεδομένων. Όταν δημιουργείτε τη νέα σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια νέα κύρια προέλευση δεδομένων που περιέχει τα πεδία και τις ομάδες που αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων. Εάν η νέα βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως στην παλιά βάση δεδομένων, το InfoPath συνδέει αυτόματα τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας με τα πεδία και ομάδες στο νέο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Εάν τα πεδία και ομάδες στο νέο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν ταιριάζουν με τα πεδία και ομάδες στο παλιό αρχείο προέλευσης δεδομένων, το InfoPath καταργεί τις συνδέσεις προέλευσης δεδομένων από τα υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου. Εάν έχουν καταργηθεί αυτές τις συνδέσεις, στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδέσετε τα στοιχεία ελέγχου σε άλλα πεδία και ομάδες στο νέο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων, εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, ή μπορείτε να καταργήσετε τα στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας.

Αφού αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει να μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και τις επιλογές που εξακολουθούν να λειτουργούν οι φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε περιβάλλον δοκιμής. Αφού ολοκληρώσετε τις δοκιμές σας, στη συνέχεια, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να αρχίσουν να συμπληρώνουν νέες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να αλλάξετε την κύρια σύνδεση δεδομένων, θα πρέπει οι ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή βάσης δεδομένων:

 • Η θέση της νέας βάσης δεδομένων Access.

  Σημείωση: Εάν η νέα βάση δεδομένων της Access είναι αποθηκευμένο σε μια θέση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η θέση δικτύου είναι προσβάσιμη στους χρήστες σας.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα πινάκων, τα ονόματα πεδίων και σχέσεις στη νέα βάση δεδομένων είναι τα ίδια με αυτά για την παλιά βάση δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο για να προσθέσετε τις σχέσεις πινάκων κατά την πρώτη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, θα πρέπει να προσθέσετε τις ίδιες σχέσεις πινάκων κατά την αλλαγή της κύριας σύνδεσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Αλλάξτε την κύρια σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 2. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές των επιλεγμένων επιλογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων (Microsoft SQL Server ή Microsoft Office Access μόνο) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή βάσης δεδομένων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, μεταβείτε στη θέση της νέας βάσης δεδομένων Access και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Επιλέξτε τους πίνακες βάσης δεδομένων

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα ή ερώτημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε άλλους πίνακες ή ερωτήματα στη βάση δεδομένων για την παροχή δεδομένων στη φόρμα, προσθέστε αυτές τις επιπλέον πίνακες ή ερωτήματα.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, στη λίστα Επιλέξτε ένα θυγατρικό πίνακα για να προσθέσετε, κάντε κλικ στο όνομα του πίνακα ή ερώτημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Τα σχετικά πεδία ανάμεσα σε αυτόν τον πίνακα ή ερώτημα και τον πρωτεύοντα πίνακα ή το ερώτημα εμφανίζονται στο πλαίσιο Σύνδεση πεδίων, στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε αυτά τα πεδία στο πρότυπο φόρμας.

  3. Για να καταργήσετε την υπάρχουσα σχέση, κάντε κλικ στη σχέση στη λίστα πεδία σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης.

  4. Για να προσθέσετε επιπλέον σχετικά πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στα πεδία και στις δύο στήλες που χρειάζεστε.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

  6. Για να προσθέσετε επιπλέον πίνακες ή ερωτήματα, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κύρια σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Σημείωση: Εάν χρειάζεστε για να αλλάξετε τις δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να κάνετε αυτές τις αλλαγές πριν μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Αλλάζοντας το δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων τώρα, μπορείτε να ελέγξετε το νέο συνδέσεις δεδομένων κύριας και δευτερεύουσας την ίδια στιγμή. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή δευτερευουσών συνδέσεων δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Προεπισκόπηση, δημοσίευση και έλεγχο του προτύπου φόρμας

 1. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

 2. Για να κλείσετε το παράθυρο προεπισκόπησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προεπισκόπησης στη Βασική γραμμή εργαλείων.

 3. Για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή " Δημοσίευση " στο μενού αρχείο και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό δημοσίευσης που ξεκινά.

 4. Ελέγξτε προσεκτικά τη φόρμα, ανοίγοντας μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και τη συμπλήρωση. Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας λειτουργεί όπως αναμένεται.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×