Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Αλλαγή της κλίμακας του οριζόντιου άξονα (κατηγορία) σε ένα γράφημα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το οριζόντιο άξονα (κατηγορία) άξονας, γνωστές και ως στον άξονα x, ενός γραφήματος εμφανίζει ετικέτες κειμένου αντί για αριθμητικά διαστήματα και παρέχει λιγότερες επιλογές κλιμάκωσης από είναι διαθέσιμες για έναν κατακόρυφο άξονα (τιμή), γνωστές και ως τον άξονα y, του γραφήματος.

Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τις ακόλουθες επιλογές άξονα:

 • Χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων και ετικετών

 • Τοποθέτηση των ετικετών

 • Σειρά με την οποία εμφανίζονται οι κατηγορίες

 • Τύπος άξονα (άξονα ημερομηνίας ή κειμένου)

 • Τοποθέτηση των υποδιαιρέσεων

 • Σημείο όπου οριζόντιο άξονα τέμνει τον κατακόρυφο άξονα

Για να αλλάξετε την κλίμακα των άλλων αξόνων σε ένα γράφημα, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της κλίμακας του άξονα κατακόρυφο άξονα (τιμή) σε ένα γράφημα ή Αλλαγή της κλίμακας του άξονα βάθους (σειρά) σε ένα γράφημα.

Σημείωση: Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για το Office 2013 και νεότερες εκδόσεις. Αναζητάτε τα βήματα του Office 2010;

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ για να επιλέξετε τον άξονα κατηγοριών που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τον άξονα από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος με την προσθήκη των καρτελών Σχεδίαση και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο στο επάνω μέρος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιου άξονα (κατηγορία).

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση άξονα, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Σημαντικό: Οι παρακάτω επιλογές κλιμάκωσης είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα άξονα κατηγοριών.

  • Για να αντιστρέψετε τη σειρά των κατηγοριών, αναπτύξτε Τις επιλογές άξονα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κατηγορίες με αντίστροφη σειρά.

  • Για να αλλάξετε τον τύπο άξονα σε έναν άξονα κείμενο ή ημερομηνία, αναπτύξτε Τις επιλογές άξονα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τύπος άξονα, επιλέξτε κείμενο άξονας ή Άξονας ημερομηνίας. Σημεία κειμένου και δεδομένων είναι ισοκατανεμημένες σε έναν άξονα κειμένου. Έναν άξονα ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

   Σημείωση: Επιλεγμένο από προεπιλογή, Επιλέξτε αυτόματα με βάση δεδομένων καθορίζει τον τύπο άξονα που θεωρείτε καταλληλότερο για τον τύπο των δεδομένων.

  • Για να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το κατακόρυφο άξονα (τιμή) να τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), αναπτύξτε τις Επιλογές άξονα, και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διασταύρωση κατακόρυφου άξονα, επιλέξτε στον αριθμό κατηγορίας και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου, ή επιλέξτε στην μέγιστη κατηγορία για να καθορίσετε ότι ο κατακόρυφος άξονας (τιμών) τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία) μετά την τελευταία κατηγορία στον άξονα x.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, αναπτύξτε Τα σημάδια υποδιαίρεσης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Σημείωση: Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει τον αριθμό των κατηγοριών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

  • Για να αλλάξετε τη θέση του τα σημάδια υποδιαίρεσης άξονα, αναπτύξτε Υποδιαιρέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές που θέλετε στα πλαίσια τύπου κύριων και δευτερευουσών τύπου.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των ετικετών άξονα, αναπτύξτε ετικέτες και, στη συνέχεια, στην περιοχή διάστημα μεταξύ των ετικετών, επιλέξτε Καθορισμός μονάδας διαστήματος και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε 1 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε κατηγορία, 2 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε δεύτερη κατηγορία, 3 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε τρίτη κατηγορία και ούτω καθεξής.

  • Για να αλλάξετε τη θέση των ετικετών άξονα, αναπτύξτε ετικέτες και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο απόσταση από άξονα, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό για να τοποθετήσετε τις ετικέτες κοντά στον άξονα. Πληκτρολογήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό εάν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ετικέτας και τον άξονα.

 1. Σε ένα γράφημα, κάντε κλικ στον άξονα κατηγοριών που θέλετε να αλλάξετε ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε τον άξονα από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα.

   Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιου άξονα (κατηγορία).

   Εικόνα Κορδέλας

 2. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή μορφής.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση άξονα, στην περιοχή Επιλογές άξονα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Σημαντικό: Οι παρακάτω επιλογές κλιμάκωσης είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα άξονα κατηγοριών.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Σημείωση: Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει τον αριθμό των κατηγοριών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των ετικετών άξονα, στην περιοχή Διάστημα μεταξύ ετικετών, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός μονάδας διαστήματος και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε 1 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε κατηγορία, 2 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε δεύτερη κατηγορία, 3 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε τρίτη κατηγορία και ούτω καθεξής.

  • Για να αλλάξετε τη θέση των ετικετών άξονα, στο πλαίσιο Απόσταση ετικέτας από άξονα, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό για να τοποθετήσετε τις ετικέτες κοντά στον άξονα. Πληκτρολογήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό εάν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ετικέτας και τον άξονα.

  • Για να αντιστρέψετε τη σειρά των κατηγοριών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κατηγορίες με αντίστροφη σειρά.

  • Για να αλλάξετε τον τύπο άξονα σε ένα κείμενο ή ημερομηνία άξονα, στην περιοχή Τύπος άξονα, κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο άξονας ή Άξονας ημερομηνίας. Σημεία κειμένου και δεδομένων είναι ισοκατανεμημένες σε έναν άξονα κειμένου. Έναν άξονα ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

   Σημείωση: Επιλεγμένο από προεπιλογή, Επιλέξτε αυτόματα με βάση δεδομένων καθορίζει τον τύπο άξονα που θεωρείτε καταλληλότερο για τον τύπο των δεδομένων.

  • Για να αλλάξετε τη θέση του άξονα υποδιαιρέσεις και ετικέτες, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές που θέλετε στα πλαίσια Τύπος υποδιαίρεσης, Τύπος υποδιαίρεσης σε δευτερεύοντα άξονα και οι ετικέτες του άξονα.

  • Για να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το κατακόρυφο άξονα (τιμή) να τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), στην περιοχή Διασταύρωση κατακόρυφου άξονα, κάντε κλικ στον αριθμό κατηγορίας, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου ή κάντε κλικ στην επιλογή στην μέγιστη κατηγορία για να καθορίσετε ότι ο κατακόρυφος άξονας (τιμών) τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία) μετά την τελευταία κατηγορία στον άξονα x.

Συμβουλές: 

 • Μετά την αλλαγή της κλίμακας του άξονα, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο που έχει μορφοποιηθεί τον άξονα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της εμφάνισης των αξόνων γραφήματος.

 • Κλιμάκωση δεν αλλαγή της σειράς επικάλυψης ή ανοίγματος πλάτος μεταξύ σειράς δεδομένων. Για να αλλάξετε την επικάλυψη σειράς ή πλάτος ανοίγματος, κάντε δεξί κλικ σε μια σειρά δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σειράς δεδομένων. Στην περιοχή Επιλογές σειράς, καθορίστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Από προεπιλογή, οι τιμές ελάχιστη και μέγιστη κλίμακα του κάθε άξονα σε ένα γράφημα υπολογίζονται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα για να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν είναι όλα τα σημεία δεδομένων σε πίνακα δεδομένων μεταξύ 60 και 90, ενδέχεται να θέλετε του άξονα τιμών (y) για να έχετε μια περιοχή 50 έως 100 αντί για το 0 έως 100. Όταν μια τιμή άξονα καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα (γνωστό και ως λογαριθμική κλίμακα).

 1. Αυτό το βήμα ισχύει μόνο για το Word για Mac: στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιου άξονα (κατηγορία), στην αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο "Μορφοποίηση".

 4. Στο παράθυρο Μορφοποίηση άξονα, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  Σημαντικό: Οι παρακάτω επιλογές κλιμάκωσης είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα άξονα κατηγοριών.

  • Για να αντιστρέψετε τη σειρά των κατηγοριών, αναπτύξτε Τις επιλογές άξονα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κατηγορίες με αντίστροφη σειρά.

  • Για να αλλάξετε τον τύπο άξονα σε έναν άξονα κείμενο ή ημερομηνία, αναπτύξτε Τις επιλογές άξονα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Τύπος άξονα, επιλέξτε κείμενο άξονας ή Άξονας ημερομηνίας. Σημεία κειμένου και δεδομένων είναι ισοκατανεμημένες σε έναν άξονα κειμένου. Έναν άξονα ημερομηνίας εμφανίζει ημερομηνίες με χρονολογική σειρά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή μονάδες μέτρησης, όπως τον αριθμό των ημερών, μηνών ή ετών, ακόμα και εάν οι ημερομηνίες στο φύλλο εργασίας είναι δεν σε σειρά ή στις ίδιες μονάδες μέτρησης.

   Σημείωση: Επιλεγμένο από προεπιλογή, Επιλέξτε αυτόματα με βάση δεδομένων καθορίζει τον τύπο άξονα που θεωρείτε καταλληλότερο για τον τύπο των δεδομένων.

  • Για να αλλάξετε το σημείο όπου θέλετε το κατακόρυφο άξονα (τιμή) να τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία), αναπτύξτε τις Επιλογές άξονα, και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διασταύρωση κατακόρυφου άξονα, επιλέξτε στον αριθμό κατηγορίας και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου, ή επιλέξτε στην μέγιστη κατηγορία για να καθορίσετε ότι ο κατακόρυφος άξονας (τιμών) τέμνει τον άξονα οριζόντιο άξονα (κατηγορία) μετά την τελευταία κατηγορία στον άξονα x.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, αναπτύξτε Τα σημάδια υποδιαίρεσης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο χρονικό διάστημα μεταξύ των υποδιαιρέσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Σημείωση: Ο αριθμός που πληκτρολογείτε καθορίζει τον αριθμό των κατηγοριών που εμφανίζονται μεταξύ των σημαδιών υποδιαίρεσης.

  • Για να αλλάξετε τη θέση του τα σημάδια υποδιαίρεσης άξονα, αναπτύξτε Υποδιαιρέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές που θέλετε στα πλαίσια τύπου κύριων και δευτερευουσών τύπου.

  • Για να αλλάξετε το διάστημα μεταξύ των ετικετών άξονα, αναπτύξτε ετικέτες και, στη συνέχεια, στην περιοχή διάστημα μεταξύ των ετικετών, επιλέξτε Καθορισμός μονάδας διαστήματος και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε 1 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε κατηγορία, 2 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε δεύτερη κατηγορία, 3 για να εμφανίσετε μια ετικέτα για κάθε τρίτη κατηγορία και ούτω καθεξής.

  • Για να αλλάξετε τη θέση των ετικετών άξονα, αναπτύξτε ετικέτες και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο απόσταση από άξονα, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

   Συμβουλή: Πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό για να τοποθετήσετε τις ετικέτες κοντά στον άξονα. Πληκτρολογήστε ένα μεγαλύτερο αριθμό εάν θέλετε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της ετικέτας και τον άξονα.

  • Για να τοποθετήσετε την ετικέτα, αναπτύξτε ετικέτες και ενεργοποιήστε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×