Αλλαγή της επανάληψης του υπολογισμού, των διαδοχικών προσεγγίσεων ή της ακρίβειας ενός τύπου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για την αποτελεσματική χρήση των τύπων, υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα που πρέπει να κατανοήσετε:

Υπολογισμός     είναι η διαδικασία υπολογισμού των τύπων και, στη συνέχεια, της εμφάνισης των αποτελεσμάτων στα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Για να αποφύγετε τους περιττούς υπολογισμούς που μπορεί να είναι χρονοβόροι και να επιβραδύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή σας, το Microsoft Excel υπολογίζει αυτόματα ξανά τους τύπους μόνο όταν έχουν αλλάξει τα κελιά από τα οποία εξαρτάται ο τύπος. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας και όταν επεξεργάζεστε ένα βιβλίο εργασίας. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο και το χρόνο επανάληψης του υπολογισμού των τύπων από το Excel.

Διαδοχικές προσεγγίσεις     είναι ο επαναλαμβανόμενος υπολογισμός ενός φύλλου εργασίας μέχρι να ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη αριθμητική συνθήκη.Το Excel δεν μπορεί να υπολογίσει αυτόματα έναν τύπο που αναφέρεται — άμεσα ή έμμεσα — στο κελί που περιέχει τον τύπο. Αυτό ονομάζεται κυκλική αναφορά. Όταν ένας τύπος αναφέρεται σε ένα από τα δικά του κελιά, πρέπει να καθορίσετε πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί ο υπολογισμός του τύπου. Οι κυκλικές αναφορές είναι δυνατό να εκτελέσουν απεριόριστες διαδοχικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγξετε το μέγιστο αριθμό διαδοχικών προσεγγίσεων και το μέγεθος της επιτρεπόμενης μεταβολής.

Ακρίβεια     είναι ένα μέσο μέτρησης του βαθμού ακρίβειας ενός υπολογισμού. Το Excel αποθηκεύει και υπολογίζει με ακρίβεια 15 σημαντικών ψηφίων. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την ακρίβεια των υπολογισμών έτσι ώστε το Excel να χρησιμοποιεί την τιμή που εμφανίζεται αντί για την αποθηκευμένη τιμή κατά την επανάληψη του υπολογισμού των τύπων.

Κατά την εξέλιξη του υπολογισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές ή να εκτελέσετε ενέργειες όπως η εισαγωγή αριθμών ή τύπων. Το Excel διακόπτει προσωρινά τον υπολογισμό για να εκτελέσει τις άλλες εντολές ή ενέργειες και, στη συνέχεια, συνεχίζει τον υπολογισμό. Ο διαδικασία υπολογισμού ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο χρόνο στην περίπτωση που το βιβλίο εργασίας περιέχει μεγαλύτερο αριθμό τύπων ή όταν τα φύλλα εργασίας περιέχουν πίνακες δεδομένων ή συναρτήσεις που επαναλαμβάνουν αυτόματα τον υπολογισμό, κάθε φορά που γίνεται επανάληψη του υπολογισμού του βιβλίου εργασίας. Ακόμη, η διαδικασία υπολογισμού ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο χρόνο στην περίπτωση που τα φύλλα εργασίας περιέχουν συνδέσεις με άλλα φύλλα ή βιβλία εργασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο εκτέλεσης του υπολογισμού, αλλάζοντας τη διαδικασία υπολογισμού σε μη αυτόματο υπολογισμό.

Σημαντικό: Η αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές επηρεάζει όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία τύποι

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των εξαρτημένων τύπων κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε μια τιμή, έναν τύπο ή ένα όνομα, στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση υπολογισμού.

  • Για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των εξαρτημένων τύπων — εκτός από τους πίνακες δεδομένων — κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή σε μια τιμή, έναν τύπο ή ένα όνομα, στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματος εκτός από πίνακες δεδομένων.

  • Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού και για να γίνεται επανάληψη του υπολογισμού ανοιχτών βιβλίων εργασίας μόνο όταν το ζητάτε ρητά (πιέζοντας F9), στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματος.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε Μη αυτόματος, το Excel επιλέγει αυτόματα το πλαίσιο ελέγχου Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση. Εάν η αποθήκευση του βιβλίου εργασίας διαρκεί πολύ, η κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Νέος υπολογισμός βιβλίου εργασίας πριν από την αποθήκευση ίσως βελτιώσει το χρόνο αποθήκευσης.

  • Για να επαναλάβετε με μη αυτόματο τρόπο τον υπολογισμό όλων των ανοιχτών φύλλων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων δεδομένων, και για να ενημερώσετε όλα τα ανοιχτά φύλλα γραφήματος, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, κάντε κλικ στο κουμπί Άμεσος υπολογισμός.

   Ομάδα "Υπολογισμός"

  • Για να επαναλάβετε με μη αυτόματο τρόπο τον υπολογισμό του ενεργού φύλλου εργασίας και οποιωνδήποτε γραφημάτων και φύλλων γραφήματος που είναι συνδεδεμένα σε αυτό το φύλλο εργασίας, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, κάντε κλικ στο κουμπί Υπολογισμός φύλλου.

Συμβουλή: Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε πολλές από αυτές τις επιλογές εκτός του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Excel. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Υπολογισμός, επιλέξτε Επιλογές υπολογισμού και, στη συνέχεια, Αυτόματος.

Σημείωση: Εάν ένα φύλλο εργασίας περιέχει έναν τύπο, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ένα φύλλο εργασίας που δεν έχει επανυπολογιστεί και ενημερώσετε αυτήν τη σύνδεση, το Excel εμφανίζει ένα μήνυμα, το οποίο δηλώνει ότι το φύλλο εργασίας προέλευσης δεν έχει επανυπολογιστεί πλήρως. Για να ενημερώσετε τη σύνδεση με την τρέχουσα τιμή που είναι αποθηκευμένη στο φύλλο εργασίας προέλευσης, ακόμη και στην περίπτωση που η τιμή δεν είναι σωστή, κάντε κλικ στο κουμπ OK. Για να ακυρώσετε την ενημέρωση της σύνδεσης και να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη τιμή που αποκτήθηκε από το φύλλο εργασίας προέλευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Για να

Πατήστε

Επαναλάβετε τον υπολογισμό τύπων που έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό καθώς και των τύπων που εξαρτώνται από αυτούς, σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας. Στην περίπτωση που ένα βιβλίο εργασίας έχει ρυθμιστεί για αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού, δεν χρειάζεται να πιέσετε το πλήκτρο F9 για να επαναληφθεί ο υπολογισμός.

F9

Επαναλάβετε τον υπολογισμό των τύπων που τροποποιήθηκαν από τον τελευταίο υπολογισμό καθώς και των τύπων που εξαρτώνται από αυτούς, στο ενεργό φύλλο εργασίας.

Shift+F9 

Επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των τύπων σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία επανάληψη του υπολογισμού.

Ctrl+Alt+F9 

Ελέγξετε εξαρτημένους τύπους και στη συνέχεια να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των τύπων σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία επανάληψη του υπολογισμού.

Ctrl+Shift+Alt+F9 

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Τύποι.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία τύποι

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση επαναληπτικού υπολογισμού.

 3. Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων υπολογισμού του Excel, πληκτρολογήστε τον αριθμό των διαδοχικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των διαδοχικών προσεγγίσεων τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το Excel, για επαναλάβει τον υπολογισμό σε ένα φύλλο εργασίας.

 4. Για να ορίσετε τον μέγιστο βαθμό αλλαγής που αποδέχεστε μεταξύ των αποτελεσμάτων του υπολογισμού, πληκτρολογήστε το βαθμό στο πλαίσιο Μέγιστη μεταβολή. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο ακριβέστερο είναι το αποτέλεσμα και τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το Excel, για να επαναλάβει τον υπολογισμό σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημείωση: Η Επίλυση και η Αναζήτηση στόχου είναι μέρος μιας σειράς εντολών που μερικές φορές ονομάζονται εργαλεία ανάλυσης what-if. Οι δύο αυτές εντολές χρησιμοποιούν τις διαδοχικές προσεγγίσεις με ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Επίλυση όταν χρειάζεται να βρείτε τη βέλτιστη τιμή για ένα συγκεκριμένο κελί προσαρμόζοντας τις τιμές πολλών κελιών ή όταν θέλετε να εφαρμόσετε συγκεκριμένους περιορισμούς σε μία ή περισσότερες από τις τιμές του υπολογισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση στόχου όταν γνωρίζετε το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τύπου αλλά όχι την τιμή εισόδου που χρειάζεται ο τύπος για να καθορίσει το αποτέλεσμα.

Πριν αλλάξετε την ακρίβεια των υπολογισμών, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημαντικά σημεία:

Από προεπιλογή, το Excel υπολογίζει τις αποθηκευμένες τιμές, όχι τις εμφανιζόμενες   

Η τιμή που εμφανίζεται και εκτυπώνεται εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να μορφοποιήσετε και να εμφανίσετε την αποθηκευμένη τιμή. Για παράδειγμα, ένα κελί που εμφανίζει μια ημερομηνία με τη μορφή "6/22/2008" περιέχει επίσης ένα σειριακό αριθμό, οποίος είναι η αποθηκευμένη τιμή αυτής της ημερομηνίας στο κελί. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της ημερομηνίας σε άλλη μορφή (για παράδειγμα, σε "22-Ιουν-2008"), αλλά η αλλαγή της εμφάνισης μιας τιμής σε ένα φύλλο εργασίας δεν αλλάζει την αποθηκευμένη τιμή.

Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε την ακρίβεια των υπολογισμών   

Κατά την εκτέλεση υπολογισμών από έναν τύπο, το Excel χρησιμοποιεί συνήθως τις τιμές που είναι αποθηκευμένες σε κελιά που αναφέρονται από τον τύπο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που δύο κελιά περιέχουν την τιμή 10.005 και τα κελιά αυτά είναι μορφοποιημένα ώστε να εμφανίζουν τιμές με τη μορφή νομισματικής μονάδας, η τιμή 10.01 € εμφανίζεται σε κάθε κελί. Εάν προσθέσετε τα δύο κελιά μαζί, το αποτέλεσμα θα είναι 20.01 €, επειδή το Excel προσθέτει τις αποθηκευμένες τιμές 10.005 και 10.005 και όχι τις τιμές που εμφανίζονται.

Όταν αλλάζετε την ακρίβεια των υπολογισμών σε ένα βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας τις εμφανιζόμενες (μορφοποιημένες) τιμές, το Excel αλλάζει οριστικά όλες τις αποθηκευμένες τιμές από απόλυτη ακρίβεια (15 ψηφία) σε οποιαδήποτε μορφή. Εάν αργότερα επιλέξετε να υπολογίσετε με απόλυτη ακρίβεια, οι αρχικές υποκείμενες τιμές δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Για προχωρημένους.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους

 2. Στην ενότητα Κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ρύθμιση ακρίβειας όπως εμφανίζεται.

Παρόλο που το Excel περιορίζει την ακρίβεια σε 15 ψηφία, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 15 ψηφία είναι το όριο του μεγέθους ενός αριθμού που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο Excel. Το όριο είναι 9,99999999999999E+307 για τους θετικούς αριθμούς και -9,99999999999999E+307 για τους αρνητικούς αριθμούς. Τα νούμερα αυτά είναι σχεδόν ίσα με 1 ή -1 ακολουθούμενο από 308 μηδενικά.

Ακρίβεια στο Excel σημαίνει ότι κάθε αριθμός που υπερβαίνει τα 15 ψηφία αποθηκεύεται και εμφανίζεται με ακρίβεια μόνο 15 ψηφίων. Αυτά τα ψηφία μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε συνδυασμό πριν ή μετά την υποδιαστολή. Οποιαδήποτε ψηφία στα δεξιά του 15ου ψηφίου θα είναι μηδενικά. Για παράδειγμα, ο αριθμός 1234567,890123456 έχει 16 ψηφία (7 ψηφία πριν και 9 ψηφία μετά την υποδιαστολή). Στο Excel, αποθηκεύεται και εμφανίζεται ως 1234567,89012345 (αυτό εμφανίζεται στη γραμμή τύπων και στο κελί). Εάν ορίσετε το κελί σε μορφή αριθμού ώστε να εμφανίζονται όλα τα ψηφία (αντί της επιστημονικής μορφής, όπως 1,23457E+06), θα δείτε ότι ο αριθμός εμφανίζεται ως 1234567,890123450. Το 6 στο τέλος (το 16ο ψηφίο) απορρίπτεται και αντικαθίσταται από το 0. Η ακρίβεια σταματά στο 15ο ψηφίο, οπότε οποιαδήποτε ψηφία ακολουθούν είναι μηδενικά.

Ένας υπολογιστής μπορεί να διαθέτει περισσότερους από έναν επεξεργαστές (περιέχει πολλούς φυσικούς επεξεργαστές) ή μπορεί να διαθέτει τεχνολογία hyperthreading (περιέχει πολλούς λογικούς επεξεργαστές). Σε αυτούς τους υπολογιστές, μπορείτε να βελτιώσετε ή να ελέγξετε το χρόνο που απαιτείται για τον επανυπολογισμό των βιβλίων εργασίας που περιέχουν πολλούς τύπους, ορίζοντας τον αριθμό των επεξεργαστών που θα χρησιμοποιηθούν για την επανάληψη του υπολογισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, τμήματα του φόρτου εργασίας μιας επανάληψης υπολογισμού μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Η κατανομή αυτού του φόρτου εργασίας σε πολλούς επεξεργαστές μπορεί να μειώσει τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επανάληψης του υπολογισμού.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Για προχωρημένους.

  Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους.

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση πολλών επεξεργαστών κατά τον υπολογισμό, στην ενότητα Τύποι, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμού.

  Σημείωση    Αυτό το πλαίσιο ελέγχου ενεργοποιείται από προεπιλογή και χρησιμοποιούνται όλοι οι επεξεργαστές κατά τη διάρκεια του υπολογισμού. Ο αριθμός των επεξεργαστών του υπολογιστή σας εντοπίζεται αυτόματα και εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Χρήση όλων των επεξεργαστών σε αυτόν τον υπολογιστή.

 3. Προαιρετικά, εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμού, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που θα χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να περιορίσετε τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται κατά την επανάληψη του υπολογισμού στην περίπτωση που εκτελούνται άλλα προγράμματα στον υπολογιστή τα οποία απαιτούν αποκλειστικό χρόνο επεξεργασίας.

 4. Για να ελέγξετε τον αριθμό των επεξεργαστών, στην περιοχή Αριθμός νημάτων υπολογισμού, επιλέξτε Μη αυτόματος. Εισαγάγετε τον αριθμό επεξεργαστών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ο μέγιστος αριθμός είναι 1024).

Για να επιβεβαιωθεί ότι τα παλαιότερα βιβλία εργασίας έχουν υπολογιστεί σωστά, το Excel συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας αποθηκευμένο σε προηγούμενη έκδοση του Excel σε σχέση με το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας που δημιουργήθηκε στην τρέχουσα έκδοση.

 • Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε με την τρέχουσα έκδοση, το Excel επαναλαμβάνει τον υπολογισμό μόνο των τύπων που εξαρτώνται από κελιά που έχουν αλλάξει.

 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel, όλοι οι τύποι του βιβλίου εργασίας — τόσο εκείνοι που εξαρτώνται από κελιά που έχουν αλλάξει όσο και εκείνοι που δεν εξαρτώνται από αυτά τα κελιά — υπολογίζονται ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται ότι το βιβλίο εργασίας βελτιστοποιείται πλήρως για την τρέχουσα έκδοση του Excel. Υπάρχει εξαίρεση όταν το βιβλίο εργασίας είναι σε διαφορετική κατάσταση λειτουργίας υπολογισμού, όπως "Μη αυτόματος".

 • Επειδή η πλήρης επανάληψη του υπολογισμού είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από το μερικό υπολογισμό, το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας που δεν έχει αποθηκευτεί προηγουμένως στην τρέχουσα έκδοση του Excel ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο. Μετά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας στην τρέχουσα έκδοση του Excel, θα ανοίξει πιο γρήγορα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×