Αλλαγή της εμφάνισης μιας λωρίδας χρόνου στο Project Web App

Αλλαγή της εμφάνισης μιας λωρίδας χρόνου στο Project Web App

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η προσαρμογή της λωρίδας χρόνου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσαρμογής της λωρίδας χρόνου με τους ακόλουθους τρόπους:

Αλλαγή γραμματοσειρών και χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, τη μορφή και το χρώμα του κειμένου που χρησιμοποιούνται στη λωρίδα χρόνου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα χρώματα γεμίσματος που χρησιμοποιούνται για τις γραμμές, τους ρόμβους και το φόντο της λωρίδας χρόνου.

Για να αλλάξετε τις γραμματοσειρές και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στη λωρίδα χρόνου:

 1. Κάντε κλικ μία φορά στη λωρίδα χρόνου για να την επιλέξετε.

 2. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε μια γραμμή ή ρόμβο της λωρίδας χρόνου, κάντε κλικ στη γραμμή ή το ρόμβο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Γραμματοσειρά, αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, τη μορφή και το χρώμα.

  Συμβουλή:  Όταν κάνετε κλικ σε μια γραμμή ή ρόμβο της λωρίδας χρόνου, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία. Εάν θέλετε να μορφοποιήσετε μια άλλη γραμμή ή ρόμβο και το πλαίσιο σας εμποδίζει, απλώς κάντε κλικ στο X στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου για να το κλείσετε.

 3. Για να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος μιας γραμμής ή ρόμβου, κάντε κλικ στη γραμμή ή το ρόμβο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης και επιλέξτε ένα χρώμα.

  Σημείωση:  Το χρώμα που χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός ρόμβου χρησιμοποιείται επίσης και στη γραμμή που συνδέει το ρόμβο με το όνομα της εργασίας.

 4. Για να αλλάξετε το χρώμα που χρησιμοποιείται για το γέμισμα του φόντου της λωρίδας χρόνου, κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο της λωρίδας χρόνου όπου δεν υπάρχει γραμμή ή ρόμβος και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης και επιλέξτε ένα χρώμα.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών

Από προεπιλογή, η λωρίδα χρόνου περιλαμβάνει ημερομηνίες εργασιών, ένα δείκτη που υποδεικνύει την τρέχουσα ημερομηνία και ημερομηνίες στο επάνω μέρος για να επισημάνετε την κλίμακα χρόνου. Ωστόσο, μπορείτε να επίσης συμπεριλάβετε τη συνολική Έναρξη έργου και ημερομηνίες λήξης, ή επιλέξτε για να αποκρύψετε οποιαδήποτε από τις ενδείξεις προεπιλεγμένη ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή για την εργασία ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Για να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να συμπεριλάβετε ημερομηνιών στη λωρίδα χρόνου:

 1. Κάντε κλικ μία φορά στη λωρίδα χρόνου για να την επιλέξετε.

 2. Στην καρτέλα Λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε τύπο ημερομηνίας που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λωρίδα χρόνου:

  • Ημερομηνίες εργασιών Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ημερομηνίες εργασιών για να εμφανίσετε την ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία παράδοσης για κάθε εργασία μέσα στη γραμμή της εργασίας ή δίπλα στον ρόμβο της εργασίας.

  • Σήμερα Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σήμερα, για να εμφανίσετε έναν δείκτη στη λωρίδα χρόνου για την τρέχουσα ημερομηνία.

  • Έναρξη και λήξη Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έναρξη και λήξη για να εμφανίσετε μια ημερομηνία έναρξης στην αρχή της λωρίδας χρόνου και μια ημερομηνία λήξης στο τέλος της λωρίδας χρόνου. Αυτές οι ημερομηνίες λαμβάνονται από την παλαιότερη ημερομηνία έναρξης της εργασίας και την πιο πρόσφατη εργασία παράδοσης ημερομηνία.

  • Κλίμακα χρόνου Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλίμακα χρόνου για να εμφανίσετε δείκτες στο επάνω μέρος της λωρίδας χρόνου σε χρονολογημένα διαστήματα.

 3. Για να επιλέξετε τη μορφοποίηση που θα χρησιμοποιήσετε για τις ημερομηνίες μέσα στις γραμμές εργασιών ή δίπλα σε ρόμβους εργασιών, στην καρτέλα Λωρίδα εργασίας, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή ημερομηνίας και επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των εργασιών

Εργασίες χωρίς ημερομηνία έναρξης ή εργασίες που έχουν μια ημερομηνία έναρξης, αλλά χωρίς ημερομηνία παράδοσης, εμφανίζονται πάντα ως ρόμβους στη λωρίδα χρόνου. Μια εργασία με μια ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία παράδοσης, ωστόσο, μπορούν να εμφανίζονται ως γραμμή στη λωρίδα χρόνου, ή μπορείτε να επιλέξετε να το εμφανίσετε ως μια επεξήγηση επάνω από τη λωρίδα χρόνου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν έχετε επιλέξει να δημιουργήσετε εσοχή εργασίες στη λίστα εργασιών σας για να επικοινωνήσετε διαφορετικές φάσεις ενός έργου ή μεγαλύτερες εργασίες που έχουν πολλές δευτερεύουσες εργασίες. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια λίστα εργασιών ως εξής:

 • Φάση 1

  • Εργασία Α

  • Εργασία Β

  • Εργασία Γ

 • Φάση 2

  • Εργασία Δ

  • Εργασία Ε

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι φάσεις ως επεξηγήσεις στη λωρίδα χρόνου, και οι εργασίες ως γραμμές στη λωρίδα χρόνου.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των εργασιών

Για να εμφανίσετε μια εργασία ως μια επεξήγηση στη λωρίδα χρόνου, κάντε κλικ μία φορά στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, στην καρτέλα λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ως επεξήγησης. Εάν αποφασίσετε να που προτιμάτε θα επιστρέψει η επεξήγηση στη λωρίδα χρόνου με μια γραμμή, κάντε κλικ μία φορά στο κείμενο επεξήγησης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή εμφανίζονται ως γραμμή. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε εργασίες από τη λωρίδα χρόνου εντελώς, χωρίς να τις καταργήσετε από τη λίστα εργασιών. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν χρειάζεστε για να απλοποιήσετε τη λωρίδα χρόνου, ή εάν προτιμάτε ότι τα ορισμένες εργασίες δεν εμφανίζονται στο τμήμα web "Σύνοψη έργου". Υπάρχουν δύο τρόποι για να καταργήσετε μια εργασία από τη λωρίδα χρόνου:

 • Κάντε κλικ μία φορά στην γραμμή, ρόμβο ή κείμενο επεξήγησης και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη λωρίδα χρόνου.

 • Κάντε κλικ μία φορά επάνω στη γραμμή, τον ρόμβο ή το κείμενο επεξήγησης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Λωρίδα εργασίας, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη λωρίδα χρόνου.

Κλείδωμα του πλάτους της λωρίδας χρόνου

Αφού προσθέσετε εργασίες στη λωρίδα χρόνου και τακτοποιημένες τους στο τον τρόπο που αισθάνεστε με ακρίβεια αντιπροσωπεύει το έργο, μπορείτε να κλειδώσετε το πλάτος της λωρίδας χρόνου ώστε να βλέπουν οι άλλοι χρήστες που προβάλλουν στη λωρίδα χρόνου στη λωρίδα χρόνου για το έργο σας με τον τρόπο που έχουν προορίζονται. Εάν δεν έχετε κλείδωμα του πλάτους της λωρίδας χρόνου, το πλάτος ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου που χρησιμοποιείται για την προβολή λωρίδας χρόνου. Για το κλείδωμα του πλάτους της λωρίδας χρόνου, Τακτοποίηση στη λωρίδα χρόνου για να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το έργο σας και, στη συνέχεια, στην καρτέλα λωρίδα χρόνου, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα πλάτους της λωρίδας χρόνου. Τώρα, όταν κάποιος άλλος προβάλλει τη λωρίδα χρόνου, θα παραμείνει στο πλάτος που έχετε ορίσει, ανεξάρτητα από το μέγεθος του παραθύρου του προγράμματος προβολής.

Ορισμός λωρίδας χρόνου περιοχές ημερομηνιών

Ανάλογα με το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του έργου, που μπορεί να είναι χρήσιμο για να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών με αύξουσες ή φθίνουσες την περιοχή ημερομηνιών που εμφανίζει τη λωρίδα χρόνου. Να εκτελέσετε στο Project Online ή το Project Server 2016, προσαρμόζοντας το εύρος ημερομηνιών στη λωρίδα χρόνου.

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Έργα.

  Εικόνες για άρθρα για πολλαπλές λωρίδες χρόνου

 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη λωρίδα χρόνου για να ανοίξετε την καρτέλα λωρίδας χρόνου και, στη συνέχεια, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός περιοχής ημερομηνιών.

  MT06 - Ορισμός περιοχής ημερομηνιών

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός ημερομηνιών στη λωρίδα χρόνου, επιλέξτε Ορισμός προσαρμοσμένες ημερομηνίες, συμπληρώστε την επιθυμητή έναρξης και ημερομηνίες λήξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  MT07 - προσαρμοσμένες ημερομηνίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×