Αλλαγή της διάταξης ή του στυλ ενός γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού δημιουργήσετε ένα γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε αμέσως την εμφάνισή του. Αντί για μη αυτόματη προσθήκη ή αλλαγή των στοιχείων γραφήματος ή μορφοποίηση του γραφήματος, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα μια προκαθορισμένη διάταξη και στυλ στο γράφημά σας. Το Microsoft Office Excel παρέχει μια ποικιλία χρήσιμων προκαθορισμένων διατάξεων και στυλ (ή γρήγορες διατάξεις και γρήγορα στυλ) που μπορείτε να επιλέξετε από. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε μια διάταξη ή του στυλ ενός γραφήματος περαιτέρω αλλάζοντας με μη αυτόματο τρόπο τη διάταξη και το στυλ του μεμονωμένων στοιχείων γραφήματος που χρησιμοποιούνται στο γράφημα.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας προσαρμοσμένης διάταξης ή μορφοποίησης, ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την ίδια διάταξη ή μορφοποίηση, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο γραφήματος.

Σημαντικό: Για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω διαδικασίες, πρέπει να έχετε ένα υπάρχον γράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επιλογή μιας προκαθορισμένης διάταξης γραφήματος

Επιλογή ενός προκαθορισμένου στυλ γραφήματος

Μη αυτόματη αλλαγή της διάταξης στοιχείων γραφήματος

Μη αυτόματη αλλαγή του στυλ στοιχείων γραφήματος

Αποθήκευση γραφήματος ως προτύπου γραφήματος

Επιλογή μιας προκαθορισμένης διάταξης γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στη διάταξη γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Σημείωση: Όταν το παράθυρο του Excel μειώνεται σε μέγεθος, οι διατάξεις γραφήματος θα είναι διαθέσιμες στη συλλογή Γρήγορη διάταξη στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος.

  Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες διατάξεις, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Αρχή της σελίδας

Επιλογή ενός προκαθορισμένου στυλ γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στο στυλ γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για να δείτε όλα τα προκαθορισμένα στυλ γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Σημείωση: Όταν το παράθυρο του Excel μειώνεται σε μέγεθος, τα στυλ γραφήματος θα είναι διαθέσιμα στη συλλογή Γρήγορα στυλ γραφήματος στην ομάδα Στυλ γραφήματος.

Συμβουλή: Στυλ γραφήματος, χρησιμοποιήστε τα χρώματα του τρέχοντος θέματος εγγράφου που έχει εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα, μεταβαίνοντας σε ένα διαφορετικό θέμα εγγράφου. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ένα έγγραφο τους για να εμφανίσετε ένα γράφημα σε ακριβώς τα χρώματα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογή, προσαρμογή, και αποθήκευση ενός θέματος εγγράφου στο Word ή Excel.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη αλλαγή της διάταξης στοιχείων γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα ή κάντε τα εξής για να επιλέξετε το στοιχείο γραφήματος για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη από μια λίστα στοιχείων γραφήματος:

  1. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα.

   Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

  2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο γραφήματος που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  1. Στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξης ετικέτας που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

  2. Στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή άξονα ή γραμμής πλέγματος που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

  3. Στην ομάδα Φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξης που θέλετε.

   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Σημείωση: Οι επιλογές διάταξης που επιλέγετε εφαρμόζονται στο στοιχείο που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει ολόκληρο το γράφημα, οι ετικέτες δεδομένων θα εφαρμοστεί σε όλες τις σειρές δεδομένων. Εάν έχετε ένα μοναδικό σημείο δεδομένων επιλεγμένο, οι ετικέτες δεδομένων θα εφαρμοστεί μόνο στο σημείο σειράς ή δεδομένα επιλεγμένων δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Μη αυτόματη αλλαγή του στυλ στοιχείων γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

  Έτσι θα εμφανιστούν τα Εργαλεία γραφήματος και οι καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Στοιχεία γραφήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην ομάδα Τρέχουσα επιλογή, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή μορφής και μετά διαλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  • Στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε στυλ.

   Στυλ σχήματος στην Κορδέλα του Excel

  • Στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Γέμισμα σχήματος, Περίγραμμα σχήματος ή Εφέ σχήματος και μετά κάντε κλικ στις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση γραφήματος ως προτύπου γραφήματος

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε άλλο γράφημα όπως το γράφημα που μόλις δημιουργήσατε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το γράφημα ως πρότυπο για να το χρησιμοποιήσετε ως τη βάση για παρόμοια γραφήματα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να αποθηκεύσετε ως πρότυπο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση ως πρότυπο.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο.

  Συμβουλή: Εκτός και εάν καθορίσετε διαφορετικό φάκελο, το αρχείο προτύπου (.crtx) θα αποθηκευθεί στο φάκελο Γραφήματα και το πρότυπο θα είναι διαθέσιμο στην περιοχή Πρότυπα στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφήματος (καρτέλα Εισαγωγή, ομάδα Γραφήματα, Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού ) και στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου γραφήματος (καρτέλα Σχεδίαση, ομάδα Τύπος, Αλλαγή τύπου γραφήματος).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ενός προτύπου γραφήματος, ανατρέξτε στο θέμα Επαναχρησιμοποίηση ενός αγαπημένου γραφήματος με τη χρήση ενός προτύπου γραφήματος.

Ένα πρότυπο γραφήματος περιέχει μορφοποίηση γραφήματος και αποθηκεύει επίσης τα χρώματα που χρησιμοποιούνται όταν αποθηκεύετε το γράφημα ως πρότυπο. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο γραφήματος για να δημιουργήσετε ένα γράφημα σε άλλο βιβλίο εργασίας, το νέο γράφημα χρησιμοποιεί τα χρώματα του προτύπου γραφήματος — όχι τα χρώματα του θέματος εγγράφου που έχει εφαρμοστεί στο βιβλίο εργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα θέματος του εγγράφου αντί για τα χρώματα του προτύπου γραφήματος, κάντε δεξιό κλικ στην περιοχή γραφήματος και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά για συμφωνία στυλ στο μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×