Αλλαγή της γλώσσας προγραμματισμού προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα πρότυπο φόρμας μπορεί να περιέχει μόνο μια δέσμη ενεργειών ή ένα διαχειριζόμενο κώδικα που έχει συνταχθεί σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα προγραμματισμού ενός προτύπου φόρμας, καταργώντας την πρωτότυπη δέσμη ενεργειών ή το διαχειριζόμενο κώδικα, καθορίζοντας μια νέα γλώσσα προγραμματισμού, συντάσσοντας ξανά την αρχική δέσμη ενεργειών ή το διαχειριζόμενο κώδικα στην καινούργια γλώσσα προγραμματισμού και προσθέτοντας, στη συνέχεια, τη νέα δέσμη ενεργειών ή το διαχειριζόμενο κώδικα στο πρότυπο φόρμας.

Σημείωση: Το InfoPath δεν μπορεί να μετατρέψει μια δέσμη ενεργειών ή ένα διαχειριζόμενο κώδικα που υπάρχει ήδη, από κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού σε μία άλλη.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Αλλαγή της γλώσσας προγραμματισμού προτύπου φόρμας

Επισκόπηση

Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα για να προσθέσετε επιχειρηματική λογική στο πρότυπο φόρμας σας, όπως εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών με χρήση τιμών που καταχωρίζουν οι χρήστες σε φόρμες οι οποίες βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε να προσθέσετε την επιχειρηματική λογική που θέλετε χρησιμοποιώντας μία από τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των C# ή Microsoft Visual Basic. Μετά την προσθήκη της δέσμης ενεργειών ή του διαχειριζόμενου κώδικα στο πρότυπο φόρμας σας, τυχόν αλλαγές που θέλετε να κάνετε ή μια νέα δέσμη ενεργειών ή ένας διαχειριζόμενος κώδικας που θέλετε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας σας πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ίδια γλώσσα προγραμματισμού.

Καθώς το πρότυπο φόρμας σας εξελίσσεται ώστε να ανταποκριθεί στις νέες επιχειρηματικές απαιτήσεις, ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στο πρότυπο φόρμας σας. Για παράδειγμα, αναλογιστείτε τις εξής περιπτώσεις:

 • Η εταιρεία σας διαθέτει νέα πολιτική και όλα τα προγράμματα Microsoft Windows και οι επεκτάσεις προγραμμάτων που έχει αναπτύξει το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας σας χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού C#. Τα υπάρχοντα πρότυπα φόρμας που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία σας σχεδιάστηκαν με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα αυτή πολιτική, πρέπει να μετατρέψετε όλα τα πρότυπα φόρμας ώστε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού C#.

 • Δημοσιεύσατε ένα πρότυπο φόρμας που δημιουργήθηκε στο Microsoft Office InfoPath 2003 και διαθέτει μια δέσμη ενεργειών η οποία έχει συνταχθεί σε JScript. Επειδή το Microsoft Office InfoPath 2007 επιτρέπει στους χρήστες σας να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web, πρέπει να μετατρέψετε αυτό το πρότυπο φόρμας σε πρότυπο φόρμας που ενεργοποιείται από πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, να το δημοσιεύσετε σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Ωστόσο, οι υπηρεσίες InfoPath Forms Services μπορεί να εμφανίσουν μόνο πρότυπα φόρμας με ενότητες διαχειριζόμενου κώδικα. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει δέσμες ενεργειών σε ένα διακομιστή ο οποίος εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Πρέπει να μετατρέψετε τη δέσμη ενεργειών σε ενότητα διαχειριζόμενου κώδικα ώστε να μπορέσετε να εμφανίσετε το πρότυπο φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

 • Είστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση διαφόρων προτύπων φόρμας που δεν σχεδιάσατε εσείς. Τα πρότυπα αυτά φόρμας περιέχουν δέσμες ενεργειών που έχουν συναχθεί σε JScript. Παρότι μπορείτε να διαβάσετε και να συντάξετε δέσμες ενεργειών που έχουν συνταχθεί σε JScript, είστε πολύ πιο έμπειροι στη σύνταξη δεσμών ενεργειών χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Επειδή θα συντηρείτε αυτά τα πρότυπα φόρμας, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό εάν η δέσμη ενεργειών είχε συνταχθεί σε VBScript και επομένως αποφασίζετε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες δέσμες ενεργειών σε JScript με δέσμες ενεργειών που έχουν συνταχθεί με VBScript.

Εάν πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την υπάρχουσα δέσμη ενεργειών ή τον υπάρχοντα διαχειριζόμενο κώδικα από το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, να ορίσετε τη νέα προγραμματιζόμενη γλώσσα για το πρότυπο φόρμας. Μόλις αλλάξετε τη γλώσσα προγραμματισμού στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να συντάξετε ξανά τη δέσμη ενεργειών ή το διαχειριζόμενο κώδικα στη νέα γλώσσα, χρησιμοποιώντας το Microsoft Script Editor ή το Microsoft Visual Studio Tools for Applications και, στη συνέχεια, προσθέστε τη νέα δέσμη ενεργειών στο πρότυπο φόρμας σας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της γλώσσας προγραμματισμού ενός προτύπου φόρμας

Πριν αλλάξετε τη γλώσσα προγραμματισμού σε ένα πρότυπο φόρμας, ίσως θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αρχικού πηγαίου κώδικα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft, σε περίπτωση που πρέπει να ανατρέξετε σε αυτόν ή να τον χρησιμοποιήσετε.

Αποθήκευση του αρχικού πηγαίου κώδικα

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας σε κατάσταση σχεδίασης.

 2. Από το μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προγραμματισμός και, στη συνέχεια, κάντε μία από τα εξής ενέργειες:

  • Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει δέσμη ενεργειών, κάντε κλικ στο Microsoft Script Editor.

  • Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα, κάντε κλικ στο Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

 3. Από το μενού Επεξεργασίατου Microsoft Script Editor ή του Microsoft Visual Studio Tools for Applications, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 5. Επικολλήστε τον κώδικα που αντιγράψατε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο.

 6. Αποθηκεύστε το αρχείο προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.

Αλλαγή της γλώσσας προγραμματισμού του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στην περιοχή Κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός.

 3. Στην περιοχή Γλώσσα προγραμματισμού, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση κώδικα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι στο παράθυρο μηνύματος που προειδοποιεί ότι πρόκειται να καταργήσετε τον κώδικα από το πρότυπο φόρμας.

 5. Στη λίστα Γλώσσα κώδικα προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας.

  Συμβουλή: Εάν αλλάζετε τη γλώσσα προγραμματισμού από Visual Basic σε C#, στο πλαίσιο Θέση έργου για τον κώδικα Visual Basic και C#, πληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία του έργου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×